Collection:Čoahkkin 2021 jerron sánit 2

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Dása leat mii čoaggán muhtin sániid maidda olbmot leat mis jearran veahki, ja maidda mii eat leat gávdnan sihkkaris ja buori čovdosa. Muhtin sániid leat maid viežžan digaštallanjoavkkuin.

  • This collection has been sanctioned on this date: 2021/08/30 (YYYY/mm/dd)
  • There are 14 articles in this collectionSource Davvisámegiella Norsk bokmål Svenska Suomen kieli
Servodatdieđa:badjelmearebiebmu


Definition: Biebmu mii lea ráhkaduvvon nu ahte báhcá maŋŋil go buohkat leat boradan, dahje go gávppis/ restoráŋggas eai leat jođihan buot biepmuid. Biebmu ii leat billohuvvan, lea borahahtti, muhto lea biddjon biebmobázahusaide dahje ruskkaide.
Explanation: hävikkiruoka ja ruokahävikki leat várra seamma, muhto sáhttá leat maid lea dat mii gártá go šaddá ruokahävikki, nappo go mis gártet biebmoloahpat, de dat mielddisbuktet fenomena liiggásbiebmoráju, badjelmeare biepmut, biebmobázahusat. Jávko- álgosaš sátni ii oro heiveme dása, danin go dás ii leat sáhka biepmus mii jávká (omd go soames borrá/ váldá biepmu suoli).


More info: Definition: Avfallshantering av orenad, ätbar mat som bioavfall eller skräp. Matavfall kan inkludera tallriksrester, överkokt mat, defekta eller föråldrade produkter eller råvaror. Förklaring: Förlorad matdistribution: vid ... Minska matsvinn. Mer info: Matavfall är ett fenomen som härrör från överflödig mat. Förlorad mat är matrester.

Förlorad mat, mistmatta, förlorad mat = mat kvar från restauranger, hushåll osv. Dess råvara, överskottsmat: jávkoborramuš


Definition: Pilaantumattoman, syömäkelposen ruoan hävittäminen biojätteeksi tai roskiin. Ruokahävikki voi sisältää lautastähteitä, ylivalmistettua ruokaa, valmistusvirheellisiä tai päiväysvanhentuneita tuotteita tai raaka-aineita.
Explanation: Hävikkiruokajakelu: osoitteessa... Ruokahävikin vähentäminen.
More info: Ruokahävikki ilmiö, joka on seurausta ylijäävästä ruuasta. Hävikkiruoka on ylijäävä ruoka.

Hävikkiruoka, mistet mat, lost food = ravintoloista, kotitalouksista ym. yli jäänyt ruoka t. sen raaka-aine, ylijäämäruoka: jávkoborramuš

Servodatdieđa:biebmojávkan

Medisiidna:endoskohpa


Definition: instrumeanta mainna iská omd čoavjji, čippi, geahppáid ja maiddái kirurgiija oktavuođas

Medisiidna:endoskopiija

Servodatdieđa:galgamušlaš


Definition: omd. galgamušdáhpáhus


Definition: Bokmålsordboka: skjebnesvanger som får viktige, alvorlige følger; et skjebnesvangert feilgrep

Medisiidna:guovlankirurgiija


Definition: endoskohpalaš kirirgiija dáhpáhuvva revrriid čađa. go coggá endoskopiija omd čoavjái (vuollevuvdii), geahppáide dahje čibbelađđasii, de sáhttá doavttir oažžut buori gova makkár dilis dat leat.


Definition: Kikkhullskirurgi er en type kirurgi som utføres ved hjelp av endoskopi. Når et endoskop føres inn i for eksempel bukhulen, lungehulen eller kneleddet, kan kirurgen få god oversikt over forholdene der. (Store Norske medisinleksikon)


More info: kirurgiska operationer som sker med hjälp av kikarinstrument (se endoskopi) metod att med kikarinstrument (endoskop) undersöka organ och kroppshålor från insidan

ne.se

Servodatdieđa:jođánisbiebmu


Definition: Biebmu mii šaddá jođánit válmmas


Definition: https://no.wikipedia.org/wiki/Hurtigmat


Definition: https://sv.wikipedia.org/wiki/Snabbmat


Definition: https://fi.wikipedia.org/wiki/Pikaruoka

Servodatdieđa:nyánseren


Definition: 1. (V) bruke fine overganger, sjattere, endre ganske svakt, variere nyansere sine standpunkter

