Collection:Offentlige organer og institusjoner

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Norske offentlige organer og institusjoner og foreninger o.l. som vil ha navn, logo, tekst osv. på alle samiske språk

  • This collection has not been sanctioned yet
  • There are 69 articles in this collectionSource Norsk bokmål Davvisámegiella Åarjelhsaemien Julevsámegiella English
Stáda almmolaš hálddašeapmi:Arbeids- og inkluderingsdepartementet


Definition: Navn på nytt departement fra 1.1.2022.


Definition: Ođđa departemeantta namma 1.1.2022 rájes.


Definition: Ådå departementa namma 1.1.2022 rájes.

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Arbeids- og inkluderingsminister


Definition: Minister i nytt departement fra 1.1.2022


Definition: ministtar ođđa departemeanttas 1.1.2022 rájes.


Definition: Ministar ådå departementan 1.1.2022 rájes

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Arktisk Filharmoni


Definition: Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, i forbindelse med skifting navn, og da ønsker å inkludere det nye navnet også på samisk i ulike sammenhenger. (2018)


Definition: Davvi-Norgga Opera ja symfoniijaorkester lea molsume nama, ja háliida seammás nama sámegielaide. (2018)

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Avdeling for urfolk og nasjonale minoriteter


Definition: KMD søker samiske navn på denne avdelingen (23.09.21)
Explanation: same- og minoritetspolitisk avdeling (SAMI) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet skifter navn fra 1. oktober 2021. Vi skulle gjerne hatt nord-, sør- og lulesamisk oversettelse av navn på avdelingen. Det nye navnet er Avdeling for urfolk og nasjonale minoriteter, med forkortelse UMI.


Stáda almmolaš hálddašeapmi:Barnas Turlag


Definition: Riksdekkende barneorganisasjon for turer, undergruppe av Den Norske Turistforeningen. For barn mellom 0-12 år.


Definition: riikaviidosaš mánáid tuvraorganisašuvdna, mii gullá Norgga Tuvrrahassearvái. Mánáide gaskkal 0-12 jagi.

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Barnas Turlag Kåfjord

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Barnas Turlag Tromsø

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Barnas Turlag Trondheim

Servodatdieđa:Centre for Algorithms of the Cortex


Explanation: Kavli-instituttet ved NTNU i Trondheim vil ha samisk(e) navn på Centre for Algorithms of the Cortex. Norsk språkråd har kommet med navn på bokmål og nynorsk. MEGs e-post januar 2023.


Explanation: Kavli-instituttet ved NTNU i Trondheim háliida sámi namaid iežaset "Centre for Algorithms of the Cortex". Norgga giellaráđđi lea sádden dáru namaid. MEG e-poasttas ođđajagimánu 2023.

Stáda almmolaš hálddašeapmi:DNT Ung

Stáda almmolaš hálddašeapmi:DNT Ung Troms

Stáda almmolaš hálddašeapmi:DNT fjellsport

Stáda almmolaš hálddašeapmi:DNT fjellsport Troms

Stáda almmolaš hálddašeapmi:DNT fjellsport Trondheim

Stáda almmolaš hálddašeapmi:DNT ung Trondheim

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Den Norske Turistforeningen

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Den norske Kirke

Servodatdieđa:Det norske Arbeiderpartiet


Definition: Politisk parti

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse


Definition: Under Kunnskapsdepartementet (2021)

Servodatdieđa:Finnmark heimeverndistrikt


Explanation: HVdistrikt 17 (Finnmark) har bedt om nordsamisk navn på deres institusjon juni 2022. Heimeverndristrikt er et tre-leddet ord, og blir da oversatt som et tre-leddet ord. Bare at oversettelsen også skrives som et bindeord.


Explanation: HVdistrikt 17 (Finnmárku) lea bivdán davvisámegiel nama sin institušivdnii, geassemánu 2022. Heimeverndistrikt lea golmma-sánát namma, ja jorgaluvvo maid golmma-sánát namman. Dušše ahte čállojuvvo oktii.

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Fiskeri- og havdepartementet


Definition: navn på nytt departement fra 1.1.2022


Definition: Ođđa departemeantta namma 1.1.2022 rájes


Definition: Ådå departementa namma 1.1.2022 rájes

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Fiskeri- og havminister


Definition: minister i departement med nytt navn fra 1.1.2022


Definition: ministtar ođđa departemeanttas 1.1.2022 rájes.


Definition: ministar ådå departementan 1.1.2022 rájes

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Fortidsminneforeningen, Finnmark avdeling

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Humanistisk Ungdom


Definition: Humanistisk Ungdom er organisasjonen for deg fra 15 til 25 år som har et humanistisk livssyn.


Definition: Humanistalaš Nuorat lea organisašuvnda dutnje gii leat gaskkal 15 ja 25 jagi, ja geas lea humanistalaš eallinoaidnu.

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Hålogaland Amatørteaterselskap


Definition: Spørsmål kommet inn til info@giellagaldu 03.12.2021, ønsker samiske navn

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Hålogaland lagmannsrett

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Kommunal- og distriktsdepartementet


Definition: Navn på nytt departement fra 1.1.2022


Definition: Ođđa departemeantta namma 1.1.2022 rájes.


