Collection:Jååttlõkmiârk-Jotolâhmeerhah-Johtolatmearkkat

From TermWiki
Jump to: navigation, search

A Varoitusmerkit, Váruhanmearkkat B Etuajo-oikeus ja väistämismerkit, Ovdavuodjinvuoigatvuohta ja čáhkkenmearkkat/ gárvenmearkkat C Kielto- ja rajoitusmerkit, Gieldin-ja ráddjenmearkkat

  • This collection has not been sanctioned yet
  • There are 48 articles in this collectionSource Suomen kieli Nuõrttsää’mǩiõll Anarâškielâ Davvisámegiella Norsk bokmål Svenska
Ekologiija ja biras:A1 Mutka


More info: Varoitusmerkit


Explanation: 1. várálaš mohkki olgešguvlui 2. várálaš mohkki gurutguvlui
More info: Váruhanmearkkat

  • sving (N)
    Sanctioned: true


Explanation: 1. farlig sving til høyre 2. farlig sving til venstre

  • kurva (N)
    Sanctioned: true


Explanation: 1.högerkurva 2.vänsterkurva

Ekologiija ja biras:A10 Töyssyjä

Ekologiija ja biras:A11 Tietyö


More info: boares Liikenneturva távvalis Geaidnobargu

Ekologiija ja biras:A12 Irtokiviä


More info: boares Liikenneturva távvalis bođu geađggit. Leago goallossátni?

Ekologiija ja biras:A13 Liukas ajorata


More info: boares liikenneturva távvalis njalahas geaidnu

Ekologiija ja biras:A14 Vaarallinen tien reuna


More info: boares Liikenneturva távvalis váralaš geainnoravda

Ekologiija ja biras:A15 Suojatien ennakkovaroitus


More info: boares Liikenneturva távvalis váccahatváruhus

Ekologiija ja biras:A16 Jalankulkijoita

Ekologiija ja biras:A17 Lapsia

Ekologiija ja biras:A18 Pyöräilijöitä

Ekologiija ja biras:A19 Hiihtolatu

Ekologiija ja biras:A2 Mutkia


Explanation: 1. várálaš mohkit, main vuosttaš olgešguvlui 2. várálaš mohkit, main vuosttaš gurutguvlui


Explanation: 1.farlige svinger, den første til høyre 2. farlige svinger, den første til venstre


Explanation: 1.flera kurvor, den första till höger 2.flera kurvor, den första till vänster

Ekologiija ja biras:A20 Eläimiä

Ekologiija ja biras:A20.1 Hirvi

Ekologiija ja biras:A20.2 Poro

Ekologiija ja biras:A20.3 Kauriseläin

Ekologiija ja biras:A21 Tienristeys


More info: boares Liikenneturva távvalis geaidnoearru

Ekologiija ja biras:A22 Sivutien risteys

Ekologiija ja biras:A23 Liikennevalot


More info: boares Liikenneturva távvalis jotalusčuovggat

Ekologiija ja biras:A25 Raitiovaunu


More info: boares Liikenneturva távvalis raŧŧegeaidnu

Ekologiija ja biras:A26 Rautatien tasoristeys ilman puomeja


More info: boares Liikenneturva távvalis ruovderaŧŧi vearráha haga

Ekologiija ja biras:A28 Rautatien tasoristeyksen lähestymismerkit


More info: boares Liikenneturva távvalis ruovderaŧŧi lahkona

Ekologiija ja biras:A29 Tasoristeys

Ekologiija ja biras:A3 Jyrkkä mäki

Ekologiija ja biras:A30 Putoavia kiviä


More info: boares Liikenneturva távvalis geargefierran

Ekologiija ja biras:A31 Matalalla lentäviä lentokoneita


More info: boares Liikenneturva távvalis; girdit vuollegasas

Ekologiija ja biras:A32 Sivutuuli

Ekologiija ja biras:A33 Muu vaara

Ekologiija ja biras:A4 Kapeneva tie


More info: boares Liikenneturva távval: Geaidnu seaggu

Ekologiija ja biras:A5 Kaksisuuntainen liikenne

Ekologiija ja biras:A6 Avattava silta


More info: Boares Liikenneturva távval: loktenšaldi

Ekologiija ja biras:A7 Lautta, laituri tai ranta


More info: boares Liikenneturva távval: fearga, fanasšaldi dahje gáddi

Ekologiija ja biras:A8 Liikenneruuhka

Ekologiija ja biras:A9 Epätasainen tie


More info: boares Liikennenturva távvalis roggegeaidnu

Ekologiija ja biras:B1 Etuajo-oikeutettu tie


More info: boares Liikenneturva távvalis vuoigatvuođageaidnu

Ekologiija ja biras:B2 Etuajo-oikeuden päättyminen


More info: boares Liikenneturva távvalis vuoigatvuođageaidnu nohká

Ekologiija ja biras:B3 Etuajo-oikeus kohdattaessa

Ekologiija ja biras:B4 Väistämisvelvollisuus kohdattaessa

Ekologiija ja biras:B5 Väistämisvelvollisuus risteyksessä

Ekologiija ja biras:B6 Pakollinen pysäyttäminen

Ekologiija ja biras:B7 Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa

Ekologiija ja biras:C1 Ajoneuvolla ajo kielletty

Ekologiija ja biras:C19 gurut guvlui vuodjingieldu

Ekologiija ja biras:C2 Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty

Ekologiija ja biras:C3 Kuorma- ja pakettiautolla ajo kielletty

Ekologiija ja biras:C4 Ajoneuvoyhdistelmällä ajo kielletty

Ekologiija ja biras:C5 Traktorilla ajo kielletty

Ekologiija ja biras:Väylävirasto