Collection:Dåhkkidum 11/12/2018

From TermWiki
Jump to: navigation, search


 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 27 articles in this collectionSource Julevsámegiella Svenska Norsk bokmål Davvisámegiella Åarjelhsaemien Nuõrttsää’mǩiõll Anarâškielâ English Suomen kieli
Servodatdieđa:brevinkast


Definition: rájgásj ålggouvsan jali siejnen man sisi påvståv/påstav jali avijsav tsåkkå


Definition: öppning i dörr eller vägg för in­släpp av post särsk. i ytter­dörr till hyres­lägenhet

 • brevinnkast (N)
  Note: jf. nøkkelinnkast
  Sanctioned: false
 • brevsprekk (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: true


Definition: sprekk, snitt i gatedør eller vegg til å slippe post og aviser igjennom
More info: jf. nøkkelinnkast

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:dihtorduolbbus


Definition: digitála ovttadat maid stivre guoskanšearpmain. Unnit go mátkedihtor, stuorát go smartphone
More info: Davvisámegielajuogus dohkkehan čoahkkimis 12.-13.3.2014

Luonddudieđa ja matematihkka:drivgass


Definition: gas som ut­gör driv­medel t.ex. i sprej­flaska


Definition: gass som driver en prosess (f.eks. i sprayboks)

Luonddudieđa ja matematihkka:drivkjede


Definition: kedja för kraft­överföring mellan motor och hjul på moped, motor­cykel o.d.


Definition: kjede for kraftoverføringen mellom motoren og hjulene på moped, motorsykkel o.a.

Luonddudieđa ja matematihkka:drivmotorDefinition: MASKINTEKNIKK motor som leverer drivkraft

Luonddudieđa ja matematihkka:el-culci


Definition: Støpsel er betegnelsen på den elektriske pluggen eller kontakten som settes inn i en stikkontakt.

 • plug (N)
  Sanctioned: true

Luonddudieđa ja matematihkka:el-čuggestat

Luonddudieđa ja matematihkka:fápmosirdin


Definition: över­föring av energi in­om en maskin el. (elektriskt) över långa distanser


Definition: overføring av mekanisk energi
Explanation: kraftoverføring fra en drivaksel til en annen aksel ved remdrift

Luonddudieđa ja matematihkka:gieseduvvat


Explanation: goarnna gieseduvvá/jådeduvvá/vuojeduvvá tjátjes (tjáhtjefámos/bieggafámos); fläkta gieseduvvá/jådeduvvá/vuojeduvvá motåvrås; bijlla åvddån gieseduvvá/jådeduvvá/vuojeduvvá vierajs


Explanation: kvarnen drivs av vinden(kraft); fläkten drivs av motorn; bilen drivs framåt av hjulen


Explanation: kvernen drives av vinden (vindkraft); viften drives av motoren; bilen drives framover av hjulene

Luonddudieđa ja matematihkka:giessembádde


Definition: bádde mij gässá, jådet, vuojet doarrováŋnav, traktåvråv, muohtavuojánav ja nåv vil.


Definition: band för fram­drivning av strids­vagn, traktor, snöskoter e.d. i stället för hjul

Luonddudieđa ja matematihkka:giessemáksel


Definition: áksel/ákslik mij dålvut jådov fábmogáldos ietjá åsijda masjijnan.


Definition: axel som över­för rörelse från en kraft­källa till an­dra delar av en maskin e.d.


Definition: aksel i en maskin som overfører bevegelse fra en kraftkilde til andre deler av en maskinen ved hjelp av tannhjul, remskiver e.l.

Servodatdieđa:girjjeskálmmáDefinition: styvt om­slag i an­slutning till fram­sidan och bak­sidan av in­bunden bok


Definition: perm på bok

Servodatdieđa:girjjetjavelk


Definition: oasse girjeskálmás mij gåbttjå bládijt ma li goaroadam/tjanádum aktij (girje tjavelgin)


Definition: del av ett bok­band som täcker bladens samman­bindning och förenar pärmarna


Definition: rygg, bakside av innbundet bok

Servodatdieđa:girjjetsåkkådahka


Definition: rájgge uvsan jali siejnen (jali boaksa) man sisi girjev luojdá jali bieja


Definition: öppning i dörr eller vägg eller en låda för in­släpp eller där du lämnar in en lånad bok


Definition: sprekk, åpning i dør, vegg eller en innleveringsboks hvor man legger eller leverer inn en lånt bok

Ekologiija ja biras:heasttafápmu


Definition: symbol hk, enhet for effekt i det tekn. målesystem.

