Collection:Roahttotjiektjam, dåhkkidum javllamáno 10-11 b. 2013

From TermWiki
Jump to: navigation, search


 • This collection has been sanctioned on this date: 2013/12/11 (YYYY/mm/dd)
 • There are 102 articles in this collectionSource Julevsámegiella Norsk bokmål Svenska
Ásttoáigi ja faláštallan:boađus


Definition: tid, poeng man oppnår

Ásttoáigi ja faláštallan:báittohat


Definition: I offside (utt åffsaid) i fotball og bandy: det at en spiller befinner seg på motstanderens banehalvdel og bare har én motspiller mellom seg og motstanderens mål idet en medspiller sender ballen til ham; i ishockey: det at en spiller går inn i motstanderens forsvarsfelt før pucken, eller at han spiller pucken fra eget forsvarsfelt til en spiller på andre siden av midtlinjen bli avblåst for o- / en klar o-


Definition: av eng. off side, eg.: utanför (den rätta) sidan; på fel sida; av eng. off (se OFFSET) o. side (se SIDA)] idrott. term i vissa lagspel, ss. fotboll, bandy o. ishockey.

Ásttoáigi ja faláštallan:bänk

 • benk (N)
  Sanctioned: true

 • bänk (N)
  Sanctioned: true


Definition: 1. enkel, hård sitt­möbel för flera personer med eller utan rygg- och arm­stöd; vägg­fast eller flyttbar; 2. av­lång skiva som ut­gör över­del i fast in­redning och an­vänds som under­lag för verksamhet eller för förvaring; 3. (vanligen i sammansättning) driv­bänk.

Ásttoáigi ja faláštallan:bänka

 • benka (N)
  Sanctioned: true


Definition: placera t.ex. fotbolls­spelare på avbytar­bänken

Ásttoáigi ja faláštallan:dahkadallat

 • filme (V)
  Sanctioned: true


Definition: Simulere skade. Fotballspilleren f-t for å få frispark

Ásttoáigi ja faláštallan:doarestjievtjastibme

Ásttoáigi ja faláštallan:duopmár


Definition: liehket duobmár valástallamin


Definition: person utpekt til å bedømme prestasjoner og/el. påse at regler overholdes: være dommer i en konkurranse


Definition: person utpekad till att bedöma prestationer och/eller övervaka att regler hålles; vara domare i en tävling

Ásttoáigi ja faláštallan:dustet

 • dempe (V)
  Sanctioned: true

 • ta emot (MWE)
  Note: en boll
  Sanctioned: true
 • ta ner (MWE)
  Note: en boll
  Sanctioned: true
Ásttoáigi ja faláštallan:finálla


Definition: låhpalasj jali maŋemus tjiektjam/spellam gilbbusin


Definition: avsluttende kamp i en konkurranse

 • final (N)
  Sanctioned: true


Definition: avslutande match i en tävling

Ásttoáigi ja faláštallan:fotbollsspel

Ásttoáigi ja faláštallan:gaskkamuttu vuorru

 • pause (N)
  Sanctioned: true


Definition: halvtid omgang


Definition: paus mellan första och an­dra halv­lek i vissa boll­spel, bl.a. fot­boll

Ásttoáigi ja faláštallan:gasskadáfo

Ásttoáigi ja faláštallan:gehtjadahka


Definition: gehtjadahka, alladis gåsstå besa gæhttjat roahtto-/bállotjiektjamav jali ietjá valástallamav


Definition: Tribune, oppbygde tilskuerplasser, særlig rundt idrettsarena


Definition: läktare, upphöjd åskådarplats

Ásttoáigi ja faláštallan:gieđasteapmi


Definition: Giedastibme l njuolgadus bállotjiektjamin, gå tjiektje bállov/roahtov duosstu giedajn. Jus "giedasta" de boarko njuolgadusáv. Dåssju mållagáhttar bæssá giedajn duosstot.

 • hands (N)
  Sanctioned: true


Definition: (fotball) regelbrudd ved at en spiller utenom målvaktene bruker en hånd (eller arm) på ballen


Definition: o­tillåten beröring av bollen med handen eller under­armen i fot­boll

Ásttoáigi ja faláštallan:guossesjalljo


More info: I ballspill


Definition: tävlingsplats som inte ligger i hem­orten för laget i fråga

Ásttoáigi ja faláštallan:guossetjiektjam

Ásttoáigi ja faláštallan:guovddášduostuheaddji


Definition: defensiv, sentral eller offensiv midtbanespiller (fotball)


Definition: spelare på mitt­fältet i fot­boll m.m.

Ásttoáigi ja faláštallan:guovddášgierdu


Definition: (ballsport) Der man starter kampen, og setter den i gang igjen etter at skåringer.

