Collection:1.20 Ut av unionen

From TermWiki
Jump to: navigation, search
  • This collection has not been sanctioned yet
  • There are 5 articles in this collectionSource Åarjelhsaemien Norsk bokmål Svenska
Servodatdieđa:frekt


Explanation: prarrohkelaakan
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.20 Ut av unionen

  • frekt (A)
    Sanctioned: false

Ekonomiija ja gávppašeapmi:jååhkesjimmie-kampanje


Explanation: jååhkesjimmie-kampanje, jååhkesjimmie-kampanjese
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.20 Ut av unionen


Definition: innsamling av underskrifter til støtte for en sak

Servodatdieđa:prarrohke


Definition: Ij tjaebpieslaakan mubpiej vøøste dåemedh
Explanation: prarrohke
More info: åarjelsaemien-daaroen baakoegærja

  • frekk (A)
    Sanctioned: true


Definition: oförskämd uttal: /ˈuː.fœ(r)ˌɧɛmd/oartig, som beter sig väldigt illa mot andra personer

Guolástus:skïhpeburrie


Definition: almetje gïe skïhpen aajhtere jïh aaj skïhpevalkesem jåhta.
Explanation: skïhpeburrie-skïhpebårran
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.20 ut av unionen

Stáda almmolaš hálddašeapmi:unijovnen-galhkuve