Collection:Dearvvašvuođasuorggi tearpmat

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Dearvvasvuođasuorggi tearpmat-listui leat čohkkejuvvon Suoma sámedikki sosiála-ja dearvvašvuođasánit-listtus tearpmat, mat Sámi Giellagaldu davvisámi giellajuogus lea dohkkehan, tearpmat mat leat ovdal dohkkehuvvon dahje mat gávdnojit sátnegirjjiin.

 • This collection has been sanctioned on this date: 2021/02/03 (YYYY/mm/dd)
 • There are 981 articles in this collectionSource Davvisámegiella Anarâškielâ Nuõrttsääʹmǩiõll Suomen kieli Svenska Norsk bokmål Latin
Servodatdieđa:-doallu

Medisiidna:ABO-varrajoavkkut


Definition: varrašládjavuogádat mii mearrida guđe varrajovkui olbmot gullet, jogo varrajovkui A, B, AB dahje O, ruksesseallaid iešvuođaid ja plasma mielde


Definition: den vanligaste indelningen av blodgrupper.
More info: wikipedia blodpropp


Definition: blodtypesystem som bestemmer om et menneske hører til blodtype A, B, AB eller O, på grunnlag av de røde blodcellene i antigenepitop

Medisiidna:ADHD-árru


Definition: Badjelmeari doaimmalaš ja čiekŋunváddu/konsentrerenváddu, dahje čiekŋunváddu/konsentrerenváddu


Definition: aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö
Explanation: gáldu: http://www.adhd-liitto.fi/adhd-tietoa
More info: Kåven-jernsletten sátnelisttus: konsentrere seg= spaktat

Medisiidna:AIDS


Definition: (Acquired Immunodeficiency Syndrome) dahjege immunajávku lea hiv-infekšuvnna maŋimus muddu, mas eallagiid immunavuogádat lea čielgasit geahnohuvvan. Hiv-dálkasat eastadit AIDS-muttu čálgamis. Loga lasi HIV:s suomagillii.


Definition: (Acquired Immunodeficiency Syndrome) teikkâ immunláppu lii hiv-infektio majemuš muddo, mast orgaanvuáháduv immunvuáhádâh lii čielgâsávt hiäjusmum. Hiv-talkkâseh estih AIDS-mudo ovdáneme. Luuvâ lase HIV:st suomâkielân.


Definition: (Acquired Immunodeficiency Syndrome) leʹbe immuun jaauk lij HIV-infektio mââimõs pââʹjj, koʹst oummu organiism immuunriâšldõk lij čiõlggsânji huânn’nam. Hiv-talkkâz câʹǧǧe AIDS-pââʹj ouddnummuž.


Definition: AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) eli immuunikato on hiv-infektion viimeinen vaihe, jossa elimistön immuunijärjestelmä on selvästi heikentynyt. Hiv-lääkkeet estävät AIDS-vaiheen kehittymisen. Lue lisää HIV:stä

 • AIDS (N)
  Sanctioned: true

 • AIDS (N)
  Sanctioned: true

Luonddudieđa ja matematihkka:Anatomy 26

Medisiidna:CP-váddu


Definition: Vuoiŋŋašváddu/vuoiŋŋamašváddu mii hehtte goruda lihkastagaid hálddašeami. Dát šaddá ovdal riegádeami, riegádeamis dahje árra mánnávuođas


Definition: aivovaurion aiheuttama liikunnallinen häiriö
Explanation: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00137#s3


Definition: samlingsnamn för en rad störningar av muskelkontrollen, vilka uppstått på grund av en hjärnskada innan hjärnan är färdigutvecklad, det vill säga under fostertiden, under födseln eller under de första två levnadsåren. Cerebral pares betyder förlamning genom hjärnskada.

Medisiidna:Cowper-ráksá


Definition: bulbouretrálaráksá


Definition: bulbouretraalirauhaset, Cowperin rauhaset virtsaputken tyven rauhasia, miehen lisäsukupuolielimiä


Definition: Cowpers körtlar (anatomiskt benämnda glandula bulbourethralis) är hos män två körtlar belägna ömse sidor nedanför prostata och mynnande i urinröret. De producerar ett sekret som kallas försats, vilken hjälper till att skapa en gynnsam miljö för spermierna, samtidigt som det vid samlag fungerar smörjande. Den kvinnliga motsvarigheten heter Bartholins körtlar.

