Collection:SD-terms-č

From TermWiki
Jump to: navigation, search

All articles from SD-terms starting with č

 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 416 articles in this collectionSource Davvisámegiella Suomen kieli Norsk bokmål Svenska Latin Åarjelhsaemien Julevsámegiella Anarâškielâ Nuõrttsää’mǩiõll English Nynorsk
Luonddudieđa ja matematihkka:guollegoaskin, guollefálli, guollet


Explanation: Dohkkehuvvon 003/13
More info: Háigirlottit, ciconiiformes, storkefugler


More info: G

Geografiija:Čuolejávri


Definition: (i Finland)

Medisiidna:čahpan


Definition: kunto

 • stell (N)
  Sanctioned: true

 • vård (N)
  Sanctioned: true

Teknihkka industriija duodji:čahppadat

Ásttoáigi ja faláštallan:časkinreaidu

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:čatnat


More info: yhdistää?

 • binda (V)
  Sanctioned: true

Ekonomiija ja gávppašeapmi:čatnosat

Guolástus:čavgamoardda


Definition: čanus reašmi ja nuohti/ fierpmi gaskkas, ráhkaduvvon nu ahte nuohtti/ fierbmi orru oalle čavgadit čázis.


Definition: forbindelsen mellom tauet og garnet/ noten, utført slik at garnet/ noten, kommer til å stå forholdsvis stramt i vannet

Luonddudieđa ja matematihkka:čavgenspelle

Ekonomiija ja gávppašeapmi:čađačála

Ekonomiija ja gávppašeapmi:čađačállinbábir

Luonddudieđa ja matematihkka:čeabet

 • hals (N)
  Sanctioned: true


Definition: halslignende fremspring på fjell

 • hals (N)
  Sanctioned: false

Medisiidna:čeabet

 • hals (N)
  Sanctioned: true

 • hals (N)
  Sanctioned: true

Teknihkka industriija duodji:čeabetgođa

 • hals (N)
  Sanctioned: true


Definition: istedet for skjerf

 • buff (N)
  Sanctioned: false

Luonddudieđa ja matematihkka:čearru

Guolástus:čeavanolle


Definition: Stuorimus ulli, geavvá oktii mánus. Go lea stuoračáhci, de lea stuora fiervá maid


Definition: Högsta flod, händer en gång i månaden.

Guolástus:čeret


Definition: nuohttut jieŋa vuolde

 • fiske (V)
  Sanctioned: true


Definition: fiske med not under isen

 • fiska (V)
  Sanctioned: true


Definition: Fiska med not under isen.

Teknihkka industriija duodji:čibbi


Definition: buolva ja čibbi lea gápmasis.

čibbi lea mohkki revrres.


Definition: putken taive

 • kne (N)
  Sanctioned: true


Definition: bøy på et rør

även framdelsknä på belling


Definition: på belling

Dáidda ja girjjálašvuohta:čiegusoaivil

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:čiehka

Teknihkka industriija duodji:čiehkaprisma


Definition: vinkel: hellingen mellom to linjer, vinkelens ben, som går ut fra samme punkt, vinkelens toppunktprisme: (av gr.) (mat.), et polyeder begrenset av parallellogrammer (sidene) og to kongruente mangekanter (endeflatene)

Ásttoáigi ja faláštallan:čiekčangilvaleamit

Ásttoáigi ja faláštallan:čiekčansadji

Stáda almmolaš hálddašeapmi:čielga eanetlohku


Definition: lohku - lohkui - loguide

Teknihkka industriija duodji:čielga ivnnit

Servodatdieđa:čielgamielki

Ekologiija ja biras:čielgaoaidnu

Medisiidna:čielgeađa

Servodatdieđa:čielgedeahkki

Medisiidna:čielgedoalan

Medisiidna:čielgedákti


Definition: Täävtih moh lahtojeh oohtân čielgin t. čielgimielgâsin.

Medisiidna:čielgestielgu


Definition: (stivere)

Servodatdieđa:čielgečaskkis

Ekonomiija ja gávppašeapmi:čielggadanbeaivi

Ekonomiija ja gávppašeapmi:čielggadanáigemuddu

Stáda almmolaš hálddašeapmi:čielggadeapmi

Stáda almmolaš hálddašeapmi:čielggadit

Medisiidna:čielgi


Definition: rygg (på mennesker bare når det er tale om noe inne i ryggen)


Definition: Sojelis tähtikuálus ulmuu teikkâ ellee čielgist moos ertpeltäävtih lahtojeh.

Guolástus:čielgi


Definition: gč. liidnačielgi


Definition: hovedsnøre på line som fortømmene henger i

Luonddudieđa ja matematihkka:čielkkis


Definition: gč. čielkkis

 • teist (N)
  Sanctioned: true

Luonddudieđa ja matematihkka:čielkkis 1


Definition: gč. čielkkis
More info: Riddolottit, charadriiformes, vade-,måse- og alkefugl gávdno sátni.org,

 • teist (N)
  Sanctioned: true


Explanation: Stižža passer her, virker som čielkkis er lomvi
More info: F

Ásttoáigi ja faláštallan:čierastat

 • sklie (N)
  Sanctioned: true

Luonddudieđa ja matematihkka:čierggesrásttis


More info: Cihcelottit, passeriformes, spurvefugler


More info: G

Guolástus:čievra


Definition: stuoračeavru gč. reašši

Luonddudieđa ja matematihkka:čievra

 • grus (N)
  Sanctioned: true

 • grus (N)
  Sanctioned: true

Ekologiija ja biras:čievraassi

Ekologiija ja biras:čievraluodda

Medisiidna:čievččadanlihkadeapmi

Guolástus:čieŋalvuohta

 • dybde (N)
  Sanctioned: true

Luonddudieđa ja matematihkka:čiksa

... further results