Collection:Kielâjuávus 01/2017

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Kielâjuáhus tuhhiittem teermah čuákkimist 18.5.2017 (01/2017)

  • This collection has been sanctioned on this date: 2017/05/18 (YYYY/mm/dd)
  • There are 58 articles in this collectionSource Anarâškielâ Suomen kieli Svenska
Stáda almmolaš hálddašeapmi:Gilvvohallan- ja golaheaddjivirgádat


Definition: Kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toteuttamista, markkinoiden toimivuuden varmistamista, kilpailulain (948/2011) ja EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanoa sekä kuluttajan taloudellisen ja oikeudellisen aseman turvaamista varten on Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
More info: Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120661%0A


Definition: För att genomföra konkurrens- och konsumentpolitiken, säkerställa att marknaden fungerar, verkställa konkurrenslagen (948/2011) och genomföra Europeiska unionens konkurrensregler samt för att trygga konsumenternas ekonomiska och rättsliga ställning finns Konkurrens- och konsumentverket.
More info: Lag om Konkurrens- och konsumentverket http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2012/20120661

Juridihkka:Kulâtteijeevirgádâh


More info: ovtâstum 1.1.2013 kištottâllâmvirgáduvváin --> Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Juridihkka:Lakisanat 2003 1915


Definition: henkilöyhtiö, jossa on vastuunalaisia ja äänettömiä yhtiömiehiä, kommandiittiyhtiö on oikeushenkilö, vrt. avoin- eli kauppayhtiö, osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö, yhdistys

Juridihkka:Lakisanat 2003 1919


Definition: vrt. vararikko

Juridihkka:Lakisanat 2003 2068

Juridihkka:Lakisanat 2003 2071

Juridihkka:Lakisanat 2003 2937

Juridihkka:Lakisanat 2003 396


Definition: yhtiö, jossa yhtiömiehet ovat henkilökohtaisesti eli koko omaisuudellaan vastuussa yhtiön velvoitteista. Avoin yhtiö on oikeushenkilö. Henkilöyhtiöiden eräs laji, ks. kauppayhtiö, vrt. kommandiittihtiö, osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö, yhdistys

Juridihkka:Lakisanat 2003 4520

Juridihkka:Lakisanat 2003 4532

Juridihkka:Lakisanat 2003 4565


Definition: vrt. takuu, takaus, vakuutus
More info: tavaran, myös palvelun

Juridihkka:Lakisanat 2003 498

Juridihkka:Lakisanat 2003 944


Definition: avioero tuomitaan nykyään pääsääntöisesti puolen vuoden harkinta-ajan jälkeen

Juridihkka:Lakisanat 2003 997


Definition: yhtiöt ovat pääomayhtiöitä, kuten osakeyhtiö, ja henkilöyhtiöitä, kuten avoin yhtiö

Luonddudieđa ja matematihkka:Tiervâsvuotâ- já tipšomsyergi säänih 224

Luonddudieđa ja matematihkka:Tiervâsvuotâ- já tipšomsyergi säänih 49

Ođđa sánit:Uđđâ säänih 8195

Servodatdieđa:arvedávgebearaš


Definition: Peerâ, mast ohtâ tâi eenâb perruu vanhimijn kulá seksual -tâi suhâpeliucceeblohon. Kj. 1/2017: Puáhtá leđe äijihtävgipeerâ, teikkâ veikkâ kirjepeerâ, ivnepeerâ jna. mutâ pyereeb lii čielgiđ nubijn sanijguin. Kj. 2/2018 avžut äijihtävgi -> arvetävgi.
More info: Kielâjuáhus čuákkim 1/2017; 2/2018


Definition: Sateenkaariperheet ovat lapsiperheitä, joissa yksi tai useampi vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön.

[seta.fi]


Definition: Många familjer med barn, eller som väntar eller planerar ett barn, där minst en av föräldrarna tillhör sexuella- och/eller könsminoriteter kallar sig för regnbågsfamiljer.

[1]

Servodatdieđa:buresbirgen
  • pyereestvaijeem (N)
    Note: valdâl tiervâsvuođâ, eellimtile já eres ulmuu navcâlâšvuođâ peelijd
    Sanctioned: true
    Paradigm


Definition: ovdâmerkkân:

ekonomâlâš pyereestpiergim

pyereestvaijeempuácu, pyereestvaijeemkuávlu

Stáda almmolaš hálddašeapmi:bázahusvearru


Definition: Jos et ole maksanut riittävästi veroja vuoden mittaan, sinun on maksettava puuttuvat verot jälkikäteen jäännösverona.
More info: Verohallinto, https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/veroilmoitus_ja_verotuspaato/jaannosveron_maksaminen/%0A


Definition: (Fin) Om du inte har betalt tillräckligt med skatt under året, ska du betala den resterande skatten i efterhand i form av kvarskatt.
More info: (Fin) Skatteförvaltningen https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/skattekort-och-skattedeklaration/skattedeklaration_och_beskattningsbeslu/betalning_av_kvarskatt/

Servodatdieđa:depositumma

Juridihkka:gaskkusteaddji


More info: MA: lii-uv lohhiđ olmâ verbâ taas?