Medisiidna:Down-syndroma


Definition: Kromosomaspiehkasteapmi; 21. kromosomabáras lea okta liige kromosoma


Definition: kromosomihäiriö, joka aiheutuu solujen ylimääräisestä kromosomi 21:sta (trisomia 21)
Explanation: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00115


Definition: ett syndrom som beror på en kromosomrubbning. En person med Downs syndrom har tre exemplar av kromosom nr 21 istället för det normala två, så kallad Trisomi-21 (alternativt delar av den extra kromosomen). Detta leder till en utvecklingsstörning som kan variera från mycket lindrig till grav. Personer med Downs syndrom har vanligtvis en kognitiv förmåga som är lägre än genomsnittet och har ofta en utvecklingsstörning som spänner från lindrig till måttlig

Medisiidna:EKG


Definition: EKG

 • EKG Sanctioned: true


Definition: en metod att illustrera hjärtats aktivitet. Med elektroder på bröstkorgen fångar man upp elektrisk aktivitet från hjärtmuskeln och åskådliggör denna som en funktion av tiden i ett diagram som också kallas EKG (elektrokardiogram).
More info: wikipedia EKG

 • EKG (N)
  Sanctioned: true


Definition: EKG forskning som man måler hjertets elekroniske funksjon med

Medisiidna:HDL-kolesterola


Definition: fievrrida kolesterola eret varas, maiddái váibmosuonaid seinniin, ng. buorre kolesterola


Definition: HDL kuljettaa kolesterolia pois kudoksista, myös valtimoiden seinämästä
Explanation: Terveyskirjasto


Definition: den tyngsta fraktionen av de partiklar som i blodet transporterar fett, lipoproteiner., även kallat "det goda kolesterolet".


Definition: frakter vekk det dårlige kolesterolet i blodomløpet, også fra hjerte- og senevegger, såkalt «god» kolesterol
More info: HDL-kolesterol

Medisiidna:LDL-kolesterola


Definition: fievrrida kolesterola rumašgođđosiidda, maiddái váibmosuonaid seinniide, mađi stuorát LDL-kolesterola mearri, dađi eanet kolesterola gođđosiidda čoggo, ng. heajos kolesterola


Definition: LDL kuljettaa kolesterolia kudoksiin, myös valtimoiden seinämään. Mitä suurempi LDL-kolesterolin määrä on, sitä enemmän kolesterolia kudoksiin kertyy, ʺpaha kolesteroliʺ


Definition: Transporterar kolesterol till kroppsvävnad inklusive artärväggar. Ju större mängden LDL-kolesterol, desto större kolesterolsamling i vävnaden, "dåligt kolesterol"


Definition: transporterer kolesterol til kroppsvev innbefattet arterieveggene. Jo større mengde av LDL-kolesterol, desto større kolesterolansamling i vevet, det "dårlige kolesterolet"
More info: LHL kolesterol

Medisiidna:Lupus


Definition: autoimmuvdnareakšuvdna mii dagaha buozalmasvuođa mii sáhttá njoammut buot orgánaide gorudis; systemic lupus eryhthematosus (SLE)


Definition: SLE tulee sanoista systeeminen lupus eryhthematosus. Siitä käytetään myös suomenkielistä termiä punahukka. Se on yksi yleistyneistä sidekudossairauksista (ks. «Yleistyneet sidekudossairaudet»1), jotka johtuvat autoimmuunireaktioista solujen rakenteita vastaan")
Explanation: Terveyskirjasto

 • lupus (N)
  Sanctioned: true


Definition: kronisk autoimmun reumatisk sjukdom som i princip kan drabba alla organ i kroppen. Lupus erythematosus betyder ”rött vargbett”
More info: wikipedia Lupus


Definition: SLE kalles systemisk lupus erythematosus. Den brukes også på finsk term "rødhåret". Det er en av de vanligste bindevevssykdommene (se "Vanlige vævssykdommer" 1) på grunn av autoimmune cellekonstruksjoner)
More info: NHI Lupus

Luonddudieđa ja matematihkka:absoluhtalaš


Definition: ehdoton, rajoittamaton, riippumaton, täydellinen, puhdas
More info: http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/absoluuttinen%0A


Definition: som är utan inskränkning, fullständig, fullkomlig
More info: https://sv.wiktionary.org/wiki/absolut%0A

