Collection:COVID-19

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Import of https://gtsvn.uit.no/langtech/trunk/words/terms/from_GG/orig/sme/COVID-19.xlsx

COVID-19 -listu vuođđuduvvá Suoma stáhtaráđi kansliija jorgalan- ja giellaossodaga čohkken listui tearpmain ja dajaldagain mat gullet korona-dávdii.

Linka originála listui ja rávvagiidda:

https://vnk.fi/kaannos-ja-kielipalvelut/sanastot

Listtu namma suomagillii lea: Koronavirustautiin (COVID-19) ja poikkeusoloihin liittyviä termejä ja ilmaisuja (fi-sv-en-ru)


  • This collection has not been sanctioned yet
  • There are 424 articles in this collectionSource Davvisámegiella Suomen kieli Norsk bokmål Svenska Nuõrttsää’mǩiõll Anarâškielâ English
Stáda almmolaš hálddašeapmi:COVID-19

Stáda almmolaš hálddašeapmi:COVID-19- njoammudávdaepidemiija leavvama eastadeapmi

Stáda almmolaš hálddašeapmi:EJB-guovddáža fápmudus mieđihit fitnodatdoarjagiid

Juridihkka:Lakisanat 2003 1124

Stáda almmolaš hálddašeapmi:RO-lohku

  • R0 (ABBR)
    Sanctioned: true

  • R0 (ABBR)
    Sanctioned: true
Stáda almmolaš hálddašeapmi:Suoma riikkavuložiid ja Suomas dahje eará EU-riikkain orruid máhccanjohtolat

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Talousapu-rávvenbálvalus

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Uusimaa eanangoddái boahtin ja doppe vuolgin

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Uusimaa guovllu sirren

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Uusimaa siskkáldas johtin

Stáda almmolaš hálddašeapmi:addit positiiva čájánasa


Stáda almmolaš hálddašeapmi:addit čilgehusa mátkái ja mátkki ulbmilis go poles dan sihtá


More info: mii lii: -"poliisin pyynnöstä" -"antaa poliisin pyynnöstä"

Stáda almmolaš hálddašeapmi:akuhta divššu mearreáiggiid šluhtten

Medisiidna:alahengitystiet

Stáda almmolaš hálddašeapmi:alkoholijuomien anniskelu

Stáda almmolaš hálddašeapmi:alkutuotannon kriittiset alat

Stáda almmolaš hálddašeapmi:almmolaš dilálašvuohta


Definition: Yleisötilaisuus on tilaisuus, jossa on mukana yleisöä.

Stáda almmolaš hálddašeapmi:almmuhit spiehkastatdilis

Stáda almmolaš hálddašeapmi:anniskeluajat

Stáda almmolaš hálddašeapmi:anniskeluravintolat


Definition: ravintola jolla on lupa anniskella alkoholijuomia. (Kielitoimiston sanakirja 11.3.2021)

Medisiidna:antoreitti


Definition: Valmisteen antotapa viittaa siihen, millä tavalla lääkevalmiste saadaan ihmisen elimistöön.

Mahdollisia tapoja ovat esimerkiksi

ihonsisäinen antotapa (injektio ihokudokseen) oraalinen antotapa (suun kautta) nasaalinen (nenän kautta)

Stáda almmolaš hálddašeapmi:apotehka

Stáda almmolaš hálddašeapmi:apotehkaearán

Stáda almmolaš hálddašeapmi:apotehkagalledeapmi

Medisiidna:apuaine


Definition: Rokotteiden apuaineet parantavat rokotteen tehoa ja säilyvyyttä. Lisäksi ne saavat aikaan sopivan koostumuksen ja ylläpitävät sitä. Rokotteiden apuaineista tärkein on vesi, johon rokotteiden muut aineosat on liuotettu. [THL 26.11.2020]

Stáda almmolaš hálddašeapmi:automahtalaš doserenmašiidna


More info: nds: annos- meripittá

Yle Sápmi tv-uđđâseh: annos - adaldâh

matematiiklisto: annos-meripittá

"Jorvin sairaalan toimipisteessä toimii HUS-Apteekin lääkkeiden koneellinen annosjakeluyksikkö, jonka palvelun piirissä on 1200 potilasta"

Stáda almmolaš hálddašeapmi:badjevuoiŋŋahatinfekšuvdna


More info: "Koronavirusinfektiot ovat oireettomia, lieviä tai kohtalaisia ylähengitystieinfektioita."

Stáda almmolaš hálddašeapmi:bargoaddi duođaštus barggu vealtameahttunvuođas

Stáda almmolaš hálddašeapmi:bargogeatnegahtton

Stáda almmolaš hálddašeapmi:bargogeatnegasvuohta

Stáda almmolaš hálddašeapmi:bargogeatnegasvuođagaskavuohta


Explanation: "Työvelvollisuussuhde

Henkilö, jonka työvoimaviranomainen määrää 97 §:ssä säädetyllä tavalla tekemään 95 §:ssä tarkoitettua työtä vastiketta vastaan työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena, on työvelvollisuussuhteessa." (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111552)

Stáda almmolaš hálddašeapmi:bargomearrádus

Stáda almmolaš hálddašeapmi:bargomátkejohtolat barggu ealáhusa dahje luohttámušdoaimma ollašuhttimii dahje hárjeheapmái


More info: rááhtus: jotain varten: illatiiv? várás vâi tiet?

Stáda almmolaš hálddašeapmi:beassat eret karantenas

Stáda almmolaš hálddašeapmi:biebmodoalvu


Definition: lähetti on henkilö, joka lähetetään toimittamaan jotain tehtävää.

Stáda almmolaš hálddašeapmi:biebmodorvu

Stáda almmolaš hálddašeapmi:biebmogálvufuolahus

Stáda almmolaš hálddašeapmi:biepmu sáhttá diŋgot ja viežžat

Stáda almmolaš hálddašeapmi:bissut eanangotti guovllus

Stáda almmolaš hálddašeapmi:bissut ruovttus ja guhkkin eret nuppiin

Medisiidna:boahkuheapmi


Definition: lääk. rokottaminen; sen tulos.

Medisiidna:boahkuhit

Stáda almmolaš hálddašeapmi:borramuša olggosvuovdin lea vejolaš

Stáda almmolaš hálddašeapmi:buohcceviessoapotehka

Stáda almmolaš hálddašeapmi:buohcceviessodikšu

Stáda almmolaš hálddašeapmi:buohcceviessodálkasat

Stáda almmolaš hálddašeapmi:buorránit

Stáda almmolaš hálddašeapmi:buorránit ollásit

Stáda almmolaš hálddašeapmi:buvttadeami ja márkanastinlobi eavttut

Stáda almmolaš hálddašeapmi:báhcit eaktodáhtolaš karantenii


More info: Minä olen eristyksissä: Mun lam sierrejum karantenân Mun lam sierriittâttâm karantenân

... further results