Collection:Seksuálavuođa sátnegirji - Seksuaalʼlažvuõđ sääʹnnǩeʹrjj - Seksuaalvuođâ sänikirje

From TermWiki
Jump to: navigation, search


 • This collection has been sanctioned on this date: 2019/11/04 (YYYY/mm/dd)
 • There are 199 articles in this collectionSource Davvisámegiella Anarâškielâ Nuõrttsääʹmǩiõll Suomen kieli Norsk bokmål Svenska Åarjelhsaemien Julevsámegiella
Medisiidna:AIDS


Definition: (Acquired Immunodeficiency Syndrome) dahjege immunajávku lea hiv-infekšuvnna maŋimus muddu, mas eallagiid immunavuogádat lea čielgasit geahnohuvvan. Hiv-dálkasat eastadit AIDS-muttu čálgamis. Loga lasi HIV:s suomagillii.


Definition: (Acquired Immunodeficiency Syndrome) teikkâ immunláppu lii hiv-infektio majemuš muddo, mast orgaanvuáháduv immunvuáhádâh lii čielgâsávt hiäjusmum. Hiv-talkkâseh estih AIDS-mudo ovdáneme. Luuvâ lase HIV:st suomâkielân.


Definition: (Acquired Immunodeficiency Syndrome) leʹbe immuun jaauk lij HIV-infektio mââimõs pââʹjj, koʹst oummu organiism immuunriâšldõk lij čiõlggsânji huânn’nam. Hiv-talkkâz câʹǧǧe AIDS-pââʹj ouddnummuž.


Definition: AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) eli immuunikato on hiv-infektion viimeinen vaihe, jossa elimistön immuunijärjestelmä on selvästi heikentynyt. Hiv-lääkkeet estävät AIDS-vaiheen kehittymisen. Lue lisää HIV:stä

 • AIDS (N)
  Sanctioned: true

 • AIDS (N)
  Sanctioned: true

Medisiidna:PAPA-iskkus


Definition: dárkkuha bođuseallaiskosa, mii dahkkojuvvo nissoniidda. Čájánas váldojuvvo cinnevuođus ja goaŧu njálmmis. Čájánasváldin sáhttá dovdot smávva cikcemin čoavjjevuolis. PAPA-čájánas ii dábálaččat dárbbaš váldit vuollel 20-jahkásaččas.


Definition: uáivild pođoisellâiskos, mii tahhoo nisonáid. Čááitus váldoo iämáduv vuáđust já kuáhtu njäälmist. Čáitusväldim puáhtá tubduđ smavvâ capciittâhhân čuávjivuáđust. PAPA-čáittus ij táválávt taarbâš väldiđ vuálá 20-ihásijn.


Definition: miârkkšââvv pååđsellteeʹst, koon vääʹldet neezznin. Čuäjtõõzz vääʹldet njuõckkčoddi vuâđast da vuõbd njääʹlmest. Čuäjtõsvälddmõš vuäitt tåbddjed uʹcc čeppjummšen vueʹllčååuʹjest. PAPA-čuäjtõõzz ij takainalla taarbâž väʹldded vuâlla 20-ekksain.


Definition: tarkoittaa naisille tehtävää irtosolukoetta. Näyte otetaan emättimen pohjasta ja kohdun suulta. Näytteenotto voi tuntua pienenä nipistyksenä alavatsalla. PAPA-näytettä ei yleensä tarvitse ottaa alle 20-vuotiaalta.

Medisiidna:PMS-dávdamearka


Definition: (premenstruála dávdamearkaovttastupmi) ovdal dávdamearkkaid, mat bohtet ovdal mánodávddaid. Dát dávdamearkkat sáhttet leat ovdamearkka dihte bohtti, váibbasvuohta, hárpmasvuohta, čoavjevuolle- ja čielgebákčasat, oaivesearggahat, liikeváttut ja čiččiid hearkivuohta.


Definition: uáivild tavdâmeerhâid, moh šaddeh ovdil mánusijd. Taah tavdâmeerhah pyehtih leđe ovdâmerkkân paddâm, vaibâsvuotâ, erduuvuotâ, čuávjivuáđu- já čielgipohčâseh, uáivipoovčâs, liškevááduh já njamai herkkivuotâ.


Definition: oudldõõzz (premenstruaalʼlaž oudldõsõhttâm) miârkkšâʹvve ouddâl männʼjõõžž puõʹtti oudldõõzzid. Täk oudldõõzz vuäiʹtte leeʹd ouddmiârkkân påssummuš, viõssmõš, kõõđõõttmõš, vueʹllčåuʹjj- da risttseäʹlǧǧčueʹccem, vueiʹvvkõpp, leʹšǩǩvaiggâdvuõđ da rõõʹddi ääʹrjesvuõtt.


Definition: tarkoittaa ennen kuukautisia tulevia oireita. Näitä oireita voivat olla esimerkiksi turvotus, väsymys, ärtyneisyys, alavatsa- ja ristiselkäkivut, päänsärky, iho-ongelmat ja rintojen arkuus.

Medisiidna:aborta


Definition: dárkkuha áhpehisvuođa dahkubotkema. Juos háliida gaskkalduhttit álgán áhpehisvuođa, de galgá váldit oktavuođa doaktárii nu jođánit go vejolaš. Áhpehisvuođa gaskkalduhttin galggašii dahkkot ovdal 12. áhpehisvuođavahku. Loga lasi áhpehisvuođa gaskkalduhttimis suomagillii.


Definition: ađai čuávjum koskâldittem uáivild čuávjum potkim tátulávt. Jis haalijd koskâlduttiđ álgám čuávjum, te kalga väldiđ ohtâvuođâ tuáhtárân nuuvt jotelávt ko máhđulâš. Jis čuávjum áigu koskâlduttiđ, te tom kolgâččij porgâđ ovdil 12. čuávjumoho. Luuvâ lase čuávjum koskâldutmist suomâkielân.


Definition: miârkkšââvv vueʹrddempââʹj täättlaž loopptummuž. Jõs haaʹlad kõõskted vueʹrddempââʹj, âlgg väʹldded sõõrǥben õhttvuõđ dåhttra. Vuõzzvälddmõõžž õõlǥči tuejjeed ouddâl 12. vueʹrddemneäʹttel.


Definition: tarkoittaa raskauden keinotekoista päättämistä. Jos haluaa keskeyttää alkaneen raskauden, on otettava mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriin. Raskauden keskeytys tulisi tehdä ennen 12. raskausviikkoa. Lue lisää raskaudenkeskeytyksestä.

 • abort (N)
  Sanctioned: true

 • abort (N)
  Sanctioned: true

Medisiidna:anašeapmi


Definition: penis (~ cihppa) dahje seaksabierggas biddjojuvvo cinnái dahje bahtačoallái.


Definition: uáivild tom, et puočâ teikkâ seksipiergâs piäijoo kunjon teikkâ pottârááigán.


Definition: penis leʹbe seʹkssneävv piijât njuõckkčoddǥa leʹbe põttčuälla.