Medisiidna:acetylsalisylsivra


Definition: eräs kuumetta alentava sekä tulehdusta ja kipua lievittävä, pieninä annoksina verisuonitukosten estoon käytetty lääkeaine
Explanation: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=ltt00298&p_hakusana=asetyylisalisyylihappo


Definition: antiinflammatorisk medicin som sänker och reducerar smärta, har även antikoagulerande effekt


Definition: medisin som senker feber og reduserer smerter, i små mengder hindrer den blodkarene å gå tett
Explanation: https://sml.snl.no/acetylsalisylsyre

Medisiidna:addikšuvdna


Definition: darváneapmi mii boahtá badjelmearálaš geavaheamis omd. dálkasiin, gárrenmirkkuin dahje speallamis
Explanation: Dilli mii lea šaddan badjelmearálaš geavaheami dihte, ja mii mielddisbuktá ahte olbmo fysalaš ja psyhkalaš dilli hedjona, ja olmmoš oažžu fysalaš ja psyhkalaš eaidadandávdamearkkaid go heaitá ávdnasa geavaheame dahje speallame.


Definition: riippuvuus; 1. lääkeriippuvuus; lääkkeen tai huumeen jatkuvaan käyttöön liittyvä tila, jolle on ominaista halu käyttää jatkuvasti ainetta ja suurentaa sen annosta, elimistön kasvava kyky sietää ainetta (toleranssi), fyysisen ja psyykkisen terveyden heikkeneminen sekä käytön lopettamisesta aiheutuvat fyysiset ja psyykkiset vieroitusoireet; 2. voimakas riippuvuus jostakin tavasta tai jostakin pakkoajatuksesta kärsiminen tai peliaddiktio (pelihimo)
Explanation: http://www.terveyskirjasto.fi/
More info: Addiktio eli riippuvuus voi syntyä johonkin aineeseen (esimerkiksi alkoholiriippuvuus) tai toimintoon (esimerkiksi peli- ja seksiriippuvuus). Kaikkiin riippuvuuksiin liittyy yhteisiä piirteitä, kuten käytön/toiminnan pakonomaisuus, hallinnan menetys ja lopettamisen vaikeus. Toimintaa myös yleensä jatketaan sen aiheuttamista huomattavista haitoista huolimatta. Collection:mielladearvvašvuođasánádat - miõltiõrvâsvuõttsannõs - mielâtiervâsvuođâsánádâh


Definition: ett beteendefenomen och psykiskt fenomen som innebär de fysiska och psykiska mekanismerna bakom att en person återkommande utsätter sig för något som den vet är skadligt. Beroendesyndrom är en psykisk diagnos i ICD-10, som gäller beroende av psykoaktiva substanser, det vill säga lagliga droger (till exempel nikotin och koffein), illegala droger (till exempel heroin) och narkotikaklassade läkemedel. Beroendet kännetecknas av en längtan efter substansen, att substansbruket dominerar personens ekonomiska och sociala liv och prioriteras högre än hälsan, tillvänjning och toleransökning, samt att personen har svårt att styra intaget av substansen


Definition: Avhengighet enten til rusmidlene eller spillingen
Explanation: avhengighet; 1. narkotikaavhengighet ; ved fortsatt bruk av legemidler eller legemiddel tilstand, som er preget av ønsket om å bruke sammenhengende materiale og øke dosen, øker kroppens evne til å absorbere antistoff (toleranse), den fysiske og mentale svekkelse i helse og fysiske og psykologiske abstinenssymptomer forårsaket av avslutning av bruk; 2. Den sterke avhengigheten av å gjøre noe, eller en av tvangstanker eller lidelse på grunn av spillavhengighet

Medisiidna:adenoma


Definition: buorrelunddot ráksášattalmas

Medisiidna:afasiija


Definition: Gielalaš hehttehus, man sivvan lea vuoiŋŋamaččaid vaháguvvan; lea váttis buvttadit giela.


Definition: kielellinen häiriö, joka on seurausta aivojen vauriosta; oireita ovat puheen tuottamisen, puheen ymmärtämisen, lukemisen ja kirjoittamisen häiriöt
Explanation: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00355

 • afasi (N)
  Sanctioned: true


Definition: försämrad förmåga att använda språket, som orsakats av skada på hjärnan.

