Collection:Čuákkim 2019 Pyecceetipšo sajanmáávsuh

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Pyecceitipšoo sajanmáávsuh-listo vuáđuduvá “Kela terminologinen sanasto – Etuuksiin liittyvät käsitteet 5. laitos”, mii lii Suomâ Kela almostittem. Terminologialisto lii ráhtám Kela/FPA já Sanastokeskus TSK/Terminologicentralen TSK.

  • This collection has not been sanctioned yet
  • There are 46 articles in this collectionSource Suomen kieli Anarâškielâ
Servodatdieđa:alimus buhtadusmearri


Definition: korkein mahdollinen vahvistettava korvaustaksa


Definition: ollâgumos máhđulâš sajanmäksimsumme mii nanoduvvoo

Servodatdieđa:almmolaš ásahusdikšu


Definition: valtion, kunnan tai kuntayhtymän vähintään puoliksi rahoittama laitoshoito


Definition: lágádâstipšo, mast staatâ, kieldâ teikkâ kielâovtâstume lii ruttâdâm ucemustáá peleh

Servodatdieđa:bajiduvvon iežasoassi


Definition: omavastuuosuus, jota sovelletaan matkakorvauksiin, jos taksimatkaa ei ole tilattu Kelan kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä tehneestä tilausvälityskeskuksesta.


Definition: jiešvástádâsuási, mon heiviitteh mätkikoloid, jis taksimätki ij lah tiilájum tiilámkuávdáást mii lii ráhtám sopâmuš Kelain.

Servodatdieđa:buhcciidfievrrideami buhtadusmáksu


Definition: korvaustaksa, jota sovelletaan vakuutetun sairaankuljetusajoneuvolla tekemästä matkasta aiheutuneiden tarpeellisten matkakustannusten korvaamiseen

Servodatdieđa:buhtadusmearrevuođđu


Definition: korvattavan toimenpiteen laatu, sen vaatima työ tai aiheuttama kustannus, korvattavan palvelun hoidollinen arvo tai sairaanhoitokorvauksiin käytettävissä olevat varat


Definition: sajanmáávsu vuálásâš tipšo kvaliteet, ton vaattâm pargo teikkâ porgâm kolo, sajanmáávu vuálásâš palvâlus tipšo árvu teikkâ pyecceitipšomsajanmáávsuid väridum väärih

Servodatdieđa:buhtadusmearri


Definition: rahamäärä, joka maksetaan sairaanhoitokorvauksena vakuutetulle, ellei todellinen sairaanhoidon kustannus ole ollut pienempi


Definition: ruttâmeeri mii máksoo pyecceetipšomsajanmáksun táhádum ulmui, jis tuođâlâš pyecceitipšomkoloh iä lah lamaš ucebeh

Servodatdieđa:buhttenvuloš dikšu


Definition: tarpeellinen hoito, jonka on antanut yksityinen terveydenhuollon palveluntuottaja ja joka on yksityisesti rahoitettua


Definition: tarbâšlâš tipšo mon lii adelâm privatis tiervâsvuođâhuolâttâs palvâluspuovtâdeijjee já mast lii privatis ruttâdem

Servodatdieđa:buhttenvuloš doaibma


Definition: tutkimus- tai hoitotoimenpide, joka on määritelty terveydenhuollon virallisessa luokituksessa tai jolle Kela on vahvistanut korvaustaksan


Definition: tutkâm- teikkâ tipšotoimâ, mii lii miäruštâllum tiervâsvuođâhuolâttâs virgálâš klassifiseremist teikkâ moos Kela lii nonnim sajanpuáttimtáksá

Servodatdieđa:buhttenvuloš dutkan


Definition: tarpeellinen tutkimus, jonka on suorittanut yksityinen terveydenhuollon palveluntuottaja ja joka on yksisyisesti rahoitettua tai josta palkkion on perinyt yksityinen terveydenhuollon palveluntuottaja


Definition: tarbâšlâš tutkâmuš, mon lii porgâm privatis tiervâsvuođâhuolâttâs palvâluspuovtâdeijjee já mast lii privatis ruttâdem teikkâ mast privatis palvâluspuovtâdeijjee lii peerrâm máávsu.

