Collection:1.14 Kvinnenes kamp 20140603 Ikke godkjent

From TermWiki
Jump to: navigation, search
 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 21 articles in this collectionSource Åarjelhsaemien Norsk bokmål Svenska
Servodatdieđa:aktanidh
 • aktanadtedh (V)
  Status: recommended
  Note: komme sammen, bli forenet (eks renhjorden)
  Sanctioned: false
  Paradigm
 • aktanidh (V)
  Status: recommended
  Note: komme sammen, bli forenet (eks renhjorden)
  Sanctioned: false
  Paradigm

Servodatdieđa:barkoe-nyjsenæjja


Explanation: barkoe-nyjsenæjja, barkoe-nyjsenæjjese
More info: Elgå dåehkie. filnamn: 1.14 Kvinnenes kamp 20140603

 • yrkeskvinne (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: false


Definition: Kvinne som har fast lønnet arbeid.

 • yrkeskvinna (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: false
Ásttoáigi ja faláštallan:brodere

 • brodere (V)
  Status: recommended
  Sanctioned: false

 • brodera (V)
  Status: recommended
  Sanctioned: false
Servodatdieđa:buerebe sjïdtedh

Juridihkka:caggu


Explanation: skilkeme-skilkemasse
More info: filnamn: 1.14 Kvinnenes Kamp 20140603

Juridihkka:deavdit


Explanation: vååjhtedh-vååjhtie-vååjhti-vååjhteme
More info: Elgå dåehkie. filnamn: 1.14 Kvinnenes kamp 20140603


Definition: tilfredsstille, etterkomme (BO)

Servodatdieđa:digkiedidh


Explanation: digkiedidh-digkede-digkiedi-digkiedamme.
More info: Elgå dåehkie.Filnman: 1.14 Kvinnenes kamp 20140603

Servodatdieđa:dujmieslaakan


Definition: fin av karakter, oppførsel, fin og god, beskjeden

Juridihkka:edtjedh årrodh

Ásttoáigi ja faláštallan:gåassodh
 • gåassodh (V)
  Status: recommended
  Note: være gjest, få bevertning
  Sanctioned: false
  Paradigm

Servodatdieđa:nuepie

 • sjanse (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: false

Stáda almmolaš hálddašeapmi:oahpaheapmi

Ekonomiija ja gávppašeapmi:ollislaš


Explanation: ållesth
More info: Elgå dåehkie. filnamn: 1.14 Kvinnenes kamp 20140603

Stáda almmolaš hálddašeapmi:ovdasáhka

Servodatdieđa:ovddasteaddji

Servodatdieđa:raaktan


Definition: beint frem, rent ut sagt, rett og slett, akkurat

Servodatdieđa:stonhkehtidh

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:telefondame


Explanation: telefovne-barkije, telefovne-barkijasse.
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.14 Kvinnenes kamp 20140603

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:telefonsentral


Explanation: telefovne-vïedtege, telefovne-vïedtegasse
More info: Elgå dåehkie. filnamn: 1.14 20140603

Servodatdieđa:utvandring


Explanation: ålkoerijhkese juhtedh
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.14 Kvinnenes kamp 20140603 filnamn: 1.19 samfunnet foramdres

 • utvandring (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: false


Definition: det å utvandre, emigrasjon det er skrevet mye om utvandringen til Amerika.

 • utvandring (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: false
Stáda almmolaš hálddašeapmi:virgáibidjat


Explanation: spaajhkestidh-spaajhkeste,spaajhkesti, spaajhkestamme
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.14 Kvinnenes kamp 20140603