Collection:Garraduoji ámmáttearpmat

From TermWiki
Jump to: navigation, search


  • This collection has not been sanctioned yet
  • There are 55 articles in this collectionSource Davvisámegiella Suomen kieli Svenska Norsk bokmål English Anarâškielâ
Luonddudieđa ja matematihkka:bealljebunci


Definition: áhta mii biddjo bealji sisa suddjen dihte geavaheaddji gulu alla jienaid dahje čázi vuostá


Definition: litet mjukt hörselskydd. en typ av hörselskydd som stoppas in i hörselgången. De kan vara gjorda av skumplast eller olika plastmaterial. Det finns också varianter av silikon. Öronproppens material och utformning påverkar vilken ljudbild som återges då proppen används.


Definition: myk liten propp til å ha i øret for å beskytter mot støy. Propp av silikon eller lignende materiale som man stapper i øregangen for å beskytte hørselen mot sterk lyd eller mot vann.
Explanation: googlegovat

Teknihkka industriija duodji:boaggemihttu


Definition: gierdomihtádas mii lea sojul; neavvu mas leat guokte juolggi ja mainna lohká siskkáldas dahje olgguldas mihtuid


Definition: länkiharppi
More info: [1]


Definition: mätverktyg för utvändiga mått. Den är ställbar och har två skänklar, med en spets respektive ett ritstift.


Definition: krumpasser er måleverktøy som har to buede ben som man måler utvedig og innvendig mål med.
Explanation: [2]
More info: [3]

Teknihkka industriija duodji:buoššodanuvdna


Definition: omman mii báhkkasis dahká hábmejuvvon buktaga nanusin ja gierdilinDefinition: ugn där man med hjälp av hetta förändrar en metalls egenskaper eller struktur.


Definition: Herdeovn som får metallprodukt sterk og solid ved hjelp av varmen
Explanation: [4]

Teknihkka industriija duodji:báddešliipa


Definition: sáttobábirmašiidna mainna šliipe/likte ávdnasiid
More info: [5]


Definition: nauhahiomakone


Definition: en slipmaskin med två rullar placerade vågrätt ca 2,5 meter till 3 meter ifrån varandra. Under bandet befinner sig ett bord som är rörligt på skenor, bordet går att ställa i höjdled för olika tjocklek på arbetsstycken


Definition: slipemaskin med bånd av sandpapir som man pusser med
Explanation: [6]
More info: [7]

Luonddudieđa ja matematihkka:bádjeveažir


Definition: googlegovat

Teknihkka industriija duodji:báhkkaliibmapistovla


Definition: bierggas mii ligge liimma man čárvesta olggos


Definition: pistolliknade redskap som värmer limmet som pressas ut och anbringas på limytorna.


Definition: pistollignende redskap som varmer opp lim som man presser ut på det som skal limes
Explanation: [8]

Teknihkka industriija duodji:báhkkaáibmoboson


Definition: mašiidna mii bossu báhkaduvvon áimmu


Definition: pistollikande verktyg som blåser upphettad luft


Definition: pistollignende verkstøy som blåser ut varm luft
Explanation: [9]

Teknihkka industriija duodji:cahkkehanruovdi


Definition: ruovdi mainna cahkkeha dola


Definition: Rauta jolla sytytetään tuli.


Definition: redskap som skapar gnistor och som används för att antända eld eller gas


Definition: redskap som skaper gnister som man anvender for å lage bål
Explanation: [10]

Teknihkka industriija duodji:duolbaliktenmašiidna


Definition: mašiidna masa bidjá sáttobáhpira ja likte ávdnasa
Explanation: Mekanihkkársánit girjjis čuožžu dulbenšliipenmašiidna (Sámi oahpahusráđđi:1999)


Definition: hiomakone jossa on tasomainen värähtelevä hiontakappale.


Definition: verkstadsmaskin som används för att slipa plana ytor på arbetsstycke, vanligtvis metall


Definition: maskin som man setter sandpapirbånd på og sliper noe glatt og/ eller beint
Explanation: [11]
More info: [12]

Teknihkka industriija duodji:duolbboduorranveažir


Definition: veažir mii lea jorbbas ja duolbbas nuppe bealde ja mas nuppe bealis lea seakkes guhkolaš gazza [13]


Definition: [14]

[15]

[16]


Definition: hammer som er rund og flatt i den ene enden og med hakke i den andre enden

Teknihkka industriija duodji:dárkkesvátnanreŋko


Definition: mašiidna mii dárkilit jorbe ávdnasa ja/ dahje likte jalgadin
Explanation: Mekanihkkársánit sátnegirjjis (Sámi oahpahusráđđi: 1999) leat dát sánit: várve, várvenbeaŋka, jorahanbeaŋka, vátnanbeaŋka; sorvi, svarv, dreiebenk


Definition: en maskin för skärande bearbetning av rotationssymmetriska föremål där man låter arbetsstycket rotera medan verktyget hålls stilla.


