Collection:Čuákkim 2020 COVID-19

From TermWiki
Jump to: navigation, search


  • This collection has not been sanctioned yet
  • There are 70 articles in this collectionSource Anarâškielâ Suomen kieli Davvisámegiella Svenska Nuõrttsääʹmǩiõll
Stáda almmolaš hálddašeapmi:addit positiiva čájánasa


Stáda almmolaš hálddašeapmi:addit čilgehusa mátkái ja mátkki ulbmilis go poles dan sihtá


More info: mii lii: -"poliisin pyynnöstä" -"antaa poliisin pyynnöstä"

Stáda almmolaš hálddašeapmi:almmolaš dilálašvuohta


Definition: Yleisötilaisuus on tilaisuus, jossa on mukana yleisöä.

Stáda almmolaš hálddašeapmi:almmuhit spiehkastatdilis

Medisiidna:antoreitti


Definition: Valmisteen antotapa viittaa siihen, millä tavalla lääkevalmiste saadaan ihmisen elimistöön.

Mahdollisia tapoja ovat esimerkiksi

ihonsisäinen antotapa (injektio ihokudokseen) oraalinen antotapa (suun kautta) nasaalinen (nenän kautta)

Stáda almmolaš hálddašeapmi:automahtalaš doserenmašiidna


More info: nds: annos- meripittá

Yle Sápmi tv-uđđâseh: annos - adaldâh

matematiiklisto: annos-meripittá

"Jorvin sairaalan toimipisteessä toimii HUS-Apteekin lääkkeiden koneellinen annosjakeluyksikkö, jonka palvelun piirissä on 1200 potilasta"

Stáda almmolaš hálddašeapmi:badjevuoiŋŋahatinfekšuvdna


More info: "Koronavirusinfektiot ovat oireettomia, lieviä tai kohtalaisia ylähengitystieinfektioita."

Stáda almmolaš hálddašeapmi:bargogeatnegasvuođagaskavuohta


Explanation: "Työvelvollisuussuhde

Henkilö, jonka työvoimaviranomainen määrää 97 §:ssä säädetyllä tavalla tekemään 95 §:ssä tarkoitettua työtä vastiketta vastaan työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena, on työvelvollisuussuhteessa." (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111552)

Stáda almmolaš hálddašeapmi:bargomátkejohtolat barggu ealáhusa dahje luohttámušdoaimma ollašuhttimii dahje hárjeheapmái


More info: rááhtus: jotain varten: illatiiv? várás vâi tiet?

Stáda almmolaš hálddašeapmi:biebmodoalvu


Definition: lähetti on henkilö, joka lähetetään toimittamaan jotain tehtävää.

Stáda almmolaš hálddašeapmi:báhcit eaktodáhtolaš karantenii


More info: Minä olen eristyksissä: Mun lam sierrejum karantenân Mun lam sierriittâttâm karantenân

Stáda almmolaš hálddašeapmi:dearvvasmuvvat


Definition: parantua, tervehtyä, voimistua; tointua.
More info: Toipua sairaudesta, vammoistaan. Potilas on jo toipumaan päin. Sodasta toipunut Eurooppa. Toipua sydänsuruistaan.

Stáda almmolaš hálddašeapmi:dearvvašvuođafuolahusa kapasitehta


More info: terveydenhuolto - tiervâsvuođâhuolâttâs vâi tiervâsvuođâtipšo?


Definition: kuvaa potilaiden/asiakkaiden määrää, jonka terveydenhuolto pystyy kerrallaan hoitamaan. Terveydenhuollon kantokyky riippuu vuode- ja tehohoitopaikkojen ja laitteiden määrästä sekä hoitohenkilökunnan kapasiteetista.
Explanation: "Samalla voidaan ehkäistä viruksen leviämistä, varmistaa terveydenhuollon kantokyky ja yhteiskunnan toimivuus."

Stáda almmolaš hálddašeapmi:diagnoseret

Stáda almmolaš hálddašeapmi:dieđihanvuloš dávda

Stáda almmolaš hálddašeapmi:dihttot


More info: (vrt. ilmaantua, ilmestyä)

1. käydä t. tulla ilmi, tulla huomatuksi, osoittautua olemassa olevaksi.

