Collection:1.11 frihet og folkestyre godkjent

From TermWiki
Jump to: navigation, search
 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 38 articles in this collectionSource Åarjelhsaemien Davvisámegiella Norsk bokmål Svenska Suomen kieli
Servodatdieđa:aavre


Explanation: aavre, aavrese
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

 • framgång (N)
  Note: Landet opplevde vekst og framgang på mange områder
  Sanctioned: false

Servodatdieđa:aelkiehtidh


Explanation: aelkiehtidh, aelkehte, aelkiehti, aelkiehtamme
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

 • danne (V)
  Note: Norge skulle danne en selvstendig stat.
  Sanctioned: false

 • skapa (V)
  Sanctioned: false

Servodatdieđa:almetjeskuvle


Explanation: almetjeskuvle, almetjeskuvlese
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

Servodatdieđa:almetjiveeljeme


Explanation: almetjiveeljeme
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

Dáidda ja girjjálašvuohta:bïevnese-sæjroe


Explanation: bïevnese-sæjroe, bïevnese-sæjrose
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

Juridihkka:doepmedh


Explanation: doepmedh, doepmesjidh
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

Servodatdieđa:faamoegæmhpome


Explanation: faamoegæmhpome, faamoegæmhpomasse
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

Servodatdieđa:fïjnehtihks


Explanation: fijnehtihks
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

 • utsettende (A)
  Note: Kongen hadde en utsettende vetorett.
  Sanctioned: false

Servodatdieđa:gaavnedimmiesijjie


Explanation: gaavnedimmiesijjie, gaavnedimmiesæjjan
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

Servodatdieđa:garrabielien-almetjh


Explanation: garrabielien-almetjh, garrabielien-almetjidie
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

Guolástus:gåavrastidh


Explanation: gåavrastidh, gåavreste, gåavrasti
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

 • gå i land (MWE)
  Note: Den unge kongen gikk i land.
  Sanctioned: false

Servodatdieđa:hijven


Explanation: hijven
More info: Elgå gïeledåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

 • greit (A)
  Sanctioned: true

 • bra (A)
  Sanctioned: true

Ásttoáigi ja faláštallan:hïeje-aajmoe


Explanation: hïeje-aajmoe, hïeje-aajmose
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

Servodatdieđa:ingenjööre-suerkie


Explanation: ingenjööre-suerkie, ingenjööre-suarkan
More info: Elgå gïeledåehkie: 1.11. Frihet og folkestyre

Servodatdieđa:jiehtedh


Explanation: jiehtedh, jeahta, jeehti, jeahteme
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

 • å si (MWE)
  Note: Svenskene hadde mest å si i unionen
  Sanctioned: true

Servodatdieđa:kongeskip


Explanation: gunkies-skïhpe,gunkies-skïhpese.
More info: filnamn: 1.11 frihet og folkestyre

Ekonomiija ja gávppašeapmi:kontovre-barkijh


Explanation: kontovre-barkijh, kontovre-barkijide
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

Ođđa sánit:laante-gïele


Explanation: laante-gïele, laante-gïelese
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

Stáda almmolaš hálddašeapmi:maehtedh stuvredh


Explanation: maehtedh stuvredh
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

 • få till å (MWE)
  Note: Regjeringen fikk kongen til å nekte å godkjenne loven.
  Sanctioned: false

Gielladieđa:orredaaroen gïele


Explanation: orredaaroen gïele, orredaaroen gïelese
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

Servodatdieđa:orrijidh


Explanation: orrijidh, orrije, orriji, orrijamme
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre Elgå dåehkie: 1.12 Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03 Elgå dåehkie: 1.17 Historie 7 renessanse

 • bli avskaffet (MWE)
  Note: Det gamle stendersamfunnet var avskaffet.
  Sanctioned: true
 • bryte (V)
  Note: England brøt med pavekirken.
  Sanctioned: false
 • bryte ut av (MWE)
  Note: Hvorfor ville nordmennene bryte ut av denne unionen?
  Sanctioned: false

 • bryta (V)
  Sanctioned: false

Stáda almmolaš hálddašeapmi:reeredh


Explanation: reeredh, reerie, reeri, reereme
More info: Elgå dåehkie: 1.11. Frihet og folkestyre

Juridihkka:rïjhkereaktanaamhtese


Explanation: rïjhkereaktanaamhtese, rïjhkereaktanaamhtesasse
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

Servodatdieđa:seadtoedidh


Explanation: seadtoedidh, seadtode, seadtoedi
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

 • dempe (V)
  Note: Snøen la ingen demper på stemningen.
  Sanctioned: false

Servodatdieđa:sildiesalaate


Explanation: sildiesalaate, sildiesalaatese
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

Servodatdieđa:skulefaaleldahke


Explanation: skuvlefaaleldahke, skuvlefaaleldahkese
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

Servodatdieđa:skuvlegåetie


Explanation: skuvlegåetie, skuvlegåatan
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

Dáidda ja girjjálašvuohta:tjaelemegïele


Explanation: tjaelemegïele, tjaelemegïelese
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

Servodatdieđa:tseegkije


Explanation: tseegkije, tseegkijasse
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

Stáda almmolaš hálddašeapmi:unijovnemïerhke


Explanation: unijovnemïerhke, unijovnemïerhkese
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

Stáda almmolaš hálddašeapmi:utnämna


Explanation: nammoehtidh, nammahtidh, nommehtidh, nymmehtidh
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

Servodatdieđa:veeljedh


Explanation: veeljedh, veeljie, veelji, veeljeme
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

Stáda almmolaš hálddašeapmi:veeljemesijjie


Explanation: veeljemesijjie, veeljemesæjjan
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

Ásttoáigi ja faláštallan:vuartasjæjja


Explanation: vuartasjæjja, vuartasjæjjese
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

 • tilskuer (N)
  Note: Der sto det tribuner fulle av spente tilskuere.
  Sanctioned: true

Luonddudieđa ja matematihkka:vávdna


Explanation: våågne-våågnese
More info: filnamn: 1.11 frihet og folkestyre.

 • vogn (N)
  Sanctioned: true

 • vagn (N)
  Sanctioned: true

Servodatdieđa:årrodh


Explanation: årrodh, orre, årroeji, orreme
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

Stáda almmolaš hálddašeapmi:ååjvere


Explanation: ååjvere, ååjverasse
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre

 • tribune (N)
  Note: Der sto det tribuner fulle av spente tilskuere.
  Sanctioned: false

Ásttoáigi ja faláštallan:åålmeh-tjoeje


Explanation: åålmeh-tjoeje, åålmeh-tjoejese
More info: Elgå dåehkie:1.11 Frihet og folkestyre