Collection:Čoahkkin 2017-1 Garraduoji ámmáttearpmat

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Dohkkehuvvon čoahkkimis Anáris 04.-05.05.2017

  • This collection has been sanctioned on this date: 2017/05/05 (YYYY/mm/dd)
  • There are 35 articles in this collectionSource Davvisámegiella Norsk bokmål Svenska Suomen kieli English
Luonddudieđa ja matematihkka:bealljebunci


Definition: áhta mii biddjo bealji sisa suddjen dihte geavaheaddji gulu alla jienaid dahje čázi vuostá


Definition: myk liten propp til å ha i øret for å beskytter mot støy. Propp av silikon eller lignende materiale som man stapper i øregangen for å beskytte hørselen mot sterk lyd eller mot vann.
Explanation: googlegovat


Definition: litet mjukt hörselskydd. en typ av hörselskydd som stoppas in i hörselgången. De kan vara gjorda av skumplast eller olika plastmaterial. Det finns också varianter av silikon. Öronproppens material och utformning påverkar vilken ljudbild som återges då proppen används.

Teknihkka industriija duodji:boaggemihttu


Definition: gierdomihtádas mii lea sojul; neavvu mas leat guokte juolggi ja mainna lohká siskkáldas dahje olgguldas mihtuid


Definition: krumpasser er måleverktøy som har to buede ben som man måler utvedig og innvendig mål med.
Explanation: [1]
More info: [2]


Definition: mätverktyg för utvändiga mått. Den är ställbar och har två skänklar, med en spets respektive ett ritstift.


Definition: länkiharppi
More info: [3]

Teknihkka industriija duodji:buoššodanuvdna


Definition: omman mii báhkkasis dahká hábmejuvvon buktaga nanusin ja gierdilin


Definition: Herdeovn som får metallprodukt sterk og solid ved hjelp av varmen
Explanation: [4]


Definition: ugn där man med hjälp av hetta förändrar en metalls egenskaper eller struktur.


Teknihkka industriija duodji:báddešliipa


Definition: sáttobábirmašiidna mainna šliipe/likte ávdnasiid
More info: [5]


Definition: slipemaskin med bånd av sandpapir som man pusser med
Explanation: [6]
More info: [7]


Definition: en slipmaskin med två rullar placerade vågrätt ca 2,5 meter till 3 meter ifrån varandra. Under bandet befinner sig ett bord som är rörligt på skenor, bordet går att ställa i höjdled för olika tjocklek på arbetsstycken


Definition: nauhahiomakone

Teknihkka industriija duodji:báhkkaliibmapistovla


Definition: bierggas mii ligge liimma man čárvesta olggos


Definition: pistollignende redskap som varmer opp lim som man presser ut på det som skal limes
Explanation: [8]


Definition: pistolliknade redskap som värmer limmet som pressas ut och anbringas på limytorna.

Teknihkka industriija duodji:báhkkaáibmoboson


Definition: mašiidna mii bossu báhkaduvvon áimmu


Definition: pistollignende verkstøy som blåser ut varm luft
Explanation: [9]


Definition: pistollikande verktyg som blåser upphettad luft

Teknihkka industriija duodji:cahkkehanruovdi


Definition: ruovdi mainna cahkkeha dola


Definition: redskap som skaper gnister som man anvender for å lage bål
Explanation: [10]


Definition: redskap som skapar gnistor och som används för att antända eld eller gas


Definition: Rauta jolla sytytetään tuli.

Teknihkka industriija duodji:duolbaliktenmašiidna


Definition: mašiidna masa bidjá sáttobáhpira ja likte ávdnasa
Explanation: Mekanihkkársánit girjjis čuožžu dulbenšliipenmašiidna (Sámi oahpahusráđđi:1999)


Definition: maskin som man setter sandpapirbånd på og sliper noe glatt og/ eller beint
Explanation: [11]
More info: [12]


Definition: verkstadsmaskin som används för att slipa plana ytor på arbetsstycke, vanligtvis metall


Definition: hiomakone jossa on tasomainen värähtelevä hiontakappale.