Definition: penis tai seksiväline laitetaan emättimeen tai peräsuoleen.

Medisiidna:análaseaksa


Definition: Análaseaksa dárkkuha bahtaráiggi njávkama ja ovdamearkka dihte anašeami. Análaseaksas ii sáhte šaddat áhpeheapmin, muhto kondoma galgá geavahit sierralágán baktearanjoammumiid ja sohkabealdávddaid eastadeami várás. Análaseaksas lea dehálaš geavahit valjis vuoidasa njalkkodahttima várás.


Definition: uáivild pottârääigi njavkkâm já ovdâmerkkân onâččem. Aanaalseeksist ij pyevti čuávjuđ, mut maaŋgâmuđusij bakternjuámumij já suhâpelitaavdâi estim várás kalga kevttiđ kondom. Aanaalseeksist lii tehálâš kevttiđ valjeeht vuoidâs njulčásmittem várás.


Definition: miârkkšââvv põttčâlmma õhttneei trooccmõõžž da ouddmiârkkân õhttmõõžž. Anaalseeʹksest ij vueiʹt čåujjad, leša kondoom âlgg ââʹnned määŋgnallšem bakteeʹrnjuämmam da seʹksskõõvi cõggâm diõtt. Anaalseeʹksest lij vääžnai ââʹnned jiânnai njââltõsvuõiddâz.


Definition: tarkoittaa peräaukkoon liittyvää hyväilyä ja esimerkiksi yhdyntää. Anaaliseksistä ei voi tulla raskaaksi, mutta kondomia tulee käyttää erilaisten bakteeritartuntojen ja sukupuolitautien ehkäisemiseksi. Anaaliseksissä on tärkeää käyttää runsaasti liukuvoidetta.

Medisiidna:aseksuála


Definition: lea olmmoš, geas leat hui unnán dahje eai ollenge jurdagat, himut dahje beroštupmi, mat laktásit seksualitehtii dahje seksii. Aseksuála olmmoš sáhttá vásihit emotionála geasuhusa man sohkabeallái beare ja ná leat ovdamearkka dihte hetero, homo, lesbo dahje biseksuála.


Definition: lii olmooš, kiäst láá uáli uccáá teikkâ iä ollágin jurduuh, himoh teikkâ mohtâvuotâ, moh lohtâseh seksualvuotân teikkâ seeksin. Aseksual ulmuu puáhtá emotionallávt kiäsuttiđ mii suhâpeelijd peri já návt leđe ovdâmerkkân hetero, homo, lesbo teikkâ biseksual.


Definition: lij ooumaž, ǩeäʹst liâ siõmmna leʹbe jiâ ni vooʹps seksuaal’lažvuõʹtte leʹbe sekssa õhttneei jurddi, haal leʹbe miõlǩieʹssem. Aseksuaal’laž ooumaž vuäitt ǩiõččlâʹstted emotionaal’laž ǩieʹssemviõǥǥ kuäbba sooǥǥbeälla täättas da nääiʹt leeʹd ouddm. hetero, homo, lesbo leʹbe biseksuaal.


Definition: on henkilö, jolla on hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalisuuteen tai seksiin liittyviä ajatuksia, halua tai kiinnostusta. Aseksuaalinen ihminen voi kokea emotionaalista vetovoimaa mihin sukupuoleen tahansa ja näin olla esimerkiksi hetero, homo, lesbo tai biseksuaali.

Medisiidna:birračuohppan


Definition: lea Suomas dálkkasdieđalaš doaibmabidju. Dábálaččat dainna dikšojuvvo bártniid čavges ovdanáhkki. Nieiddaid birračuohpahusaide ii leat Suomas dálkkasdieđalaš ágga, danin daid dahkan lea lágas gildojuvvon.


Definition: lii Suomâst talhâstieđâlâš toimâ. Táválávt toin tivoduvvoo kaandâi čovgâ ovdânähki. Nieidâi pirrâčuopâdmân ij lah Suomâst talhâstieđâlâš aggâ, tanen ton olášuttem lii laavâst kieldum.


Definition: Pirrčuõppmõš Lij Lääʹddjânnmest taalkâstiõđlaž tuåimm. Takainalla tõin hååidat paaʹrni čougg pââimõsčååuʹd. Niõđi pirrčuõppmõõžžid ij leäkku Lääʹddjânnmest taalkâstiõđlaž vuâđđ, tõn diõtt tõi tuejjummuš lij lääʹjjest ǩiõlddum.


Definition: on Suomessa lääketieteellinen toimenpide. Tavallisesti sillä hoidetaan poikien kireää esinahkaa. Tyttöjen ympärileikkauksille ei ole Suomessa lääketieteellistä perustetta, siksi niiden tekeminen on laissa kielletty.

Medisiidna:biseksuála


Definition: lea olmmoš, geas leat erohtalaš, emotionála dahje/ja seksuála dovdamušat dievdduid ja nissoniid guovdu.


Definition: lii olmooš, kiäst láá erotliih, emotionalliih teikkâ/já seksual tubdâmušah almaid já nisonáid.


Definition: lij ooumaž, ǩeäʹst liâ eroottlaž, emotionaal’laž leʹbe/da seksuaal’laž tobddi åummaid di neezznid.


Definition: on henkilö, jolla on eroottisia, emotionaalisia tai/ja seksuaalisia tunteita miehiä ja naisia kohtaan.

Medisiidna:buhtadusvuloš seaksa


Definition: lea seaksa iešguđetlágán daguid lonuheapmi ruhtan dahje eará ovdamunnái, ovdamearkka dihte biktasiidda dahje gárrenávdnasiidda. Seaksa oastin dahje dan geahččaleapmi lea rihkus vuollel 18-jahkásaččas.


Definition: lii seeksi jieškote-uvlágán tavoi lonottem ruttân teikkâ eres ovdâdâssáid, ovdâmerkkân pihtâsáid teikkâ uáivádittee amnâsáid. Seeksi uástim vuálá 18-ihásijn teikkâ uástim keččâlem lii rikos.


Definition: lij seeʹks leʹbe jeeʹresnallšem seksuaal’laž tuejai vaajtummuž teägga leʹbe jeeʹres ouddõʹsse, ouddmiârkkân pihttsid leʹbe peäʹncid. Seeʹks vuästtmõš leʹbe tõn ǩiččlõddâm vuâlla 18-ekksast lij reäʹǩǩõs.


Definition: on seksin eli erilaisten seksuaalisten tekojen vaihtamista rahaan tai muuhun etuun, esimerkiksi vaatteisiin tai päihteisiin. Seksin ostaminen tai sen yritys alle 18-vuotiaalta on rikos.

Medisiidna:buđđá


Definition: eat dievdduid vuolledábiid/sohkabealorgánaid oassi. Bálloburssas leat bállut ja lassebállut.

Bálluid bargun lea buvttadit sagahanseallaid ja testosterona. Loga lasi bálluin suomagillii.

