Collection:1.18 samfunnsfag, historie, geografi ikke godkjent

From TermWiki
Jump to: navigation, search
 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 17 articles in this collectionSource Åarjelhsaemien Norsk bokmål Svenska
Servodatdieđa:almetje-gïele


Explanation: almetje-gïele
More info: Elgå dåehkie: 1.18 samfunnsfag, historie, geografi 2014-06-26

Ekonomiija ja gávppašeapmi:barkoem utnedh


Explanation: barkoem utnedh
More info: Elgå dåehkie: 1.18 Samfunnsfag, historie, geografi 2014-06-26

Servodatdieđa:iemie-laaketje veeljeme


Explanation: iemie-laaketje veeljeme
More info: Elgå dåehkie: 1.18 Samfunnsfag, historie, geografi 2014-06-26

 • naturlig utvalg (MWE)
  Note: De utviklet seg gjennom naturlig utvalg.
  Sanctioned: false

Ásttoáigi ja faláštallan:jealehke-tjoevehke


Explanation: jealehke-tjoevehke, jealehke tjoevehkasse
More info: Elgå dåehkie: 1.18 Samfunnsfag, historie, geografi 2014-06-26

 • eventyrlysten (N)
  Note: Eventyrslystne polfarere konkurrerte om å være først til nye mål.
  Sanctioned: false

Servodatdieđa:jearohks


Explanation: jearohks
More info: Elgå dåehkie: 1.18 Samfunnsfag, historie, geografi 2014-06-26

 • underordnet (A)
  Note: Kvinner skulle være underordnet menn.
  Sanctioned: false

Servodatdieđa:kreajnoehtimmie


Explanation: kreajnoehtimmie, kreajnoehtæmman
More info: Elgå dåehkie: 1.18 Samfunnsfag, geografi, historie 2014-06-26

 • argument (N)
  Note: Det var Bismarks argument før å gå i krig.
  Sanctioned: false

Servodatdieđa:leajpaskimmie


Explanation: leajpaskimmie, leajpaskæmman
More info: Elgå dåehkie: 1.18 Samfunnsfag, historie, geografi 2014-06-26

 • blodbad (N)
  Note: Bli tilsølt av blod
  Sanctioned: false

Servodatdieđa:meanoeh


Explanation: meanoeh, meanojde
More info: Elgå dåehkie: 1.18 Samfunnsfag, historie, geografi 2014-06-26

 • natur (N)
  Sanctioned: false
Servodatdieđa:nuelesne


Explanation: nuelesne
More info: Elgå dåehkie: 1.18 Samfunnsfag, historie, geografi

 • tilhøre (V)
  Note: Slesvig og Holstein tilhørte den danske kongen.
  Sanctioned: false

Servodatdieđa:nueliem årrodh


Explanation: nueliem årrodh
More info: Elgå dåehkie: 1.18 Samfunn, historie, geografi 2014-06-26

 • tilhøre (V)
  Note: De ville tilhøre en tysk stat.
  Sanctioned: false

Servodatdieđa:nyjseneveeljeme-reaktasïebrie


Explanation: nyjseneveeljeme-reaktasïebrie
More info: Elgå dåehkie: 1.18 Samfunnsfag, historie, geografi 2014-06-26

Servodatdieđa:soejkesje


Explanation: soejkesje, soejkesjasse
More info: Elgå dåehkie: 1.18 Samfunnsfag, historie, geografi

 • taktikk (N)
  Note: planlegge, ha til hensikt å gjøre
  Sanctioned: false

Medisiidna:stoerre


Explanation: stoerre
More info: Elgå dåehkie: 1.18 Samfunnsfag, historie, geografi 2014-06-26

Servodatdieđa:tjaalaldahkesne


Explanation: tjaalaldahkesne
More info: Elgå dåehkie: 1.18 Samfunnsfag, historie, geografi 2014-06-26

 • bli utferdiget (MWE)
  Note: Et dokument ble utferdiget.
  Sanctioned: false

Servodatdieđa:veaksahkommes


Explanation: veaksahkommes
More info: Elgå dåehkie: 1.18 Samfunnsfag, historie, geografi 2014-06-26

Servodatdieđa:veesmedh


Explanation: veesmedh, veesmie, veesmi, veesmeme
More info: Elgå dåehkie: 1.18 Samfunnsfag, historie, geografi 2014-06-26

 • rangere (V)
  Note: De begynte og rangere mennesker i ulike raser.
  Sanctioned: false

Servodatdieđa:åebrelen sjïdtedh


Explanation: åebrelen sjïdtedh
More info: Elgå dåehkie: 1.18 Samfunnsfag, historie, geografi 2014-06-26

 • overskudd (N)
  Note: Det ble et overskudd av kvinner i Norge.
  Sanctioned: false