Collection:Dåhkkidum 28-29/5/2019 - julevsáme giellajuogos

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Dåhkkidum tjåhkanimen 1/2019, Jielleváren

 • This collection has been sanctioned on this date: 2019/11/28 (YYYY/mm/dd)
 • There are 38 articles in this collectionSource Julevsámegiella Norsk bokmål Svenska Åarjelhsaemien Anarâškielâ Davvisámegiella English Suomen kieli
Servodatdieđa:aseksualitet


Definition: MEDISIN manglende kjønnsdrift

Servodatdieđa:aseksuála


Definition: En person som føler lite eller ingen seksuell dragningeller har noe interesse eller behov for å inkludere andre i sin seksualitet. Ordet sier ingenting om personens kjønn eller kjønnsidentitet. En aseksuell person kan føle følelsesmessige dragning mot hvilke som helst kjønn eller for ingen.


Definition: Är en person som känner lite eller inte alls sexuellt drag eller har inte intresse/behov av att inkludera andra i sin sexualitet. Ordet säger ingenting om personens kön eller könsidentitet. En asexuell person kan känna emotionellt drag för vilket kön som helst eller för ingen.

[1]


Definition: olmmoš geas lea unnán dahje ii leat seksuála beroštupmi dahje hállu earáid searvadahttit iežas seksualitehtii.


Definition: Aseksuaali eli aseksuaalinen ihminen kokee hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa toisia henkilöitä kohtaan. Sana ei määrittele kokijan omaa sukupuolta tai sukupuoli-identiteettiä. Aseksuaalinen ihminen voi tuntea emotionaalista vetovoimaa mihin sukupuoleen tahansa tai ei kehenkään. [2]

Servodatdieđa:biseksualitet


Definition: person som kan bli forelsket i, eller seksuelt tiltrukket av personer uavhengig av om de er menn eller kvinner.


Definition: person som är sexuellt dragen till båda könen


Definition: Biseksual olmooš tobdá seksuallii já/tâi emotionallii kiäsuttume sehe ulmuid, kiäh láá siämmáá suhâpele, já ulmuid, kiäh láá eres suhâpele. Motomáid kiäsuttume čuosâttuv suhâpeeleest ij lah merhâšume. Teermah biseksualvuotâ já panseksualvuotâ láá uásild pajaluvâi.


Definition: Biseksuála dahjege biseksuálalaš olmmoš dovdá seksuála ja/dahje emošuvnnalaš geasuhusa sihke seammá ja eará sohkabeale olbmuide. Muhtumiidda geasuhusa čuozáhaga sohkabealis ii leat mearkkašupmi. Tearpmat biseksuálavuohta ja panseksuálavuohta leat oassái badjálagaid.


Definition: Biseksuaali eli biseksuaalinen henkilö kokee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetovoimaa sekä samaa että eri sukupuolta olevia kohtaan. Joillekin vetovoiman kohteen sukupuolella ei ole merkitystä. Termit biseksuaalisuus ja panseksuaalisuus ovat osittain päällekkäisiä.

Dáidda ja girjjálašvuohta:byste


 • byste (N)
  Sanctioned: true


Definition: bildehoggerarbeid som viser et menneskehode med øverste del av overkroppen (uten armer)

 • byst (N)
  Sanctioned: true


Definition: skulptur som åter­ger en persons huvud och en del av över­kroppen

Servodatdieđa:dragningDefinition: lengsel, tiltrekning, mystisk trang eller lyst - kjenne dragning mot noe(n)
Explanation: Eks. h_n [føler] en heftig dragning mot den unge mannen/kvinnen. Føle en dragning mot fossen.


Definition: känslomässig attraktion: ​känna dragning till ngn


Definition: the action or power of evoking interest, pleasure, or liking for someone or something.
Explanation: These can express everything from sexual attraction to intellectual or physical dominance.

