Collection:Čoahkkin 2020 FanasearaNomenat

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Porsáŋggu fanastearbmaprošeavtta oassi masa leat čohkkejuvvon buot nomenat Fanas listtus, dán collectionii bohtet dušše dat mat galget ovddiduvvot giellajuhkosii, dohkkehuvvon tearpmat mannet Collection:Fanas. Jus dás adnojit govat maidda mis ii leat vuoigatvuohta, de dat sihkkojuvvojit go leat gieđahallan giellajuhkosis.

olles listu

Nordlandsbåt válddahus

 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 22 articles in this collectionSource Davvisámegiella Norsk bokmål Suomen kieli Svenska
Guolástus:bovrrahávskár


Definition: stuorra ávskár.
More info: Doabasiidu ráhkaduvvon prošeavtta vuođul: Samisk båt-terminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: stort øsekar
Explanation: govva
More info: Begrepsside laget ifb. Prosjekt: Samisk båtterminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: iso äyskäri


Definition: Stort öskar för att ösa ur båten.

Guolástus:bárlásta


Definition: deaddu maid bidjá fatnasii vai šaddá losit ja stargasat.
Explanation: gávdno K.Nielsengirjjis.
More info: Doabasiidu ráhkaduvvon prošeavtta vuođul: Samisk båt-terminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: en variabel last av materialer som ikke er betalt fraktgods, men som utgjør nødvendig vekt for å holde et skip stabilt.
Explanation: dáru-sámi sátnegirjjis ,aiddái:deatta
More info: begrepsside laget ifb. prosjekt: Samisk båt-terminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: paino laivan/veneen pitämiseksi vakaana
Explanation: gávdno satni.org:s. PS sátni: pohjalasti


Definition: Tillfällig eller permanent last som ska öka fartygets stabilitet.

Guolástus:duoraldat


Definition: dat mii lea durron (durrojuvvon) (geahča duorrat).
Explanation: Dat galgá okta duoraldat dákko maŋábeal skáru.(HOH-1954)
More info: Doabasiidu ráhkaduvvon prošeavtta vuođul: Samisk båt-terminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018

 • klink (N)
  Sanctioned: true


Definition: (konkret resultat av klinking) (se duorrat).
Explanation: -Det skal være en klink bak skaret.(HOH-1954) sámi-dáru sátnegirjjis lohká klinking (klinket søm).
More info: Begrepsside laget ifb. Prosjekt: Samisk båtterminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: niittamisen konkreettinen tulos, lankanauloilla tehty kiinnitystapa

 • klink (N)
  Sanctioned: true


Definition: Tekniken på hur bordläggningsplankor har lagts. Var plankas nederdel ligger utanför den planka som ligger nedanför i bordläggningen.
More info: https://sv.wikipedia.org/wiki/Klink

Guolástus:duorranveahčir


Definition: veahčir mii lea duolbbas ja jorbbas ovdan, ja čohkal maŋŋin. Dan geavaha go duorrá.
Explanation: https://satni.uit.no/termwiki/index.php?title=Luonddudie%C4%91a_ja_matematihkka:peannavea%C5%BEir sáhttágo daid ovttastahttit? bhm
More info: Doabasiidu ráhkaduvvon prošeavtta vuođul: Samisk båt-terminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


More info: Begrepsside laget ifb. Prosjekt: Samisk båtterminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018

Guolástus:dáidni


Definition: fiellobihttá dahje eará mainna duokŋá fatnasa.
Explanation: gávdno maid KN girjjis
More info: Doabasiidu ráhkaduvvon prošeavtta vuođul: Samisk båt-terminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018

 • bot (N)
  Source: SD
  Sanctioned: true
 • lapp (N)
  Source: SD
  Sanctioned: true
 • tein (N)
  Sanctioned: true


