Collection:SD-terms-l

From TermWiki
Jump to: navigation, search

All articles from SD-terms starting with l

 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 630 articles in this collectionSource Davvisámegiella Suomen kieli Svenska Norsk bokmål Åarjelhsaemien Julevsámegiella Anarâškielâ Julevsámegiella Nuõrttsääʹmǩiõll Latin English Nynorsk
Ekologiija ja biras:A21 Tienristeys


More info: boares Liikenneturva távvalis geaidnoearru

Servodatdieđa:laboratoria


Definition: lokal där man gör vetenskapliga eller tekniska undersökningar


Explanation: laboratorije-laboratorijasse
More info: Gïeletjïerte

Guolástus:ladjodeaddu


Definition: ladjodeattut golgadeamis


More info: paino kalastusverkossa

Ekonomiija ja gávppašeapmi:lagahit

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:lagasfierpmádat

Ekologiija ja biras:lagasjohtolat

Luonddudieđa ja matematihkka:lagasmeahcci

Gulahallanteknihkka:lagastelefuvdna

Huksenteknihkka:lahcáčáhci

Medisiidna:lahkadovdda

Medisiidna:lahkananvuohki

Medisiidna:lahkaneapmi

Luonddudieđa ja matematihkka:lahppu

 • lav (N)
  Sanctioned: false

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:laktit

Servodatdieđa:laktosageahpiduvvon mielki

Huksenteknihkka:lanjadat


Definition: bolig som består av ett eller flere rom og kjøkken
Explanation: En leilighet har som regel også bad og wc.


Definition: årrome-sijjie man lea jijnjebh akte tjiehtjelijstie, jih dovne tjøøke
Explanation: Siejhme gåetieluhpien aaj sjiere lååvkeme-tjiehtjelem jih ohtjegåetiem.

Huksenteknihkka:lanjastit


Definition: rakennusprosesissa


Definition: i byggnadsprocessen


Definition: (i byggeprosessen)

Ásttoáigi ja faláštallan:lasseminuhtta

Ekonomiija ja gávppašeapmi:lasseárvodivatdieđáhus

Ekonomiija ja gávppašeapmi:lassibuvttadangollu

Ekonomiija ja gávppašeapmi:lassiealáhus

Stáda almmolaš hálddašeapmi:lassigažaldat

Ekonomiija ja gávppašeapmi:lassigollu

Ekonomiija ja gávppašeapmi:lassiluoitu

Servodatdieđa:lassioahppu

Ekonomiija ja gávppašeapmi:lassivuovdingollu

Stáda almmolaš hálddašeapmi:lassiváikkuhus

Servodatdieđa:lassiválljenfága

Stáda almmolaš hálddašeapmi:lassiárvodivat

 • moms (N)
  Sanctioned: true

Ekonomiija ja gávppašeapmi:lassiárvu

Ekonomiija ja gávppašeapmi:lassičoahkkingirji

Guolástus:lassá


Definition: njealječiegat rámma muoras, mearddi ráiggi birra


Definition: om åpningen på en merde

Medisiidna:lassájalgehat


Definition: jämna trösklar t.ex.

Luonddudieđa ja matematihkka:lastamuorra

Servodatdieđa:lastamáissat

 • majsflingor (N)
  Note: flinga - flingor
  Sanctioned: true


Definition: litet, lätt, tunt stycke av ngt, spec. av spann­mål preparerad på visst sätt
Explanation: cornflakes (rostade majsflingor); äta flingor med mjölk; frukostflingor; havreflinga, maisflinga/cornflakes (jfr. flingpaket), fullkornsflingor, frostflingor. Även av snö - snön föll i stora flingor.
More info: Hist.: sedan 1805 jfr no. flinga ’tunn skiva’; nära besl. med flänga


Definition: ristede maisflak (gjerne spist med melk)
Explanation: fra amerikansk-engelsk cornflakes [kårnfleiks], sammensatt av corn 'mais' og flake 'flak'. Også snøfille; snøflak; snøkorn
More info: Hist.: i flak (norrønt flaga femininum 'løsrevet stykke')

Luonddudieđa ja matematihkka:lastaruonas

Servodatdieđa:lastasaláhtta

Servodatdieđa:lasánja

Luonddudieđa ja matematihkka:latnja


Definition: ráhku? luoddaneapmi?


Definition: åpning, lem i fjellsiden

Servodatdieđa:latnjabiras

Servodatdieđa:latnjaliekkas

Álšateknihkka:latnjaliggen

Ekonomiija ja gávppašeapmi:latnjaláigu

Luonddudieđa ja matematihkka:latnjálassii hoigojuvvon bávttit

Eanandoallu:lavdnjedoaimmahat

Eanandoallu:lavdnječuohppan

Eanandoallu:lavdnječuohppansadji

Eanandoallu:lavdnji

 • torv (N)
  Sanctioned: true

Medisiidna:lađasbohtaneapmi

Medisiidna:lađassoddjilvuohta

... further results