Servodatdieđa:flingpaket


Explanation: jf frokostblanding


Explanation: jfr frukostflingor

Ekologiija ja biras:geađgerišša


Definition: Vuojedahttijn gå gierggeliejmme (smávgærgátjijs) dæjvva bijlav jali bijla åvddåvinndegav


Definition: sprut av (små) steiner - få steinsprut på frontruta.
Explanation: Variant: stensprut


Definition: träff mot vind­ruta (eller annan bil­del) av sten som slungats i­väg av däck på annan bil

Servodatdieđa:homofiljeDefinition: som føler seg kjønnslig tiltrukket av personer av samme kjønn, homoseksuell Eksempel: et homofilt samliv / det sies at én av ti nordmenn er homofil
Explanation: til forskjell fra heterofil; jf. også bifil


Definition: en homosexuell person


Definition: homofïjle-homofïjlese Elgå dåehkie

Servodatdieđa:kolsyremaskin


Definition: maskin som tilsetter kullsyre i vann eller annen væske; brusmaskin


Servodatdieđa:lastamáissat


Definition: ristede maisflak (gjerne spist med melk)
Explanation: fra amerikansk-engelsk cornflakes [kårnfleiks], sammensatt av corn 'mais' og flake 'flak'. Også snøfille; snøflak; snøkorn
More info: Hist.: i flak (norrønt flaga femininum 'løsrevet stykke')

 • majsflingor (N)
  Note: flinga - flingor
  Sanctioned: true


Definition: litet, lätt, tunt stycke av ngt, spec. av spann­mål preparerad på visst sätt
Explanation: cornflakes (rostade majsflingor); äta flingor med mjölk; frukostflingor; havreflinga, maisflinga/cornflakes (jfr. flingpaket), fullkornsflingor, frostflingor. Även av snö - snön föll i stora flingor.
More info: Hist.: sedan 1805 jfr no. flinga ’tunn skiva’; nära besl. med flänga

Servodatdieđa:lesba


Definition: nissun gut seksuálalattjat gæssu ulmutjijda sæmmi sjierves; homofijlla nissun
Explanation: lesbisk boahtá Greklánda suollu namás Lesbos


Definition: kvinne som følelsesmessig og/eller seksuelt blir tiltrukket mennesker av samme kjønn; en homofil kvinne
Explanation: etter øynavnet Lesbos, nå Lésvos


Definition: En homosexuell kvinna.
Explanation: [3]


Definition: nisson gii dovdá emotionála, erohtalaš ja/dahje seksuála geasuheami iežas soahkabeallái ///// Nisu, guhte dovdá seksuála ja/dahje emošuvnnalaš geasuhusa nissoniidda. Maiddái muhtun ii-bináralaččat iežaset identifiseren olbmot meroštallet iežaset lesban.


Definition: Homoseksuaalinen nainen. //// Nainen, joka tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa naisia kohtaan. Myös jotkut ei-binäärisesti identifioituvat määrittelevät itsensä lesboiksi. [4]

Luonddudieđa ja matematihkka:likbent triangel


Definition: gålmåtjiegak gånnå guokta tjiega ja/jali guokta sijdo li sæmmi stuoraga


Definition: I en likebeint trekant er to vinkler og/eller to sider like store
Explanation: Variant: likebenet trekant


Definition: I en likbent triangel är två vinklar lika stora, och omvänt är triangeln likbent om två vinklar är lika stora.

Luonddudieđa ja matematihkka:liksidig triangel


Definition: gålmåtjiegak gånnå divna sijdo li sæmmi made


Definition: i matematikk, en geometrisk figur som har like lange sider


Definition: vars samtliga sidor är lika långa om polygon, särsk. triangel

Juridihkka:luvvenDefinition: 1 det å bli fri, uavhengig, kvinnenes frigjøring / seksuell frigjøring 2 om norske forhold: etter frigjøringen etter 1945Definition: Holde tilbake fra frigjøring: doallat luvvemis.

