Collection:Aktisasj ådåbágo 2016

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Dá li "aktisasj ådåbgo" ma li mierreduvvam julevsáme giellajuohkusis jage sinna (2016). Bágo biejaduvvi dási maŋenagi.

http://www.giella.org/wp-content/uploads/2014/02/Aktisasj-%C3%A5d%C3%A5b%C3%A1go-D%C3%A5hkkiduvvam-b%C3%A1go.pdf


 • This collection has been sanctioned on this date: 2016/02/22 (YYYY/mm/dd)
 • There are 32 articles in this collectionSource Julevsámegiella Davvisámegiella Åarjelhsaemien Svenska Norsk bokmål Suomen kieli Latin
Juridihkka:attest

Servodatdieđa:bargoveahka
 • bargge (N)
  Status: recommended
  Note: ij målso
  Sanctioned: true
  Paradigm


Definition: bargge (sg. + pl.)


Definition: olmmošjoavku geat leat seamma bargosajis barggus


Explanation: barkijh
More info: gïeletjïerte

 • personal (N)
  Note: anställd, arbetare
  Sanctioned: true

 • personale (N)
  Note: ansatt, arbeider
  Sanctioned: true


Definition: gruppe personer som er ansatt på samme arbeidssted

Ekonomiija ja gávppašeapmi:biebmoruhta


Definition: Dåhkkidum 2016.02.22, Julevsáme giellajuogos - ássje 04/16


Definition: máksu biebmogoluid ovddas bargomátkki oktavuođas

 • diett (N)
  Sanctioned: true

Ekologiija ja biras:bileahtta


Definition: Unna reivveš, sisabeassanduođaštus. Duođaštus ahte lea máksán beassanruđaid ja lea riekti beassat sisa; vrd. friddjagoarta


Definition: mindre kort eller pappers­lapp som berättigar till resa eller till in­träde i sluten lokal


Definition: bevis på at en har betalt inngangspenger og har rett til å komme inn; jf. frikort


Definition: (ra.), pieni kirje, sisäänpääsymerkintä

Servodatdieđa:boahtem
 • boahtem (N)
  Status: recommended
  Note: boahtem > boahtem-
  Sanctioned: true
  Paradigm


Definition: gå la dievddemin mannorieknigav de viertti diededit ájgev guossa båhti(boahtemav)
Explanation: Dåhkkiduvvam bágo - 2016.02.22 - Julevsáme giellajuogos

 • ankomst (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: true

 • ankomst (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: true

Luonddudieđa ja matematihkka:boazzi
 • dásse (N)
  Status: recommended
  Note: ss > s mierre rr > r
  Sanctioned: true
  Paradigm


Definition: dásse, mierre

 • grad (N)
  Note: jf nivå
  Sanctioned: true


Definition: nivå

 • grad (N)
  Note: jf nivå
  Sanctioned: true
 • nivå (N)
  Sanctioned: true


Definition: nivå

Luonddudieđa ja matematihkka:bovttaš
 • lunnde (N)
  Status: recommended
  Note: nnd > nd
  Sanctioned: true
  Paradigm


Definition: Dåhkkidum 2016.02.22, Julevsáme giellajuogos - ássje 04/16


Definition: oahpis:Gáivuonas

 • lunde (N)
  Sanctioned: true

Servodatdieđa:buohttoloahpe


Definition: Dåhkkiduvvam bágo - 2016.02.22 - Julevsáme giellajuogos - ássje 04/16


Definition: (kompledighet)


Definition: fri (fra tjeneste) som kompensasjon for overtidsarbeid i stedet for betaling

Ekonomiija ja gávppašeapmi:duoddemávsálvis viddnomannuj


Definition: Dåhkkidum 2016.02.22, Julevsáme giellajuogos

Teknihkka industriija duodji:dájggerábun


Definition: Dåhkkidum 2016.02.22, Julevsáme giellajuogos

 • degskrapa (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: true

 • deigskrape (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: true

Servodatdieđa:eretorrunáigi


Definition: Dåhkkidum 2016.02.22 - Julevsáme giellajuogos

Servodatdieđa:fidnooahppi


Definition: Dåhkkidum 2016.02.22, Julevsáme giellajuogos - ássje 04/16


Definition: oahppi - oahppái - ohppiide olmmoš gii bargosajis čuovvu lágas nannejuvvon ja ulbmillaš fágaoahpahusa masa gaskohagaid gullá maiddái teoriijaoahppu; vrd. fidnooahppiskuvla

 • elev (N)
  Sanctioned: true

 • elev (N)
  Sanctioned: true


Definition: person som følger en lovfestet og planmessig fagopplæring på en arbeidsplass kombinert med noe teoriundervisning; jf. lærlingskole

Servodatdieđa:fieros
 • fieros (N)
  Status: recommended
  Note: fieros > fierrus-
  Sanctioned: true
  Paradigm


