Collection:1.25 Kamp mellom samfunnsklassene

From TermWiki
Jump to: navigation, search
 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 25 articles in this collectionSource Åarjelhsaemien Norsk bokmål Svenska
Servodatdieđa:adlyde

 • lyda (V)
  Sanctioned: false
Servodatdieđa:arbeidsulykke


Explanation: barkoemïrhtoe-barkoemïrhtose
More info: Elgå dåehkie. filnamn: 1.25 Kamp mellom samfunnsklassene


Definition: ulykke som oppstår på en arbeidsplass i arbeidstiden

Servodatdieđa:aristokrat


More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.25 Kamp mellom samfunnsklassene


Definition: fra gresk 'styre av de beste', av aristos 'best' og -krati) 1 styreform der overklassen har den politiske makten 2 overklasse, adel kulturelt aristokrati / pengearistokrati

Servodatdieđa:bargiidseahtu


Explanation: barkoedaltese-barkoedaltesasse
More info: Elgå dåehkie. filnamn: 1.25 Kamp mellom samfunnsklassene


Definition: arbeiderne som samfunnsklasse

Servodatdieđa:barkijeklaasse


Explanation: barkijeklaasse
More info: Elgå dåehkie 1.25 Kamp mellom samfunnsklassene

Medisiidna:deaivideapmi


Explanation: plåavhkasimmie-plåavhkasæmman
More info: Elgå dåehkie. filnamn: 1.25 kamp mellom samfunnsklassene

Servodatdieđa:deltidsansatt


Explanation: bielietijjen-barkije,bielietijjen-barkijasse
More info: Elgå dåehkie. filnamn: 1.25 Kamp mellom samfunnsklassene


Definition: som er ansatt i deltidsstilling


Definition: som arbetar på deltid

Servodatdieđa:demonstrasjonstog


More info: Elgå dåehkie. filnamn: 1.25 Kamp mellom samfunnsklassene

Ekonomiija ja gávppašeapmi:disk


Explanation: maeksemesijjie-maeksemesæjjan
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.25 Kamp mellom samfunnsklassene

 • disk (N)
  Sanctioned: false


Definition: langt, skrankelignende bord i butikk, kafé og lignende frysedisk, kjøledisk

 • disk (N)
  Sanctioned: false
Servodatdieđa:folkeslag


Explanation: almetjedåehkie-almetjedåahkan
More info: Elgå dåehkie. filnamn: 1.25 Kamp mellom samfunnsklassene


Definition: slags type mennesker, germansk folkeslag

Teknihkka industriija duodji:gyvnjelgidh


Explanation: gyvnjelgidh
More info: Elgå dåehkie 1.25 Kamp mellom samfunnsklassene

 • være langt tilbake (MWE)
  Note: Russland lå langt tilbake i industrialiseringsprosessen
  Sanctioned: false

Stáda almmolaš hálddašeapmi:hovedkontor


Explanation: åejviekontovre-åejviekontovrese
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.25 kamp mellom samfunnsklassene. Golmen aejkien KORP:SNE åtneme.

Ekonomiija ja gávppašeapmi:industriområde


Explanation: industrijesijjie-industrijesæjjan
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.25 Kamp mellom samfunnsklassene


Definition: sted der næringslivet er dominert av industri

Servodatdieđa:kapitalist


Explanation: kapitaliste
More info: Elgå dåehkie. filnamn: 1.25 kamp mellom samfunnsklassene


Definition: person som eier kapital, pengemann, rikmann

Geografiija:kirgistanlaš

Servodatdieđa:klassekamp


Explanation: klaassegæmhpoe-klaassegæmhpose
More info: Elgå dåehkie. filnamn: 1.25 Kamp mellom samfunnsklassene


Definition: sosial strid mellom samfunnsklasser med motstridende økonomiske interesser.

Servodatdieđa:nealgi


Explanation: alt:nielkie-goerpe
More info: Elgå dåehkie. Filnamn: 1.25 Kamp mellom samfunnskallene


Definition: nødstilstand på grunn av mangel på nødvendige matvarer


Definition: svår allmän brist på livsmedel

Servodatdieđa:oppsiktsvekkende


Explanation: hahkehtihks
More info: elgå dåehkie. filnamn: 1.25 kamp mellom samfunnsklassene


Definition: som vekker oppsikt det var ikke noe oppsiktsvekkende ved det han sa / et oppsiktsvekkende resultat

Stáda almmolaš hálddašeapmi:partiprogram


Explanation: krirrieprogramme-krirrieprogrammese
More info: Eldå dåehkie. Filnamn: 1.25 Kamp mellom samfunnsklassene


Definition: partiets representanter er bundet av partiprogrammet

Geografiija:polskalaš

Servodatdieđa:soahtegaskaáigi


Definition: tiden mellom verdenskrigene, 1918–1939

Geografiija:ukrainalaš

Geografiija:ukrainere


Explanation: ukrainere
More info: Elgå dåehkie 1.25 Kamp mellom samfunnsklassene

Servodatdieđa:verdensrevolusjon


Explanation: veartenerevolusjovne-veartenerevolusjovnese
More info: Elgå dåehkie. filnamn: 1.25 Kamp mellom samfunnsklassene


Definition: omveltning med virkning over hele verden

Servodatdieđa:vuođđojurdda