Servodatdieđa:muserende vin


Explanation: bullarvijnna ~ dåtjårvijnna, bullartjáhtje ~ dåtjårtjáhtje


Definition: ulike typer vin som skummer, bobler av kullsyre
Explanation: musserende hvitvin, jf boblevann (jf kullsyreholdig vann)


Definition: vissa viner som ger i­från sig små bubblor av kol­syra
Explanation: jf bubbelvatten, mousserande vatten

Servodatdieđa:queer 1

 • queer (N)
  Sanctioned: true
 • skeiv (N)
  Sanctioned: true


Definition: som ikke samsvarer med etablerte forestillinger om kjønn, kjønnsidentitet og (hetero- eller homo)seksualitet; skeiv
Explanation: [deaivvadanbáiki]

 • queer (N)
  Sanctioned: true


Definition: Queer är en politisk och ofta akademisk perspektiv eller tankesätt, där man ifrågasätter samhälleliga normer om kön och sexuell läggning. Queer är även en identitet, där personen inte vill kategorisera sin sexuella läggning eller kön.

[5]

 • queer (N)
  Note: Ij veltihánnáá taarbâš jurgâliđ - jis jurgâluvvoo, te tot kalga puáttiđ lhbti-ulmui jieijâs algust, ko sääni merhâšumij smiettâm já meridem kolgâččij leđe sii hááldust.
  Sanctioned: false
  Paradigm


Definition: jurddašanmálle dahje oaidnu, mii ii dohkket servodaga norpmaid mat gusket sohkabeliide dahje seksuála sodjui
More info: bonju-sáni eai dohkket buohkat dan negatiiva šuoŋa dihte.

 • queer (N)
  Sanctioned: true


Definition: poliittinen ja usein akateeminen näkökulma ja alattelumalli, joka kyseenalaistaa yhteiskunnan sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä normeja. Queer on myös identiteetti, jonka myötä ihminen ei halua määrittää omaa seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoltaan. Käsite ei ole neutraali, vaan se voidaan kokea myös loukkaavana.

[6]

Teknihkka industriija duodji:sadel


 • sal (N)
  Sanctioned: true


Explanation: Variant: sadel

 • sadel (N)
  Sanctioned: true


Servodatdieđa:saltflak


Definition: salt utvunnet av sjøvann, brukt i matlagning. Ofte er krystallene sprø flak som kan knuses med fingrene og strøs over maten
Explanation: Også kjent som gourmetsalt og havsalt (jf. snl.no)


Definition: salt som ut­vunnits ur havs­vatten jfr. gourmetsalt; havssalt
More info: Singular: ett flingsalt obestämd form; ett flingsalts obestämd form genitiv; flingsaltet bestämd form; flingsaltets bestämd form genitiv

Medisiidna:seaksa


Definition: sexa birra

 • sex (N)
  Sanctioned: true


Definition: kjønnsliv; seksualitet
Explanation: via engelsk sex, fra latin sexus 'kjønn'

 • sex (N)
  Note: samman­fattningen av allt som rör köns­livet,
  Source: SAOL, SO
  Sanctioned: true


Definition: 1. det sexuella, sexualliv; sexuell utstråling; samlag: ha sex med ngn. 2. räkneord (talet 6)
Explanation: i detta sammanhang, samman­fattningen av allt som rör köns­livet


Definition: uáivild eresmuđusijd aašijd ulmuid. Tot puáhtá leđe toimâ, jurduuh tâi tobdoh, moh tovâtteh seksual pyeritile, navdâšem já kihtâšume (ovdâmerkkân jieštuđâttem, kuoskâttâllâm, cummâluššâm, onâččem já njavkkâmseksi).


