Collection:Čuákkim 2019 Áigápuátutorvo

From TermWiki
Jump to: navigation, search


  • This collection has been sanctioned on this date: 2019/12/03 (YYYY/mm/dd)
  • There are 62 articles in this collectionSource Suomen kieli Anarâškielâ
Servodatdieđa:ETA-valtion kansalainen

Servodatdieđa:EU-valtion kansalainen

Servodatdieđa:Eläketurvakeskus ETK

Servodatdieđa:KEVA

Servodatdieđa:Kela

Servodatdieđa:Liikennevahinkolautakunta

Servodatdieđa:Perintäkeskus

Servodatdieđa:Piʹrǧǧeemstaansannõ - Birgenláhkedorvosánit - Áigápuátutorvosánádâh 313

Servodatdieđa:Rintamasotilas- ja veteraanietuudet

Servodatdieđa:Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta

Servodatdieđa:Tapaturmavakuutuslaitokset

Servodatdieđa:Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

Servodatdieđa:Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta

Servodatdieđa:Työläkejärjestelmä

Servodatdieđa:Työntekijöiden ryhmähenkivakuutus

Servodatdieđa:Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta

Servodatdieđa:adoptiovanhempi

Servodatdieđa:adoptoida

Servodatdieđa:alempi erityiskorvaus


Definition: erityiskorvaus, jota maksetaan välttämättömästä lääkkeestä tai kliinisestä ravintovalmisteesta

Stáda almmolaš hálddašeapmi:almmolaš suorgi

Servodatdieđa:ammattitautivakuutus

Servodatdieđa:ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha

Servodatdieđa:asumislisä

Servodatdieđa:asumisoikeusasunto

Servodatdieđa:ateriatuki

Servodatdieđa:avohoitokuntoutus

Servodatdieđa:biologinen vanhempi

Servodatdieđa:ealihangeatnegas


Definition: henkilö, joka on velvollinen osallistumaan toisen henkilön elinkustannuksiin [1]

Servodatdieđa:eastadeaddji birgenláhkedoarjja


Definition: toimeentulotuki, jonka tarkoituksena on edistää tuensaajan sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta

Servodatdieđa:eläkekassa

Servodatdieđa:eläkesäästäminen

Servodatdieđa:eläkevakuutusyhtiö

Servodatdieđa:eläkkeensaajan asumistuki

Servodatdieđa:etuuden myöntäjä

Servodatdieđa:hoitosuhde

Servodatdieđa:hoitotuki

Servodatdieđa:kaksiportainen

Servodatdieđa:kuntoutustarveselvitys

Servodatdieđa:kuntoutustuki


Definition: määräajaksi sellaiselle henkilölle myönnetty työkyvyttömyyseläke, jonka työkyvyn arvioidaan palau-tuvan asianmukaisella hoidolla tai kuntoutuksella

Servodatdieđa:lakisääteinen oikeus

Servodatdieđa:lapseneläke

Servodatdieđa:lastenhoidon tuki

Servodatdieđa:lääkekorvaus


Definition: lääkemääräyksellä hankitusta lääkkeestä, kliinisestä ravintovalmisteesta tai perusvoiteesta maksettava sairaanhoitokorvaus

Servodatdieđa:medisiinnalaš veajuiduhttin


Definition: kuntoutus, jolla pyritään vaikuttamaan kuntoutujantyö- tai toimintakykyyn siten, että hän selviäisi mahdollisimman hyvin elämässään sairaudesta tai vammasta huolimatta

Servodatdieđa:muutoksenhakulautakunta

Servodatdieđa:määräaikainen kuntoutustuki

Medisiidna:olmmošvahát

Servodatdieđa:osittainen vanhempainvapaa

Servodatdieđa:perhesuhteet

Servodatdieđa:pidennetty oppivelvollisuus

... further results