Collection:1.12 Geografi, samfunnskunnskap og histori..

From TermWiki
Jump to: navigation, search
 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 35 articles in this collectionSource Åarjelhsaemien Norsk bokmål Svenska Davvisámegiella Suomen kieli
Servodatdieđa:aajnereerije


Explanation: aajnereerije, aajnereerijasse
More info: Elgå dåehkie: Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03

Servodatdieđa:almetje-jeananimmie


Explanation: almetje-jeananimmie, almetje-jeananæmman
More info: Elgå dåehkie: 1.12 Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03

Ekonomiija ja gávppašeapmi:barkijh


Explanation: barkijh
More info: Elgå dåehkie: Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03

Servodatdieđa:barkohtsmaaksoe


Explanation: barkohtsmaaksoe, barkohtsmaaksose
More info: Elgå dåehkie: 1.12 Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03

Servodatdieđa:beetneh-guntie


Explanation: beetneh-guntie, beetneh-gåntan
More info: Elgå dåehkie: 1.12 Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03

Servodatdieđa:båara


Explanation: båara, båarese
More info: Elgå dåehkie: 1.12 Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03

Ođđa sánit:daastebaakoe


Explanation: daastebaakoe tjoevtenjebaakoe
More info: Elgå dåehkie: 1.12 Geografi, samfunnkunnskap og historie 2014-06-03

Servodatdieđa:demokratiske


Explanation: demokratiske
More info: Elgå dåehkie: Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-+6-03


More info: Koloniene ble styrt på en mer demokratisk måte.

Servodatdieđa:dåajmijesvoete


Explanation: dåajmijesvoete
More info: Elgå dåehkie: 1.12 Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03

Álšateknihkka:dïeske


Explanation: dïeske, dïeskese
More info: Elgå dåehkie: 1.12 Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03

 • transportmedel (N)
  Note: renskinn som nödhjälpspulka
  Sanctioned: true


More info: duolji mii geavahuvvo heahtefievrun

Huksenteknihkka:faamoe-garse


Explanation: faamoe-garse, faamoe-garsese
More info: Elgå dåehkie: 1.12 Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03

 • drivkraft (N)
  Note: Fossene ga gratis drivkraft.
  Sanctioned: false

Geografiija:gaertjieldihkie


Explanation: gaertjieldihkie
More info: Elgå dåehkie: Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03


More info: Et avgrenset område.

Servodatdieđa:gijhteles-laajkoe


Explanation: gijhteles-laajkoe, gijhteles-laajkose
More info: Elgå dåehkie: 1.12 Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03

Medisiidna:ij goh unnemes


Explanation: ij goh unnemes
More info: Elgå dåehkie: 1.12 Geografi, samfunnskunnskap oh historie 2014-06-03


More info: Ikke minst for å hindre at sykdommer skulle bre sig med forurenset drikkevann.

Servodatdieđa:juhtedh


Explanation: juhtedh, jåhta, juhti, jåhteme
More info: Elgå dåehkie: 1.12 Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03


More info: "The Rocket" kunne tilbakelegge en strekning på 8km på 14 minutter.

Servodatdieđa:lissiebïgkeme


Explanation: lissiebïgkeme
More info: Elgå dåehkie: 1.12 Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03


More info: Utbyggingen av jernbanen.

Servodatdieđa:loevenidh


Explanation: loevenidh, loevene, loeveni, loevenamme
More info: Elgå dåehkie: 1.12 Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03


Definition: Han var redd for at de ville frigjøre seg fra Danmark.


Definition: Son balai ahte sii háliidit luvvejuvvot Danmárkkus.

Servodatdieđa:lååjkere


Explanation: lååjkere, lååjkerasse
More info: Elgå Dåehkie: Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03


More info: leilending = bonde som leir jord av godseir, kirken eller kongen.