Servodatdieđa:buohccedikšobuhtadus


Definition: sairaudesta, raskaudesta tai synnytyksestä aiheutuneista tarpeellisista sairaanhoidon kustannuksista maksettava sairausvakuutuskorvaus


Definition: puácuvuođâtáhádâs sajanmäksim mii máksoo puácuvuođâst, äpittesvuođâst teikkâ šoddâdmist šoddâm tarbâšlâš pyecceetipšom kuástádâsâin

Servodatdieđa:buohccedikšogoasttádus


Definition: sairaudesta, raskaudesta tai synnytyksestä aiheutunut kustannus


Definition: puocâmušâst, äpittesvuođâst teikkâ soddâdemist šoddâm kuástádâs

Servodatdieđa:bátnedikšomáksu


Definition: hammaslääkärinpalkkiotaksan, rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksan ja suuhygienistinpalkkiotaksan muodostama taksakokonaisuus


Definition: pänituáhtárpalhâšumetáksá, suátiveteraan protetiik toimâtáksá já njälmihygienistipalhâšumetáksá ubâlâšvuotâ

Servodatdieđa:bátnedoavttermáksu


Definition: korvaustaksojen muodostama taksakokonaisuus, jota sovelletaan hammaslääkärien tai hammaslääkärin tehtävässä toimimaan oikeutettujen hammaslääketieteen opiskelijoiden suorittaman suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon korvaamiseen


Definition: sajanpuáttimmáávsui ubâlâšvuotâ, mii heiviittuvvoo pänituáhtár teikkâ pänituáhtár pargoid vuoigâdum pänitalhâstiettuu uáppee porgâm njäälmi já paanij tutkâmus já tipšo sajanpuáttimân

Servodatdieđa:dikšomearrádus


Definition: lääkärin, hammaslääkärin tai lääkärin tai hammaslääkärin tehtävässä toimimaan oikeutetun lääke-tieteen tai hammaslääketieteen opiskelijan antama määräys tutkimukseen tai hoitoon


Definition: tuáhtár, pänituáhtár teikkâ tuáhtár teikkâ pänituáhtár pargoin vuoigâdum talhâstiettuu teikkâ pänitalhâstiettuu uáppee adelâm miärádâs tutkâmân teikkâ tiipšon

Servodatdieđa:dikšungeardi


Definition: yhden kalenterivuorokauden aikana annetut samansisältöiset hoidot tai hoito, joka on annettu yhtäjaksoisesti, vaikka sen antaminen olisi kestänyt kauemmin kuin yhden kalenterivuorokauden


Definition: oovtâ kalenderjándur ääigi adelum siämmáámuđusiih tipšoh teikkâ tipšo mii lii adelum ohtânmaanoost, veikkâ tot ličij pištám kuhheeb ko oovtâ kalenderjándur.

Servodatdieđa:doaktára doaibmabidjomáksu


Definition: korvaustaksojen muodostama taksakokonaisuus, jota sovelletaan lääkärien tai lääkärin tehtävässä toimimaan oikeutettujen lääketieteen opiskelijoiden suorittamien toimenpiteiden korvaamiseen


Definition: sajanpuáttimmáávsui ubâlâšvuotâ mii heiviittuvvoo tuáhtárij teikkâ tuáhtáruáppei porgâm tipšoi sajanpuáttimân

Servodatdieđa:doaktára vuostáiváldinmáksu


Definition: korvaustaksojen muodostama taksakokonaisuus, jota sovelletaan lääkärien tai lääkärin tehtävässä toimimaan oikeutettujen lääketieteen opiskelijoiden vastaanottoon käyttämän ajan korvaamiseen


Definition: sajanpuáttimmáávsui olesvuotâ, mon heiviitteh tuáhtárij teikkâ tuáhtáruáppei vuástáväldimân kiävttám ääigi sajanpuáttimân

