Collection:Ekonomia 02/2017

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Ekonomiasäänih kielâjuáhus čuákkimist 02/2017

  • This collection has not been sanctioned yet
  • There are 14 articles in this collectionSource Anarâškielâ Suomen kieli Svenska
Ekonomiija ja gávppašeapmi:bruttoaalmugpyevtittâs


Definition: Kansantalouden tiettynä aikana (esimerkiksi vuodessa) tuottamien lopputuotteiden rahamääräinen summa. Se saadaan tuotannon bruttoarvonlisien summana, ja se vastaa myös kotimaassa syntyneitä tuotannontekijätuloja.
More info: http://tieteentermipankki.fi/wiki/Taloustiede:bruttokansantuote%0A

Ekonomiija ja gávppašeapmi:deflašuvdna

Ekonomiija ja gávppašeapmi:ealáhusfriddjavuohta


Definition: Suomen perustuslaki, 18 § Oikeus työhön ja elinkeinovapaus:

Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. [...]
More info: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L2P18%0A


Definition: Finlands grundlag, 18 § Näringsfrihet och rätt till arbete:

Var och en har i enlighet med lag rätt att skaffa sig sin försörjning genom arbete, yrke eller näring som han eller hon valt fritt. [...]
More info: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990731#L2P18

Ekonomiija ja gávppašeapmi:ekonomiastuárrum


Definition: tav. bruttokansantuotteen vuotuisella prosenttisella lisäyksellä mitattava tuotannon kasvu.
More info: http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/talouskasvu%0A

Ekonomiija ja gávppašeapmi:ekonomiijapolitihkka


Juridihkka:giddodatvearru


Definition: vero, jonka kiinteistön omistaja tai omistajan veroinen haltija vuosittain suorittaa kiinteistön arvon perusteella kiinteistön sijaintikunnalle
More info: http://tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:kiinteist%C3%B6vero%0A

Ekonomiija ja gávppašeapmi:guovddášbáŋku


Definition: Keskuspankki on viranomainen, joka vastaa yksittäisen maan tai kokonaisen maaryhmän valuutasta sekä säätelee rahan määrää eli kirjaimellisesti sitä, kuinka paljon rahaa on kierrossa.
More info: https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/what-is-a-central-bank.fi.html%0A


Definition: En centralbank är en offentlig institution som förvaltar valutan i ett land eller en grupp av länder och styr penningmängden, alltså bokstavligen mängden pengar som är i omlopp.
More info: https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/what-is-a-central-bank.sv.html

Ekonomiija ja gávppašeapmi:inflašuvdna

Ekonomiija ja gávppašeapmi:luáná


Definition: lyh. luonnonmukaisesti tuotettu
Explanation: maataloustuotteet, rehut, elintarvikkeet, alkoholijuomat ja väkiviinat, jotka saadaan niitä markkinoitaessa merkitä neuvoston asetuksen mukaisesti luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavin merkinnöin
More info: Laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta (294/2015) 3 § 1 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150294#Pidp450171728%0A


Definition: ekologiskt producerade produkter
Explanation: jordbruksprodukter, foder, livsmedel, alkoholdrycker och sprit vilka vid marknadsföringen får förses med märkning som hänvisar till ekologiskt produktionssätt i enlighet med rådets förordning
More info: Lag om tillsyn över ekologisk produktion (294/2015) 3 § 1 http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2015/20150294#Pidp450312592

Ekonomiija ja gávppašeapmi:márkanekonomiija


Definition: talousjärjestelmä jossa hinnanmuodostus on vapaan kysynnän ja tarjonnan säätelemä
More info: http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/markkinatalous%0A

Ekonomiija ja gávppašeapmi:olgoriikkagávppašeapmi

Ekonomiija ja gávppašeapmi:puátuiäru

Ekonomiija ja gávppašeapmi:álbmotekonomiija


Definition: maan julkisen talouden ja yksityisten talousyksiköiden toiminta kokonaisuutena; myös kansantaloustieteestä
More info: http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/kansantalous%0A

Ekonomiija ja gávppašeapmi:čiähupargottesvuotâ


Definition: Piilotyöttömäksi luetaan työvoiman ulkopuolella oleva henkilö, joka haluaisi ansiotyötä ja olisi työhön käytettävissä kahden viikon kuluessa, mutta ei ole etsinyt työtä viimeisen neljän viikon aikana. Piilotyöttömyyden syitä ovat työnhausta luopuminen tai muut syyt kuten opiskelu, lasten hoito tai terveydelliset syyt.
More info: http://www.stat.fi/meta/kas/piilotyoton.html%0A


Definition: arbetslöshet eller undersysselsättning som inte redovisas i officiell statistik.
More info: Nationalencyklopedin, dold arbetslöshet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dold-arbetslöshet (hämtad 2017-10-30)