 • afasi (N)
  Sanctioned: true

Medisiidna:aggressiiva


Definition: hyökkäävä, päällekäyvä, väkivaltaisesti käyttäytyvä


Definition: aggressivt,överväldigande,våldsamt beetende

Servodatdieđa:agiheapme

Servodatdieđa:ahtanuššan


Definition: esim. ihmisestä

Medisiidna:ahtanuššat

Servodatdieđa:ahttat


Definition: levitä (esim. kulkutauti)

Servodatdieđa:ajihustit

Servodatdieđa:ajihuvvat

Medisiidna:akne


Definition: Akne (lat. Acne vulgaris) on yleinen ihosairaus, joka aiheutuu talirauhasten liiallisesta talin erityksestä tai esimerkiksi ihon päällimmäisen kerroksen sarveiskerroksen paksuuntumisesta. Yhteistä kuitenkin on, että tali ei pääse erittymään vapaasti pois talirauhasesta, jolloin talirauhanen tulehtuu.[1]Syyt akneen voivat olla perinnöllisiä tai hormonaalisia.[2] Aknen pääasiallisena syynä pidetään bakteeria nimeltä propionibacterium acnes.[3] Aknen voivat aiheuttaa myös jotkin lääkkeet, kloori ja öljy. Elintavoista johtuvista seikoista ainoastaan tupakoinnin on todettu olevan yhteydessä akneen.[4] Akne ilmenee ihossa näppylöinä, mustapäinä, valkopäinä ja vaikeimmissa tapauksissa tulehtuneina onteloina ja arpimuodostumina. Akne alkaa tavallisesti murrosiän aikana. Häiriö saattaa olla lievä ja kestää vain lyhyen aikaa tai se voi olla vaikea ja pitkäaikainen. Akne voi olla myös aikuisiän sairaus.[5] Neljä viidestä teini-ikäisestä kärsii aknesta muodossa tai toisessa. Joka kymmenellä on vaikea akne.[6] Kohdealueina ovat yleensä kasvot, hartiat, rinta ja selkä.[1] Aknesta kärsivien ihon on todettu vanhenevan muita hitaammin

 • akne (N)
  Sanctioned: true


Definition: Akne (alternativt stavat acne), fackmässigt även benämnt acne vulgaris, i vardagligt tal också kallat finnar, är en godartad hudsjukdom som innebär kvisslor på huden orsakade av en inflammation i talgkörtlar. Inflammationen anses i sin tur vara orsakad av infektion av vanliga hudbakterier (särskilt Propionibacterium acnes), och svarar ofta på behandling med antibiotika. Akne är en hudsjukdom som även kan drabba vuxna. I puberteten kan man få finnar vilket vanligtvis beror på en ökning av testosteron i kroppen (gäller båda könen).

 • akne (N)
  Sanctioned: true

Medisiidna:akuhta


More info: heakka,fáhkkatlaš,fáhkkes

 • akut (N)
  Sanctioned: true


Definition: Akut i medicinsk betydelse avser att ett sjukdomstillstånd har uppstått snabbt, varat en kort tid samt att den drabbade personen försämras och är i behov av behandling så snart som möjligt.
More info: omedelbart,genast,direkt

 • akutt (N)
  Sanctioned: true

Medisiidna:akupunktuvra


Definition: boares kiinnálaš dikšunvuohki mas olbmo čuggejuvvo náluin (álgoálggus bastilis geđggiin) dárkilit mearriduvvon čuoggáide, čuoggumiin váikkuhuvvo meridiánaid mielde dáhpáhuvvi rávnnjádagaide, ulbmilin goruda dássedeaddu


Definition: Akupunktio (myös akupunktuuri, neulahoito, pistelyhoito; lat. acus 'neula' + lat. pungere pistää; kiin. 針灸, zhēn jǐu) on osa perinteistä kiinalaista lääkintää, jossa hoito tapahtuu pistämällä neuloja potilaan kehoon. Akupunktioon luottavien mielestä se vähentää kipua, hoitaa hedelmättömyyttä ja tauteja, estää tauteja tai edistää terveyttä yleisesti.[1]