 • kuolâ (N)
  Note: Maaŋgâlovvoost kiävttoo meiddei almaiulmuu teikkâ oresellee piergâsijn ubâlâsvuotân.
  Sanctioned: true
  Paradigm


Definition: lii almai suhâorgaanij uási. Kuolâpuursâst láá kuolah já lasekuolah. Kuolâi pargon lii pyevtittiđ šovâttemseelâid já testosteron. Luuvâ lase kuolâin suomâkielân.


Definition: liâ vueʹss åumma šõkknemneävvain. Kuõllsiâkkâst liâ kuõl di lââʹsskuõl.

Kuõli tuejj lij šõddeed šõõǥǥtõs-siõmmnid da testosteroon.


Definition: Kivekset ja kivespussi ovat osa miehen sukuelimiä. Kivespussissa sijaitsevat kivekset sekä lisäkivekset. Kivesten tehtävä on tuottaa siittiöitä ja testosteronia. Lue lisää kiveksistä.

Medisiidna:bárdnevuohta


Definition: doaba adnojuvvo olbmos, gii ii leat vásihan anašeami.


Definition: tuávádâh kiävttoo kaandâst tâi almast, kiäst iä lah onâččemfeeriimeh.


Definition: -fiʹttõõzz ââʹnet oummust, ǩii ij leäkku võl ǩiõččlâsttam õhttmõõžž.


Definition: käsitettä käytetään henkilöstä, joka ei ole kokenut yhdyntää.

Medisiidna:cihppa


Definition: lea dievddu sohkaealán


Definition: ađai penis lii almaa suhâorgaan


Definition: lij åumma šõkknemneävv


Definition: on miehen sukuelin

 • penis (N)
  Sanctioned: true

Medisiidna:cihppaoaivi


Definition: dárkkuha penisa oaivvi. Guovdu cihppaoaivvi lea gožžaoari (~ gužža-) ráigi, mas gožža ja siepmangolggus golggiidit olggos. Cihppaoaivi lea dávjá dovdohearkkes sadji.


Definition: ađai puojâ uáivi uáivild penis uáivi. Kuávdoo puojâ uáivi lii kužžâräigi, mast kužžâ já siemâkolgos kolgá olgos. Puojâ uáivi lii távjá herkki kuoskâtmân.


Definition: miârkkšââvv peniizz ǩeeʹjj. Terska kõõskâst lij koǯǯpååʹcc reäiʹǧǧ, koʹst koǯǯ da siõmkoolǥâs puäʹtte åålǥas. Terska lij täujja tåbddääʹrjes päiʹǩǩ.


Definition: tarkoittaa peniksen päätä. Keskellä terskaa on virtsaputken aukko, josta virtsa ja siemenneste tulevat ulos. Terska on usein tuntoherkkä alue.

 • ollon (N)
  Sanctioned: true

Medisiidna:cinneanašeapmi


Definition: lii seksi, mast suormâ, seksitiŋgâ teikkâ puočâ piäijoo iämádâhân.


Definition: lij seʹkss, koʹst suõrmm, seʹkssneävv leʹbe penis čääŋŋ njuõckkčoddǥa.


Definition: on seksiä, jossa sormi, seksiväline tai penis työntyy emättimeen.

Medisiidna:cinnebuoskan


Definition: gohčoduvvo buoskka sulastahtti jiena, mii šaddá go cinnái boahtán áibmu burgasa seaksa, dego anašeami áigge olggos. Namas fuolakeahttá dat ii doala sisttis hája dahje čoallegássaid.


Definition: kočoduvvoo puoskâ sulâstittee jienâ, mii šadda ko iämádâhân čoggâšum áimu purgán seeksi, nuuvtko onâččem ääigi olgos. Noomâst huolâhánnáá tot ij toolâ sistees haajâ teikkâ čuálikaasuid.


Definition: kååččat puõckknallšem jiõn, kååʹtt šâdd, ǥu njuõckkčoddǥa jouddâm äimm puʹrǧǧââvv seeʹks, diǥu õhttmõõžž poodd meädda. Nõõmâst huõlǩani tõt ij ââʹn seʹst haaj leʹbe čueʹllõsgaazzid.


Definition: kutsutaan pierun kaltaista ääntä, joka syntyy kun emättimeen joutunut ilma purkautuu seksin, kuten yhdynnän aikana ulos. Nimestä huolimatta se ei sisällä hajua tai suolistokaasuja.

Medisiidna:cinni


Definition: lea nissona vuolledábiid/sohkabealorgánaid bohccilágán ja deahkkás oassi, mii ovttastahttá olgguldas vuolledábiid/sohkabealorgánaid ja goaŧu. Loga eanet cinnis (~ cinnás) suomagillii.


Definition: lii nissoon suhâorgaanij pocceelágán já tekkiis uási, mii ovtâstit olgoldâs suhâorgaanijd já kuáhtu. Luuvâ eenâb iämáduvâst suomâkielân.


Definition: lij neezzan šõkknemneävvain påʹccnallšem da teäkkas vueʹss, kååʹtt õhttad ålggšõkknemneävvaid da vuõbd.


Definition: on naisen sukuelinten putkimainen ja lihaksikas osa, joka yhdistää ulkoiset sukupuolielimet ja kohdun. Lue lisää emättimestä.

Medisiidna:cinni vuohččecuozza


Definition: lea cinni bajimus seallagođus. Loga šliiveasiid dikšumis suomagillii.


Definition: lii iämáduv pajemus sellâkođos. Luuvâ šlijvease tipšomist suomâkielân.


Definition: lij njuõckkčoddi pââjmõs sellriâdd.


Definition: on emättimen päällimmäinen solukerros. Lue limakalvojen hoitamisesta.

Medisiidna:cinná


Definition: lea synonyma cinnái (~ gudnjui). Dat lea nissona sohkaealániid bohccilágán ja deahkkás oassi, mii ovttastahttá olgguldas sohkabealealániid ja goaŧu.


Definition: lii synonym iämádâhân. Tot lii nissoon suhâorgaanij pocceelágán já tekkiis uási, mij ovtâstit olgoldâs suhâpeliorgaanijd já kuáhtu.

 • vagina (N)
  Note: (vagina, vagina ~ vaginaaʹje)
  Sanctioned: true
  Paradigm


Definition: lij synonyym njuõckkčoddǥa. Tõt lij neezzan šõkknemneävvai påʹccnallšem da teäkkas vueʹss, kååʹtt õhttad ålggšõkknemneävvaid da vuõbd.


Definition: on synonyymi emättimelle. Se on naisen sukuelinten putkimainen ja lihaksikas osa, joka yhdistää ulkoiset sukupuolielimet ja kohdun.

Medisiidna:cis


Definition: lea olmmoš, gii lea duhtavaš sutnje riegádanmuttos meroštallojuvvon sohkabeallái. Cis lea vuostegeahči sátnái trans.


Definition: lii olmooš, kii lii tuđâvâš sunjin šoddâmmuddoost miäruštâllum suhâpiälán. Cis lii vyestikeeči sáánán trans.


