Collection:Čoahkkin 2017-2 Varra ja váibmu

From TermWiki
Jump to: navigation, search

meannuduvvon čoahkkimis 29.-30.08.2017 Romssas

  • This collection has been sanctioned on this date: 2017/08/30 (YYYY/mm/dd)
  • There are 16 articles in this collectionSource Davvisámegiella Norsk bokmål Svenska Suomen kieli English
Medisiidna:ABO-varrajoavkkut


Definition: varrašládjavuogádat mii mearrida guđe varrajovkui olbmot gullet, jogo varrajovkui A, B, AB dahje O, ruksesseallaid iešvuođaid ja plasma mielde


Definition: blodtypesystem som bestemmer om et menneske hører til blodtype A, B, AB eller O, på grunnlag av de røde blodcellene i antigenepitop


Definition: den vanligaste indelningen av blodgrupper.
More info: wikipedia blodpropp


Definition: Blood type system that determines whether a human belongs to blood type A, B, AB or O, based on the red blood cells in antigen epitope

Medisiidna:EKG

  • EKG (N)
    Sanctioned: true


Definition: EKG forskning som man måler hjertets elekroniske funksjon med

  • EKG Sanctioned: true


Definition: en metod att illustrera hjärtats aktivitet. Med elektroder på bröstkorgen fångar man upp elektrisk aktivitet från hjärtmuskeln och åskådliggör denna som en funktion av tiden i ett diagram som också kallas EKG (elektrokardiogram).
More info: wikipedia EKG


Definition: EKG

  • EKG Sanctioned: true


Definition: EKG

Medisiidna:HDL-kolesterola


Definition: fievrrida kolesterola eret varas, maiddái váibmosuonaid seinniin, ng. buorre kolesterola


Definition: frakter vekk det dårlige kolesterolet i blodomløpet, også fra hjerte- og senevegger, såkalt «god» kolesterol
More info: HDL-kolesterol


Definition: den tyngsta fraktionen av de partiklar som i blodet transporterar fett, lipoproteiner., även kallat "det goda kolesterolet".


Definition: HDL kuljettaa kolesterolia pois kudoksista, myös valtimoiden seinämästä
Explanation: Terveyskirjasto


Definition: This friendly scavenger cruises the bloodstream. As it does, it removes harmful bad cholesterol from the bloostream, also from the heart and tendon walls, called "good" cholesterol where it doesn't belong.

Medisiidna:LDL-kolesterola


Definition: fievrrida kolesterola rumašgođđosiidda, maiddái váibmosuonaid seinniide, mađi stuorát LDL-kolesterola mearri, dađi eanet kolesterola gođđosiidda čoggo, ng. heajos kolesterola


Definition: transporterer kolesterol til kroppsvev innbefattet arterieveggene. Jo større mengde av LDL-kolesterol, desto større kolesterolansamling i vevet, det "dårlige kolesterolet"
More info: LHL kolesterol


Definition: Transporterar kolesterol till kroppsvävnad inklusive artärväggar. Ju större mängden LDL-kolesterol, desto större kolesterolsamling i vävnaden, "dåligt kolesterol"


Definition: LDL kuljettaa kolesterolia kudoksiin, myös valtimoiden seinämään. Mitä suurempi LDL-kolesterolin määrä on, sitä enemmän kolesterolia kudoksiin kertyy, ʺpaha kolesteroliʺ


Definition: Transports cholesterol to body tissue including artery walls. The greater the amount of LDL cholesterol, the greater the cholesterol collection in the tissue, the "bad cholesterol"

Medisiidna:Lupus


Definition: autoimmuvdnareakšuvdna mii dagaha buozalmasvuođa mii sáhttá njoammut buot orgánaide gorudis; systemic lupus eryhthematosus (SLE)


Definition: SLE kalles systemisk lupus erythematosus. Den brukes også på finsk term "rødhåret". Det er en av de vanligste bindevevssykdommene (se "Vanlige vævssykdommer" 1) på grunn av autoimmune cellekonstruksjoner)
More info: NHI Lupus