Servodatdieđa:doavttirmáksu


Definition: lääkärin toimenpidetaksan ja lääkärin vastaanottopalkkiotaksan muodostama taksakokonaisuus


Definition: tuáhtár toimâmáksu já tuáhtár vuástáväldimmáávsu olesvuotâ

Servodatdieđa:dutkan- ja dikšunmearrádus


Definition: lääkärin, hammaslääkärin tai lääkärin tai hammaslääkärin tehtävässä toimimaan oikeutetun lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskelijan antama määräys tutkimukseen tai hoitoon


Definition: tuáhtár teikkâ pänituáhtár adelâm miärádâs tutkâmân teikkâ tipšon

Servodatdieđa:dutkan- ja dikšunmáksu


Definition: korvaustaksojen muodostama taksakokonaisuus, jota sovelletaan lääkärien, hammaslääkärien tai lääkärin tai hammaslääkärin tehtävässä toimimaan oikeutettujen lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskelijoiden määräämän tutkimuksen ja hoidon korvaamiseen


Definition: sajanpuáttimmáávsui olesvuotâ, mon heiviitteh tuáhtár teikkâ pänituáhtár meridâm tutkâmušáid já tipšo sajanpuáttimist

Servodatdieđa:dutkangeardi


Definition: yhden kalenterivuorokauden aikana suoritettu tutkimus tai tutkimus, joka on suoritettu yhtäjaksoisesti, vaikka sen suorittaminen olisi kestänyt kauemmin kuin yhden kalenterivuorokaudenServodatdieđa:dábálašdoavttirmáksu


Definition: korvaustaksa, jota sovelletaan, kun tutkimuksen on tehnyt tai hoidon on antanut lääkäri, hammaslääkäri tai lääkärin tehtävässä toimimaan oikeutettu lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskelija tai erikoislääkäri tai erikoishammaslääkäri mutta tehty tutkimus tai annettu hoito ei ole kuulunut hänen erikoisalaansa


Definition: sajanpuáttimsumme, mon heiviitteh, ko tutkâmuš lii porgâm tuáhtár, spesiaaltuáhtár, pänituáhtár teikkâ spesiaalpänituáhtár mut tutkâmuš teikkâ tipšo ij lah kullum suu spesiaalsuárgán

Servodatdieđa:dárbbašlaš buohccedivššu goasttádus


Definition: tarpeellisesta hoidosta tai tutkimuksesta aiheutunut tilanteeseen nähden kohtuullinen sairaanhoidon kustannus

Servodatdieđa:dárbbašlaš dikšu


Definition: yleisesti hyväksytyn, hyvän hoitokäytännön mukainen hoito, jonka lääkäri, hammaslääkäri tai lääkärin tai hammaslääkärin tehtävässä toimimaan oikeutettu lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskelija on antanut tai määrännyt


Definition: almolávt tuhhiittum, pyere tipšovyevi mieldisâš tipšo, mon tuáhtár, pänituáhtár teikkâ tuáhtár teikkâ pänituáhtár pargoin vuoigâdum talhâstiettuu teikkâ pänitalhâstiettuu uáppee lii adelâm teikkâ meridâm.

Servodatdieđa:earenoamášfievru


Definition: muu kuin joukkoliikenneväline


Definition: eres ko juávkkujotolâhfiävru/ almolâšjotolâhfiävru

Servodatdieđa:fitnanáigelasáhus


Definition: lääkärinpalkkiotaksaan ja hammashoidon taksaan kuuluvan korvaustaksan korotus, jota sovelletaan, jos tutkimus on tehty tai hoito on annettu tiettynä viikonpäivänä tai tiettyyn kellonaikaan


Definition: tuáhtármáávsu teikkâ pänitipšo máávsu pajadâs, mon kiävttoo jis tutkâmus lii porgâm teikkâ jis tipšo lii adelum tiätu ohopeeivi teikkâ tiätu tijmeääigi.