Definition: Dreiebenk, maskin for fremstilling og bearbeiding av runde, oftest sylindriske, former i tre og metall.
Explanation: [17]
More info: [18]

Teknihkka industriija duodji:galmmihanbumbá


Definition: teknihkalaš lohkkekássa mii galmmiha dahje jiekŋuda gálvvuid
Explanation: [19]


Definition: teknisk apparat som används för att frysa och förvara livsmedel och andra varor i temperaturer under 0 grader Celsius.


Definition: teknisk boks med lokk som fryser ned matvarer og holder de dypfryst
Explanation: [20]

Teknihkka industriija duodji:gazzadoaŋggat


Definition: ruovdereaidu mainna botke dahje čárve


Definition: en tång som bland annat används av hovslagare vid byte av hästskor lossa den gamla skon.Den används även av snickare för att dra ut vanlig spik.


Definition: jernredskap som man klipper tvert av med ved å klipe de sammen
Explanation: [21]

Teknihkka industriija duodji:girjjuhanstáđđi


Definition: reaidu masa čavge gitta dan duoji man áigu girjjuhit girjjuhansákkiin


Definition: vridbar metallkula med fästen som används för att fixera föremål som skall bearbetas


Definition: redskap som man fester det man vil gravere
Explanation: [22]

Teknihkka industriija duodji:girjjuhansággi


Definition: nađđasággi, ávju mainna herve omd. metálla, muora dahje čoarvvi


Definition: ett verktyg med en vass spets som används för att rista eller gravera in mönster i ett hårt material. En stickel hyvlar av material, med handkraft, från ytan som bearbetas.


Definition: verktøy med kvass spiss som man lager mønster med f.eks på metall, tre eller horn.

Teknihkka industriija duodji:gohpanoaivi


Definition: ruovdebátni man ávjjuin gobasta nábirduvvon ráigái saji masa skruvvaoaivi vuodju


Definition: jernredskap som lager senkning ved boring, hvor skrue senkes i, slik at det er plant med materialet
Explanation: [23]

Teknihkka industriija duodji:goikilisliibma


Definition: liibma mii fargga goikkiha


Definition: lim som torkar mycket snabbt


Definition: liibma mii goiká jođánit
Explanation: [24]

Teknihkka industriija duodji:guhkesbáddešliipa


Definition: stuorra sáttobábirmašiidna mainna šliipe/likte ávdnasiid


Definition: plansliper med lang pussebånd

Teknihkka industriija duodji:gusajuolgi


Definition: daruovdi man hápmi stuorida mekánalaš vuoimmi dalle go gággá. Dainna gággá luovus ávdnasiid dahje geassá olggos návlliid.

  • kofot (N)
    Sanctioned: true


Definition: ett bräckjärn som används vid demontering av träkonstruktioner samt för flera andra arbetsuppgifter där det behövs ett verktyg med hävstångsprincipen.


Definition: Et brekkjern, også kalt kubein på grunn av formen, er i prinsipp en vektstang som tjener til å forsterke mekanisk kraft.

Teknihkka industriija duodji:heaŋggobovramašiidna


Definition: bovramašiidna mii heaŋgá holggas ja mas lea bohcci man geahčái čavge bovrra
Explanation: [25]


Definition: Bormaskin som henger i en stang og som har en krok hvor man setter fast boren.
Explanation: [26]

Teknihkka industriija duodji:hábmensahá


Definition: mašiidna mainna sahá hámiid ja minstariid unnit dujiide
Explanation: Mekanihkkársánit sátnegirjjis (Sámi oahpahusráđđi: 1999) Buvkosahá ja buškosahá


Definition: formad som en mycket liten fogsvans, men starkt avsmalnande till en spets. Handtaget är något enklare gjort än fogsvansens. Sticksågen används då man från ett i arbetsstycket borrat hål ska såga upp ett större hål.


Definition: sag som er formet som en håndsag, med pinne av sag som man kan sage mønster med
Explanation: [27]
More info: [28]

Teknihkka industriija duodji:jorbašliipenmašiidna


Definition: juovzu liktenmašiidna mas lea jorba šliipenoassi mii jorrá jođánit birra
More info: [29]


Definition: slipemaskin med rundt flatt hode som dreier rundt i stor fart
Explanation: [30]
More info: [31]

Teknihkka industriija duodji:jursandearri


Definition: guhkolaš ruovdesággi mainna galjidahttá ráiggi


Definition: lang metallgreie som man utvider hull med

Teknihkka industriija duodji:kuvllaveažir


Definition: [32]

Teknihkka industriija duodji:liktenbáddi


Definition: jorri liktenboagán/liktenavvi maid mašiidna joraha

Teknihkka industriija duodji:liktenduolbbus


Definition: Duolbbus maid gidde mašiidnii, mainna likte dahje šliipe


Definition: det man trykker på emnet som skal slipes
Explanation: [33]