  • lupus (N)
    Sanctioned: true


Definition: kronisk autoimmun reumatisk sjukdom som i princip kan drabba alla organ i kroppen. Lupus erythematosus betyder ”rött vargbett”
More info: wikipedia Lupus


Definition: SLE tulee sanoista systeeminen lupus eryhthematosus. Siitä käytetään myös suomenkielistä termiä punahukka. Se on yksi yleistyneistä sidekudossairauksista (ks. «Yleistyneet sidekudossairaudet»1), jotka johtuvat autoimmuunireaktioista solujen rakenteita vastaan")
Explanation: Terveyskirjasto


Definition: an autoimmune disease in which the body's immune system mistakenly attacks healthy tissue in many parts of the body

Medisiidna:embolus

Medisiidna:garvinčuohpadus


Definition: bidjat liigesuona varrabuđđoseami meattá nu ahte varra johtá


Definition: Ved en bypassoperasjon legger vi nye årer forbi de trange partiene slik at blodet kan strømme uhindret frem til hjertet. Det gjøres ingenting med blokkeringen
Explanation: https://sml.snl.no/bypass-operasjon
More info: https://www.google.no/search?biw=1680&bih=916&tbm=isch&sa=1&q=bypass+operasjon&oq=bypass+operasjon&gs_l=psy-ab.3..0j0i5i30k1j0i24k1l2.3580.6740.0.7120.10.10.0.0.0.0.93.817.10.10.0....0...1.1.64.psy-ab..0.10.807...0i67k1j0i30k1j0i8i30k1.1JAo_hG1r1Y%0A


Definition: en operation där man flyttar blodkärl eller genom implantat av syntetiska tuber. Blodkärl som ofta används i denna typ av procedur är vener från patientens ben. När det krävs kan dock en artär kapas vid ett ställe för att återkopplas till en annan artär, vilket kan användas när en region behöver blodflödet mer än ursprungsregionen.
More info: https://sv.wikipedia.org/wiki/By-pass%0A


Definition: Ohitusleikkauksessa veri ohjataan kulkemaan siirresuonta pitkin ahtautuman tai tukoksen alajuoksulle. Itse tukokseen tai ahtautumaan ei puututa
Explanation: https://www.google.no/search?biw=1680&bih=916&tbm=isch&sa=1&q=bypass+operasjon&oq=bypass+operasjon&gs_l=psy-ab.3..0j0i5i30k1j0i24k1l2.3580.6740.0.7120.10.10.0.0.0.0.93.817.10.10.0....0...1.1.64.psy-ab..0.10.807...0i67k1j0i30k1j0i8i30k1.1JAo_hG1r1Y


Definition: By a bypass operation, we put new veins past the narrow parts so that the blood can flow unimpeded to the heart. Nothing is done with the blockage
Explanation: https://www.google.no/search?biw=1680&bih=916&tbm=isch&sa=1&q=bypass+operasjon&oq=bypass+operasjon&gs_l=psy-ab.3..0j0i5i30k1j0i24k1l2.3580.6740.0.7120.10.10.0.0.0.0.93.817.10.10.0....0...1.1.64.psy-ab..0.10.807...0i67k1j0i30k1j0i8i30k1.1JAo_hG1r1Y

Medisiidna:gillončoaltu


Definition: gielu/ gillon mii buođđu varrasuona ja hehtte varrajohtima


Definition: ett eller flere blodpropp tetter igjen en eller flere blodårer; sirkulasjonsblokkerende materiale som er ført med blodet fra et annet sted i kroppen og stoppet ved et trangt sted i blodkarene
Explanation: https://sml.snl.no/embolus
More info: https://www.helsenett.no/index.php?option=com_glossary&view=list&catid=1&searchterm=blodpropp&Itemid=575%0A


Definition: även kallad trombos, är ett tillstånd som orsakas av blodkoagulation inuti blodkärlen. Tromboser kan drabba kranskärlen (koronartrombos), venerna (ventrombos), och orsaka obstruktion av blodkärlen
More info: https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodpropp%0A


Definition: veritulppien esiintyminen; yhden tai useamman emboluksen (tavallisesti verihyytymän) aiheuttama yhden tai useamman verisuonen tulppautuminen; Emboliassa taas on kyse siitä, että verenkierron mukana on ahtaaseen paikkaan kulkeutunut kiinteä, nestemäinen tai kaasumainen tulppa.

