Collection:Čoahkkin 2017-2 Borranváttut

From TermWiki
Jump to: navigation, search

meannuduvvon čoahkkimis 29.-30.08.2017 Romssas

  • This collection has been sanctioned on this date: 2017/08/30 (YYYY/mm/dd)
  • There are 6 articles in this collectionSource Davvisámegiella Norsk bokmål Svenska Suomen kieli English Latin
Medisiidna:anoreksiija


Definition: Anorexi är en ätstörning som innebär att du försöker svälta dig för att gå ner i vikt, trots att du väger mindre än vad som är hälsosamt för din längd och ålder. Anorexi kan vara livshotande om du inte får behandling. De flesta som får behandling blir friska.


Definition: Syömishäiriö, jonka keskeinen oire on tarkoituksellisesti aiheutettu ja ylläpidetty nälkiintymistila. Oireet alkavat tyypillisesti nuoruusiässä, laihdutusyrityksen riistäytyessä hallinnasta ja muuttuessa pakonomaiseksi. Psyykkisinä tekijöinä häiriön taustalla vaikuttavat tyypillisesti pelko lihavuudesta ja vääristynyt ruumiinkuva [1]

___________________________________________________


Anoreksia nervosa (lat. anorexia nervosa), lyhyemmin anoreksia eli laihuushäiriö on poikkeavaan syömiskäyttäytymiseen liittyvä oireyhtymä, josta seuraa tarkoituksellisesti aiheutettu ja ylläpidetty nälkiintymistila.

Medisiidna:atiippalaš anoreksiija


Definition: atiippalaš anoreksiija hámit sáhttet leat hui seammalágánat go anoreksiijas, muhto muhtin diagnosa ektui dehálaš dávdamearka váilu dahje ii leat nu čielggas; borranláhtten lea čielgasit muosehuvvan


Definition: unormale spiseforstyrrelser som kan være meget lik de av anoreksi, men en eller flere sykdomstegn mangler eller ikke er helt tydelig; spiseatferd er tydelig forstyrret


Definition: Onormala ätstörningar som kan mycket likna anoreksi, men en eller flera sjukdomssymboler saknas eller inte är tydliga. Ätningsbeteende är klart störd


Definition: Epänormaalit syömishäiriöt, jotka voivat olla hyvin samanlaisia kuin anoreksia, mutta yksi tai useampi sairausmerkki puuttuu tai ei ole selvä; Syömiskäyttäytyminen on selvästi häiriintynyt
Explanation: gáldu: http://www.syomishairioliitto.fi/


Definition: Abnormal eating disorders that may be very similar to those of anorexia, but one or more disease signs are missing or not clear; Eating behavior is clearly disturbed

Medisiidna:atiippalaš borranváddu


Definition: borranláhtten lea čielgasit muosehuvvan, muhto dávdamearkkaid dáfus ii leat anoreksiija ii ge bulimiija


Definition: unormale spiseforstyrrelser som kan være meget lik de av anoreksi eller bulimi, men en eller flere sykdomstegn mangler eller ikke er helt tydelig; spiseatferd er tydelig forstyrret


Definition: Onormala ätstörningar som kan vara mycket liknar anorexia nervosa och bulimia nervosa, men en eller flera sjukdomssymboler saknas eller inte är tydliga. Ätningsbeteende är klart störd


Definition: Epänormaalit syömishäiriöt, jotka voivat olla hyvin samanlaisia kuin anoreksia ja bulimia, mutta yksi tai useampi sairausmerkki puuttuu tai ei ole selvä; Syömiskäyttäytyminen on selvästi häiriintynyt


Definition: Abnormal eating disorders that may be very similar to those of anorexia nevrosa and bulimia nevrosa, but one or more disease signs are missing or not clear; Eating behavior is clearly disturbed

Medisiidna:atiippalaš bulimiija

Medisiidna:bulimiija


Definition: Syömishäiriö, jossa hallitsemattomalta tuntuvat ahmimiskohaukset ja niitä kompensoiva käyttäytyminen kuten oksentaminen tai paastoaminen vuorottelevat. Oireilu alkaa yleensä ankaralla laihdutusyrityksellä. Keskimäärin oireet alkavat 18 vuoden iässä.

Medisiidna:vuohppunváddu


Definition: olmmoš borrá badjelmeari iige nagot stivret man ollu ja man jođánit son borrá, dávdamearkkat leat seammaláganat go bulimiijas, earret vuovssadeapmi. (BED - binge eating disorder)


Definition: Forspising betyr at man spiser så man ikke har kontroll på hvor mye eller hvor fort man spiser


Definition: Hetsätning innebär att man äter på ett sådant sätt att man förlorar kontrollen över hur fort eller hur mycket man äter


Definition: Lihavan ahmimishäiriö (englanniksi binge eating disorder eli BED) muistuttaa bulimiaa (ks. «Ahmimishäiriö (bulimia)»1), mutta siinä ei esiinny oksennuksia tai uloste- ja nesteenpoistolääkkeiden käyttöä.
Explanation: Terveyskirjasto