2 som adjektiv i perfektum partisipp: en nyansert debatt / et nyansert klaverspill


More info: NYANSERA från ne.se

ORDLED: ny-ans-er-ar SUBST.: nyanserande, nyansering • (ofta perf. part.) åstadkomma finare skiftningar i ngn framställning etc., särsk. med avs. på begrepp, känslor e.d. {→avtona 1}: en ~d beskrivning; en ~d och kritisk syn BET.NYANS: förändra, modifiera vanl. i dämpande riktning: senare ville han ~ sitt skarpa uttalande; bestämmelserna är för rigida och behöver ~s KONSTR.: ~ ngt HIST.: sedan 1798

synonymer till nyansering = differentiering, särskiljning, modifiering, avvägning, ge nyanser, modulation

Servodatdieđa:polarisereDefinition: Polarisering er en skjerping av standpunkter, slik at to klart motstridende og ofte ekstreme oppfatninger får økt tyngde. I politisk sammenheng brukes polarisering om økende eller skarpere motsetninger mellom de viktigste aktørene i et politisk system, for eksempel de politiske partiene. Betegnelsen kan også brukes om situasjoner der velgerne i et demokrati i større grad enn før stemmer på radikale eller ekstreme kandidater eller partier.
More info: synonymer: akkumulere; dirigere; ekserpere; ensrette; hamstre; kalle sammen; kompilere; konsentrere; logge; mobilisere; nivellere, plukke; puge; rake; raske; samle; sanke; sentralisere; skaffe; skrape sammen; spare på; standardisere; støpe i samme form; uniformere


More info: polarisera från ne.se

polarise´ra verb ~de ~t ORDLED: pol-ar-is-er-ar SUBST.: polariserande, polarisering; polarisation (till 1) 1 (mest pass. och perf. part.) åstadkomma polarisation av (naturligt) ljus: ~t ljus KONSTR.: ~ ngt HIST.: sedan 18212 (mest pass. och perf. part.) skärpa (politiska) motsättningar i: den ekonomiska krisen gjorde att samhället ~des alltmer KONSTR.: ~ ngt HIST.: sedan 1967

synonymer till polarisera = åstadkomma polarisation; sätta i motsatsförhållande, skärpa motsättningar i

Servodatdieđa:ruossaráidovázzin


Definition: gaskaáiggis: ráidomátki luvvet Bassi riikkaid vearreoskkolaččain; soahteveaga mátki eahpeoskkolaččaid ja vearreoskkolaččaid vuostá, kristtalaš oskku leavvama dihte. 2. metaforan: buori ja dehálaš ášši dihte rahčan; ruossamátki dohkkemeahttun láhttema vuostá.
More info: Geavahuvo dán áigge metaforan. Mearkkaša historjjálaš kristtalaš dáhpáhusa.


Definition: korstog: 1 i middelalderen: hærtog for å befri Det hellige land fra muslimene; krigersk ekspedisjon mot vantro og kjettere og for å utbre den kristne tro 2 kamp for en god, viktig sak; et korstog mot usedeligheten


Definition: 1. sotaretki kristinuskon levittämiseksi ja vääräuskoisia vastaan 2. (kuvaannollisesti) pyrkimys jotakin vastaan; yritys muuttaa muiden mielipiteitä

Servodatdieđa:sjåvinist


More info: gávdnat dása buori davvisámegielsáni. Iešbuorre gávdno juo, dat lea selvgod dárogillii. Mii de heivešii dát?

iešbuorre gávdno Mikko Svonni sátnegirjjis


Definition: sjåvinist: storskrytende nasjonalist, kraftpatriot er en person som har for høye tanker om den grupperingen han selv tilhører, og lar dette komme til uttrykk i ord og handling. Uttrykket ble opprinnelig brukt om nasjon, nå også kjønn (jamfør mannssjåvinist). Les mer i store norske. Patriot?

Servodatdieđa:snoahpamuš


Definition: snoahpat=ta sig en matbit, äta (smårätter)

mii dadjat dan go veahas borra, omd dii 14:00 ovdaskuvllas/mánáidgárddis


Definition: fingermat, kan være små matbiter eller kakebiter

Servodatdieđa:tonåring

Servodatdieđa:čáhcáiluvvi