Definition: lij ooumaž, kååʹtt lij toođvaž suʹnne šõddâmpoodd meäʹrtõllum sooǥǥbeälla. Cis lij vueʹsttbieʹll sänna trans.


Definition: on henkilö, joka on tyytyväinen hänelle syntymähetkellä määriteltyyn sukupuoleen. Cis on vastakohta sanalle trans.

Medisiidna:cuovkaneapmi


Definition: dárkkuha áhpehisvuođa gaskkalduvvama iešalddes. Cuovkaneami sivva ii leat álohii čielggas.


Definition: uáivild čuávjum koskâldume jiešmeidlist. Cuovkkânem suijâ ij lah ain čielgâs.


Definition: miârkkšââvv vuõzzvälddmõõžž jiõččaildes. Kõõskmõõnnmõõžž määin ij vuäǯǯ pâi tieʹtted.


Definition: tarkoittaa raskauden keskeytymistä itsestään. Keskenmenon syytä ei saada aina selville.

Medisiidna:dildo


Definition: lea seaksabierggas, mii sáhttá gohčoduvvot maid seaksastoagusin/-duhkorassan. Dildot leat iešguđetlágánat ja -sturrosaččat.


Definition: lii seksitiŋgâ, mon puáhtá kočodiđ meid seksisierrân. Dildoh láá jieškote-uvlágáneh já -stuárusiih.

 • dildo (N)
  Note: (dildo, dildo ~ dildooʹje)
  Sanctioned: true
  Paradigm


Definition: lij seʹkssneävv, koon vueiʹtet kåččad še seʹkss-siõrrkäuʹnnen. Dildo liâ jeeʹresnallšem da jeeʹres šoora.


Definition: on seksiväline, jota voidaan kutsua myös seksileluksi. Dildoja on erinäköisiä ja kokokoisia.

 • dildo (N)
  Sanctioned: true

Medisiidna:doaškut


Definition: lea nuppi doaškun (gieđain) dahje spihččen (mainna nu) seksuála giktaleami dahje giktašuvvama lasiheami várás. Dasa galget leat buot oassebeliid miehtan ja oktasaččat sohppojuvvon njuolggadusat.


Definition: lii liške tuáškum kuámmiráin teikkâ moinnii tiŋgáin seksual kihtâlem teikkâ kihtumvuođâ lasettem várás. Toos kalga leđe puoh uásipeelij mietâmuš já oovtâst soppum njuolgâdusah.


Definition: lij leeʹšǩ šliâpššlummuž kuäʹmmrin leʹbe måttmin neävvain seksuaal’laž ǩiʹhttjummuž leʹbe ǩiʹhttjõõvvmõõžž lââʹzztem diõtt. Tõõzz âʹlǧǧe leeʹd puki vueʹssbieʹli miâsttmõš da õõutveäkka suåppum vuâkkõõzz.


Definition: on ihon läimäyttelyä kämmenellä tai jollakin välineellä seksuaalisen kiihottamisen tai kiihottumisen lisäämiseksi. Siihen tulee olla kaikkien osapuolten suostumus ja yhteisesti sovitut säännöt.


Definition: slår huden med handflatan eller på något annat sätt för att öka sexuell upphetsning eller upphetsning. Det måste ha samtycke från alla parter och gemensamt överenskomna regler.

Medisiidna:dorvoseaksa


Definition: sisdoallá doaimmaid ja daguid, maid čuovvumuššan eai boađe seaksadávddat ja ii-plánejuvvon áhpehisvuohta.


Definition: siskeeld tooimâid já tavoid, moi čuávumuššân iä njuámu seksitaavdah teikkâ main ij pyevti čuávjuđ.


Definition: Staanseʹkss lij tuåimmjummuš da tuejj, koon seuʹrrjõssân šeästtai seʹksskõõvin da plaaneeǩâni čåujjmõõžžâst.


Definition: on toimintaa ja tekoja, jonka seurauksena vältytään seksitaudeilta ja ei suunnitellulta raskaudelta.


Definition: Det finns aktiviteter och gärningar som leder till att sexuellt överförbara sjukdomar och oplanerade graviditeter undviks.

Medisiidna:e-piller


Definition: leat hormonála áhpehisvuođa eastadanvuohki, ja dat váldojuvvojit beaivválaččat njálmmi bokte. Eastadanpillerat eai suddje seaksadávddain. Eastadanpillerat leat guovttelágánat.


Definition: láá hormonal čuávjum estimvyehi, já toh váldojeh piäiválávt njäälmi peht. Estimpillereh iä suoijâl seksitaavdâin. Estimpillereh láá kyevtilágáneh.


Definition: liâ juõʹǩǩpeeiʹv njääʹlm pääiʹǩ valddum hormonaal’laž mõõntõõllmõš vueʹrddempââʹj vuâstta. E-pilleeʹr jiâ suõjjâd seʹksskõõvin. E-pilleeʹr liâ kueiʹtnallšem: õhttuumcõggâmtableeʹtt da minipilleeʹr.


Definition: ovat päivittäin suun kautta otettava hormonaalinen raskauden ehkäisymenetelmä. Ehkäisypillerit eivät suojaa seksitaudeilta. Ehkäisypillereitä on kahdenlaisia.


Definition: är en daglig oral hormonell preventivmetod. P-piller skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar. Det finns två typer av p-piller.

Medisiidna:earásohkabealat


Definition: lea olmmoš, gean sohkabealli lea iežaslágán ovttastupmi dievdovuođa ja nissonvuođa. Transgender sáhttá vásihit iežas sohkabealeheapmin dahje máŋgga- dahje earásohkabealálažžan. Son eallá dievduvuođa ja nissonvuođa ráji alde, gaskkas dahje olggobealde. ///// Earásohkabealatolmmoš sáhttá leat sihke almmái ja nisson, mii nu almmáivuođa ja nissonvuođa gaskkas dahje dalle áibbas eará dán juogu olggobealde. Earásohkabealatvuohta sáhttá doaibmat badjedoaban earáide ii-binára sohkabealleidentitehtaide ovdamearkka dihtii gender fluid, gender queer ja sohkabeallekeahtes. Transgender-tearpma geavahuvvui ovdal earásohkabeallevuođa synonyman. Eaŋgalasgielas transgender čujuha transsohkabealat olbmuide. Buohkat binára sohkabeallejuogu olggobeale olbmot eai dovdda tearpma earásohkabealat sin sohkabealleidentitehtan.


Definition: olmooš uáivild ulmuu, kii puáhtá anneeđ jieijâs suhâpelettemmin, maŋgâ- teikkâ eressuhâpiälágin. Sun iälá almaivuođâ já nissoonvuođâ rääjist, toi kooskâst teikkâ ulguubeln.


Definition: miârkkšââvv oummu, kååʹtt vuäitt vueiʹnned jiijjâs sooǥǥbeäʹlteeʹmen, mäŋgg- leʹbe jeeʹres-sooǥǥbeällsiʹžžen. Son jeäll ååumvuõđ da neezzanvuõđ raajâst, tõi kõõskâst leʹbe åålǥbeäʹlnn.


