Collection:Pargo- já irâttâseellim sehe aalmugohtsâškodde 2018

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Tärhistum 11.7.2018

  • This collection has not been sanctioned yet
  • There are 17 articles in this collectionSource Suomen kieli Anarâškielâ Norsk bokmål Davvisámegiella Åarjelhsaemien Julevsámegiella Nuõrttsääʹmǩiõll Svenska English
Juridihkka:Alimus riekti

  • HD (ABBR)
    Sanctioned: true

Juridihkka:Lakisanat 2003 2587


Definition: keskeyttää toistaiseksi työnteko ja palkanmaksu työsuhteen pysyessä muutoin voimassa, vrt. irtisanoa

Juridihkka:Lakisanat 2003 6341

Juridihkka:aalmugjeessân tottâlmettumvuotâ

Juridihkka:aalmugohtsâškodde

Juridihkka:aalmugsavâstâllâm

Servodatdieđa:alemus čuákkim

Juridihkka:boikot

Juridihkka:enemmistöhallitus

Juridihkka:enemmistövaali

Ekonomiija ja gávppašeapmi:fágasearvi


Definition: ektiebïejeme baakoeh: faage+siebrie. faagesiebrie-faageseabran
Explanation: Elgå dåehkie

Juridihkka:kokoontumisvapaus


Definition: oikeus kokoontua laillisessa tarkoituksessa ilman ennakkovalvontaa, vrt. järjestäytymisvapaus, yhdistymisvapaus

Ekonomiija ja gávppašeapmi:ränis ekonomia


Definition: Laissa harmaan talouden selvitysyksiköstä (1207/2010) harmaalla taloudella tarkoitetaan organisaation sellaista toimintaa, josta aiheutuvia lakisääteisiä velvoitteita laiminlyödään verojen, lakisääteisten eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksujen taikka tullin perimien maksujen suorittamisen välttämiseksi tai perusteettoman palautuksen saamiseksi.
More info: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/harmaan_talouden_torjunt/harmaan_talouden_maaritelm/%0A


Definition: I lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010) avses med grå ekonomi sådan verksamhet inom en organisation där vissa lagstadgade skyldigheter försummas i syfte att undvika skatter, lagstadgade pensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- eller arbetslöshetsförsäkringsavgifter eller avgifter som tullen tar ut eller i syfte att få ogrundade återbetalningar.
More info: https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/information_om_beskattnin/bekampning_av_den_gra_ekonomi/definition_av_gra_ekonom/%0A

Juridihkka:sanoa irti


Definition: vrt. lomauttaa

Ekonomiija ja gávppašeapmi:sisâmarkkân

Juridihkka:urakkapalkka

Ekonomiija ja gávppašeapmi:uásuskävppi