Servodatdieđa:goallosmátki


Definition: sairauden, raskauden, synnytyksen tai Kelan myöntämän kuntoutuksen vuoksi tehty matka, joka koostuu vähintään kahdella erityyppisellä kulkuneuvolla tehdystä matkasta

Servodatdieđa:idjadanruhta


Definition: matkakorvaus, jota maksetaan, jos vakuutettu, välttämätön saattaja tai tutkimukseen tai hoitoon osallistuva perheenjäsen tai perheenjäseneen verrattava henkilö on joutunut vakuutetun tutkimuksen tai hoidon tai liikenneolosuhteiden vuoksi yöpymään korvattavalla matkalla ja hänelle on aiheutunut yöpymisestä kustannuksia


Definition: mätkisajanmáksu, mii máksoo jis tähidum olmooš, velttidmettum miäđusteijee teikkâ tutkâmân teikkâ tipšoi uásálistee peerâjeessân teikkâ peerâjesânân verdidum olmooš lii šoddâm tähidum ulmuu tutkâm teikkâ tipšo teikkâ jotolâhtile tiet ijâstâllâđ sajanpuáttee määđhist já sunjin láá šoddâm ijâstâlmist koloh

Servodatdieđa:iežasvástu dihto dálkasii


Definition: vakuutetun samalla kertaa ostaman, ylempään erityiskorvaukseen tai lisäkorvaukseen oikeuttavan lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta maksama omavastuu

Servodatdieđa:jahkásaš iežasoassi


Definition: lääke- tai matkakustannusten tai kunnallisen terveydenhuollon kustannusten sovittu vuosittainen yläraja, jonka ylittymisen jälkeen asiakkaan ei tarvitse itse maksaa näitä kustannuksia lääkekohtaista omavastuuta ja laitoshoidon ylläpitomaksua lukuun ottamatta
More info: vuosiomavastuu (lääkkeet); vuotuinen omavastuuosuus (matkat); maksukatto (kunnallinen terveydenhuolto)


Definition: talhâs- teikkâ mätkikoloid teikkâ kieldâ tiervâsvuođâhuolâttâs koloid sooppum ihásâš pajerääji, mon paijeelmoonnâm maŋa äššigâs ij taarbâš jieš mäksiđ taid koloid eereeb tiätu talkkâsij jiešvástádâsuási já lágádâstipšo paijeentoollâmmáávsu

Servodatdieđa:joatkkamátki


Definition: sairauden, raskauden, synnytyksen tai Kelan myöntämän kuntoutuksen vuoksi tehty matka silloin, kun asiakasta ei kirjata saapuneeksi siihen julkisen terveydenhuollon toimintayksikköön, josta hänet siirretään toiseen toimintayksikköön

Servodatdieđa:lagasolbmo sierranas mátki


Definition: matka, jonka vakuutetun perheenjäsen tai muu tähän verrattava henkilö on tehnyt ilman vakuutettua osallistuakseen vakuutetun tutkimukseen tai hoitoon


Definition: mätki, mon táhádum ulmuu peerâjeessân teikkâ eres taan viärdásâš olmooš lii porgâm táhádum ulmuuttáá vâi uásálist suu tutkâmáid teikkâ tiipšon
More info: lagašolbmo mátkebuhtadus

Servodatdieđa:lassebuhtadus


Definition: sairaanhoitokorvaus, jota maksetaan, jos korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden vuosiomavastuu tai korvattavien matkojen vuotuinen omavastuuosuus ylittyy


Definition: pyecceitipšoo sajanmáksu mii máksoo jis sajanmáávsuvuálásij talkkâsij, kliinisâš piämmupuohtui já vuáđuvuoidâsijd ivejiešvástádâs teikkâ sajanmáávu vuálásij maađhij ihásâš jiešvástádâsuási mana paijeel

Servodatdieđa:máksingeardemáksu


Definition: korvaus, jonka Kela maksaa suorakorvauksen tilitystiedot Kelalle konekielisessä muodossa tuottavalle terveydenhuollon palveluntuottajalle