Definition: tarkoittaa ihmistä, joka voi kokea itsensä sukupuolettomaksi, moni- tai muunsukupuoliseksi. Hän elää mieheyden ja naiseuden rajalla, niiden välillä tai ulkopuolella.

/////

Muunsukupuolinen ihminen voi olla sekä mies että nainen, jotakin mieheyden ja naiseuden väliltä tai sitten tyystin tämän jaon ulkopuolelta. Muunsukupuolisuus voi toimia kattokäsitteenä muillekin ei-binäärisille sukupuoli-identiteeteille, esimerkiksi gender fluid, gender queer ja sukupuoleton. Transgender-termiä käytettiin ennen muunsukupuolisuuden synonyymina. Englannin kielessä transgender viittaa transsukupuolisiin ihmisiin. Kaikki binäärisen sukupuolijaon ulkopuolella olevat eivät koe termiä muunsukupuolinen sukupuoli-identiteetikseen. [1]

Medisiidna:eastadankapsel


Definition: lea hormonála áhpehisvuođa eastadanvuohki. Kápsel biddjojuvvo jámihuvvon giehtaruohttasa liikki vuollái. Dat ii suddje seaksadávddain. Loga lasi eastadankápselis suomagillii.


Definition: lii čuávjum hormonal estimvyehi. Kapsel piäijoo čergijdittem maŋa kietâruottâs liške vuálá. Tot ij suoijâl seksitaavdâin. Luuvâ lase estimkapselist suomâkielân.


Definition: lij hormonaal’laž mõõntõõllmõš vueʹrddempââʹj vuâstta. Kapseeʹl piijât pääiklažjääʹmtummšest ǩiõttmaddi leeʹšǩ vuâlla. Tõt ij suõjjâd seʹksskõõvin.


Definition: on hormonaalinen raskauden ehkäisymenetelmä. Kapseli asetetaan paikallispuudutuksessa käsivarren ihon alle. Se ei suojaa seksitaudeilta. Lue lisää ehkäisykapselista.

Medisiidna:eastadanloasttar


Definition: lea hormonála áhpehisvuođa eastadanvuohki, mii liibmejuvvo liikái dábálaš loastara ládje. Eastadanloasttar ii suddje seaksadávddain. Loga lasi eastadanloastariin suomagillii.


Definition: lii čuávjum hormonal estimvyehi, mij lijmejuvvoo liiškán táválii laastar náálá. Estimlaastar ij suoijâl seksitaavdâin. Luuvâ lase estimlaastarijn suomâkielân.


Definition: lij leškka takai pläästarnalla liʹjmmjum hormonaal’laž mõõntõõllmõš vueʹrddempââʹj vuâstta. Cõggâmpläästar ij suõjjâd seʹksskõõvin.


Definition: on ihoon tavallisen laastarin tavoin liimattava hormonaalinen raskauden ehkäisymenetelmä. Ehkäisylaastari ei suojaa seksitaudeilta. Lue lisää ehkäisylaastarista.

Medisiidna:eastadanpiller


Definition: (~ prevenšuvdna-) lea hormonála áhpehisvuođa eastadanvuohki, mii váldojuvvo beaivválaččat njálmmi bokte. Eastadanpillerat eai suddje seaksadávddain. Eastadanpillerat leat guovttelágánat: seagášpillerat ja minipillerat. Loga lasi eastadantableahtain suomagillii.


Definition: lii čuávjum hormonal estimvyehi, mii váldoo piäiválávt njäälmi peht. Estimpillereh iä suoijâl seksitaavdâin. Estimpillereh láá kyevtilágáneh: ovtâstittum estimpillereh já minipillereh. Luuvâ lase estimpillerijn suomâkielân.


Definition: liâ juõʹǩǩpeeiʹv njääʹlm pääiʹǩ valddum hormonaal’laž mõõntõõllmõš vueʹrddempââʹj vuâstta. Cõggâmpilleeʹr jiâ suõjjâd seʹksskõõvin. Cõggâmpilleeʹr liâ kueiʹtnallšem: kuällascõggâmpilleeʹr da minipilleeʹr.


Definition: ovat päivittäin suun kautta otettava hormonaalinen raskauden ehkäisymenetelmä. Ehkäisypillerit eivät suojaa seksitaudeilta. Ehkäisypillereitä on kahdenlaisia: yhdistelmäehkäisypillerit ja minipillerit. Lue lisää ehkäisypillereistä.

Medisiidna:eastadanriekkis


Definition: lea plastihkas ráhkaduvvon, hormonála áhpehisvuođa eastadanvuohki, mii ásahuvvo cinnái. Eastadanriekkis ii suddje seaksadávddain. Loga lasi eastadanrieggás suomagillii.


Definition: lii lastikist rahtum, čuávjum hormonal estimvyehi, mii stellejuvvoo iämádâhân. Estimriegis ij suoijâl seksitaavdâin. Luuvâ lase estimriäggást suomâkielân.


Definition: lij plastiikkâst rajjum, njuõckkčoddǥa pijjum hormonaal’laž mõõntõõllmõš vueʹrddempââʹj vuâstta. Cõggâmrieʹǧǧes ij suõjjâd seʹksskõõvin.


Definition: on muovinen, emättimeen asetettava hormonaalinen raskauden ehkäisymenetelmä. Ehkäisyrengas ei suojaa seksitaudeilta. Lue lisää ehkäisyrenkaasta.

Medisiidna:eastadansoarpi


Definition: lea kemihkalaš áhpehisvuođa eastadanvuohki. Dan eastadanvuoibmi lea heittot iige dat galggaše goassige adnojuvvot okto, muhto álot ovttas muhtin eará eastadanvugiin, dego kondomain.


Definition: lii čuávjum kemiallâš estimvyehi. Ton estimvyeimi lii hyeni ige tot kolgâččii kuássin kevttuđ ohtuu, mut ain oovtâst motomáin eres estimvuovvijn, tego kondomáin.


Definition: lij kemiallaš mõõntõõllmõš vueʹrddempââʹj vuâstta. Tõn cõggâmviõkk lij hueʹnn ij-ka tõn õõlǥče ni kuäʹss ââʹnned tåʹlǩ õhttu cõggâmneävvan, seša pâi måttmin jeeʹres cõggâm-mõõntõõllmõõžžin, håʹt-i kondoomin.


Definition: on kemiallinen raskauden ehkäisymenetelmä. Sen ehkäisyteho on huono eikä sitä tulisi koskaan käyttää yksinään, vaan aina jonkin muun ehkäisymenetelmän, kuten kondomin kanssa.

Medisiidna:eastadansokta


Definition: lea kemiijalaš áhpehisvuođa eastadanvuohki. Dan eastadanvuoibmi lea heittot iige dat dat galggaše goassige adnot oktonassii, muhto álohii muhtin eará eastadanvugiiguin, dego kondomain. Loga lasi eastadansoarppis suomagillii.