Ásttoáigi ja faláštallan:guovddášsárggis

Ásttoáigi ja faláštallan:gávdda


Definition: sesong; tidsrom, periode, termin


Definition: säsong; tidsrymd, period, termin

Ásttoáigi ja faláštallan:hiejttemsjnjurgganis


Definition: signal som inne­bär att en tävling av­bryts till­fälligt el. definitivt

Ásttoáigi ja faláštallan:hárjehallan

Ásttoáigi ja faláštallan:juogosnjunnjusj

Ásttoáigi ja faláštallan:lijggetjiektje

Ásttoáigi ja faláštallan:linjáduopmár

Ásttoáigi ja faláštallan:loahppatjiektjam


Definition: avsluttende spill, for eksempel idrettsturnering / nå s-et i VM i fotball

Ásttoáigi ja faláštallan:ládam

Ásttoáigi ja faláštallan:ládamjuogos

Ásttoáigi ja faláštallan:maŋojtjiektje

Ekonomiija ja gávppašeapmi:mearreáigi


Definition: sesong; tidsrom, periode, termin education: periode som skoleåret er delt i og som avsluttes med karakteroppgjør; jf. semester


Definition: säsong; tidsrymd, period, termin

Ásttoáigi ja faláštallan:meašttir


Definition: person som har vunnet et mesterskap (eller er rangert som den dyktigste på sitt område): han, hun er norsk mester i orientering


Definition: 1. person med beprövad och all­mänt erkänd kompetens; 2. som vunnit mästerskaps­tävling eller liknande tävling

Ásttoáigi ja faláštallan:meašttirvuođagilvvut

Ásttoáigi ja faláštallan:moalla


Definition: juosik gåsi/mav galga jåksåt jali juojddá majt/mav galga dæjvvat. Valástallamsuorgen/spårtån: Viegaj álggosátsos gitta mållasáhtsuj; jåvsåj mållaj ájgen 3.41.5. Bállospelan: tjievtjastij mållaj, dejvaj målav, målav dagáj / tjievtjastij måla badjel, ittjij dejva målav, tjuottjoj målan/måla duogen.

 • mål (N)
  Sanctioned: true


Definition: noe som skal nåes: reisens mål / lede løpet fra start til mål / han kom i mål på tiden 3.41.5;(i skyting) treffe målet / skyte til måls // skyte (høyt) over målet bruke (alt)for sterke midler og dermed forfeile sin hensikt; (i ballspill) lage, score, skyte mål / Skeid vant, tapte med ett mål; stå i mål //

 • mål (N)
  Sanctioned: true


Definition: ngt som bör uppnås: resans mål, leda loppet från start till mål. Han kom i mål på tiden 3.41.5 Inom skytte; träffa målet, skjuta på mål, skjuta högt över målet. Tapa ett mål, stå i målet.

Ásttoáigi ja faláštallan:mohkkasaddat


Definition: (försöka) föra boll (eller puck) förbi mot­ståndare genom små fintande rörelser i fot­boll, is­hockey m.fl. spel

Ásttoáigi ja faláštallan:målladáfo

Ásttoáigi ja faláštallan:mållalinnja

Ásttoáigi ja faláštallan:mållastoalppa

Ásttoáigi ja faláštallan:målsostjiektje


Definition: person som ersätter någon annan i fotboll

Ásttoáigi ja faláštallan:neljadisfinálla

Ásttoáigi ja faláštallan:nivkedit roahtov


Definition: nivkedit roahtov/bállov åjvijn; dæjvvat roahtov/bállov åjvijn


Definition: i fotball: spille ballen med hodet, heade n- ballen i mål


Definition: spela (bollen) med huvudet; stöta till (bollen) med huvudet

Ásttoáigi ja faláštallan:njunuščiekči

 • spiss (N)
  Sanctioned: true

Ásttoáigi ja faláštallan:njuolggačievččasteapmi


Definition: tildeles et fotballag når motparten bryter reglene. Utføres fra stedet forseelsen skjedde. Tilsvarende frislag og frikast i andre ballspill.


Definition: rätt att med foten spela liggande boll till med­spelare eller mot mål utan att hindras av mot­spelare som kompensation för mot­ståndares regel­brott; i fot­boll

Ásttoáigi ja faláštallan:njálmmušteapmi


Definition: inom sport, exempelvis fotboll

Ásttoáigi ja faláštallan:nårddådit

 • takle (V)
  Sanctioned: true


Definition: takle med kroppen

Ásttoáigi ja faláštallan:ravdarádjá


Definition: linje langs siden av f.eks en fotballbane. Ballen ble spilt utover sidelinjen.

Ásttoáigi ja faláštallan:ravdačiekči


Definition: vingspiller


Definition: eller ytter
Explanation: Spelregler för fotboll 2013 http://fogis.se/ImageVault/Images/id_85833/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

Ásttoáigi ja faláštallan:rijkkajuogos


Definition: i sport


Definition: i sport

Ásttoáigi ja faláštallan:roahttotjiektjamsjalljo


Definition: Roahttotjiektjamsjalljo l sadje/salljo gånnå roahtov/bállov tjiektji


Definition: En fotballbane er en bane hvor det spilles fotballkamper

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:rullet


Definition: Sirddelasstet jali sláddit internæhtta bielev vuolus jali bajás

 • rulle (V)
  Sanctioned: true

 • rulla (V)
  Sanctioned: true
 • scrolla (V)
  Note: skrolla
  Sanctioned: true
Ásttoáigi ja faláštallan:rájddotjiektjam

... further results