Teknihkka industriija duodji:liktenrulla


Definition: jalgenbáddi sylindera birra


Definition: slipebånd som rull for pussing

Teknihkka industriija duodji:liktenrullaáksil


Definition: oassi mii joraha liktenrullaDefinition: dele hvor man fester sliperull i trykkluftsmaskin

Teknihkka industriija duodji:liktenskearru


Definition: jorba gáhkku mii jorádettiin jalge ávdnasiid
Explanation: Mekanihkkársánit sátnegirjjis (Sámi oahpahusráđđi: 1999) čuožžu: Šliipenskearru, skearru mas leat šliipengortnit čatnanávdnasis


Definition: rund slipeskive som sliper og pusser mens den dreier rundt
Explanation: [34]

Teknihkka industriija duodji:liktenspábba


Definition: spábba, man birra lea liktenbábir


Definition: hiomapallo


Definition: kule hvor slipepapir er festet

Teknihkka industriija duodji:likti


Definition: asehis stállefaskkon mainna liktuda ávdnasa


Definition: firkantet stålplate med skarpe kanter som man pusser vekk ujevnheter med
Explanation: [35]
More info: [36]

Teknihkka industriija duodji:luvvadancirggon


Definition: gaskaoapmi deahttasa ja mála luvvadeapmái


Definition: en vätska som kan lösa upp ett fast ämne, blanda sig med en vätska eller binda en gas och därigenom bilda en homogen lösning.


Definition: løsemiddel som løser vekk rust og maling
Explanation: [37]

Teknihkka industriija duodji:metállareahpen


Definition: ráhtte/skuibehámat ráhkkanus masa čoahkkana suovva rabas dola ja áššu bajábealde


Definition: røråpning over ildsted hvor røyken går ut

Teknihkka industriija duodji:máhcastatmihttu


Definition: mihtidanreaidu man sáhttá máhcastit čoahkkái


Definition: måleredskap man kan klappe sammen
Explanation: [38]

Teknihkka industriija duodji:máhcastatniibi


Definition: niibi mas máhcastit ávjju nađa sisa

Teknihkka industriija duodji:niibenađđačavggan


Definition: čavgenreaidu mainna skruvve čavga nu ahte doallá čoahkis/čárvu oktii ávdnasiid mat galget laktojuvvot oktii


Definition: ett slags låsbart verktyg som används framförallt vid limning av arbetstycken samt fixering av detaljer

Teknihkka industriija duodji:ruossaskruvva


Definition: skruvvaoaivi mas lea ruossahápmi (Phillips dahje Pozidriv)

Teknihkka industriija duodji:ruossaskruvvabonjan


Definition: skruvvenruovdi man geažis lea ruossahápmi (Phillips dahje Pozidriv)

Teknihkka industriija duodji:silbateaipa


Definition: nanosmahttojuvvon liibmabáddi mii lea čáhcejeahkki ja bieggajeahkki ja darvána čavga


Definition: Silvertejp är en vävtejp med häftämne av naturgummibas. Ytterst kraftig och vattenavvisande vilket gör den lämplig till allt från hopdragning av rör, tätning av ammunitionslådor till fastsättning av karossdetaljer


Definition: forsterket limband som er vanntett og vindtett og som kleber godt
Explanation: [39]

Teknihkka industriija duodji:sirkilsahá


Definition: sahenmašiidna mas lea ávjoskearru
Explanation: [40]


Explanation: [41]


Definition: maskinsag med rund blad som man kan kløyve materiale med
Explanation: [42]
More info: [43]

Teknihkka industriija duodji:skearroliktenmášiidna


Definition: mašiidna mas lea ceakko jorri skearru, mainna likte dahje šliipe ávdnasiid

Teknihkka industriija duodji:smirgelšliipa


Definition: beaŋkašliipenmašiidna earenoamážit metállaávdnasiidda


Definition: rund, hard slipemaskin som går rundt og sliper og former emnene
Explanation: [44]

Teknihkka industriija duodji:stealka


Definition: Ávnnas man bidjá gohppojuvvon sadjái duojis.


Definition: upotettu lyöte

Teknihkka industriija duodji:stealkadit


Definition: Bidjat ávdnasa gohppojuvvon sadjái duojis

Teknihkka industriija duodji:suovvanjamán


Definition: mašiidna mii bohcci čađa njammá eret suova

Teknihkka industriija duodji:sággeliktenmašiidna

Teknihkka industriija duodji:torx-skruvva/torxskruva


Definition: skruvva mas oaivi lea 6-čiegat nástehápmi

Teknihkka industriija duodji:torx-skruvvabonjan/torxskruvabonjan


Definition: skruvvaruovdi man geažis lea 6-čiegat nástehápmi

Teknihkka industriija duodji:vinjisahá


Definition: sahá, mainna sáhttá botket fiellu fitnjut/ vitnjut

Teknihkka industriija duodji:vuolahasheavval


Definition: ávjofaskkon mas lea nađđa goabbat bealde ja mainna fasku muoras asehis vuolahasaid

... further results