Ilmeni vaikeuksia. Koneessa ilmenneet viat. Poliittisessa elämässä ilmenevä hajanaisuus. Jos aihetta ilmenee.

2. saada ilmenemismuotonsa jnak, jllak tavalla, manifestoitua.

Kiehuminen ilmenee poreiluna. Tyytymättömyys ilmeni mielenosoituksina. Monella tavalla ilmennyt vastustus. Miten tauti ilmenee?

3. käydä selville, selvitä, paljastua, osoittautua.

Leima, josta valmistaja ilmenee. Kirjan tarkoitus ilmenee jo nimestä. Kirjeestä ilmeni, että – –. Asian yhteydessä ilmenneet seikat.

Stáda almmolaš hálddašeapmi:dikšodárbu


More info: esimerkki: "Hoidollinen tarve voi olla perusteltu esimerkiksi, jos lääkemäärää ei voi etukäteen arvioida annosvaihtelun vuoksi (kuten insuliinit ja veren hyytymistä estävät lääkkeet) tai kyseessä on lääke, joka toimitetaan potilaalle annosjaeltuna"

Stáda almmolaš hálddašeapmi:doaibmadoarjja priváhtafitnodagaide koronadilis

Stáda almmolaš hálddašeapmi:dorvvohuvvat


Definition: (ei henkilöistä) joutua vaaraan, uhanalaiseksi.
More info: "Maan itsenäisyys vaarantui." "Siirtämisen syynä on nopeasti pahentunut koronatilanne, jonka vuoksi syyskuun tapahtuman terveysturvallisuus voi vaarantua."

Stáda almmolaš hálddašeapmi:dálkkasbuvtta


More info: valmiste - valmâštâh vâi miinii eres?


Explanation: "Rautaa sisältävä lääkevalmiste"

Stáda almmolaš hálddašeapmi:dálkkasfuolahusgoallus


More info: "Katkeamaton lääkehoitoketju tarkoittaa turvallista lääkehoitoa. Inhimillisiä virheitä ei synny lääkkeen määräämisessä, käsittelyssä, jakelussa eikä annossa."

"Kansallisia järjestelmiä käyttävät lääkejakeluketjun paikalliset toimijat eli tukkujakelijat, apteekit, sairaala-apteekit ja lääkekeskukset."

Stáda almmolaš hálddašeapmi:dávdaluvvat

Medisiidna:dávdamearka

Stáda almmolaš hálddašeapmi:dávdda ihtán


More info: Puhjeta: 1.mennä puhki, haljeta, rikkoutua, saada reikä, vuoto tms. 2.tulla esiin, näkyviin, ilmaantua jnk (peittävän, suojaavan pinnan tms.) mentyä puhki, haljettua, rikkouduttua. 3.yl. tulla esiin, havaittavaksi, ilmaantua, purkautua; alkaa; kehkeytyä, kypsyä jksik. 4.ruveta, ryhtyä, ratketa.

Stáda almmolaš hálddašeapmi:eastadeaddji doaibma

Stáda almmolaš hálddašeapmi:epidemiijaguovlu


Definition: Epidemia-alueella tarkoitetaan aluetta, jossa esiintyy laajempia tartuntaketjuja.

Stáda almmolaš hálddašeapmi:fitnodagaid veahkkeruhta

Stáda almmolaš hálddašeapmi:fitnodatruđaid bearran

Stáda almmolaš hálddašeapmi:fáhkka gávpeberoštupmi


More info: "Korona aiheutti lääkkeiden kysyntäpiikin."

Stáda almmolaš hálddašeapmi:geahpedit dearvvašvuođafuolahusa liigenoađuheami


More info: kuormittua - ?

Stáda almmolaš hálddašeapmi:giddet priváhta sajit

Stáda almmolaš hálddašeapmi:goazahit koronavirusnjoammumiid leavvama


More info: hillitä?

