Collection:Čoahkkin 2018-1 Hehttehusat

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Meannuduvvon 15.-16.02.2018 Roavenjárggas.

  • This collection has been sanctioned on this date: 2018/02/16 (YYYY/mm/dd)
  • There are 2 articles in this collectionSource Davvisámegiella Suomen kieli Svenska Norsk bokmål Latin
Medisiidna:čálganváddu


Definition: ovdáneami hehttehus, man sivvan lea juogo eamiváddu dahje šattadettiin buohcuvuohta, vihki dahje váddu
Explanation: MNP - sátnelistu /Ordliste –BUP Registrerenlistu nr. 29 Dohkkehuvvon: SG 12/04

utviklingshemmet doaimmashehttejuvvon funksjonshemmet, psykisk utv.hemmet doaimmashehttejupmi lett psykisk utviklingshemmingDefinition: avvikelse från ett barns normala och/ eller psykiska (motoriska) utveckling till följd av störd hjärnfunktion.

Medisiidna:čálgohehttehus


Definition: badjedoaba buot ovdánanmaŋŋonemiide ja/ dahje -hehttehusaide mat leat juogo eamiváttut dahje mat ihtet maŋŋil riegádeami. Dagahit ahte mánná ii ovdán nu go vurdojuvvo ja movt lea dábálaš, muhto mánná sáhttá beassat das eret go stuorrula.


Definition: yläkäsite kaikille synnynnäisille tai kehitysiässä ilmeneville lapsen kehityksen poikkeavuuksille
Explanation: https://sa.oulu.fi/mot/OUYO/,DanaInfo=mot.kielikone.fi,SSL+netmot.exe?motportal=80


Definition: vanlig term för alla utvecklingsstörningar och / eller förseningar som är medfödda eller synliga när barnet växer. Följaktligen utvecklas barn inte som förväntat, men barn kan växa ifrån detta.


Definition: fellesbegrep for alle utviklingsforstyrrelser og/ eller forsinkelser som er medfødte eller som blir synlige etterhvert som barnet blir større. Medfører at barn ikke utvikler seg som forventet, men barn kan vokse dette i fra seg.