Collection:Sisti, gápmasat

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Import of https://gtsvn.uit.no/langtech/trunk/words/terms/from_GG/orig/sme/sisti_gapmasast.xlsx

 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 59 articles in this collectionSource Davvisámegiella Suomen kieli Svenska Norsk bokmål
Teknihkka industriija duodji:alddastit


Definition: goarrut gápmagii aldasa

Teknihkka industriija duodji:bahtaruošku

Teknihkka industriija duodji:caggat

Teknihkka industriija duodji:ceavcca

Teknihkka industriija duodji:coggat

Teknihkka industriija duodji:fárfu

Luonddudieđa ja matematihkka:galjidit


Definition: avartaa

 • vidga (V)
  Sanctioned: true


Definition: opprømme

Teknihkka industriija duodji:gavla

 • ögla (N)
  Note: på bellingsko
  Sanctioned: true

Teknihkka industriija duodji:gieggat

Teknihkka industriija duodji:gieggi

Teknihkka industriija duodji:giehtaguššat

Teknihkka industriija duodji:giekkis

Teknihkka industriija duodji:gieška


Definition: Muorra mainna caggá duollji


Definition: Träpinne som man använder för att spjäla ut skinn för torkning.

 • spile (N)
  Note: til skinn
  Sanctioned: false
Teknihkka industriija duodji:gieškadit


Definition: Caggat duollji

Teknihkka industriija duodji:gieškkas


Definition: Spjälmaterial till spjäla som används till att spänna ut skinn för torkning.

Teknihkka industriija duodji:guolgabohttu


Definition: hårdott som er blitt stående igjen på garvet skinn

Teknihkka industriija duodji:jevdet


More info: tasata päät

Teknihkka industriija duodji:jiekta

Teknihkka industriija duodji:jievttaid beaskidit

Teknihkka industriija duodji:joccagastit

Teknihkka industriija duodji:leaibat 1

Teknihkka industriija duodji:leiret

Teknihkka industriija duodji:loabáhastit

Teknihkka industriija duodji:loktinčáhci

Teknihkka industriija duodji:loktit

Teknihkka industriija duodji:lovttiidit

Teknihkka industriija duodji:luohcadit

Teknihkka industriija duodji:luohccil

Teknihkka industriija duodji:luozas

Teknihkka industriija duodji:luvvadit

Teknihkka industriija duodji:láinnas


Definition: nutukkaassa, vuotakengässä iltin ja ruojun alareunassa

Teknihkka industriija duodji:meaidašuvvat

Teknihkka industriija duodji:meaidit

Teknihkka industriija duodji:muotki

Teknihkka industriija duodji:navihit

Teknihkka industriija duodji:njallut

Teknihkka industriija duodji:njuoskil

Teknihkka industriija duodji:njálbmat

 • neuloa suu (MWE)
  Note: (esim. säpikkääseen tai kenkään)
  Sanctioned: true

Teknihkka industriija duodji:nájadit

Teknihkka industriija duodji:nájastat

Teknihkka industriija duodji:riehtti

Teknihkka industriija duodji:roaibi

Teknihkka industriija duodji:ráhčča

Teknihkka industriija duodji:ráhččamuorra

Teknihkka industriija duodji:ráhččat

Teknihkka industriija duodji:sahppi

Teknihkka industriija duodji:skuohpá

Teknihkka industriija duodji:slaahpoe

 • ryggsena (N)
  Note: på ren
  Sanctioned: true

 • ryggsene (N)
  Note: på rein
  Sanctioned: true
Teknihkka industriija duodji:snorri

Teknihkka industriija duodji:solgat

... further results