Definition: dárkkuha sierralágán áššiid olbmuide. Dat sáhttá leat doaibma, mii buktá seksuála buorredilli, návddašeami ja giktašuvvama (ovdamearkka dihte iešduhtadeami, guoskkahallama, cummástallama, anašeami ja njávkanseaksa), jurdagiid ja dovdduid.


Definition: tarkoittaa erilaisia asioita ihmisille. Se voi olla seksuaalista mielihyvää, nautintoa ja kiihottumista tuottavaa toimintaa (esimerkiksi itsetyydytystä, koskettelua, suutelemista, yhdyntää ja hyväilyseksiä), ajatuksia ja tunteita.

Servodatdieđa:seavagiella


Explanation: sevvamgiella - sevvamgiellaj - sevvamgielajs


Definition: upp­sättning betydelse­bärande gester o.d. med vars hjälp (praktiskt taget) varje tänkbart inne­håll kan ut­tryckas särsk. om de hörsel­skadades system
Explanation: teckenspråket har delvis upp­stått spontant. även ngt almmännare: efter­som de inte kunde ett ord franska måste de an­vända teckenspråk


More info: mearkkagiella: vrd. symbolspråk. merkkijärjestelmä:teckensystem - signalsystem salakielen - chiffersystem omd. vankien salainen merkkikieli. mearkkagiella sáhttá čujuhit earáge gulahallamii go seavagillii

Servodatdieđa:seksual-
 • seksuála- (MWE)
  Note: sjoappkabágojn
  Sanctioned: true
 • sexuála- (MWE)
  Note: sjoappkabágojn
  Sanctioned: true


Explanation: bujkulvis: sexuálaåhpadibme/ seksuálaåhpadibme


Definition: i sammensatte ord
Explanation: seksual- i sammensetninger (fra latin av sexus 'kjønn'): som angår kjønnslivet, kjønns- f.eks. seksualdebut, seksualundervisning


Definition: i sammansättningar/ förled sexu·al-
Explanation: sexualdrift, sexualmoral, sexualskräck, sexualupplysning, sexualundervisning

Servodatdieđa:seksualitiehtta


Explanation: Buojkulvis: homosexualitäjtta ~ homoseksualitiehtta, heterosexualitäjtta ~ heteroseksualitiehtta


Definition: kjønnsliv; kjønnsdrift
Explanation: Eksempel: seksualiteten er en viktig del av livet / heteroseksualitet, homoseksualitet


Definition: köns­liv
Explanation: Exempel: heterosexualitet; homosexualitet; en öppnare syn på sexualitetskillnaderna mellan manlig och kvinnlig sexualitet

Servodatdieđa:seksuála sodju


Definition: (naturlig, driftsbestemt) tilbøyelighet; legning
Explanation: seksuell orientering


Definition: Sexuell läggning handlar om vem en person har sexuellt och/eller emotionellt drag till. Definitionen baserar sig på att definiera både eget och den andras kön. En allmän indelnig är homo-, bi- och heterosexuell läggning. Alla har rätten att definiera eller att låta bli att definiera sin sexuella läggning. Sexuella läggningen hos en person kan ändras under livets lopp en eller flera gånger.

[7]


Definition: geasa/ geaidda olmmoš dovdá geasuheami emotionálalaččat ja/dahje erohtalaččat dahje ii dovdda obage dakkáriid


Definition: Seksuaalisessa suuntautumisessa on kyse siitä, keihin ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetovoimaa. Määrittelyn perustana on sekä oma että vetovoiman kohteen sukupuoli. Yleensä käytetään jaottelua homo-, bi- ja heteroseksuaalisuus. Jokaiselle kuuluu oikeus määritellä tai olla määrittelemättä oma seksuaalinen suuntautumisensa. Se voi myös muuttua oman elinkaaren aikana. [8]

Servodatdieđa:sex


Definition: sexa birra

 • sex (N)
  Sanctioned: true


Definition: kjønnsliv; seksualitet
Explanation: via engelsk sex, fra latin sexus 'kjønn'