Definition: lii čuávjum kemiallâš estimvyehi. Ton estimvyeimi lii hyeni ige tot kolgâččii kuássin kevttuđ ohtuunis, mut ain motomáin eres estimvuovvijn, tego kondomáin. Luuvâ lase estimsuuptâst suomâkielân.


Definition: lij kemiallaš mõõntõõllmõš vueʹrddempââʹj vuâstta. Tõn cõggâmviõkk lij hueʹnn ij-ka tõn õõlǥče ââʹnned cõggâmneävvan õhttu, peʹce pâi koin-ne jeeʹres cõggâm-mõõntõõllmõõžžin, håʹt mâka kondoomin.


Definition: on kemiallinen raskauden ehkäisymenetelmä. Sen ehkäisyteho on huono eikä sitä tulisi koskaan käyttää yksinään, vaan aina jonkin muun ehkäisymenetelmän, kuten kondomin kanssa. Lue lisää ehkäisyvaahdosta.

Medisiidna:eastadanspirála


Definition: lea unna, t-bustáva hápmásaš biergasaš, man doavttir bidjá goŧŧui áhpehisvuođa eastadeami várás. Spirálat leat guovttelágánat: veaikespirála ja hormonaspirála. Goabbáge spirálain ii suddje seaksadávddaid vuostá. Loga lasi eastadanspirálain suomagillii.


Definition: lii uccâ, t-puustuv hámásâš tiiŋgâš, mon tuáhtár piäjá kuáhtun čuávjum estim várás. Spiraleh láá kyevtilágáneh: veškispiiraal já hormonspiiraal. Kuábáškin spiralijn ij suoijâl seksitaavdâi vuástá. Luuvâ lase estimspiralijn suomâkielân.


Definition: lij siõm, t-bukvanallšem neävv, koon dåhttar peejj vuõʹbdde vueʹrddempââʹj cõggâm diõtt. Kõõrvõõǥǥ liâ kueiʹtnallšem: veäʹšǩǩ-kõõrvõk da hormoonkõõrvõk. Ij ni kuäbbaž kõõrvõk suõjjâd seʹksskõõvin.


Definition: on pieni, t-kirjaimen muotoinen esine, jonka lääkäri asettaa kohtuun raskauden ehkäisemiseksi. Kierukoita on kahdenlaisia: kuparikierukka ja hormonikierukka. Kumpikaan kierukka ei suojaa seksitaudeilta. Lue lisää kierukoista.

Medisiidna:eastadanvuohki


Definition: dárkkuha gaskaoami dahje vuogi, mainna sáhttá suddjet iežas seaksas, áhpehisvuođas dahje seaksadávddas. Loga lasi eastadanvugiin suomagillii.


Definition: uáivild káálvu teikkâ vyevi, moin puáhtá suojâliđ jieijâs seeksist čuávjum teikkâ seksitaavdâ vuástá. Luuvâ lase estimvuovijn suomâkielân.


Definition: miârkkšââvv neävv leʹbe kuånst, koon veäkka vueiʹtet suõjjõõttâd seeʹks poodd čåujjmõõžžâst leʹbe seʹksskõõvin.


Definition: tarkoittaa välinettä tai keinoa, jonka avulla voidaan suojautua seksissä raskaudelta tai seksitaudilta. Lue lisää ehkäisymenetelmistä.

Medisiidna:ejakulašuvdna


Definition: lea synonyma sátnái siepmancirgen (~ -cirgganas). Dat dárkkuha siepmangolgosa cirgema penisis (~ cihpas).


Definition: lii synonym sáánán siemâcirgám. Tot uáivild siemâkolgos cirgám penisist.


Definition: lij synonyym sänna siõmtrooss. Tõt miârkkšââvv siõmkolggâz roossmõõžž peniizzâst.


Definition: on synonyymi sanalle siemensyöksy. Se tarkoittaa siemennesteen purkautumista peniksestä.

Medisiidna:ekshibitionisma


Definition: dárkkuha vuoimmálaš (soapmásiin bákku sulastahtti) hálu neaktit earáide almmolaččat earret eará álas goruda dehe vuolledábiid/sohkabealorgánaid. Muhtin diliin dákkár dahku deavdá rihkkosa dovdomearkkaid.


Definition: uáivild vuáimálii (motomijn páágu sulâstittee) haalu čäittiđ iärásáid almolávt ovdâmerkkân päljis roopâ teikkâ suhâorgaanijd. Motomijn tiilijn tággáár taho tiävdá rikkoos tobdomeerhâid.


Definition: miârkkšââvv kõrr (måttmin pääkknallšem) haal čuäʹjted järrsid õlmmsânji jeäʹrbi mieʹldd päälljas vaard leʹbe šõkknemneävvaid. Koin-ne mieʹrin näkam tuåimmjummuš teâudd reäʹǩǩõõzz tobddõsmiârkid.


Definition: tarkoittaa voimakasta (joillakin pakonomaista) halua näyttää muille julkisesti muun muassa alastonta kehoaan tai sukuelimiään. Joissain tilanteissa tällainen toiminta täyttää rikoksen tunnusmerkit.

Medisiidna:endometriosa


Definition: lea buozalmas, mas goaŧu šliiveassi lea earánai sajes go goaŧus. Dan dávdamearkkat sáhttet dihttot ovdamearkka dihte mánodávdagihpun dehe anašangihpun. Dat sáhttá dikšujuvvot.


Definition: lii puácuvuotâ, mast kuáhtu šlijvease lii eres-uv saajeest ko kuáhtust. Ton tavdâmeerhah pyehtih tiettuđ ovdâmerkkân mánusâšpohčâsin teikkâ onâččempohčâsin. Tom puáhtá tipšođ.


Definition: lij puõʒʒâlm, koʹst vuõbd njeuʹllõsnjeuʹdd lij še jeeʹres sââʹjest ǥu vuõbdâst. Tõt vuäitt oudldâʹstted ouddmiârkkân männʼjõščuâccmõššân leʹbe õhttâmčuâccmõššân. Tõn vueiʹtet håiddad.


Definition: on sairaus, jossa kohdun limakalvoa sijaitsee muuallakin kuin kohdussa. Se voi oireilla esimerkiksi kuukautiskipuina tai yhdyntäkipuina. Sitä voidaan hoitaa.

Medisiidna:erekšuvdna


Definition: dárkkuha cihpa starggasnuvvama. Erekšuvnnas báisagođus dievvá varain, goas cihppa čuožžila ja báisá.


Definition: uáivild puojâ storgâsmume. Erektiost paisâkođos tiävá vooráin, já ton keežild puočâ čyežžil já páisá.

 • erektio (N)
  Note: (erektio, erektio ~ erektiooʹje)
  Sanctioned: true
  Paradigm


Definition: miârkkšââvv peniizz tâârǥummuž. Erektiost pååssaikoođõs teâuddai võõrin, di tâʹl penis kaggââtt ceäggad da pååss.


Definition: tarkoittaa peniksen jäykistymistä. Erektiossa paisuvaiskudos täyttyy verellä, jolloin penis nousee pystyyn ja paisuu.