Definition: månnefieros

 • smet (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: true

 • røre (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: true


Definition: eggerøre

Luonddudieđa ja matematihkka:gráda
 • gráda (N)
  Status: recommended
  Note: ij la grádamålssusibme
  Sanctioned: true
  Paradigm


Definition: matematihkka, gielladieda
Explanation: Dåhkkidum 2016.02.22, Julevsáme giellajuogos

 • grader (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: true


Definition: grader (temp), vinkel (matematik, språkvetenskap)

 • grader (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: true


Definition: grader (temperatur), vinkel (matematikk, språkvitenskap)

Servodatdieđa:ierijt


Definition: ierijt
More info: Dåhkkidum 2016.02.22, Julevsáme giellajuogos

 • borta Status: recommended
  Note: ~ från jobbet, skolan
  Sanctioned: true


Definition: borta
Explanation: ~ från jobbet, skolan

 • borte Status: recommended
  Note: ~ fra jobben, skolen
  Sanctioned: true


Definition: borte
Explanation: ~ fra jobb, skole

Servodatdieđa:iđitbiebmu


Definition: idetbåros hotellan, idedisbiebbmo hotellan
Explanation: Dåhkkidum 2016.02.22, Julevsáme giellajuogos

 • frukost (N)
  Note: hotellfrukost
  Sanctioned: true


Definition: hotellfrukost

 • frokost (N)
  Note: (hotell)frokost
  Sanctioned: true


Definition: (hotell)frokost

Teknihkka industriija duodji:juolggerábun


Definition: Dåhkkidum 2016.02.22, Julevsáme giellajuogos

 • fotskrapa (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: true

 • fotskrape (N)
  Status: recommended
  Note: fotskraperist
  Sanctioned: true


Definition: fotskrape(rist)

Ekonomiija ja gávppašeapmi:konterim
 • kontierim (N)
  Status: recommended
  Note: kontierim > kontierim-
  Sanctioned: true
  Paradigm


Definition: Dåhkkidum 2016.02.22, Julevsáme giellajuogos

 • kontering (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: true

 • kontering (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: true

Ekologiija ja biras:lásefaskkon


Definition: Dåhkkidum 2016.02.22, Julevsáme giellajuogos

 • isskrapa (N)
  Note: fönster-/isskrapa
  Sanctioned: true

 • isskrape (N)
  Note: vindus-/isskrape
  Sanctioned: true

Ekologiija ja biras:mierre

 • grad (N)
  Note: utsträckning
  Sanctioned: true

 • grad (N)
  Note: utstrekning
  Sanctioned: true

Servodatdieđa:njolá


Definition: Dåhkkidum 2016.02.22, Julevsáme giellajuogos

Ekonomiija ja gávppašeapmi:ovdamáksu


Definition: Dåhkkidum 2016.02.22, Julevsáme giellajuogos


Definition: betala förskott (om pengar)


Definition: betale forskudd (om penger)

Stáda almmolaš hálddašeapmi:sisabeassankoarta


Definition: Dåhkkidum 2016.02.22, Julevsáme giellajuogos

Teknihkka industriija duodji:vanntsarábun


Definition: Dåhkkidum 2016.02.22, Julevsáme giellajuogos

 • båtskrapa (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: true

 • båtskrape (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: true

Ekonomiija ja gávppašeapmi:viddnomannobájkke


Definition: Dåhkkidum 2016.02.22, Julevsáme giellajuogos


Definition: reisemål ved tjenestereise

Ekonomiija ja gávppašeapmi:viddnomannoulmme


Definition: Dåhkkidum 2016.02.22, Julevsáme giellajuogos


Definition: föremål för (affärs)resan


Definition: årsak med (tjeneste)reisen
Explanation: formål med tjenestereisen

Teknihkka industriija duodji:vinndeknjáman


Definition: Dåhkkidum 2016.02.22, Julevsáme giellajuogos


Definition: ~ av gummi, jf vindrutetorkare (på bil)


Definition: vindustørker (gummi), jf vindusvisker (på bil)

Ekonomiija ja gávppašeapmi:vuodjemmiededibme


Definition: Dåhkkidum 2016.02.22 - Julevsáme giellajuogos

Servodatdieđa:vuodjemmávsálvis


Definition: vuodjemmávsálvis


Definition: bilersättning


Definition: bilgodtgjørelse

Servodatdieđa:vuolggem
 • vuolggem (N)
  Status: recommended
  Note: vuolggem > vuolggem-
  Sanctioned: true
  Paradigm

 • avresa (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: true

 • avreise (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: true

Dáidda ja girjjálašvuohta:álggobokstávva


Definition: álggobokstávva (namán)
Explanation: Dåhkkiduvvam bágo - 2016.02.22 - Julevsáme giellajuogos - ássje 04/16

 • initial (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: true

 • initial (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: true

Eanandoallu:šillju