 • sex (N)
  Note: samman­fattningen av allt som rör köns­livet,
  Source: SAOL, SO
  Sanctioned: true


Definition: 1. det sexuella, sexualliv; sexuell utstråling; samlag: ha sex med ngn. 2. räkneord (talet 6)
Explanation: i detta sammanhang, samman­fattningen av allt som rör köns­livet

Servodatdieđa:sexak


 • sexy (A)
  Sanctioned: true


Explanation: 1 (sterkt) seksuelt betonet (tiltrekkende, eggende), 2 seksuelt opptatt, opplagt eller opphisset, 3 MUNTLIG, OM GJENSTAND attraktiv; lekker

 • sexig (A)
  Sanctioned: true


Explanation: Sexuellt till­dragande särsk. om kvinna el. kvinnligt attribut men ibl. äv. om man. Exempel: hon var sexig i sin nya morgon­rockhon hade sexiga benen sexig bad­dräktagentrollen måste spelas av en sexig aktör - ibl. äv. all­mänt positivt om (an­dra) före­mål. Exempel: en sexig sport­bil

Servodatdieđa:sohkabealledovddaheapmi


Definition: Et kjønnsuttrykk er den måten en person gir seg til kjenne på som enten kvinne, mann eller utenfor samfunnets tokjønnsnorm. Selv om de fleste mennesker presenterer seg i et kjønnsuttrykk som blir oppfattet som klart mannlig eller klart kvinnelig, har noen et kjønnsuttrykk som bryter med todelingen mellom mann og kvinne.


Definition: Könsuttryck är de medel en person använder sig av för att uttrycka sitt kön. Det kan handla om kläder, smink, kroppsspråk, skägg, frisyr, röst, språkbruk med mera.


Definition: Suhâpele čäittim uáivild jieškote-uvlágán vuovijd, maid mij anneep jieččân kulttuurist mottoom suhâpele uássin. Suhâpele čäittim siskeeld ulmuu puoh tooimâid já lattim, moin sun puáhtá olssis já iärásáid oovdân, et sun lii nissoon, almai tâi miinii eres. Taah vyevih láá ovdâmerkkân pihtâseh já olgohäämi, sárnumvyehi, kejâstuvah já lihâstuvah. Ulmuuh pyehtih jieijâs suhâpele oovdân jo-uv tátulávt tâi tieđehánnáá.


Definition: vuohki mo olmmoš diđolaččat dahje eahpediđolaččat dovddaha iežas sohkabealleidentitehta, nu ahte birrasat áddejit man sohkabeallái olmmoš gullá; earret eará biktasiiguin, vuoktamálliin, smiŋkkain dahje rumašgielain

/////

Sohkabealledovddahemiin oaivvildit earálágan dovddaheami vugiid, mat leat min kultuvrras dihto sohkabeali oassin. Sohkabealledovddaheapmi sisttisdoallá buot oktagasa doaibmama ja láhttema, mainna son dovddaha alccesis ja earáide ahte son lea nisson, almmái dahje mii nu eará. Dát dovddaheami vuogit leat ovdamearkka dihtii gárvodeapmi, eará bajiloaidnu, hállanvuohki ja rumašgiella. Olbmot dovddahit sohkabealis juogo diđolaččat dahje mielavuložiid.


Definition: Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan erilaisia ilmaisun tapoja, jotka ovat kulttuurissamme sukupuolittuneita. Sukupuolen ilmaisu sisältää kaiken yksilön toiminnan ja käyttäytymisen, jolla hän ilmaisee itselleen ja muille olevansa nainen, mies tai jotain muuta. Näitä ilmaisun tapoja, jotka ovat kulttuurissamme sukupuolittuneita, ovat esimerkiksi vaatetus, muu ulkonäkö, puhetyyli, ilmeet ja eleet. Ihmiset ilmaisevat sukupuoltaan joko tietoisesti tai tiedostamatta. [9]

Servodatdieđa:sohkabealleidentitehta


Definition: en persons indre opplevelse av å være kvinne, mann, både kvinne og mann eller ingen av delene. De fleste identifiserer seg med det kjønnet de ble tilskrevet ved fødsel, men ikke alle.