Medisiidna:erekšuvdnaheađuštus


Definition: lea doaktára gávnnahan penisa (~ cihpa) doaibmaheađuštus, mii boahtá dávjá ovdamearkka dihte buozalmasas. Erekšuvdnaheađuštus lea dábálaš eallilan dievdduid váddu.


Definition: lii tuáhtár selvâttâm penis toimâhemâdâs, mii šadda távjá ovdâmerkkân puácuvuođâ keežild. Erektiohemâdâs lii táválávt elilâm almai váddu.


Definition: lij dåhttar tuõttâm peniizz tuåimmjemheämmõs, kååʹtt šâdd täujja ouddmiârkkân puõʒlmest. Erektioheämmõs lij täujja puärrsab åummai väivv.


Definition: on lääkärin toteama peniksen toimintahäiriö, joka johtuu usein esimerkiksi sairaudesta. Erektiohäiriö on yleensä iäkkäiden miesten vaiva.

Medisiidna:erekšuvdnaváttisvuohta


Definition: dárkkuha dili, mas erekšuvdna ii boađe dego livččii sávvojuvvon. Ovdamearkka dihte erekšuvdna sáhttá leat ilá headju seksii dahje kondoma rullemii penisa (~ cihpa) ala. Dilli dáhpáhuvvá dávjá ođđasit. Nuorain erekšuvdnaváttisvuohta boahtá máŋgii doaimmahannávcca deaddagiin, gárrenávdnasiin dehe streassas, hui hárve buozalmasas.


Definition: uáivild tile, mast erektio ij šoodâ nuuvtko tuáivu. Ovdâmerkkân erektio puáhtá leđe liijkás šliedâs seeksi várás teikkâ kondom kiesâmân penis oolâ. Tile kiärdášuvá távjá. Nuorâin erektiovädisvuotâ šadda maŋgii toimâttemtedduin, uáivádittee amnâsij kevttimist teikkâ streesi keežild, uáli harvii puácuvuođâ keežild.


Definition: miârkkšââvv vueʹjj, koʹst erektio ij šõõdd mâʹte tuäivat. Ouddmiârkkân erektio vuäitt leeʹd čuuʹt leʹpcc sekssa leʹbe kondoom joortummša peniizz õõl. Vueʹǩǩ lij täujja nobstõõvvi. Nuõrin erektiovaiggâdvuõtt šâdd täujja spraavdõsteäddain, peäʹncin leʹbe streeʹssest, čuuʹt hääʹrveld puõʒlmest.


Definition: tarkoittaa tilannetta, jossa erektio ei tule toivotusti. Esimerkiksi erektio voi olla liian heikko seksiin tai kondomin rullaamiseen peniksen päälle. Tilanne on usein toistuva. Nuorilla erektiovaikeus johtuu monesti suorituspaineista, päihteistä tai stressistä, hyvin harvoin sairaudesta.

Medisiidna:erogenalaš báiki


Definition: leat goruda sajit, main leat olu nearvageažit, maid guoskkaldahttin dahje njávkan sáhttá buvttadit seksuála návddašeami ja giktašuvvama. Návddašeami buvttadan sajit molsašuddet iešguđiin olbmuin.


Definition: láá roopâ sajeh, main láá ennuv nervâkeejih, moi kuoskâttem tâi njavkkâm šoddâd seksual navdâšem já kihtum. Erogeniliih sajeh mulsâšudeh jieškođe-uv ulmuin.


Definition: liâ pääiʹǩ vaardâst, koin liâ jiânnai neäʹrvvǩeeʹjj, kooi kuõsktõs leʹbe trooccmõš vuäitt šõddeed seksuaal’laž naaudšummuž da ǩiʹhttjõõvvmõõžž. Erogeenlaž pääiʹǩ vaajtâʹlle jeeʹres oummuin.


Definition: ovat kehon kohtia, joissa on paljon hermopäätteitä, joiden kosketus tai hyväily voi tuottaa seksuaalista mielihyvää ja kiihottumista. Mielihyvää tuottavat alueet vaihtelevat eri ihmisillä.

Medisiidna:erotihkka


Definition: sáhttá meroštallojuvvot máŋgga ládje. Dat áddejuvvo sierra kultuvrrain ja áiggis sierra vugiid mielde. Dat sáhttá govviduvvot ovdamearkka dihte mielladillin, mii gealdá seksuálalaččat dahje mas giktašuvvá.


Definition: puáhtá miäruštâllâđ maaŋgânáál. Tot iberduvvoo sierâ kulttuurijn já aaigijn sierânáál. Tom puáhtá kuvviđ ovdâmerkkân mielâtilleen, mii lii seksuallávt keldee teikkâ mast ulmuuh kihtojeh.


Definition: vueiʹtet meäʹrtõõllâd määŋgnalla. Tõn toʹlǩǩeet jeeʹres kulttuurin da aaiʹjin jeeʹresnalla. Tõn vueiʹtet čiõʹlǧǧeed ouddmiârkkân seksuaal’lânji loŋŋteei leʹbe ǩiʹhttjeei da counni tobdlmen.


Definition: voidaan määritellä usealla tavalla. Se käsitetään eri kulttuureissa ja ajassa eri tavoin. Sitä voidaan kuvata esimerkiksi seksuaalisesti virittävänä tai kiihottavana tunnelmana.

Medisiidna:fantasiija


Definition: dárkkuha oppalaččat buot miellagovahallama buktaga. Seksuálafantasiijaiguin dárkkuhuvvojit oppalaččat miellagovat, mat gullet seksii ja seksualitehtii. Dat veahkehit dávjá seksuála návddašeami vásiheamis ja giktašuvvamis. Fantasiijat oažžut atnit priváhta áššin, eaige dat dárbbaš ollašuhttojuvvot. Loga lasi fantasiijain suomagillii.


Definition: uáivild almolávt puoh maid mij pyehtip kuvâttâllâđ. Seksualfantasiaiguin uáivilduvvojeh almolávt mielâkoveh, moh kuleh seeksin já seksualvuotân. Toh išedeh távjá seksual naavdâšmist já kihtâšuumist . Fantasiah uážžuh leđe priivaat ääših, ige taid taarbâš olášuttiđ. Luuvâ lase fantasiain suomâkielân.

 • fantasia (N)
  Note: (fantasia, fantasia ~ fantasiaaʹje)
  Sanctioned: true
  Paradigm


Definition: miârkkšââvv takainalla puk mâid mij vueiʹttep juʹrdded. Seksuaalfantasiain juuʹrdet takainalla sekssa da seksuaalʼlažvuõʹtte õhttneei miõllkaartid. Tõk vieʹǩǩte täujja seksuaal’laž naaudšummuž ǩiõččlâsttmõõžžâst da ǩiʹhttjõõvvmõõžžâst. Fantasiaid vuäǯǯ ââʹnned jiijjâs äʹššen, ij-ka tõid taarbâž tuõttân tueʹjjeed.