Stáda almmolaš hálddašeapmi:guovlluid rasttildeaddji bargojohtolat

Stáda almmolaš hálddašeapmi:gálvojohtolaga fievrridanbargoveahka

Stáda almmolaš hálddašeapmi:heivehuvvon máksináigi


More info: "Maksuaikajousto tuo lisäturvaa yllättävien tilanteiden varalta, sillä eräpäivää on mahdollista siirtää 14 päivällä."

Stáda almmolaš hálddašeapmi:hihtudit epidemiija leavvama Uusimaas eará guovlluide Suomas


More info: hillitä, hidastaa - ?

Juridihkka:holhouskirja


More info: https://fi.wikipedia.org/wiki/Holhouskirja%0A

Stáda almmolaš hálddašeapmi:huvialusliikenne


More info: huvialus = yksityiskäyttöön tarkoitettu alus, huvipursi.

Stáda almmolaš hálddašeapmi:illávejiid


More info: pahoinvoiva, huonovointinen - illávaje voida pahoin - illávaijeeđ


Definition: Pahoinvointi: 1.kuvotuksen ja oksetuksen tunne, huonovointisuus.

Matkapahoinvointi. Raskaudenaikainen aamupahoinvointi.


2.henkisestä huonosta olosta.

Henkinen pahoinvointi. Nuorten pahoinvoinnin lisääntyminen yhteiskunnassa. (https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/pahoinvointi)

Stáda almmolaš hálddašeapmi:johtinráddjehusaid guoski válmmašvuođalága atnuiváldinásahus


More info: kuoskâm-sääni rektio?

almolub koččâmuš: kuoškâđ - váátá-uv illatiiv vâi akkusatiiv.

Stáda almmolaš hálddašeapmi:jugastatguossoheapmi


More info: nds: juvâstâhvyebdim


More info: "Alkoholijuomien anniskelulupa koskee anniskelupaikan anniskelualuetta ja se myönnetään ravitsemistoimintaa harjoittavalle hakijalle, jos...."

Stáda almmolaš hálddašeapmi:jámolašvuohta


Definition: kuolemantapausten suhteellinen määrä väestössä t. sen osassa tiettynä ajanjaksona, kuolevuus, mortaliteetti.

Syövän aiheuttama kuolleisuus. Kuolleisuus sydän- ja verisuonitauteihin. Lapsikuolleisuus.


kuolevuus: kuolleisuus (tulevaisuudessa). (https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/kuolevuus)

Stáda almmolaš hálddašeapmi:jápmimiid mearri

Stáda almmolaš hálddašeapmi:kiihtymisvaihe

Stáda almmolaš hálddašeapmi:koronavirusnjoammuduvvon olbmot

Stáda almmolaš hálddašeapmi:kreatiiva ja čájeheaddji suorggit


More info: luova? esittävä?

lasetiäđuh: https://pettermorottaja.wordpress.com/2013/11/18/nayttelee-naytelmassa-esittelee-tuotteen-ja-esittaa-rahoitusta-nayttelylle/%0A

Stáda almmolaš hálddašeapmi:maski


Definition: 1.naamio, naamari. Nukutus-, sukellusmaski. Urh., ark. Jääkiekkomaalivahdin maski kasvosuojus. Erik.vaalean eläimen musta t. tumma kuono-osa.

2.ark. (näyttelijän) ehostus, meikki.

3.ark. auton jäähdyttimen säleikkö.

4.urh., ark. vastapuolen pelaajien maalivahdin eteen muodostama näköeste. Maalivahti on maskissa ei näe edessään olevien pelaajien takaa kiekkoa t. palloa. Maskista, maskin takaa tullut laukaus.

Stáda almmolaš hálddašeapmi:mearridit giddema

Stáda almmolaš hálddašeapmi:mobiilaapplikašuvdna


Definition: mobiililaitteelle suunniteltu sovellus.

Servodatdieđa:njoammun


Definition: 1.lääk. taudin tarttuminen, infektio). Koleran tartunta. Influenssatartunta. Kosketus-, pisaratartunta. Näytä kaikki esimerkit

2.(kiinni) tarttuminen. Tartunta rekkiin kaksin käsin. Teräksen ja betonin välinen tartunta.

3.rak. Elementtien tartunnat tartuntateräkset.

... further results