Collection:Julevsáme tjåhkanibme 5.-6.12.2017

From TermWiki
Jump to: navigation, search


 • This collection has been sanctioned on this date: 2017/12/06 (YYYY/mm/dd)
 • There are 20 articles in this collectionSource Julevsámegiella Svenska Norsk bokmål Latin
Eanandoallu:duvnne

Luonddudieđa ja matematihkka:däddofábmo

Luonddudieđa ja matematihkka:geavahančilgehus

Luonddudieđa ja matematihkka:gáskálasbeaiveloddi


More info: Dåhkkidum julevsáme giellajuogos tjåhkanimen. Sáme Giellagálldo 5-6.12.2017


More info: F

Teknihkka industriija duodji:hood

 • huva (N)
  Sanctioned: false

 • hette (N)
  Sanctioned: false

Eanandoallu:komposta

Religion:moské
 • moskea (N)
  Status: avoid
  Note: følger ikke normering
  Sanctioned: false
  Paradigm

Juridihkka:nuppesdahku


Definition: 1. det att rekonstruera visst händelse­förlopp 2. om­bildning och åter­uppbyggnad av viss ekonomisk organisation
Explanation: 1. polisen försöker göra en rekonstruktion av mordnatten. 2. en rekonstruktion av firman


Definition: 1. det å rekonstruere(s); gjenoppbygging; gjenskapelse; gjenfremstilling 2. (noe som representerer noe tapt ved å være) resultat av rekonstruksjon 3. det å rekonstruere(s); fornyelse; omdannelse
Explanation: 1. min historiske rekonstruksjon har dokumentert en konfliktlinje 2. teksten slik den foreligger er en rekonstruksjon 3. rekonstruksjonen av den britiske regjering

Ekonomiija ja gávppašeapmi:ođastit

Ekologiija ja biras:ođđasit atnu


Definition: system där varor och saker blir användna om igen till samma syfte. t ex returflaskor


Definition: ombruk, system der varer og gjenstander blir brukt om igjen til sammen formål, f.eks. returflasker.

Eanandoallu:recycle

 • återvinna (V)
  Note: på nytt framställa
  Sanctioned: true

Luonddudieđa ja matematihkka:redesigne


Definition: (äv. lös förb., se forma om) ge annan form (eller an­dra egenskaper) åt ngt
Explanation: informationen i skiv­spåret omformas till ljud -ofta med avs. på abstrakta före­teelser, omforma sam­hället; det gamla familje­begreppet har omformats. Konstruktion: omforma ngt (till ngt)


Definition: 1. designe på nytt; gi ny form; omarbeide, 2. lage (nye gjenstander) av brukte materialer

Boazodoallu:revir


Definition: Giebdduris. Gehtja aj geibddurit
Explanation: Harald Grunströma báhkogirjje, bielle 208
More info: Dåhkkidum julevsáme giellajuogostjåhkanimen, Sáme Giellagálldo 5-6.12.2017

 • revir (N)
  Sanctioned: true


Definition: område där ett djur (l. djurpar) vistas l. jagar o. d.; i sht om (begränsat) område som ett djur uppehåller sig inom o. försvarar mot andra djur av samma art (o. kön); äv. om område som utvalts (av zoolog) för studium av det där befintliga djurbeståndet.

 • revir (N)
  Sanctioned: true


Definition: 1 JAKT område utnyttet på en viss måte; område som står under en jegers oppsyn, eller hvor han har rett til å jakte - jf. jaktrevir. 2 Område som et dyr oppfatter som sitt, og som det forsvarer.

Luonddudieđa ja matematihkka:soil solstice

Teknihkka industriija duodji:tsåbtsidahka


Explanation: underläggsfilt; karottunderlägg; tallriksunderlägg; ett underlägg för skriv­bordet, i en trappa, mattunderlägg som håller mattan på plats


Ekonomiija ja gávppašeapmi:vearromearit
Definition: 1. prosentsats som (kommune)skatt utregnes etter; skattøre (jf prosent som direkte skatt utgjør av en skatteyters inntekt).

Luonddudieđa ja matematihkka:virnajtjuomasDefinition: en kotte består av en axel i mitten och kottfjäll och fröfjäll i spiral runt denna. På varje kottfjäll sitter två frön.


Definition: treaktig frøskjell i kongle, små skjell innenfor dekkskjellene i den unge konglen hos bartrær.

Luonddudieđa ja matematihkka:vuostedeaddu


Definition: En motvikt är en anordning i ett mekaniskt system, som genom sin tyngd håller systemet i jämvikt.
Explanation: Motvikter används bland annat i hissar, lyftkranar eller i vissa typer av klaffbroar.


Definition: En kontravekt eller en motvekt er en eller flere tunge deler som monteres på maskiner for å unngå at de velter når de løfter tunge gjenstander.

Ekologiija ja biras:ådåsisbuvtadibmeDefinition: det att producera nytt särsk. bo­städer o.d.


Luonddudieđa ja matematihkka:åressarvva
Definition: hann av elg