Definition: ådå departementa namma 1.1.2022 rájes

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Kommunal- og distriktsminister


Definition: Minister i nytt departement fra 1.1.2022.


Definition: Ministtar ođđa departemeanttas 1.1.2022 rájes.


Definition: ministar ådå departementan 1.1.2022 rájes

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Kultur- og likestillingsdepartementet


Definition: Navn på nytt departement fra 1.1.2022.


Definition: Ođđa departemeantta namma 1.1.2022 rájes.


Definition: ådå departementa namma 1.1.2022 rájes

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Kultur- og likestillingsminister


Definition: Minister i nytt departement fra 1.1.2022.


Definition: Ministtar ođđa departemeanttas 1.1.2022 rájes.


Definition: ministar ådå departementan 1.1.2022 rájes

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Likestillings- og diskrimineringsombudet


Definition: Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) er et offentlig ombud i Norge som ble opprettet 1. januar 2006

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Mental Helse Troms og Finnmark


Definition: Det blir denne gangen bare ett samisk språk, selv om vi har flere samiske språk i Norge i dag 🙂. Dette fordi det i området Troms og Finnmark kun er nordsamisk språk som er offisiell skriftspråk.

Det samiske navnet på Mental Helse Troms og Finnmark:

Vi følger det samme oversettelsesprinsippet for Troms og Finnmark som Kautokeino lokallag har, kun med en liten endring. Endringen er valg av stor forbokstav på begge ordene "Mental" og "Helse", som praktisert i det norske navnet, så da blir det slik:

Mental Helse Troms og Finnmark - Mentála Dearvvašvuohta Romsa ja Finnmárku

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Nasjonalarkivet Sápmi


Definition: Samisk Arkiv sendt spørsmål (6.1.22) om nord- og lulesamisk samt engelsk navn på Nasjonalarkivet Sápmi ifb. med navnebytte på norsk fra Arkivverket til Nasjonalarkivet.


Definition: Gažaldat boahtán Sámi Arkiivvas 6.jan.2022 Sihtá davvi- ja julevsámegillii ja maid eaŋgalasgillii nama Nasjonalarkivet Sápmi-nammii. Acos-ášši 22/80-2

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Nasjonalt samisk kompetansesenter


Definition: Norsk organ under Bufetat, det er ikke det samme som Samisk nasjonal kompetansetjeneste (Sanks) selv om navnet ligner.
Explanation: Miksmaster creative spør, 21.oktober 2021


Definition: Norgga orgána Bufetat vuolde. ii leat seamma go Sámi našunála gealbobálvalus (Sánag), vaikko namma sulastahttá.
Explanation: Miksmaster creative jearrá, 21.oktober 2021

Servodatdieđa:Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen


Definition: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) bidrar til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i hele opplæringsløpet fra barnehage til lærerutdanning. KKS ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i 2007 og har et nasjonalt oppdrag. Ansvaret for senteret ble overført til Nord universitet i 2018.
Definition: Nasjåvnålasj guovdásj dájddaj ja kultuvrraj åhpadusán


Definition: The Norwegian Centre for Arts and Culture in Education (NCACE) contributes to increased quality in arts and culture subjects throughout the entire course of education from kindergarten to teacher education. The Norwegian Centre for Arts and Culture in Education was established by the Ministry of Education and Research in 2007 and has been given a national assignment. Responsibility for the centre was transferred to Nord University in 2018

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Nidaros biskop

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Nidaros bispedømme

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Nidaros bispedømmeråd

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Nord-Salten Turlag

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Nordiske foreningen for kjønnsforskning

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Nordland Sosialistiske Venstreparti

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Norges Kommunistiske Parti


Definition: 2019, politihkalaš bellodat Norggas

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Norges Trafikkskoleforbund


Definition: Norges Trafikkskoleforbund (NTSF) er trafikkskolenes bransjeforbund.

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Norsk Handikapforbund

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Partiet Sentrum og Unge Sentrum


Definition: spørsmål fra Partiet Sentrum, januar 2021. Spørsmålet gjelder også Unge Sentrum.


Definition: Partiet Sentrum ja Unge sentrum háliidit sámegielnamaid. Davvisámegillii lei váttis, go ii sáhte guovddášbellodat, go dat gálvdno juo ovdalaččas. Evttohusat mat leat boahtán: Guovdabellodat, guovdanuorat, gaskabellodat, gaskubellodat, bellodat guovddáš jna.


Definition: ij de segadit belludagájn "Guovdásjbelludahka" (må ikke forveksles med partiet Senterpartiet) jalik guovddabelludahka (sentrumsparti) sentrumsparti

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Pedagogstudentene


Definition: Som medlem i Pedagogstudentene er du og studentmedlem i Utdanningsforbundet - Norges største lærerorganisasjon.


Definition: Go leat miellahttun Pedagofastudeanttat-searvvis, de leat maid studeantamiellahttun Utdanningsforbundet-searvvis - Norgga stuorimus oahpaheaddjeorganisašuvdna.

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Rødt Viken

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Salten jordskifterett

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Salten og Ofoten tingrett

... further results