Collection:Intangible cultural heritage

From TermWiki
Jump to: navigation, search


 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 46 articles in this collectionSource Davvisámegiella English Suomen kieli Norsk bokmål Svenska
Stáda almmolaš hálddašeapmi:Almmolaš opmodat

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Biologalaš máŋggabealatvuođa soahpamuš 1993

 • 1993 Sanctioned: false

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Boasttu geavaheapmi

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Buoremus suddjengeavadagaid registtar

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Buorit ovdamearkkat

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Eai-stáhtalaš organisašuvnnat

 • NGO Sanctioned: false

 • NGOs Sanctioned: false

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Europaráđi rámmakonvenšuvdna kulturárbbi árvvus servodahkii


Definition: Europaráđi rámmakonvenšuvdna kulturárbbi árvvus servodahkii


Definition: Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society


Definition: Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön arvosta yhteiskunnalle


Definition: Europarådets rammekonvensjon om kulturarvens verdi for samfunnet


Definition: Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Freezing

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Immateriála kulturárbbi suodjaleami soahpamuš 2003

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Immateriála kulturárbi

 • ICH (ABBR)
  Sanctioned: false

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Kulturárbbi dokumenteren

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Maailman muisti -rekisteri


Definition: Unesco ylläpitää kansainvälistä Maailman muisti -rekisteriä. Rekisteriin on koottu arkisto- ja kirjastoperintöä. Suomesta kansainväliseen Maailman muisti -rekisteriin on valittu kolme kohdetta. Tutustu kohteisiin Unescon sivuilla.

A. E. Nordenskiöldin kokoelma (englanniksi)Linkki aukeaa uuteen ikkunaan. Kolttakylän arkisto (englanniksi)Linkki aukeaa uuteen ikkunaan. Radziwill-ruhtinassuvun kirjasto (englanniksi)

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Máhttu ja vierut luonddu ja máilmmiávvosa birra

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Máilmmi dokumeantaárbi


Definition: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation UNESCO maintains Memory of the World programmeLinkki aukeaa uuteen ikkunaan.. The vision of the Memory of the World Programme is that the world's documentary heritage belongs to all, should be fully preserved and protected for all and, with due recognition of cultural mores and practicalities, should be permanently accessible to all without hindrance. [1]


Definition: Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön Unesco ylläpitää Maailman muisti -ohjelmaa (englanniksi)Linkki aukeaa uuteen ikkunaan.. Ohjelman visio on, että maailman arkisto- ja kirjastoperintö kuuluu kaikille, sitä suojellaan meitä kaikkia varten ja että se on jatkuvasti kaikkien saatavilla kulttuuristen tapojen ja käytäntöjen mukaisesti.[2]


Definition: Världsminnesprogrammet (på engelska)Linkki aukeaa uuteen ikkunaan. upprätthålls av Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur Unesco. Programmets vision är att världens arkiv- och biblioteksarv tillhör alla, att det skyddas för oss alla och att det ständigt finns tillgängligt för alla enligt de kulturella sederna och den kulturella praxisen.[3]

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Máilmmi immateriála opmodaga organisašuvdna

 • WIPO (ABBR)
  Sanctioned: false

 • WIPO (ABBR)
  Sanctioned: false

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Máilmmiárbbi Konvenšuvdna

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Máŋggabealatvuođakonvenšuvdna 2005

Stáda almmolaš hálddašeapmi:ON orgánat

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Politihkkaovdáneapmi

Stáda almmolaš hálddašeapmi:berošteaddjit

Stáda almmolaš hálddašeapmi:bistilis ovdáneapmi

Stáda almmolaš hálddašeapmi:dábálaš doaibmabijut

Stáda almmolaš hálddašeapmi:dáiddaloaiddasteapmi

Stáda almmolaš hálddašeapmi:elemeanttat

Stáda almmolaš hálddašeapmi:gáhttet ja viidásetfievrridit

Stáda almmolaš hálddašeapmi:immateriála kulturárbbi ovddasteaddji listu

Stáda almmolaš hálddašeapmi:immateriálavuoigatvuođat

Stáda almmolaš hálddašeapmi:istu ja logahallan

Stáda almmolaš hálddašeapmi:juridihkalaš eaiggátvuohta

Stáda almmolaš hálddašeapmi:kulturilbmaneamit

Stáda almmolaš hálddašeapmi:kulturárbesearvvuš

Stáda almmolaš hálddašeapmi:liigeteavsttat

Stáda almmolaš hálddašeapmi:listu garrasit áitojuvvon kulturilbmanemiin

Stáda almmolaš hálddašeapmi:lisätekstit

Stáda almmolaš hálddašeapmi:materiála kulturárbi

Stáda almmolaš hálddašeapmi:miellahtturiikat

Stáda almmolaš hálddašeapmi:máhttosirdin

Stáda almmolaš hálddašeapmi:nammadeapmi

Stáda almmolaš hálddašeapmi:njálmmálaš árbevierut ja ovdanbuktin

Stáda almmolaš hálddašeapmi:rituálat ja ávvudeamit

Stáda almmolaš hálddašeapmi:searvvuš

Stáda almmolaš hálddašeapmi:sihkkarastin

Stáda almmolaš hálddašeapmi:suodjaleapmi

 • skydd Sanctioned: false
Stáda almmolaš hálddašeapmi:täytäntöönpano

Stáda almmolaš hálddašeapmi:árbediehtu

Stáda almmolaš hálddašeapmi:árbevirolaš hálddašeapmi