Definition: Akupunktur (av latin acus, ’nål’, och punctura, ’stick’), troligen ursprungen ur en gammal kinesisk terapimetod, där man behandlar sjukdom eller ger smärtlindring genom att applicera nålar på specifika punkter på kroppen. Det finns dock de som hävdar att ismannen Ötzis tatueringar tyder på akupunkturmetoder långt innan kinesernas metoder.[1] Klassisk akupunktur stod länge i konflikt med väletablerad vetenskap och kända experimentella resultat och ansågs därför vara ett exempel på pseudovetenskap. I vissa studier har positiva resultat påvisats[2][3], men det är omstritt om placeboeffekten kunde uteslutas.[4][5][6] I Sverige ges akupunktur även av ett mindre antal legitimerade vårdgivare och då oftast av sjuksköterskor, barnmorskor, sjukgymnaster och läkare. I dessa fall riktar sig behandlingsformen oftast mot olika smärttillstånd.[källa behövs]

Innehåll 1 Teori 2 Forskning 3 Användning i Sverige 4 Varianter 5 Se även 6 Källhänvisningar 7 Externa länkar


Definition: Akupunktur (fra latin acus, 'nål', og punctio, 'stikk', kinesisk: 针灸, pinyin: zhēn jiǔ , det vil si 'nål varme') er en gammel behandlingsmetode som sammen med blant annet kinesisk urtemedisin og qi gong utgjør «den tradisjonelle kinesiske medisinen». Metoden består i å sette tynne akupunkturnåler inn i bestemte punkter på kroppen eller å brenne moxa (kinesisk burot, Artemisia argyi) på punktene for å påvirke kroppens energi (qi) og på den måten kurere sykdom og frembringe helse. Virkningsmekanismene som følger behandlingsmetoden er uforenlige med etablert kunnskap om menneskekroppen, og forskning som er gjennomført taler for at det utelukkende er snakk om placebovirkning

Servodatdieđa:akusttalaš


Definition: akustinen, ääni-


Definition: som avser ljud eller instrument som ej är elektriskt förstärkt eller behandlat


Definition: Som avgir lyd, instrumenter som ikke er elektrisk forsterket eller behandlet.

Luonddudieđa ja matematihkka:algošliivi


Definition: Protoplasma är den substans som en levande cell innehåller, inklusive organeller och cellkärna.

Servodatdieđa:algŋa


More info: D

Medisiidna:algŋavuolši


Definition: Ruvssodan ja bohtanan aldna/algŋa bátnedurdaga geažil


Definition: Rødt og hovent tannkjøtt som skyldes bakteriebelegg som blir liggende på tannflaten

Servodatdieđa:alin

Medisiidna:alkoholisma


Definition: dilli go olmmoš lea darvánan alkoholajuhkamii nu ahte dat váikkuha dearvvašvuhtii ja sosiála doaibmamii
Explanation: kronalaš buohcuvuohta, mas miella ja gorut leat šaddan sorjavažžan alkohola oažžumis; jugešvuhtii (alkoholismii) lea mihtilmas alkohola jeavddalaš, dávji dahje bákkolaš geavaheapmi beroškeahttá sosiála dahje dearvvašlaš hehttehusain maid dat dagaha


Definition: krooninen sairaus, jossa mieli ja elimistö tulee riippuvaiseksi alkoholin saamisesta; alkoholiriippuvuudelle (alkoholismille) on ominaista alkoholin jatkuva, usein toistuva tai pakonomainen käyttö riippumatta käytön aiheuttamista sosiaalisista tai terveydellisistä haitoista
Explanation: http://www.terveyskirjasto.fi/


Definition: ett tillstånd av fortsatt konsumtion av alkoholdrycker trots de hälsoproblem och negativa sociala konsekvenser det orsakar.


Definition: Fortsette å drikke alkohol selv om det bringer helseproblemer og sosiale påvirkninger
Explanation: kronisk sykdom, hvor sinnet og kroppen er blitt avhengig av alkoholinntak; til alkoholisme er kjennetegnet at man drikker regelmessig, ofte eller tvunget uten å bry seg om sosiale eller helsemessige konsekvenser som det forårsaker
More info: https://sml.snl.no/alkoholisme%0A

Servodatdieđa:alkoholista


Definition: henkilö, joka väärinkäyttää alkoholia


Definition: person som är hemfallen åt alkoholmissbruk


Definition: person som er henfallen til å misbruke alkohol

Medisiidna:alkála

Servodatdieđa:alla varradeaddu

Servodatdieđa:allergalaš njunnegolgan


More info: D

Medisiidna:allergena


Definition: 1. (taAllergeeni eli herkiste on allergisen reaktion aiheuttaja.[1] Se on antigeeni ja saa aikaan immuunivasteen elimistössä.[2][3]

