Collection:Áigápuátutorvosánádâh - Birgenláhkedorvosánit - Pi´rǧǧeemstaansannõs

From TermWiki
Jump to: navigation, search


  • This collection has not been sanctioned yet
  • There are 334 articles in this collectionSource Suomen kieli Anarâškielâ Nuõrttsääʹmǩiõll Davvisámegiella
Juridihkka:Alimus riekti

Servodatdieđa:ETA-valtion kansalainen

Servodatdieđa:EU-valtion kansalainen

Servodatdieđa:Eläketurvakeskus ETK

Servodatdieđa:KEVA

Servodatdieđa:Kela

  • Kela (N)
    Note: Kelaaʹje ~ Kela, Kelast, Kelain
    Sanctioned: true
    Paradigm

Servodatdieđa:Kelan maksamat tuet

Juridihkka:Lakisanat 2003 137


Definition: vrt. työeläke

Juridihkka:Lakisanat 2003 2210


Definition: yleinen alioikeus, vastaa entisiä kihlakunnanoikeutta ja raastuvanaoikeutta

Juridihkka:Lakisanat 2003 2821

Juridihkka:Lakisanat 2003 5120

Juridihkka:Lakisanat 2003 5182

Juridihkka:Lakisanat 2003 6085


Definition: huoneisto

Juridihkka:Lakisanat 2003 6410

Servodatdieđa:Liikennevahinkolautakunta

Servodatdieđa:Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Servodatdieđa:Perintäkeskus

Servodatdieđa:Piʹrǧǧeemstaansannõ - Birgenláhkedorvosánit - Áigápuátutorvosánádâh 162

Servodatdieđa:Piʹrǧǧeemstaansannõ - Birgenláhkedorvosánit - Áigápuátutorvosánádâh 216

Servodatdieđa:Piʹrǧǧeemstaansannõ - Birgenláhkedorvosánit - Áigápuátutorvosánádâh 254

Servodatdieđa:Piʹrǧǧeemstaansannõ - Birgenláhkedorvosánit - Áigápuátutorvosánádâh 278

Servodatdieđa:Piʹrǧǧeemstaansannõ - Birgenláhkedorvosánit - Áigápuátutorvosánádâh 282

Servodatdieđa:Piʹrǧǧeemstaansannõ - Birgenláhkedorvosánit - Áigápuátutorvosánádâh 313

Servodatdieđa:Potilasvakuutuskeskus

Servodatdieđa:Potilasvakuutuslautakunta

Servodatdieđa:Rintamasotilas- ja veteraanietuudet

Servodatdieđa:Selkokeskus

Servodatdieđa:Sosiaali- ja terveyministeriö STM

Servodatdieđa:Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta

Servodatdieđa:Tapaturmavakuutuslaitokset

Servodatdieđa:Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

Servodatdieđa:Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta

Servodatdieđa:Työeläkelaitokset

Servodatdieđa:Työläkejärjestelmä

Servodatdieđa:Työntekijöiden ryhmähenkivakuutus

Servodatdieđa:Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta

Ođđa sánit:Uđđâ säänih 1153

Ođđa sánit:Uđđâ säänih 11693

Ođđa sánit:Uđđâ säänih 13880

Ođđa sánit:Uđđâ säänih 13901

Ođđa sánit:Uđđâ säänih 13904

Ođđa sánit:Uđđâ säänih 7584

Ođđa sánit:Uđđâ säänih 8525

Servodatdieđa:Valtiokonttori

Servodatdieđa:adoptiovanhempi

Servodatdieđa:adoptivförälder

Servodatdieđa:adoptoida

Servodatdieđa:adoptoiminen

Juridihkka:adopšuvdna


Definition: Adoptio eli lapseksiottaminen on oikeudellinen toimenpide, jolla adoptiovanhemman tai adoptiovanhempien ja adoptoitavan välille muodostetaan uusi perhesuhde, vanhemman ja lapsen suhde. Adoptiossa adoptoitavan juridinen suhde syntymävanhempiin puretaan.


Definition: adoptašuvnna adoptasuvdnii

Servodatdieđa:alempi erityiskorvaus


Definition: erityiskorvaus, jota maksetaan välttämättömästä lääkkeestä tai kliinisestä ravintovalmisteesta

... further results