Medisiidna:hematologiija

Medisiidna:hematoma

Medisiidna:hemofiliija


Definition: varas leat unnán gieluiduhtti ávdnasat


Definition: I hemofili A er det lite koagulasjonsfaktor VIII (åtte) og lite i hemofili B koagulasjonsfaktor IX (ni), eller er for lav, eller koagulasjonsfaktoren ikke virker normalt, og derfor koagulerer ikke blodet normalt.
Explanation: https://sml.snl.no/hemofili


Definition: klassisk blödarsjuka, är ett namn på en familj ärftliga blödningsrubbningar som begränsar kroppens förmåga att koagulera blod.
More info: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hemofili%0A


Definition: Hemofilia A:ssa hyytymistekijää VIII (kahdeksan) ja hemofilia B:ssä hyytymistekijää IX (yhdeksän) on liian vähän tai hyytymistekijä ei toimi normaalisti, minkä vuoksi veri ei hyydy normaalisti.
Explanation: Terveyskirjasto


Definition: In hemophilia A, there is little coagulation factor VIII (eight) and little in hemophilia B coagulation factor IX (ni), or too low, or the coagulation factor does not work normally and therefore does not normally clot the blood.

Medisiidna:infárkta

Medisiidna:kardiográmma


Definition: EKG-sárggis


Definition: beskriver hjertets elektoroniske aktivitet, elektrokardiografi (EKG) genereres ved hjelp av et elektrokardiogram , "en hjertefilm "
Explanation: [1]
More info: [2]


Definition: En bild av hjärtkontur som beskriver hjärtats elektriska aktivitet, elektrokardiogrammet produceras genom elektrokardiografi, en "hjärtfilmen"


Definition: sydänkäyrä, joka kuvaa sydämen sähköistä toimintaa, elektrokardiografian avulla tuotettu sydänsähkökäyrä, ʺsydänfilmiʺ
Explanation: [3]


Definition: A heart contour that describes the electrical activity of the heart, the electrocardiogram produced by electrocardiography, the "heart film"
Explanation: [4]

Medisiidna:kardiologa

Medisiidna:muosseravkkas


Definition: váimmu čoalkima leahttu dalle go lea vuoiŋŋastan, muhto goittotge gozuid alde


Definition: Hvilepuls (HRrest) skal bety hjertefrekvens under total hvile, men allikevel i våken tilstand.


Definition: hjärtfrekvens under total vila, men fortfarande i vaket tillstånd.


Definition: Leposykkeellä (HRrest) tarkoitetaan sydämen sykettä täydellisen levon aikana, mutta kuitenkin hereillä oltaessa.


Definition: Resting pulse means heart rate during total rest, but still in awake.

Medisiidna:váibmoskidni


Definition: cuozza mii lea váimmu/ cogi birra


Definition: pose rundt hjertet
Explanation: http://www.lommelegen.no/artikkel/perikarditt


Definition: del av hjärtats vägg tillsammans med bland annat myokard. Perikardium består av två hinnor. Den yttre, fibrina hinnan, skall skydda hjärtat och är fäst vid angränsande vävnad såsom diafragma och lungsäckarna. Den inre, serösa hinnan, som i sig består av två hinnor med en lågfriktionsvätska emellan som skall minska friktionen mot hjärtat när det slår.
More info: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rts%C3%A4ck%0A


Definition: Sydämen ulkokalvo eli endokardium ympäröi sydäntä ulkopuolelta, sisäkalvo eli endoteeli verhoaa sydämen onteloiden sisäpintaa (kuva 2ʺ)


Definition: Bag around the heart