Definition: bordbitte eller annet for å reparere båt.
Explanation: sámi-dáru sátneigirjjis lohká "bot, teine ja lapp"
More info: Begrepsside laget ifb. Prosjekt: Samisk båtterminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: paikka veneen tai ahkion halkeaman paikkaamiseen

Guolástus:fanasspihkár


Definition: spihkáršládja maid geavaha earenoamážit stávdnái ja giellasii. Fanasspihkár lea seakkit go duorrannávli (sávdnji).
More info: Doabasiidu ráhkaduvvon prošeavtta vuođul: Samisk båt-terminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: spiker som brukes til båtbygging, særlig i stavn og kjøl. Båtspiker er tynnere enn båtsøm.
More info: Begrepsside laget ifb. Prosjekt: Samisk båtterminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: naula, mitä käytetään erityisesti veneen keulaan ja köliin

Guolástus:fanasváhter


Definition: neavvu mainna mihtida man állut fanasfiellut galget leat.
More info: govat

Doabasiidu ráhkaduvvon prošeavtta vuođul: Samisk båt-terminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: instrument til å måle båtbordas legg (helningsgrad).
More info: bilder

Begrepsside laget ifb. Prosjekt: Samisk båtterminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: kaltevuusmittari, jolla määritellään veneen lautojen kaltevuus


More info: vattenpass

Guolástus:fásti


Definition: báddi mii manná fatnasis dreggii.
Explanation: gávdno maid KN girjjis
More info: Doabasiidu ráhkaduvvon prošeavtta vuođul: Samisk båt-terminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: bånd som går mellom båten og dreggen.
Explanation: sámi-dáru sátnegirjjis: båtfeste, landtau
More info: Begrepsside laget ifb. Prosjekt: Samisk båtterminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018

Guolástus:juolgi


Definition: rusttet man alde gielas orru gitta fatnasa dagadettiin.
More info: Doabasiidu ráhkaduvvon prošeavtta vuođul: Samisk båt-terminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: bl.a. innretning der kjølen står fast under båtbygging (bakkestokk, barkstokk, kjølbenk).
More info: Begrepsside laget ifb. Prosjekt: Samisk båtterminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: laite, jossa köli on kiinni venettä tehdessäGuolástus:lieđbmá


Definition: Duolba oassi áirogeažis.
Explanation: gávdnoba maid KN girjjis
More info: Redigerejuvvon prošeavtta vuođul: Samisk båt-terminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: den flate delen i den ene enden av en åre
More info: Redigert ifb. Prosjekt: Samisk båtterminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: litteä osa airon päässä


Definition: platt, breddad del av åra

Guolástus:lihttái


Definition: Go fatnasis lea ollu sadji.
More info: Doabasiidu ráhkaduvvon prošeavtta vuođul: Samisk båt-terminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: Når båten er romslig og har god plass.
More info: Begrepsside laget ifb. Prosjekt: Samisk båtterminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: Kun veneessä on paljon tilaa.


Definition: rymlig, om båt

Guolástus:luoksa


Definition: Luodda mii báhcá čáhcái johtti fatnasa maŋis. Jos ii oainne gátti, de sáhttá luovssa geahččat, go dat muitala guđe guvlui fanas johtá.
Explanation: Luovssa galggat geahččat, dat galgá leat njuolga. (ST-1947) Massii luovssa. (ST-1947)
More info: Doabasiidu ráhkaduvvon prošeavtta vuođul: Samisk båt-terminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: Stripe etter båt i bevegelse. Hvis man ikke ser land kan man holde øye med at kjølstripen er rett, for å holde rett kurs.
Explanation: - Du skal følge med kjølstripen, at den er rett. (ST-1947) - Mistet kjølstripen (mistet kursen) (ST-1947)
More info: Begrepsside laget ifb. Prosjekt: Samisk båtterminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: Jälki, mikä jää veteen liikkuvasta veneestä, veneen kulkujälki. Jos ei näe rantaa, voi katsoa vanaa, koska se kertoo mihin suuntaan vene liikkuu.

