Collection:1.17 Historie 7 Renessanse

From TermWiki
Jump to: navigation, search
 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 33 articles in this collectionSource Åarjelhsaemien Norsk bokmål Svenska Suomen kieli Davvisámegiella
Stáda almmolaš hálddašeapmi:Englaanten parlameente


Explanation: Englaanten parlamente
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.17 Historie 7 Renessanse

Servodatdieđa:avlatsbrev


Explanation: aantegesluejhteme-prievie, aantegesluejhteme-preavan
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.17 Historie 7 Renessanse


Definition: avlat m1 (norrønt aflát, fra lavtysk) i den katolske kirke: ettergivelse av kirkelig straff her på jorden eller i skjærsilden mot visse ytelser; i overført betydning: bot for tidligere ugjerning

Luonddudieđa ja matematihkka:biejjiesysteeme


Explanation: biejjiesysteeme
More info: Elgå dåehkie 1.17 Historie 7 renessanse

 • solsystem (N)
  Note: Stjernene vi ser er soler i andre solsystemer.
  Sanctioned: true

Huksenteknihkka:bigkemeteknihke


Explanation: bigkemeteknihke, bigkemeteknihkese
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.17 Historie 7 Renessanse

Servodatdieđa:dutkat


Explanation: dotkedh-dotkoe-dotki-dotkeme
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.17 Historie 7 Renessanse

 • forske (V)
  Note: På slutten av middelalderen økte interessen for å forske på og forstå naturen.
  Sanctioned: true

Servodatdieđa:dåarjoje

 • tilhenger (N)
  Note: Sammen med tilhengerne sine brant han brever fra paven.
  Sanctioned: true

Dáidda ja girjjálašvuohta:dïedtedh


Explanation: dïedtedh
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.17 historie 7 Renessanse


Definition: framstille tekst og bilder på papir i mange eksemplarer ved hjelp av trykkpresse eller lignende trykke opp boka på nytt / trykke aviser og bøker

Servodatdieđa:enevelde


Explanation: aktegs-reereme
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.17 Historie 7 Renessanse

Education:filosofije


Explanation: filosofije, filosofijese
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.17 Historie 7 Renessanse

Servodatdieđa:fyrste


Explanation: fyrste
More info: Elgå dåehkie 1.17 Historie 7 renessanse

 • fyrste (N)
  Note: Keiserne måtte gi fyrstene rett til å velge tro.
  Sanctioned: true

Dáidda ja girjjálašvuohta:geahččanguovlu


Explanation: perspektijve, perspektijvese
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.17 Historie 7 Renessanse

 • perspektiv (N)
  Note: Kunstnerne var opptatt av å skape perspektiv i bildene.
  Sanctioned: true


Definition: \\ (gč. perspektiiva) \\ geahččanguovlu, oaidninsadji; gean perspektiivvas muitalus muitaluvvo; muitaleaddji ii leat seammá go čálli muhto fiktiiva, govahallon persovdna; perspektiivaráhkadusat leat: buotdiehtti muitaleaddji, objektiiva muitaleaddji ja mun-muitaleaddji

Mášenteknihkka:heaisa


Explanation: lutnjese,lutnjesasse
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.17 historie 7 Renessanse

 • heis (N)
  Note: Brunelleschi konstruerte en heisemaskin.
  Sanctioned: true


Definition: eller elevator (eng. til lat. elevare løfte opp), transport innretning for personer, gods og råmaterialer

 • hiss (N)
  Sanctioned: true

Servodatdieđa:hugenodte


Explanation: hugenodte, hugenodtese
More info: Elgå dåehkie. filnamn: 1.17 historie 7 Renessanse

 • hugenott (N)
  Note: Den franske kongen ga hugenottene rett å velge kirke.
  Sanctioned: true


Definition: hugenott m1 (trolig forvansket fransk uttale av tysk Eidgenosse 'edsforbundsfelle') fransk protestant (på 1500- og 1600-tallet)

Dáidda ja girjjálašvuohta:illustrasjovne


Explanation: illustrasjovne,illustrasjovnese
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.17 Historie 7 Renessanse


Definition: forklarende bilde til en tekst boka har mange gode illustrasjoner

Servodatdieđa:inkvisisjovne


Explanation: inkvisisjovne, inkvisisjovnese
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.17 Historie 7 Renessanse

Servodatdieđa:jarnge-perspektijve


Explanation: jarnge-perspektijve, jarnge-perspektijvese
More info: Elgå dåehkie 1.17 Historie 7 Renessanse