Teknihkka industriija duodji:galmmihanbumbá


Definition: teknihkalaš lohkkekássa mii galmmiha dahje jiekŋuda gálvvuid
Explanation: [13]


Definition: teknisk boks med lokk som fryser ned matvarer og holder de dypfryst
Explanation: [14]


Definition: teknisk apparat som används för att frysa och förvara livsmedel och andra varor i temperaturer under 0 grader Celsius.

Teknihkka industriija duodji:gazzadoaŋggat


Definition: ruovdereaidu mainna botke dahje čárve


Definition: jernredskap som man klipper tvert av med ved å klipe de sammen
Explanation: [15]


Definition: en tång som bland annat används av hovslagare vid byte av hästskor lossa den gamla skon.Den används även av snickare för att dra ut vanlig spik.

Teknihkka industriija duodji:girjjuhanstáđđi


Definition: reaidu masa čavge gitta dan duoji man áigu girjjuhit girjjuhansákkiin


Definition: redskap som man fester det man vil gravere
Explanation: [16]


Definition: vridbar metallkula med fästen som används för att fixera föremål som skall bearbetas

Teknihkka industriija duodji:girjjuhansággi


Definition: nađđasággi, ávju mainna herve omd. metálla, muora dahje čoarvvi


Definition: verktøy med kvass spiss som man lager mønster med f.eks på metall, tre eller horn.


Definition: ett verktyg med en vass spets som används för att rista eller gravera in mönster i ett hårt material. En stickel hyvlar av material, med handkraft, från ytan som bearbetas.

Teknihkka industriija duodji:gohpanoaivi


Definition: ruovdebátni man ávjjuin gobasta nábirduvvon ráigái saji masa skruvvaoaivi vuodju


Definition: jernredskap som lager senkning ved boring, hvor skrue senkes i, slik at det er plant med materialet
Explanation: [17]

Teknihkka industriija duodji:goikilisliibma


Definition: liibma mii fargga goikkiha


Definition: liibma mii goiká jođánit
Explanation: [18]


Definition: lim som torkar mycket snabbt

Teknihkka industriija duodji:gusajuolgi


Definition: daruovdi man hápmi stuorida mekánalaš vuoimmi dalle go gággá. Dainna gággá luovus ávdnasiid dahje geassá olggos návlliid.


Definition: Et brekkjern, også kalt kubein på grunn av formen, er i prinsipp en vektstang som tjener til å forsterke mekanisk kraft.

  • kofot (N)
    Sanctioned: true


Definition: ett bräckjärn som används vid demontering av träkonstruktioner samt för flera andra arbetsuppgifter där det behövs ett verktyg med hävstångsprincipen.

Teknihkka industriija duodji:heaŋggobovramašiidna


Definition: bovramašiidna mii heaŋgá holggas ja mas lea bohcci man geahčái čavge bovrra
Explanation: [19]


Definition: Bormaskin som henger i en stang og som har en krok hvor man setter fast boren.
Explanation: [20]

Teknihkka industriija duodji:hábmensahá


Definition: mašiidna mainna sahá hámiid ja minstariid unnit dujiide
Explanation: Mekanihkkársánit sátnegirjjis (Sámi oahpahusráđđi: 1999) Buvkosahá ja buškosahá


Definition: sag som er formet som en håndsag, med pinne av sag som man kan sage mønster med
Explanation: [21]
More info: [22]


Definition: formad som en mycket liten fogsvans, men starkt avsmalnande till en spets. Handtaget är något enklare gjort än fogsvansens. Sticksågen används då man från ett i arbetsstycket borrat hål ska såga upp ett större hål.

