Collection:1.17 Historie 7 Renessanse ikke godkjent

From TermWiki
Jump to: navigation, search
 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 23 articles in this collectionSource Åarjelhsaemien Norsk bokmål Svenska
Luonddudieđa ja matematihkka:aalkove


Explanation: aalkove, aalkovasse
More info: Elgå dåehkie 1.17 Historie 7 renessanse

 • utgangspunkt (N)
  Note: Luthers protest ble utgangspunktet for opprettelsen av den protestantiske kirken.
  Sanctioned: false

Luonddudieđa ja matematihkka:båetedh


Explanation: båetedh, båata, bööti/båetieji, båateme
More info: Elgå dåehkie 1.17 Historie 7 renessanse

 • stå frem (MWE)
  Note: Mange sto fram med nye tanker.
  Sanctioned: false

Servodatdieđa:bååjhkehke


Explanation: bååjhkehke
More info: Elgå dåehkie 1.17 Historie 7 renessanse

Servodatdieđa:bïevnese-aejkie


Explanation: bïevnese-aejkie
More info: Elgå dåehkie 1.17 Historie 7 Renessanse_8juni_2011

 • opplysingstid (N)
  Note: Renessanse og opplysingstid
  Sanctioned: false

Servodatdieđa:bïevnese-tijje


Explanation: bïevnese-tijje
More info: Elgå dåehkie 1.17 Historie 7-Renessanse_8juni_2011

 • opplysningstid (N)
  Note: Renessanse og opplysningstid
  Sanctioned: false

Luonddudieđa ja matematihkka:bïjrestehtedh


Explanation: bïjrestehtedh, bïjrestahta, bïjrestehti, bïjrestehteme
More info: Elgå dåehkie 1.17 Historie 7 Renessanse

 • gå i baner (MWE)
  Note: De andre planetene i vårt solsystem gikk i baner runt jorda.
  Sanctioned: false

Stáda almmolaš hálddašeapmi:deanere-dåehkie


Explanation: deanere-dåehkie, deanere-dåahkan
More info: Elgå dåehkie 1.17 Historie 7 renessanse

 • hoff (N)
  Note: I slottets saler levde kongen og hans hoff.
  Sanctioned: false

 • hov (N)
  Sanctioned: false
Geografiija:dåssjanimmie-mierie


Explanation: dåssjanimmie-mierie, dåssjanimmie-mearan
More info: Elgå dåehkie 1.17 Historie 7 Renessanse

Huksenteknihkka:eabnadehtedh


Explanation: eabnadehtedh, eabnadahta, eabnadehti, eabnadahteme
More info: Elgå dåehkie 1.17 Historie 7 Renessanse

 • konstruere (V)
  Note: Brunelleschi konstruerte en heisemaskin
  Sanctioned: false

Servodatdieđa:gaavnefedtie


Explanation: gaavnefedtie, gaavnefadtan
More info: Elgå dåehkie 1.17 Historie 7 renessanse

 • møte (N)
  Note: Møtet med Roma ble en skuffelse.
  Sanctioned: false

Servodatdieđa:gajvelidh


Explanation: gajvelidh, gajvele, gajveli, gajvelamme
More info: Elgå dåehkie 1.17 Historie 7 renessanse

 • gjeninnføre (V)
  Note: Keiseren prøvde å gjeninnføre katolisismen i de statene der protestantene hadde overtatt.
  Sanctioned: false

Luonddudieđa ja matematihkka:geometriske


Explanation: geometriske
More info: Elgå dåehkie 1.17 Historie 7 Renessanse

 • geometrisk (A)
  Note: Hvilke geometriske former kan du se?
  Sanctioned: false

Servodatdieđa:holvesadtedh


Explanation: holvesadtedh, holvesadta, holvesadti, holvesadteme
More info: Elgå dåehkie 1.17 Historie 7 renessanse

 • reagere (neg.) (MWE)
  Note: Han reagerte på at paven solgte avlatsbrev.
  Sanctioned: false

Huksenteknihkka:klåanghkoe


Explanation: klåanghkoe, klåanghkose
More info: Elgå dåehkie 1.17 Historie 7 Renessanse

 • kuppel (N)
  Note: Han hadde funnet løsningen på hvordan den store kuppelen skulle bygges.
  Sanctioned: false

 • kupol (N)
  Sanctioned: false
Luonddudieđa ja matematihkka:modtedidh


Explanation: modtedidh, modtede, modtedi, modtedamme
More info: Elgå dåehkie 1.17 Historie 7 renessanse

Servodatdieđa:mïelem bååstede vaeltedh


Explanation: mïelem bååstede vaeltedh
More info: Elgå dåehkie 1.17 Historie 7 renessanse

Huksenteknihkka:mïetes-lohke


Explanation: mïetes-lohke, mïetes-lohkese
More info: Elgå dåehkie 1.17 Historie 7 Renessanse

Huksenteknihkka:raeffiesvoete


Explanation: raeffiesvoete, raeffiesvoetese
More info: Elgå dåehkie 1.17 Historie 7 Renessanse

 • harmoni (N)
  Note: Arkitektene ville at bygningen skulle ha harmoni.
  Sanctioned: false

Dáidda ja girjjálašvuohta:saetniesvoete


Explanation: saetniesvoete, saetniesvoetese
More info: Elgå dåehkie 1.17 Historie 7 Renessanse

 • virkelighet (N)
  Note: Kunsten og virkeligheten
  Sanctioned: false

Huksenteknihkka:slaameldahke


Explanation: slaameldahke, slaameldahkese
More info: Elgå dåehkie 1.17 Historie 7 Renessanse_8juni_2011

 • ruin (N)
  Note: Han hadde studert ruiner og beskrivelser av romernes byggeteknikk.
  Sanctioned: false

 • ruin (N)
  Sanctioned: false
Servodatdieđa:vejtiestidh


Explanation: vejtiestidh, vejteste, vejtiesti, vejtiestamme
More info: Elgå dåehkie 1.17 Historie 7 renessanse

 • overta (V)
  Note: Keiseren prøvde å gjeninnføre katolisismen i de statene der protestantene hadde overtatt.
  Sanctioned: false

Medisiidna:åårgane


Explanation: åårgane, åårganese
More info: Elgå dåehkie 1.17 Historie 7 Renessanse

 • organ (N)
  Note: Han åpnet døde kropper for å se på organer.
  Sanctioned: false

 • organ (N)
  Sanctioned: false
Ekologiija ja biras:ïedtjem skreejredh


Explanation: ïedtjem skreejredh
More info: Elgå dåehkie 1.17 Historie 7 Renessanse_8juni_2011

 • øke interessen (MWE)
  Note: På slutten av middelalderen økte interessen for å forske på og forstå naturen
  Sanctioned: false