Dáidda ja girjjálašvuohta:jarngeperspektijve


Explanation: jarngeperspektijve-jarngeperspektijvese
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.17 Historie 7 Renessanse

Luonddudieđa ja matematihkka:jupiter


Explanation: jupitere, jupiterasse
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.17 Historie 7 Renessanse

Servodatdieđa:katolihke


Explanation: katolihke-katolihkese
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.17 Historie 7 Renessanse

Religion:katolihki gærkoe


Explanation: katolihki gærkoe
More info: Elgå dåehkie 1.17 Historie 7 renessanse

 • katolske kirke (MWE)
  Note: Den katolske kirken gikk med på forandringer.
  Sanctioned: true

Ásttoáigi ja faláštallan:konserte


Explanation: konserte, konsertese
More info: elgå dåehkie. Filnamn: 1.17 historie 7 Renessanse

Luonddudieđa ja matematihkka:observašuvdna


Explanation: vïhtesjimmie,vïhtesjæmman
More info: Elgå dåehkie. Filnamna: 1.17 Historie 7 Renessanse

Servodatdieđa:orrijidh


Explanation: orrijidh, orrije, orriji, orrijamme
More info: Elgå dåehkie: 1.11 Frihet og folkestyre Elgå dåehkie: 1.12 Geografi, samfunnskunnskap og historie 2014-06-03 Elgå dåehkie: 1.17 Historie 7 renessanse

 • bli avskaffet (MWE)
  Note: Det gamle stendersamfunnet var avskaffet.
  Sanctioned: true
 • bryte (V)
  Note: England brøt med pavekirken.
  Sanctioned: false
 • bryte ut av (MWE)
  Note: Hvorfor ville nordmennene bryte ut av denne unionen?
  Sanctioned: false

 • bryta (V)
  Sanctioned: false

Servodatdieđa:pilgrijmefeeleme


Explanation: pilgrijmefeeleme-pilgrijmefeelemasse
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.17 Historie 7 Renessasse

 • pilgrimsreise (N)
  Note: Han gjorde en pilgrimsreise til Roma.
  Sanctioned: true

Luonddudieđa ja matematihkka:planeete


Explanation: planeete, planeetese
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.17 historie 7 Renessanse

 • planet (N)
  Note: De andre planetene i vårt solsystem gikk i baner runt jorda.
  Sanctioned: true

Servodatdieđa:reformasjovne


Explanation: reformasjovne, reformasjovnese
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.17 Historie 7 Renessanse

Luonddudieđa ja matematihkka:renesánsa


Explanation: renessanse-renessansese
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.17 Historie 7 Renessanse


Definition: eurohpalaš kulturáigodat (sullii 1350 - 1600), mii geahččálii ođđasit váldit atnui antihka jurddašeami; deattuhii ovttaskas olbmo friijavuođa; vulggii Itálias ja leavai doppe Eurohpá eará guovlluide

Servodatdieđa:rïekteslaaketje


Explanation: rïekteslaaketje
More info: Elgå dåehkie 1.17 Historie 7 Renessanse_8juni_2011

 • rettferdig (A)
  Note: Med hjelp av fornuften kunne menneskene skape et godt og rettferdig samfunn.
  Sanctioned: true

Luonddudieđa ja matematihkka:universe


Explanation: universe
More info: Elgå dåehkie.Filnamn: 1.17 historie 7 Renessanse

 • univers (N)
  Note: Det er en selvfølge at sola er midtpunktet i universet.
  Sanctioned: true

Luonddudieđa ja matematihkka:vuartasjudh


Explanation: vuartasjidh, vuartesje, vuartasji, vuartasjamme
More info: Elgå dåehkie 1.17 Historie 7 Renessanse

 • observere (V)
  Note: Ved å gjøre observasjoner fant han ut at sola var verdens sentrum.
  Sanctioned: true

Juridihkka:vuoiggálaš


Explanation: rïektelaaketje
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.17 historie 7 Renessanse


Definition: som er i samsvar med lov el. moral (BO)


Definition: Rettferdig behandling: vuoiggálaš meannudeapmi.

Ekonomiija ja gávppašeapmi:vuolláičála


Definition: merke, underskrift, påskrift, navnetrekk, merke som gjør det mulig å kjenne igjen el. finne igjen noe («» f.eks. på en bok for å vise hvilken hylle den står i, signaturmelodi for et orkester)

Ásttoáigi ja faláštallan:vuosttaldeapmi


Definition: protest (i forbindelse med kamper)
Explanation: gïrreme, gïrremasse
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.17 Historie 7 Renessanse