Collection:1.24 Krigen forandret samfunnet

From TermWiki
Jump to: navigation, search
  • This collection has not been sanctioned yet
  • There are 18 articles in this collectionSource Åarjelhsaemien Norsk bokmål Svenska
Ekonomiija ja gávppašeapmi:bargoáigi

Servodatdieđa:beapmoe vaanosne

Ekologiija ja biras:boenehke-fabrihke


Explanation: vaekniefabrihke,vaekniefabrihkese
More info: filnamn: 1.24 Krigen fornadret samfunnet


Medisiidna:buhcciiddikšu


Explanation: skïemtjesåjhtere-skïemtjesåjhterasse
More info: filnamn: 1.24 krigen forandret samfunnet

Ekonomiija ja gávppašeapmi:dovrestijje

Luonddudieđa ja matematihkka:girtie-mekanihkere

Servodatdieđa:heskiesvoete

Luonddudieđa ja matematihkka:mekanihkkár


Definition: mekaniker kallas den som underhåller och reparerar mekanisk utrustning under yrkesmässiga förhållanden, ofta i en så kallad mekanisk verkstad

Servodatdieđa:overbevise

Servodatdieđa:påasteguedtije


Explanation: påasteguedtije-påasteguedtijasse
More info: filnamn: 1.24 krigen forandret samfunnet.

  • postbud (N)
    Status: out of date
    Sanctioned: true

Ekonomiija ja gávppašeapmi:skïhpenaksje

Servodatdieđa:snaerpie

Juridihkka:soabaheapmi


Explanation: likteme-liktemasse
More info: Filnamn: 1.24 Krigen forandret samfunnet

Ekonomiija ja gávppašeapmi:statusevæhta

Servodatdieđa:vaeknieseadtoe

Servodatdieđa:versailles-latjkoe

Servodatdieđa:váilebiebman

Juridihkka:värdehandling