Allergeeneja voivat olla useat vieraat proteiinit, kuten siitepöly, homeitiöt, lääkeaineet (mm. penisilliini), ruoka-aineet (esimerkiksi pähkinät, kala, munanvalkuainen, maito), hyönteisten myrkyt ja jätökset (mehiläisen pisto, pölypunkit) sekä eläinten karva ja hilse. Lähes mikä tahansa ruoka-aine voi aiheuttaa allergiaa.[4] Lisäaineista yliherkkyyttä voivat aiheuttaa atsovärit, bentsoehappo ja sulfiitit. Kosketusihottumaa synnyttävät esimerkiksi nikkeli ja kromi.ivutus: allergeeni/a, -ssa jne.) (lääketiede) allergiaa aiheuttava aine, herkiste.


Definition: Ett allergen är ett ämne som ger en allergisk reaktion. De flesta allergen är proteiner. Det finns även små molekyler som kan binda till antikroppar men inte själva utlösa allergireaktion, men blir immunogent om det binder till ett protein såsom till exempel albumin. Sådana små molekyler kallas hapten.

Medisiidna:allergiija


Definition: elimistön reaktiotavan muutos, yliherkkyys tietyille aineille


Definition: förändring i en organisms reaktionssätt, överkänslighet mot vissa ämnen


Definition: forandring i en organismes reaksjonsmåte, overømfintlighet overfor visse stoffer

Medisiidna:allergiserejeaddji

Medisiidna:allergiseret

Servodatdieđa:alva

Medisiidna:alvvahuttit


Definition: el. nerstämd dyster, ledsen, sorgsen, bedrövad, nedslagen, hängfärdig, modfälld, betryckt, beklämd, nedtryckt, smådeppig, deppig, deprimerad, mörk

Servodatdieđa:alvvalaš

Servodatdieđa:alárbma

Medisiidna:ambulánsa


Definition: (lat.'liikkua, vaeltaa') liikkuva lääkäri/ensiapuasema; ambulanssiauto (-lentokone/helikopteri), loukkaantuneiden ja sairaiden nopeaan kuljetukseen


Definition: flyttbar station för omedelbar läkarhjälp


Definition: (av lat. ambulare, vandre), flyttbar stasjon for foreløpig legehjelp. Ambulansebil (-fly/helikopter), transport av skadede eller syke.

Medisiidna:amfetamiidna


Definition: Amfetamiini eli alfametyylifenetyyliamiini on päihteenä ja lääkkeenä käytetty täyssynteettinen psykomotorinen stimulantti, joka kuuluu amfetamiineihin. Amfetamiinilla on kaksi enantiomeeria: dekstroamfetamiini ja levoamfetamiini. Amfetamiini tarkoittaa dekstroamfetamiinin ja levoamfetamiinin raseemista seosta.


Definition: Amfetamin,C6H5CH2CH(NH2)CH3, är ett syntetiskt centralstimulerande medel. Namnet härrör från dess kemiska beteckning: alpha-metylfenetylamin. Då amfetamin är flytande omvandlas det oftast till amfetaminsulfat som är pulverformigt och lättare att hantera. Amfetamin och olika derivat används inom medicin, men framförallt som illegalt nyttjad drog.

Medisiidna:aminosivra


Definition: Aminohapot ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa on sekä amino- (-NH2) että karboksyyliryhmä (-COOH) liittyneenä samaan molekyyliin.[1] Aminoryhmä on emäksinen ja karboksyyliryhmä hapan.


Definition: En aminosyra är en kemisk förening som innehåller både en amingrupp och en karboxylgrupp. Inom biokemin syftar ordet oftast på de 20 aminosyror som proteiner vanligtvis består av (det finns undantag i vissa organismer), trots att även andra aminosyror har biologisk betydelse

Medisiidna:ampulla


Definition: suhkkogalljun,suhkkodálkas


Definition: sulattamalla suljettu, yleensä nestetäytteinen pieni pullo


Definition: En ampull är en behållare som bland annat kan användas till förvaring av vaccin.

Medisiidna:amputašuvdna


Definition: Juoga gorutoasi (eret)botken, eretčuohppan, rastačuohppan dahje dan luovvaneapmi roasmmehuvvamiin.


Definition: Amputaatio on jonkin kehon ulokkeen poistaminen leikkauksella tai sen irtoaminen vammautumalla


Definition: Amputation är när en extremitet (arm, ben, fot, hand, etc) avlägsnas från kroppe

... further results