Teknihkka industriija duodji:jursandearri


Definition: guhkolaš ruovdesággi mainna galjidahttá ráiggi


Definition: lang metallgreie som man utvider hull med

Teknihkka industriija duodji:likti


Definition: asehis stállefaskkon mainna liktuda ávdnasa


Definition: firkantet stålplate med skarpe kanter som man pusser vekk ujevnheter med
Explanation: [23]
More info: [24]

Teknihkka industriija duodji:luvvadancirggon


Definition: gaskaoapmi deahttasa ja mála luvvadeapmái


Definition: løsemiddel som løser vekk rust og maling
Explanation: [25]


Definition: en vätska som kan lösa upp ett fast ämne, blanda sig med en vätska eller binda en gas och därigenom bilda en homogen lösning.

Teknihkka industriija duodji:metállareahpen


Definition: ráhtte/skuibehámat ráhkkanus masa čoahkkana suovva rabas dola ja áššu bajábealde


Definition: røråpning over ildsted hvor røyken går ut

Teknihkka industriija duodji:máhcastatmihttu


Definition: mihtidanreaidu man sáhttá máhcastit čoahkkái


Definition: måleredskap man kan klappe sammen
Explanation: [26]

Teknihkka industriija duodji:máhcastatniibi


Definition: niibi mas máhcastit ávjju nađa sisa

Teknihkka industriija duodji:niibenađđačavggan


Definition: čavgenreaidu mainna skruvve čavga nu ahte doallá čoahkis/čárvu oktii ávdnasiid mat galget laktojuvvot oktii


Definition: ett slags låsbart verktyg som används framförallt vid limning av arbetstycken samt fixering av detaljer

Teknihkka industriija duodji:ruossaskruvva


Definition: skruvvaoaivi mas lea ruossahápmi (Phillips dahje Pozidriv)

Teknihkka industriija duodji:ruossaskruvvabonjan


Definition: skruvvenruovdi man geažis lea ruossahápmi (Phillips dahje Pozidriv)

Teknihkka industriija duodji:silbateaipa


Definition: nanosmahttojuvvon liibmabáddi mii lea čáhcejeahkki ja bieggajeahkki ja darvána čavga


Definition: forsterket limband som er vanntett og vindtett og som kleber godt
Explanation: [27]


Definition: Silvertejp är en vävtejp med häftämne av naturgummibas. Ytterst kraftig och vattenavvisande vilket gör den lämplig till allt från hopdragning av rör, tätning av ammunitionslådor till fastsättning av karossdetaljer

Teknihkka industriija duodji:sirkilsahá


Definition: sahenmašiidna mas lea ávjoskearru
Explanation: [28]


Definition: maskinsag med rund blad som man kan kløyve materiale med
Explanation: [29]
More info: [30]


Explanation: [31]

Teknihkka industriija duodji:suovvanjamán


Definition: mašiidna mii bohcci čađa njammá eret suova

Teknihkka industriija duodji:torx-skruvva/torxskruva


Definition: skruvva mas oaivi lea 6-čiegat nástehápmi

Teknihkka industriija duodji:torx-skruvvabonjan/torxskruvabonjan


Definition: skruvvaruovdi man geažis lea 6-čiegat nástehápmi

Teknihkka industriija duodji:vuolahasheavval


Definition: ávjofaskkon mas lea nađđa goabbat bealde ja mainna fasku muoras asehis vuolahasaid

Teknihkka industriija duodji:čitnastálli


Definition: stálli, mas lea dušše ruovdi ja čitna


Definition: ett stål vars huvudsakliga beståndsdel i legeringen förutom järn är kol.

Teknihkka industriija duodji:čuokkosahá


Definition: mašiidna mii čuogguma bokte sahá ávdnasa


More info: https://www.youtube.com/watch?v=C9NJqq6jIw4#action=share

Teknihkka industriija duodji:čáskadanbohtal


Definition: bulvarat bohttalis mat hávkadit dola


Definition: redskap som kyler brand genom tillförsel av något slags salt av en positiv natrium-, kalium- eller kalciumjon tillsammans med en negativ klorid-, (väte)fosfat-, (väte)karbonat- eller sulfatjon