Collection:Lakisanat 2003

From TermWiki
Jump to: navigation, search


  • This collection has not been sanctioned yet
  • There are 6454 articles in this collectionSource Suomen kieli Davvisámegiella Anarâškielâ Svenska Norsk bokmål
Juridihkka:Alimus riekti

  • HD (ABBR)
    Sanctioned: true

Juridihkka:Kulâtteijeevirgádâh


More info: ovtâstum 1.1.2013 kištottâllâmvirgáduvváin --> Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Juridihkka:Lakisanat 2003 1082


Definition: oikeustieteen kandidaatti, joka on otettu hovioikeuden auskultanttiluetteloon ja joka on vannonut hovioikeudessa tuomarinvalan, voi päästä käräjäoikeuteen määräaikaiseksi notaariksi suorittamaan tuomioistuinharjoittelua, jonka jälkeen hovioikeus voi anomuksesta myöntää varatuomarin arvon, ks. auskultoida, notaari, varatuomari

Juridihkka:Lakisanat 2003 1083

Juridihkka:Lakisanat 2003 1084

Juridihkka:Lakisanat 2003 1085

Juridihkka:Lakisanat 2003 1086

Juridihkka:Lakisanat 2003 1087

Juridihkka:Lakisanat 2003 1088

Juridihkka:Lakisanat 2003 1089

Juridihkka:Lakisanat 2003 109

Juridihkka:Lakisanat 2003 1090

Juridihkka:Lakisanat 2003 1091

Juridihkka:Lakisanat 2003 1092

Juridihkka:Lakisanat 2003 1093


Definition: vrt. vakuustakavarikko

Juridihkka:Lakisanat 2003 1094

Juridihkka:Lakisanat 2003 1095

Juridihkka:Lakisanat 2003 1096

Juridihkka:Lakisanat 2003 1097

Juridihkka:Lakisanat 2003 1098


Definition: tavarankuljetustoimintaa, jossa ns. huolitsija omissa nimissään suorittaa kuljetuksen tavaranomistajan lukuun, huolehtii tullauksesta ja vientiselvityksistä jne

Juridihkka:Lakisanat 2003 1099

Juridihkka:Lakisanat 2003 11


Definition: todiste tai tosiasia, jonka perusteella tiettyä seikkaa voidaan pitää ilmeisenä tai todennäköisenä mutta joka ei sitä suoraan osoita, indiisi, indisio. (kielitoimiston sanakirja)

Juridihkka:Lakisanat 2003 110

  • fack Sanctioned: false

  • fag (N)
    Sanctioned: false
Juridihkka:Lakisanat 2003 1100


Definition: person som har rätt och skyldighet att vårda någon särskilt ett barn. Förälder eller av domstol särskilt förordnad person som har att utöva den rättsliga vårdnaden om ett barn.


Definition: den som har foreldreansvar

Juridihkka:Lakisanat 2003 1102


Definition: vrt. muistutus

Juridihkka:Lakisanat 2003 1103

Juridihkka:Lakisanat 2003 1104

Juridihkka:Lakisanat 2003 1105

Juridihkka:Lakisanat 2003 1106

Juridihkka:Lakisanat 2003 1107


Definition: vrt. asunnonhaltija

Juridihkka:Lakisanat 2003 1108

Juridihkka:Lakisanat 2003 1109


Definition: hakea kiinteistölle lainhuuto

Juridihkka:Lakisanat 2003 111

Juridihkka:Lakisanat 2003 1110

Juridihkka:Lakisanat 2003 1111

Juridihkka:Lakisanat 2003 1112

Juridihkka:Lakisanat 2003 1114

Juridihkka:Lakisanat 2003 1115

Juridihkka:Lakisanat 2003 1116

Juridihkka:Lakisanat 2003 1117

Juridihkka:Lakisanat 2003 1118

Juridihkka:Lakisanat 2003 1119

Juridihkka:Lakisanat 2003 112

Juridihkka:Lakisanat 2003 1120

Juridihkka:Lakisanat 2003 1121

Juridihkka:Lakisanat 2003 1122


Definition: vrt. asuinkiinteistö

Juridihkka:Lakisanat 2003 1123

Juridihkka:Lakisanat 2003 1124

Juridihkka:Lakisanat 2003 1125


Definition: "1915–1981 julkisissa näytännöissä ja huvitilaisuuksissa Suomessa kannettu vero. Huvivero perustui vuonna 1914 annettuun Venäjän keisarilliseen säädökseen ”Armollinen asetus julkisista näytännöistä ja huvitilaisuuksista kannettavasta väliaikaisesta verosta” (AsK 59/14). Huviveron piiriin kuuluivat mm. konsertit, lavatanssit, teatterit, elokuvat ja tivolit. Huviveron tarkoitus oli velvoittaa huvitilaisuuksien järjestäjät ja välillisesti myös yleisö osallistumaan yhteiskunnan palvelujen kustannuksiin. Huvivero kumottiin 1.1.1981. " (Wikipedia)

Juridihkka:Lakisanat 2003 1126

... further results