Definition: Beskriver den inre upplevelsen av könstillhörlighet och kan vara kvinnlig, mannlig eller ickebinär. Ingen annan kan bestämma vilket kön en annan person har och alla ska ha bestämmanderätt över sin egen könsidentitet.

[10]


Definition: olbmo siskkáldas dovdu iežas sohkabealis

/////

Sohkabealleidentitehta oaivvilda olbmo iežas siskkáldas áddejumi iežas sohkabealis dahje sohkabealehisvuođas.
More info: eatnašat identifiserejit iežaset dan sohkabeali mielde mii definerejuvvui riegádeamis, muhto eai buohkat.


Definition: Sukupuoli-identiteetti tarkoittaa ihmisen omaa kokemusta sukupuolestaan tai sukupuolettomuudestaan.

[11]

Dáidda ja girjjálašvuohta:statue


 • staty (N)
  Sanctioned: true

Dáidda ja girjjálašvuohta:statuett


Definition: unnep statuvva


Definition: liten staty

Servodatdieđa:suolagálvvovuobdde


 • heler (N)
  Sanctioned: true


Definition: Særlig i jus person som gjør seg skyldig i heleri


Definition: person som gjort sig skyldig till häleri

Servodatdieđa:suolagálvvovuobddem


Definition: guoddaluváj riektáj suolagálvvovuobddema diehti


Definition: Heleri: motta eller skaffe seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling det å hele - stå tiltalt for heleri


Definition: vidareförsäljning av stulet gods


Servodatdieđa:tjahtasuvrre


Explanation: tjahtasuvredum tjáhtje, tjahtasuvrrepatråvnnå, tjahtasuvrremasjijnna

Servodatdieđa:tjahtasuvrrepatråvnnåServodatdieđa:transolmmoš


Definition: Transperson er et begrep som omfatter alle som har en kjønnsidentitet som skiller seg fra det kjønnet de ble tildelt ved fødselen. Transperson er et paraplybegrep og omfatter både de som identifiserer seg som det motsatte kjønn (transkvinner/transmenn) og de som føler seg som verken menn eller kvinner.


Definition: Transpersoner är ett samlingsbegrepp som används allmänt för alla slags könsidentitet eller könsuttryck som ibland eller alltid skiljer sig från de förväntningar som gäller det kön man ursprungligen kategoriserats i. Som transpersoner räknas bland annat transvestiter, ickebinära, transgender och transkönade

[12]


Definition: badjedoaba mainna meroštallá buohkaid geaid sohkabealleidentitehta dahje sohkabealledovddaheapmi muhtimin dahje álot earrána dan sohkabealis masa sii riegádeamis leat registrerejuvvon.
More info: transolbmuide gullet transvestihtat, transgenderat ja transsohkabeallevuohtaolbmot


Definition: Transihminen on yleiskäsite, jolla usein kuvataan kaikkia, joiden sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu joskus tai aina eroaa odotuksista sille sukupuolelle, johon heidät syntymähetkellä määriteltiin. Transihmisiin luetaan kuuluvan transvestiitit, muunsukupuoliset/transgenderit ja transsukupuoliset. Yksilö, joka voi kokea olevansa muuta kuin cis, ei välttämättä määritä itseään transihmiseksi. [13]

Servodatdieđa:transseksuell


Definition: En person som identifiserer seg som transseksuell oppfatter å ha en kjønnsidentitet som ikke samsvarer med det kjønn vedkommende er tilskrevet ved fødsel basert på ytre genitalier.