Guolástus:miehtečáhci


Definition: bárut mat bohtet fatnasa maŋábealde, bárut mat bohtet mieđás jođedettiin.
Explanation: -Bálkes smávvadivssu stuorra miehttečázi njeaiga, diet bárru sáhttá deavdit fatnasa. (HOH-1954).

gávdno maid KN girjjis
More info: Doabasiidu ráhkaduvvon prošeavtta vuođul: Samisk båt-terminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: sjø (bølge) bakfra når båten går unna vind.
Explanation: Kast en småhyse mot den store sjøen (båra) som kommer bakfra, den bølgen kan fylle båten. (HOH-1954).
More info: Begrepsside laget ifb. Prosjekt: Samisk båtterminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: aallot, jotka tulevat veneen perässä PS: miehtečáhcái - myötävirtaan satni.org:s.

Guolástus:navddis


Definition: váttis, “gárži” (vuostebiekka birra). Borjjasteamis lea biegga navddis go boahtá dakkár guovllus ahte ferte sakka borjjastit vuosttás vai beassá gosa áigu, ja vai fanas ii rievdda menddo ollu.
Explanation: -Biegga lei nu navddis ahte illá báittiimet birra njárgga. (Friis)

gávdno maid KN girjjis
More info: Doabasiidu ráhkaduvvon prošeavtta vuođul: Samisk båt-terminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018

 • knapp (N)
  Sanctioned: true
 • snau (N)
  Sanctioned: true


Definition: knapp, snau, vanskelig (om motvind). Vinden er knapp og/eller vanskelig når den gjør det vanskelig å komme fram. Under seiling vil det si at vinden blåser fra en slik retning i forhold til dit man skal at man er nødt å gå langt opp i vinden for å nå fram, ellers vil avdriften bli for stor.
Explanation: -Vinden var så knapp at vi med nød og neppe kom omkring neset. (Friis).
More info: Begrepsside laget ifb. Prosjekt: Samisk båtterminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: vaikea soutaa, kun on tuuli


Definition: När vågorna är tillräckligt stora för att orsaka besvär för framförandet av båtar.
More info: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B6g%C3%A5ng

Guolástus:návár


Definition: T-hápmásaš ruovdi bávttis masa sáhttá čatnat skiippa gitta.
More info: Doabasiidu ráhkaduvvon prošeavtta vuođul: Samisk båt-terminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: T-formet bolt fast i berg, hvor man kan binde fast båten.
More info: Begrepsside laget ifb. Prosjekt: Samisk båtterminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: t:n mallinen rauta, johon voi sitoa laivan/purjelaivan kiinni
Explanation: näveri???bhm

Guolástus:ovdasu


Definition: menddo lossat ovdan, go ovdan lea menddo ollu guorbmi (fanas).
More info: Doabasiidu ráhkaduvvon prošeavtta vuođul: Samisk båt-terminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: feillastet så den er for tung fremme (om båt).
More info: Begrepsside laget ifb. Prosjekt: Samisk båtterminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018

Guolástus:snárri


Definition: doažži, jaskes čáhci gos eai leat stuorra bárut danne go biegga ii deaivva dakko. Hans Oliver Hansen lea vel čilgen ahte biegga muhttimin bossu badjil gátti, ii ge deaivva merrii, muhto aŋkke fáhtte borjasa, ja dalle johtá fanas bures vaikko mearas lea doažži.
Explanation: -Garra biegga, aiddo Porsáŋggu alde hirbmadit bárut, muhto lahkanat Billávuona, gohpis [lea] snárri, gosa eai boađe stuorra bárut. (OS-1927)

