Collection:SD-terms-v

From TermWiki
Jump to: navigation, search

All articles from SD-terms starting with v

 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 753 articles in this collectionSource Davvisámegiella Norsk bokmål Suomen kieli Svenska Julevsámegiella Nynorsk Åarjelhsaemien Julevsámegiella Anarâškielâ Nuõrttsääʹmǩiõll English Latin
Geografiija:Viestarbađaeana

Guolástus:vajahas


Explanation: Vajahas lea aseheabbo go časkkis.
More info: Čuohppá guliid časkán. Dábálaččat lea časká 2-3 cm govdat. Stuora guoli čuohppá juohke lađđasa bokte.

Medisiidna:vajálduhttit


Definition: ii beroštit

Guolástus:vaksit


Definition: vaksit - vavssán - vaksen // guolli lassána, šaddá eambbo

 • øke (V)
  Sanctioned: true


Definition: (om fiskemengde), samler seg mer fisk

 • öka (V)
  Sanctioned: true


Definition: om fiskmängden

Ekonomiija ja gávppašeapmi:vallji

Ekologiija ja biras:valljijahkodat

Juridihkka:valljivuohta

Luonddudieđa ja matematihkka:valljudanmálle

 • jigg (N)
  Sanctioned: true

 • jigg Sanctioned: true

 • jig Sanctioned: true

Servodatdieđa:valmuesiepmanat

Servodatdieđa:valástallandoaimmat

Ásttoáigi ja faláštallan:valáštallamat

Servodatdieđa:valáštallanfágaid oahppoprográmma

Ásttoáigi ja faláštallan:valáštallanmáhttu

Ásttoáigi ja faláštallan:valáštallanmáhtuhárjehallan

Servodatdieđa:vanilljabihttá

Servodatdieđa:vanilljasokta

Luonddudieđa ja matematihkka:variašuvdnagovdodat / lávdagovdodat

Boazodoallu:varis

Ásttoáigi ja faláštallan:variáhtorruopma


More info: dárkkis buot ruopma-sánit

Ásttoáigi ja faláštallan:variáhtorskearru

Medisiidna:varraiskan


Definition: iskan - iskamii - iskamiidda

Guolástus:vavdadit


Definition: darvvihit, nuohti ja golgadaga oažžut darvánit gitta


Definition: få til å bli hengende fast, om not og garn

Guolástus:vavdat


Definition: vavdat - vavddan - vavden // nuohtti darvána stuora geađggi dahje eará duohkái, ferte badjosa mielde duohpat ja luvvet


Definition: når noten blir hengende fast i stein eller noe annet, man må trekke etter notens øverkant for å få løsnet noten vekk fra det som holder det fast

Medisiidna:vavddadit

Guolástus:vavddadit


Definition: vavddadit - vavddadan - vavddadin // darvánit máŋgii (nuohti ja golgadaga birra)


Definition: (flere ganger), om not, drivgarn

Guolástus:vavddas


Definition: vavddas - vavdasii - vavdasiidda // juoga masa nuohtti darvána \\ vievgŋa - vivgŋii - vievŋŋaide // geađgi, čoska ja sullasaš masa fierbmi sáhttá darvánit (nuorttabeale sátni)


Definition: stein eller noe annet på elvebunnen som noten blir hengende fast i

Guolástus:vavddasfanas


Definition: čuovvufanas, fanas mii čuovvu golgadeamis


Definition: under drivgarnfiske

Guolástus:veaddegáidnu


Definition: gáidnu ráhkaduvvon veattis, ferte oalle gassat, gáinnu geassá falahahkii go duohpá, veattis ráhkaduvvon vai govdu, lea álki geassit go lea oalle gassat


Definition: tau laget av rottrevler, må være ganske tykt, som man trekker over den ene skulderen og den andre armen når man haler, laget i rottrevle for at den skal flyte, lett å trekke fordi den er såpass tykk

Servodatdieđa:veaddestuollu

Eanandoallu:veaddit


Definition: holde innestengt

Ekonomiija ja gávppašeapmi:veadjehahttit

Luonddudieđa ja matematihkka:veadjoárja


Definition: stillingsenergi

Ekonomiija ja gávppašeapmi:veagaiduhttit

Servodatdieđa:veagalváldin

Ekonomiija ja gávppašeapmi:veahkadit

Eanandoallu:veahkadukta


Explanation: skorresje-skorresjasse
More info: elgå dåehkie, filnamn: 1.13 Historie,geografi og samfunnskunnskap 2014-06-05 Godkjent

Stáda almmolaš hálddašeapmi:veahkagoddi


Definition: krigsoperation med större armeförband som ett helt krig el. om händelseförlopppet på en av dess fronter.

Medisiidna:veahkaválddálašvuohta


Definition: válddálašvuohta - válddálašvuhtii - válddálašvuođaide

Servodatdieđa:veahkaválddálašvuohta


Definition: \\ váldi - váldái - válddiide \\ illásteapmi - illásteapmái - illástemiide

 • vold (N)
  Sanctioned: true


Definition: mishandling


Definition: pahoinpitely

 • makt (N)
  Sanctioned: true
 • våld (N)
  Sanctioned: true

Ekologiija ja biras:veahkkebiila


Definition: keessimfiävru
Explanation: Fiävru moin keessiđ pärttidâm aavdoid meddâl luodâpeeleest.

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:veahkkedialogagieddi

Servodatdieđa:veahkkedivššár


Definition: (person)

Stáda almmolaš hálddašeapmi:veahkkeneavvoguovddáš


Explanation: viehkievierhtiejarnge-viehkievierhtiejarngese
More info: Gïeletjïerte

Ekonomiija ja gávppašeapmi:veahkkeregisttar

Servodatdieđa:veahkkeráđđealmmái


Definition: almmái - albmái - albmáide

Juridihkka:veahkkeásahus

Ekonomiija ja gávppašeapmi:veahkkeávnnas


Explanation: viehkievierhtie-viehkieveartan

Luonddudieđa ja matematihkka:veahttačáhceguolli

Boazodoallu:veaiddalas

 • fritt (N)
  Sanctioned: true

Boazodoallu:veaiddalis


Definition: som går fritt omkring, streifer om på egen hånd, især om rein

... further results