Collection:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Import of https://gtsvn.uit.no/langtech/trunk/words/terms/from_GG/orig/sma/1.38_matriks_9_-_Sie_1.9_rus.xlsx

 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 34 articles in this collectionSource Åarjelhsaemien Norsk bokmål Svenska
Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 10

Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 11

Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 12

Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 13

Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 14

Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 15

Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 16

Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 17

Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 18

Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 2

 • kikk Sanctioned: false

 • kick Sanctioned: false
Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 20

Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 21

Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 22

Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 23

Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 24

Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 25

Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 26

Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 27

Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 28

Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 29

Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 3

Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 30

Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 31

Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 32

 • dose (N)
  Sanctioned: true

 • dos Sanctioned: true
Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 33

Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 34

Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 35

Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 4

Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 5

Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 6

Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 7

Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 8

Servodatdieđa:1.38 matriks 9 - Sie 1.9 rus 9

Medisiidna:astma


Definition: Almetjh mah astmeste jallh allergijeste plaakenieh dïhte vearelde stoerre staarine maahta feerlegs årrodh voejngehtidh.
Explanation: astma-astmese

 • astma (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: true


Definition: Lufta i storbyene kan være farlig å puste i for folk som er plaget med astma eller allergi.

 • astma (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: true


Definition: Astma är en kronisk inflammation i luftvägarnas slemhinnor som gör att musklerna runt luftrören lättare drar ihop sig och slemhinnan i luftrören svullnar. Det innebär att luftflödet till lungorna begränsas, vilket kan leda till hosta och andnöd. Slembildning, pipande ljud i bröstet och besvär i näsan och bihålorna är också vanliga symtom på ett astmaanfall.