Åarjelsamien termedåehkie

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Daate sæjroe mijjese gïeh åarjelsaemien teermigujmie barkeminie.

Gïeh meatan: [Joseph Fjellgren] Maja Lisa Kappfjell [Siri Kappfjell Päiviö]