gávdno maid KN girjjis gávdno sámi-dáru sátnegirjjis:smult vann
More info: Doabasiidu ráhkaduvvon prošeavtta vuođul: Samisk båt-terminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: Det er et sted med rolig sjø, fordi vinden ikke treffer der. Hans Oliver Hansen har enda forklart at det kan forekomme fraværsvind som ikke treffer sjøen nærmest land, men den kan likevel ta i seilen på seilbåten, så den får god fart, selv om sjøen er stille. (HOH-1954.)
Explanation: - Sterk vind, på Porsanger er det forferdelig store bølger, men når du kommer mot Billefjord, så er det smult vann i bukta, der kommer ikke store bølger. (OS-1927).
More info: Begrepsside laget ifb. Prosjekt: Samisk båtterminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: smul sjö, tämligen lugnt vatten, inte mycket mer än krusning på vattenytan (våghöjd mellan 0,1 och 0,5 m).

Guolástus:suvdil


Definition: go fanas gierdá ollu deattu ja dainna lea buorre suvdit (fiervvridit).
Explanation: ADM: Lea go seamma go guoddil, čáhkkil, gierdil? Ja leat go dat de synonymat, vai dušše lassičilgehusat?

suoma ja anárašgielaid vástagiid gávdnen neahttadigisánit. Gávdno maid KN girjjis
More info: Doabasiidu ráhkaduvvon prošeavtta vuođul: Samisk båt-terminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: god til å frakte med, som tåler mye last (om båt). Når båten flyter godt med mye tyngde og er god til å frakte med.


Definition: fartyg som klarar av mycket tyngd och med den är det bra att frakta med.

Guolástus:vađđi


Definition: menddo njuolga (fanasriipu).
Explanation: -Na dat ráhkada, dat vuoleda dan ja gežiid bajás, dalle ii šatta vađđi. (HOH-1954).
More info: Doabasiidu ráhkaduvvon prošeavtta vuođul: Samisk båt-terminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018

 • for rett (MWE)
  Note: ?
  Sanctioned: false


Definition: for rett, uten spring (om båtrekke).
Explanation: - Man lager, man lar den gå ned og så opp ved endene, da blir den ikke for rett. (HOH-1954).
More info: Begrepsside laget ifb. Prosjekt: Samisk båtterminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: kattrygg, svinrygg. "båten saggar" (kattrygg), "båten hoggar" (svinrygg).

Båtens språng
More info: https://sv.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A5ng_(skeppsbyggnad)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kattrygg

Guolástus:vuostečáhci


Definition: bárut mat bohtet fatnasa ovddabealde, bárut mat bohtet vuosttás jođedettiin.
Explanation: gávdno maid KN girjjis
More info: Doabasiidu ráhkaduvvon prošeavtta vuođul: Samisk båt-terminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: sjø i mot (bølger når man går mot vinden).
More info: Begrepsside laget ifb. Prosjekt: Samisk båtterminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: aallot, jotka tulevat vastaan

Guolástus:čatnanriekkis


Definition: riekkis bávttis masa sáhttá čatnat skiippa gitta.
More info: Doabasiidu ráhkaduvvon prošeavtta vuođul: Samisk båt-terminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: Ring i berg hvor man kan binde fast båten.
More info: Begrepsside laget ifb. Prosjekt: Samisk båtterminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: rengas kalliossa, johon voi sitoa veneen/laivan/purjelaivan kiinni

Guolástus:čoavjái


Definition: go fanasvuođđu lea hui “jorbbas”.
More info: Doabasiidu ráhkaduvvon prošeavtta vuođul: Samisk båt-terminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018

Gávdnen ovtta sajis ahte čoavjái suomagillii lea vatsakas, muhto in dieđe heive go dat, dahje lea go suomagillii eará sátni duon definišuvdnii ja kategoriijii. Lasihan dása, muhto dan sáhttá sihkkut maŋŋil.


Definition: rund i bunn (om båt).
More info: Begrepsside laget ifb. Prosjekt: Samisk båtterminologi ved Porsangerfjorden 2017-2018


Definition: kun veneen pohja on hyvin pyöreä