Collection:Översättning av skyltar etc

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Import of this file: https://gtsvn.uit.no/langtech/trunk/words/terms/from_GG/orig/sma/oversattning_av_skyltar.xlsx

 • This collection has been sanctioned on this date: 2020/01/16 (YYYY/mm/dd)
 • There are 61 articles in this collectionSource Åarjelhsaemien Davvisámegiella Suomen kieli Norsk bokmål Svenska
Juridihkka:Lakisanat 2003 5131

Ekonomiija ja gávppašeapmi:arkiivanummar

Servodatdieđa:bargiidhoavda


Definition: hoavda - hovdii - hoavddaide

Ekonomiija ja gávppašeapmi:boahtodieđáhus

Servodatdieđa:bátnedoavttir

Medisiidna:dajvedåaktere


Explanation: dajvedåaktere-dajvedåakterasse. Gïeletjïerte

Servodatdieđa:eldreomsorg

Stáda almmolaš hálddašeapmi:gielddastivra


Definition: Kuntalaki 2015, 14 § 1: "Kunnassa on valtuusto, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa."
Explanation: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150410


Definition: "Kommunfullmäktige är i Sverige och Finland det högsta beslutande organet i en kommun. Kommunfullmäktige är en parlamentariskt sammansatt beslutande församling på kommunal nivå."
Explanation: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunfullm%C3%A4ktige

svenska akademins ordlista: kom­munfullmäktig adjektiv; pl. ~e • leda­mot av kommun­fullmäktige; ​kommun­fullmäktige en kommuns högsta beslutande organ

Ekonomiija ja gávppašeapmi:golaheaddjirávven


Definition: Golaheaddjirávvema bargun lea veahkehit ja soabadallat golaheaddji ja fidnodaga gaskii šaddan riidoáššis, juohkit golaheaddjii ja fidnodagaide dieđuid golaheaddji vuoigatvuođain ja geatnegasvuođain, earret eará feailla buhtadusas, soahpamušain ja máksimis, ja visteáššit: bagadallat viste- ja giddodatgávppi čuolmmain
Explanation: https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Samigiella/


Definition: Kilpailu- ja kuluttajaviraston palvelu
Explanation: https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/


Definition: Konsumentrådgivningen är en riksomfattande service som ger information om konsumentens rättigheter och medlingshjälp i tvister mellan konsumenter och företag.
More info: Konkurrens- och konsumentverket https://www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning/

Servodatdieđa:guessiesijjie


Definition: guessiesijjie-guessiesæjjan

Medisiidna:healsoejarnge


Explanation: healsoejarnge-healsoejarngese
More info: Gïeletjïerte

Huksenteknihkka:hivsset

 • do (N)
  Sanctioned: true

 • WC (N)
  Sanctioned: true
 • dass (N)
  Sanctioned: true
Juridihkka:kunnanvirasto

Ekonomiija ja gávppašeapmi:mielddus

Servodatdieđa:mánnáfuolaheapmi


Definition: (beaivválaš dilis) \\ (almmolaš ásahusa olis)


Definition: samhällsstödd verksamhet med upp­gift att ge barn pedagogiskt stöd och trygg om­vårdnad i för­skola, fritids­hem och familje­daghem samt genom lek­terapi på sjuk­hus

Servodatdieđa:ráđđealmmái


Definition: Elgå dåehkie


Definition: almmái - albmái - albmáide

Medisiidna:skïemtjevïtnedimmie


Explanation: skïemtjevïtnedimmie-skïemtjevïtnedæmman
More info: Gïeletjïerte


Definition: behandlingsformer som tränar upp muskulatur, arbetsförmåga, rörlighet i leder etcetera, även till exempel protesträning och förebyggande verksamhet

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Översättning av skyltar etc 11

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Översättning av skyltar etc 12

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Översättning av skyltar etc 13

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Översättning av skyltar etc 14

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Översättning av skyltar etc 15

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Översättning av skyltar etc 16

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Översättning av skyltar etc 17

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Översättning av skyltar etc 18

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Översättning av skyltar etc 20

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Översättning av skyltar etc 21


Explanation: kamrer: tjänste­man med an­svar bl.a. för ekonomisk förvaltning

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Översättning av skyltar etc 22

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Översättning av skyltar etc 23

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Översättning av skyltar etc 24

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Översättning av skyltar etc 25

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Översättning av skyltar etc 26

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Översättning av skyltar etc 28

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Översättning av skyltar etc 3

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Översättning av skyltar etc 30

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Översättning av skyltar etc 31

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Översättning av skyltar etc 32

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Översättning av skyltar etc 33

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Översättning av skyltar etc 35

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Översättning av skyltar etc 36

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Översättning av skyltar etc 38

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Översättning av skyltar etc 39

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Översättning av skyltar etc 43

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Översättning av skyltar etc 44

Ođđa sánit:Översättning av skyltar etc 46

Ođđa sánit:Översättning av skyltar etc 47

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Översättning av skyltar etc 48

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Översättning av skyltar etc 49

Ođđa sánit:Översättning av skyltar etc 50

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Översättning av skyltar etc 53

... further results