Collection:SD-terms-u

From TermWiki
Jump to: navigation, search

All articles from SD-terms starting with v

 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 15 articles in this collectionSource Davvisámegiella Suomen kieli Norsk bokmål Svenska Julevsámegiella Nynorsk Åarjelhsaemien Anarâškielâ English Julevsámegiella Nuõrttsää’mǩiõll Latin
Dáidda ja girjjálašvuohta:U-hápmi

Luonddudieđa ja matematihkka:cizáščáihni


Definition: dohkkehuvvon 003/13
More info: Čáihnnit, piciformes, spettefugler


More info: G

Servodatdieđa:dáhkádusealáhat


Definition: eläke, jota maksetaan eläkkeensaajalle, jos hänen kokonaiseläketurvansa jää alle laissa säädetyn tason
More info: dáhkádus - takuu, tae


Definition: pension som betalas till en pensionstagare, om hans eller hennes totala pensionsskydd ligger under ennivå som fastställs i lag

Luonddudieđa ja matematihkka:uitu

 • kjos (N)
  Sanctioned: true


Definition: en liten kjos i et vann

Ekologiija ja biras:ulbmiljohtolat

Guolástus:ulli

 • flod (N)
  Note: motsats till ebb
  Sanctioned: true

Luonddudieđa ja matematihkka:ullimearra

 • flod (N)
  Sanctioned: true


Definition: tidvattnets höjande

Servodatdieđa:uminddet

Stáda almmolaš hálddašeapmi:unnitlohkoevttohus

Stáda almmolaš hálddašeapmi:unnitlohkolávdegoddi

Servodatdieđa:unnitálbmot

Stáda almmolaš hálddašeapmi:utgiver

Dáidda ja girjjálašvuohta:utøve kunst

Servodatdieđa:uŋggardit

Guolástus:uštet

 • dorge (V)
  Sanctioned: true