Definition: tarkoittaa yleisesti kaikkea mielikuvituksen tuotetta. Seksuaalifantasioilla tarkoitetaan yleisesti seksiin ja seksuaalisuuteen liittyviä mielikuvia. Ne auttavat usein seksuaalisen mielihyvän kokemisessa ja kiihottumisessa. Fantasiat saa pitää yksityisasiana, eikä niitä tarvitse toteuttaa. Lue lisää fantasioista.

Medisiidna:fetisisma


Definition: dárkkuha seksualitehta návcca, dábi dahje vuoimmálaš dárbbu oažžut seksuála návddašeami ovdamearkka dihte gorutosiin, vuohčagiin, biktasiin, materiálain dahje dihtolágán biergasiin.


Definition: uáivild seksualvuođâ naavcâ, täävi teikkâ vuáimálii táárbu navdâšiđ seksuallávt ovdâmerkkân roppâoosijn, vuoččuin, pihtâsijn, materialijn teikkâ tiätu tiiŋgâin.


Definition: miârkkšââvv seksuaal’lažvuõʹtte õhttneei pâstlvažvuõđ, nääʹl leʹbe viõkksõs taarb vuäǯǯad seksuaal’laž naaudšummuž ouddmiârkkân vaardvuõʹzzin, kolggsin, pihttsin, materiaalin leʹbe snäätnasnallšem kaauʹnin.


Definition: tarkoittaa seksuaalisuuteen liittyvää kykyä, tapaa tai voimakasta tarvetta saada seksuaalista mielihyvää esimerkiksi kehonosista, eritteistä, asusteista, materiaaleista tai tietynlaisista esineistä.

Medisiidna:fetissa


Definition: dárkkuha dábálaččat seksuála himu dahje giktašuvvama ja návddašeami čuohcama áššái dahje biergasii.


Definition: uáivild táválávt seksual himo teikkâ kihtâšume já navdâšem čyeccim áášán teikkâ tiiŋgân.


Definition: miârkkšââvv täujja seksuaal’laž haal leʹbe ǩiʹhttjõõvvmõõžž da naaudšummuž till’lõõvvmõõžž äšša leʹbe käunna.


Definition: tarkoittaa yleensä seksuaalisen halun tai kiihottumisen ja mielihyvän kohdistumista asiaan tai esineeseen.

Medisiidna:g-čuokkis


Definition: gohčoduvvo sadji vuolledábiin/sohkabealorgánain, man guoskkaldahttin dehe njávkan sáhttá dovdot seksuálalaččat hui buorrin. Dán saji sturrodat ja sadji, gokko dat lea, sihke dovdohearkivuohta rievddadallet olbmuid mielde.


Definition: kočoduvvoo saje suhâorgaanijn, mon kuoskâttem teikkâ njavkkâm puáhtá tubduđ seksuaallávt eromâš pyerrin. Taan saje stuárudâh já tärhis sajadâh sehe tobdoherkkivuotâ lii ereslágán jieškote-uv ulmuin.


Definition: kååččat pääiʹǩ šõkknemneävvain, koon kuõsktõõllmõš leʹbe trooccmõš vuäitt tobddjed seksuaal’lânji samai pueʹrren. Tän pääiʹǩ šõrradvuõtt da åårrmõš di tåbddääʹrjesvuõtt liâ juõʹǩǩ oummust jiijjâsnallšem.


Definition: kutsutaan aluetta sukuelimissä, jonka koskettaminen tai hyväily voi tuntua seksuaalisesti erityisen hyvältä. Tämän alueen koko ja sijainti sekä tuntoherkkyys ovat yksilöllisiä.

Medisiidna:gaskavardin


Definition: dárkkuha nissonolbmo vuolledábiin varragolgama eará háviid go mánodávddaid áigge. Dákkár golgan gohčoduvvo maid gaskagolgamin. Loga lasi gaskagolgamiin suomagillii.


Definition: uáivild iämáduv vardem eres ääigi ko mánusij ääigi. Tággáár vardem kočoduvvoo meid koskâvardemin. Luuvâ lase koskâvardemijn suomâkielân.


Definition: miârkkšââvv võrddâz njuõckkčoddjest jeeʹres poodd ǥu männʼjõõžž poodd. Näkam kolggâz kååččat še kõskk-kolggsen.


Definition: tarkoittaa veristä vuotoa emättimestä muulloin kuin kuukautisten aikaan. Tällaista vuotoa kutsutaan myös välivuodoksi. Lue lisää välivuodoista.

Medisiidna:gaskkalduhtton anašeapmi


Definition: dárkkuha anašeami heaitima ovdal siepmancirgema (~-cirgganasa). Gaskkalduhtton cinneanašeamis sáhttá šaddat áhpeheapmin ja oažžut seaksadávdda.


Definition: uáivild onâččem joskâm ovdil siemâcirgám. Veikkâ onâččem lii koskâldittum, tast puáhtá čuávjuđ já uážžuđ seksitaavdâ.


Definition: miârkkšââvv õhttmõõžž loopptummuž ouddâl siõmtroozz. Årstõttum njuõckkčooddõhttmõõžžâst vuäitt čåujjad da vuäǯǯad seʹksskõõv.


Definition: tarkoittaa yhdynnän lopettamista ennen siemensyöksyä. Keskeytetyssä emätinyhdynnässä voi tulla raskaaksi ja saada seksitaudin.

Medisiidna:geassit gihtii


Definition: lea seksuála návddašeapmi addin alccesis ovdamearkka dihte goruda ja sohkaealániid guoskkahallamiin.


Definition: lii seksual navdâšem adelem olssis ovdâmerkkân kuoskâttâlmáin roopâ já suhâorgaanijd.


Definition: lij seksuaal’laž naaudšem tuejjummuž jiõccses ouddmiârkkân vaard da šõkknemneävvaid kuõskteeʹl.


Definition: on seksuaalisen nautinnon tuottamista itselle esimerkiksi kehoa ja sukuelimiä koskettelemalla.

Medisiidna:genitála


Definition: leat goruda oasit, mat dávjá laktojuvvojit seksuálavuhtii dehe lassáneapmái. Vuolledábit/sohkabealorgánat leat ovdamearkka dihte cinni (~ cinná) dahjege vagina, gudnjobaksamat, goaŧŧu, penis (~ cihppa) ja bállut.


Definition: láá roopâ uásih, moh távjá lahtojeh seksualvuotân teikkâ lassaanmân. Suhâorgaaneh láá ovdâmerkkân iämádâh ađai vagina, kunjopoksâmeh, kuáhtu, penis já kuolah.


Definition: liâ vaard vueʹzz, koid täujja õhtteet seksuaal’lažvuõʹtte leʹbe šõkknummša. Šõkknemneävv liâ ouddmiârkkân njuõckkčoodd leʹbe vagina, kunnjpõhssâm, vuõbdd, penis da kuõl.


Definition: ovat kehon osia, jotka usein liitetään seksuaalisuuteen tai lisääntymiseen. Sukuelimiä ovat esimerkiksi emätin eli vagina, häpyhuulet, kohtu, penis ja kivekset.

... further results