Servodatdieđa:morale


Explanation: morale, moralese
More info: Elgå dåehkie: 1.12 Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03

 • moral (N)
  Sanctioned: true

Servodatdieđa:nillede bielien vuelkedh


Explanation: nillede bielien vuelkedh
More info: Elgå dåehkie: 1.12 Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03


Definition: De dro over til Amerika.De for over for å skape seg en bedre tillværelse.

Stáda almmolaš hálddašeapmi:nænnoestidh


Explanation: nænnoestidh, nænnoste, nænnoesti, nænnoestamme
More info: Elgå dåehkie: 1.12 Geografi, samfunnskunnskap og histori..


Definition: De slo fast at de ville være selvstendige.


Servodatdieđa:orrijidh


Explanation: orrijidh, orrije, orriji, orrijamme
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre Elgå dåehkie: 1.12 Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03 Elgå dåehkie: 1.17 Historie 7 renessanse

 • bli avskaffet (MWE)
  Note: Det gamle stendersamfunnet var avskaffet.
  Sanctioned: true
 • bryte (V)
  Note: England brøt med pavekirken.
  Sanctioned: false
 • bryte ut av (MWE)
  Note: Hvorfor ville nordmennene bryte ut av denne unionen?
  Sanctioned: false

 • bryta (V)
  Sanctioned: false

Medisiidna:saavrehks


Explanation: saavrehks
More info: Elgå dåehkie: Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03


Definition: De skulle kjempe mot veltrente britiske soldater.


Definition: sii galge doarrut sávrres brihtalaš soalddáhiid vuostá

Servodatdieđa:sijjeste


Explanation: sijjeste
More info: Elgå dåehkie: 1.12 Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03


Definition: Han skulle styre på vegne av den danske kongen.

Servodatdieđa:sjugniehtehtedh


Explanation: sjugniehtehtedh, sjugniehtahta, sjugniehtehti, sjugniehtahteme
More info: Elgå dåehkie: 1.12 Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03


Definition: De er ikke klar over hva som er i ferd med å skje


Definition: sii eai dieđe mii lea dáhpáhuvvame

Stáda almmolaš hálddašeapmi:staaten-årroedahke


Explanation: staaten-årroedahke, staaten-årroedahkese
More info: Elgå dåehkie: 1.12 Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03

Stáda almmolaš hálddašeapmi:staaten-årroje


Explanation: staaten-årroje, staaten-årrojasse
More info: Elgå dåehkie: 1.12 Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03

Servodatdieđa:sæjjasadtje


Explanation: sæjjasadtje, sæjjasadtjese
More info: Elgå dåehkie: 1.12 Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03

Servodatdieđa:tjaalege


Explanation: tjaalege, tjaalegasse
More info: Elgå dåehkie: 1.12 Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03

 • bønneskrift (N)
  Note: Arbeiderforeningene overrakte et bønneskrift til regjeringen.
  Sanctioned: true

Servodatdieđa:tjïerte-krirrie


Explanation: tjïerte-krirrie, tjïerte-krærran
More info: Elgå dåehkie: 1.12 Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03


Definition: Det gamle stendersamfunnet var avskaffet.

Servodatdieđa:tsagkije


Explanation: tsagkije
More info: Elgå dåehkie: 1.12 Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03

Servodatdieđa:utnedh


Explanation: utnedh, åtna, utni, åtneme
More info: Elgå dåehkie: 1.12 Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03

 • oppfatte (V)
  Note: De ble oppfattet som selvstendige.

(ok i detta fall)
Sanctioned: true

 • uppfatta (V)
  Note: De ble oppfattet som selvstendige.

(ok i detta fall)
Sanctioned: true

Servodatdieđa:veasome


Explanation: veasome
More info: Elgå dåehkie: Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03

Servodatdieđa:vuestelen


Explanation: vuestelen
More info: Elgå dåehkie: 1.12 Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03

 • tvert imot (MWE)
  Note: Tvert imot, en arbeider som ikke kunne arbeide fikk sparken.
  Sanctioned: true

Juridihkka:šiehku


Definition: Hensyn til ærbarhet: šiegu deasta.