Definition: sajanmáksu, mon Kela máksá tiervâsvuođâhuolâttâs palvâluspuovtâdeijjei, mii puovtâd njuálgusajanmáávsu tilittemtiäđuid Kela maašinkielâlâš häämist

Servodatdieđa:máksinvuođđu


Definition: peruste, jonka mukaan vakuutetulle maksettava sairaanhoitokorvaus määritellään


Definition: vuáđus, mon mield táhádum ulmui lii maksum pyecceitipšoosajanpuáttim, miäruštâlloo

Servodatdieđa:mátkebuhtadus


Definition: korvaus, josta korvataan tarpeellisia matkakustannuksia


Definition: sajanmáksu, mast máksoo tarbâšlijd mätkikoloid

Servodatdieđa:mátkegoluid friddjakoarta


Definition: henkilökortti, jonka Kela lähettää vakuutetulle todistukseksi siitä, että tarpeelliset matkakustannukset ovat ylittäneet vuotuisen omavastuuosuuden


Definition: persovnkorttâ, mon Kela mieđeet táhádum ulmui tuođâtuššân tast,et tarbâšlâš mätkikoloh láá moonnâm paijeel ihásâš jiešvástádâsuási

Servodatdieđa:njuolggobuhtadus


Definition: sairaanhoitokorvaus, jonka apteekki vähentää vakuutetulta perimästään hinnasta tai viitehinnasta tai jonka palveluntuottaja vähentää vakuutetulta perimästään hinnasta

Servodatdieđa:njuolggobuhttendieđuid jearranbálvalus


Definition: Kelan tarjoama palvelu, josta apteekit tarkistavat sähköisesti asiakkaan oikeuden suorakorvaukseen sekä tiedon jäljellä olevan alkuomavastuun määrästä silloin, kun asiakas ostaa lääkkeitä

Servodatdieđa:njálbmehygienistta bálkátáksta


Definition: korvaustaksojen muodostama taksakokonaisuus, jota sovelletaan suuhygienistien suorittaman suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon korvaamiseen

Servodatdieđa:ovttaguvllot mátki


Definition: matka tutkimus- tai hoitopaikkaan tai sieltä pois

Servodatdieđa:spesiáldoavtterlasáhus


Definition: hammaslääkärinpalkkiotaksaan kuuluvan korvaustaksan korotus, jota sovelletaan, jos tutkimuksen on tehnyt tai hoidon on antanut erikoishammaslääkäri ja tutkimus tai hoito on kuulunut hänen erikoisalaansa


Definition: pänituáhtármáksusuumán kullee táhádâssume pajedâs, mii heiviittuvvoo, jis tutkâmus lii porgâm teikkâ tipšo lii adelâm spesialpänituáhtár já tutkâm teikkâ tipšoo lii kuullâm suu spesialsuárgán.

Servodatdieđa:táksetáksta


Definition: taksa, jonka perusteella vakuutetulle korvataan taksilla tehdystä matkasta aiheutuneita tarpeellisia matkakustannuksia

Servodatdieđa:tákstadulkon


Definition: korvaustaksa, joka on annettu vahvistettujen korvaustaksojen julkaisemisen jälkeen vertaamalla vakuutetulle tehtyä toimenpidettä lähimpään siihen verrattavissa olevaan korvattavaan toimenpiteeseen

Servodatdieđa:tákstalogahallan


Definition: Kelan vahvistama luettelo korvattavista toimenpiteistä ja niiden korvaustaksoista

Servodatdieđa:veteránaid protetihka doaibmabidjotáksta


Definition: korvaustaksojen muodostama taksakokonaisuus, jota sovelletaan rintamaveteraanien ja miinanraivaajien hammasproteesien korvaamiseen sekä suun ja hampaiden tutkimuksen ja ehkäisevän hoidon korvaamiseen


Definition: sajanmáávsui olesvuotâ, mii heiviittuvvoo suátišiljoveteraanij já miijnetuššâdeijjei päniproteesij sajanpuáttimân sehe njäälmi já paanij tutkâmân já estâdeijee tipšo sajanpuáttimân