Collection:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett

From TermWiki
Jump to: navigation, search
 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 48 articles in this collectionSource Åarjelhsaemien Norsk bokmål Svenska
Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 10

 • avsi Sanctioned: false

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 11

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 12

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 13

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 15

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 16

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 17

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 18

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 19

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 2

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 20

 • sona Sanctioned: false
Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 21

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 22

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 23

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 24

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 25

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 26

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 27

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 28

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 29

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 3

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 30

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 31

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 32

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 33

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 34

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 35

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 36

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 37

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 38

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 39

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 4

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 40

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 41

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 42

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 43

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 44

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 45

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 46

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 47

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 48

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 49

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 5

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 6

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 7

 • tips (N)
  Sanctioned: false

 • tips Sanctioned: false
Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 8

Servodatdieđa:1.29 Matriks 9 - Sie 1.4 Lov og rett 9

Juridihkka:dubmengoddi

 • jury (N)
  Sanctioned: true


Definition: nemnd av lekfolk som deltar i rettsavgjørelser og avgjør skyldspørsmålet i straffesaker, bedømmelseskomité

 • jury (N)
  Sanctioned: true