Definition: vrt. arvopaperinvälittäjä, asunnonvälittäjä, kiinteistönvälittäjä

Ekonomiija ja gávppašeapmi:geavaheaddjiid ráđđi

Ekonomiija ja gávppašeapmi:golaheaddji

Ekonomiija ja gávppašeapmi:golaheaddjirávven


Definition: Kilpailu- ja kuluttajaviraston palvelu
Explanation: https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/


Definition: Konsumentrådgivningen är en riksomfattande service som ger information om konsumentens rättigheter och medlingshjälp i tvister mellan konsumenter och företag.
More info: Konkurrens- och konsumentverket https://www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning/

Servodatdieđa:guovddášbearaš


Definition: sosiol. tav. vanhempien ja heidän yhteisten lastensa muodostama perhe. (Kielitoimiston sanakirja)

Servodatdieđa:joskis uásálâš


More info: kommanditseervist

Juridihkka:kilpailu- ja kuluttajavirasto


More info: Vuoden 2013 alussa Kilpailuvirasto yhdistettiin kuluttajaviraston kanssa kilpailu- ja kuluttajavirastoksi (Finlex https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120661 luettu 5.10.2020).

Ekonomiija ja gávppašeapmi:kommandihttavuođđudus


More info: vuođđudus - säätiö, fitnodat - yhtiö

Ekonomiija ja gávppašeapmi:konjunktuvra


Definition: ekonomiatile, ekonomiatiilij mulsâšuddâm
Explanation: suhdanne
More info: Kielâjuávus 18.5.2017


Definition: suhdanne, suhdannevaihtelu
Explanation: "Kokonaistuotannon enemmän tai vähemmän säännönmukainen vaihtelu pitkän ajan kasvu-uran ympärillä. Sen kaksi päävaihetta ovat korkeasuhdanne ja matalasuhdanne. Ks. lama ja taantuma."
More info: http://tieteentermipankki.fi/wiki/Taloustiede:suhdannevaihtelu%0A


Definition: beskrivning av det ekonomiska klimatet i ett land med avseende på t. ex. räntenivå, inflation, arbetslöshet, produktion, orderingång etc. vid en viss tidpunkt (Lars J Nordström, Svenska Fondhandlareföreningen (1997))
Explanation: http://iate.europa.eu/FindTermsByOtherLanguage.do?lilId

Juridihkka:kulâtteijeevaidâlemlävdikodde

Servodatdieđa:kulâtteijeečuovviittâs

Servodatdieđa:káidusvaanhim


Definition: erillään asuvista vanhemmista puhuttaessa: lapsesta erillään asuva isä t. äiti, etähuoltaja. (kielitoimiston sanakirja)

Servodatdieđa:lossodatfápmu

Juridihkka:majeviäru

Juridihkka:majevátámâš


Definition: lähettää tavara jälkivaatimuksella, jälkivaatimuslähetys

Ekonomiija ja gávppašeapmi:mannohaddelogahallan

Ekonomiija ja gávppašeapmi:nallaseapmi

Servodatdieđa:ohtsâšhuolâttem

Juridihkka:olgooštmettumvuotâ

Ekonomiija ja gávppašeapmi:oppastit

Ekonomiija ja gávppašeapmi:pajaneijee ekonomiatile

Servodatdieđa:pelikyeimittem


More info: Päärni adoptistem lii máhđulâš, jis lii naaijâm teikkâ lii paijeel 25-ihásâš [yksinasuja].

Servodatdieđa:suhâpelij koskâsâš täsiárvu

Servodatdieđa:suhâpelsensitivlâšvuotâ


Definition: ajattelutapa, jossa huomioidaan sukupuoli ja siihen liittyvät normit ja niiden vaikutukset sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla. Sukupuolisensitiivisyys-termiä käytetään erityisesti varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön parissa. Kasvatuksen tavoitteena se tarkoittaa, että kasvatuksella tehdään tilaa jokaiselle lapselle olla omanlaisiaan tyttöjä, poikia tai muilla tavoin itsensä määrittäviä lapsia. Opetuksen parissa käytetään useimmiten sanaa sukupuolitietoisuus.

Servodatdieđa:táhádâsäigi


Definition: tavaran, myös palvelun

Servodatdieđa:vaikeavammainen


Definition: henkilä joka tarvitsee säännöllistä ja välttämättä toisen ihmisen apua pitkäaikaisen tai etenevän sairauden vuoksi

Servodatdieđa:virgálistiđ

Ekonomiija ja gávppašeapmi:vuáláneijee ekonomiatile

Ekonomiija ja gávppašeapmi:yhtiö

... further results