Luonddudieđa ja matematihkka:jođihanfápmu

Luonddudieđa ja matematihkka:jođihanjuvla

 • drev (N)
  Sanctioned: true


Definition: hjul som över­för kraft från en maskin­del till en annan

 • drev (N)
  Sanctioned: true


Definition: hjul (i maskin, mekanisme) som settes i sving av drivkraften, og som selv driver andre hjul

Luonddudieđa ja matematihkka:jođihanruopma

Servodatdieđa:medborgarförslag


Explanation: Dåssjå Sverigin.


Definition: en rätt för den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget att väcka ärenden i fullmäktige.
Explanation: medborgarförslag kan väckas även av barn och ungdomar under rösträttsåldern 18 år och av utlänningar som ännu inte fått kommunal rösträtt. Endast i Sverige.

Servodatdieđa:merraniejdda


Definition: ett mytologiskt vattenväsen med en kvinnas över­kropp och med en fisk­stjärt i stället för ben


Definition: i folketroen: kvinnelig vesen eller havvette som var skapt som en fisk nedentil

Teknihkka industriija duodji:nijbbesláhpe


Definition: metallblad på kniv.
Explanation: jfr. klinga, blad på större hugg- eller skär­verktyg eller vapen


Definition: metallblad på kniv
Explanation: jf. klinge, blad på sverd, sabel, kårde

Servodatdieđa:riššobeaitta


Definition: för­hänge fram­för dusch


Definition: forheng til dusj


Definition: beaitta - beaitagii - beaitagiidda

Medisiidna:skjelett


Definition: kroppens benstomme; stödjande inre benkonstruktion i kropp som inte är lika förgänglig som resten av kroppen.


Definition: knokkelsystem som gir kroppen hos virveldyr styrke, støtte, form og bevegelsesevne

Servodatdieđa:skálmmá

 • pärm (N)
  Sanctioned: true


Definition: styvt om­slag i an­slutning till fram­sidan och bak­sidan av in­bunden bok; an­ordning för in­sättning av lösa blad

 • perm (N)
  Sanctioned: true


Definition: stivt omslag til løse papirer, ringperm, samleperm

Servodatdieđa:tjåvdatsåkkådahka


Definition: rájgásj ålggouvsan jali siejnen, jali boaksa man sisi tjoavddagav luojdá
Explanation: buojk. bijladivudagán jali bijllalájggijiddjen


Definition: öppning i dörr eller vägg eller en låda för in­släpp av nyckel
More info: jfr. brevsprekk eller "brevinnkast"


Definition: sprekk, åpning i dør eller vegg, eller en boks til å slippe nøkler igjennom/i
Explanation: f.eks ved bilverkstedet eller bilutleiefirma. - jf brevsprekk

Servodatdieđa:tsieggidahkaDefinition: 1) stomme - (inre) bärande ställning. 2) resvirke - lod­rät (byggnads)konstruktion av trä­virke i plank, stav­kyrkor, korsvirkes­hus m.m.
Explanation: 1) betongstomme; stålstomme; lerklinade hus med en stomme av trä. 2) resvirkesteknik; ett enkelt resvirke av stolpar ned­slagna i marken


Definition: 1) råbygg - bygg som er oppført i sin ytre form, men som er uten innredning, kledning o.l. 2) reisverk - (vegg av) stående, høvlede og pløyde planker jf. bindingsverk

Servodatdieđa:vuossalvis

 • mes (N)
  Note: bärställning
  Sanctioned: true


Definition: bärställning för rygg­säck el. annan ryggbörda

 • meis (N)
  Note: bæreramme
  Sanctioned: true


Definition: bærende ramme på ryggsekk jf. bæremeis