Collection:Čoahkkin 2018-1 Garraduoji ámmáttearpmat

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Meannuduvvon 15.-16.02.2018 Roavenjárggas.

  • This collection has been sanctioned on this date: 2018/02/16 (YYYY/mm/dd)
  • There are 16 articles in this collectionSource Davvisámegiella Suomen kieli Svenska Norsk bokmål
Luonddudieđa ja matematihkka:bádjeveažir


Definition: googlegovat

Teknihkka industriija duodji:duolbboduorranveažir


Definition: veažir mii lea jorbbas ja duolbbas nuppe bealde ja mas nuppe bealis lea seakkes guhkolaš gazza [1]


Definition: [2]

[3]

[4]


Definition: hammer som er rund og flatt i den ene enden og med hakke i den andre enden

Teknihkka industriija duodji:dárkkesvátnanreŋko


Definition: mašiidna mii dárkilit jorbe ávdnasa ja/ dahje likte jalgadin
Explanation: Mekanihkkársánit sátnegirjjis (Sámi oahpahusráđđi: 1999) leat dát sánit: várve, várvenbeaŋka, jorahanbeaŋka, vátnanbeaŋka; sorvi, svarv, dreiebenk


Definition: en maskin för skärande bearbetning av rotationssymmetriska föremål där man låter arbetsstycket rotera medan verktyget hålls stilla.


Definition: Dreiebenk, maskin for fremstilling og bearbeiding av runde, oftest sylindriske, former i tre og metall.
Explanation: [5]
More info: [6]

Teknihkka industriija duodji:guhkesbáddešliipa


Definition: stuorra sáttobábirmašiidna mainna šliipe/likte ávdnasiid


Definition: plansliper med lang pussebånd

Teknihkka industriija duodji:jorbašliipenmašiidna


Definition: juovzu liktenmašiidna mas lea jorba šliipenoassi mii jorrá jođánit birra
More info: [7]


Definition: slipemaskin med rundt flatt hode som dreier rundt i stor fart
Explanation: [8]
More info: [9]

Teknihkka industriija duodji:kuvllaveažir


Definition: [10]

Teknihkka industriija duodji:liktenbáddi


Definition: jorri liktenboagán/liktenavvi maid mašiidna joraha

Teknihkka industriija duodji:liktenduolbbus


Definition: Duolbbus maid gidde mašiidnii, mainna likte dahje šliipe


Definition: det man trykker på emnet som skal slipes
Explanation: [11]

Teknihkka industriija duodji:liktenrulla


Definition: jalgenbáddi sylindera birra


Definition: slipebånd som rull for pussing

Teknihkka industriija duodji:liktenrullaáksil


Definition: oassi mii joraha liktenrullaDefinition: dele hvor man fester sliperull i trykkluftsmaskin

Teknihkka industriija duodji:liktenskearru


Definition: jorba gáhkku mii jorádettiin jalge ávdnasiid
Explanation: Mekanihkkársánit sátnegirjjis (Sámi oahpahusráđđi: 1999) čuožžu: Šliipenskearru, skearru mas leat šliipengortnit čatnanávdnasis


Definition: rund slipeskive som sliper og pusser mens den dreier rundt
Explanation: [12]

Teknihkka industriija duodji:liktenspábba


Definition: spábba, man birra lea liktenbábir


Definition: hiomapallo


Definition: kule hvor slipepapir er festet

Teknihkka industriija duodji:skearroliktenmášiidna


Definition: mašiidna mas lea ceakko jorri skearru, mainna likte dahje šliipe ávdnasiid

Teknihkka industriija duodji:smirgelšliipa


Definition: beaŋkašliipenmašiidna earenoamážit metállaávdnasiidda


Definition: rund, hard slipemaskin som går rundt og sliper og former emnene
Explanation: [13]

Teknihkka industriija duodji:sággeliktenmašiidna

Teknihkka industriija duodji:vinjisahá


Definition: sahá, mainna sáhttá botket fiellu fitnjut/ vitnjut