Medisiidna:transsohkabeallevuohta


Definition: Transsuhâpiäláág ulmuu suhâpeli-identitet ij västid suu šoddâmist miäruštâllum suhâpele. Olmooš tobdá suhâpeliruossâriijdo šoddâmist miäruštâllum suhâpele kuáttá. Transsuhâpiäláág ulmuu suhâpeli-identitet lii táválumosávt almai tâi nissoon, mut tot puáhtá leđe meid ovdâmerkkân eressuhâpiäláág. Transsuhâpiäláág ulmust sáttá leđe tárbu talhâstieđâlii suhâpele tiivoodmân já/tâi suhâpele juridisii naanoodmân. (Seta, sateenkaarisanasto 2022)

/////

lii koččâmâš suhâpele feerimist tienuuvt, et šoddâmmuddoost miäruštâllum suhâpeeli ij oro uápisin. Transsuhâpiälásii ulmuu suhâpeli-identitet puáhtá leđe almai, nissoon teikkâ maidnii muide. (Väestöliittö, seksuaalisuuden sanakirja)


Definition: olmmoš gii dovdá iežas iežá sohkabeallin go masa riegádeamis lea registrerejuvvon.

/////

Transsohkabealat olbmo sohkabealleidentitehta ii dávis sutnje riegádeamis meroštallon sohkabeali. Olmmoš vásiha sohkabealleruossalasvuođa riegádeamis meroštallon sohkabeallái. Transsohkabealat olbmo sohkabealleidentitehta lea dávjá almmái dahje nisu, muhto dat sáhttá leat maiddái ovdamearkan earásohkabealat. Transsohkabealat olbmos sáhttá leat dárbu medisiinnalaš sohkabeali divvumii ja/dahje sohkabeali juridihkalaš nannemii.
More info: transseksualitehta lea boaresáigásaš namahus danin go das ii leat gažaldat seksualitehtas


Definition: Transsukupuolisen ihmisen kokemus omasta sukupuolestaan ei vastaa hänen syntymässä määriteltyä sukupuoltaan. Transsukupuolisen henkilön sukupuoli-identiteetti voi olla mies, nainen ja/tai jotain muuta.

/////

Transsukupuolinen ihminen voi korjauttaa kehoaan vastaamaan kokemaansa sukupuolta. Transsukupuoliselle on tärkeää, että hänet kohdataan oikeassa sukupuolessaan, minkä vuoksi sukupuolen korjauksen sosiaaliset ja juridiset ulottuvuudet ovat myös tärkeitä. [14]

/////

Transsukupuolinen henkilö kokee olevansa eri sukupuolta kuin mikä hänen biologinen sukupuolensa on. Osa transsukupuolisista henkilöistä haluaa korjata kehonsa kirurgisesti ja/tai hormonaalisesti. Collection:mielladearvvašvuođasánádat - miõltiõrvâsvuõttsannõs - mielâtiervâsvuođâsánádâh
Explanation: Transsukupuolisen ihmisen sukupuoli-identiteetti ei vastaa hänen syntymässä määriteltyä sukupuoltaan. Henkilö kokee sukupuoliristiriitaa syntymässä määriteltyä sukupuolta kohtaan. Transsukupuolisen henkilön sukupuoli-identiteetti on useimmiten mies tai nainen, mutta se voi olla myös esimerkiksi muunsukupuolinen. Transsukupuolisella ihmisellä voi olla tarve lääketieteelliselle sukupuolen korjaamiselle ja/tai sukupuolen juridiselle vahvistamiselle.

Servodatdieđa:ulmusjoasestibmeDefinition: organisert handel med omsetning av mennesker i den hensikt å utnytte dem.


Definition: handel med människor som vara jfr slavhandel, trafficking.

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:čuokkisčoahkkuDefinition: (resolution)


Definition: optisk återgivning av detaljer på bild­skärm, fotografisk bild m.m. "objektivet har dålig upplösning i sina ytterkanter"


Definition: emulsio