Collection:Snåasen tjïelte 2017-10

From TermWiki
Jump to: navigation, search

South Saami terms suggested by Snåasen tjïelte

  • This collection has not been sanctioned yet
  • There are 9 articles in this collectionSource Åarjelhsaemien Norsk bokmål Svenska Davvisámegiella Julevsámegiella
Stáda almmolaš hálddašeapmi:beavdegirji

Stáda almmolaš hálddašeapmi:bïeljelimmie


More info: derivert av ordet bïeljelidh -varsle, meddele (Magga & Bergsland s. 35

Stáda almmolaš hálddašeapmi:dohkkehit áššelisttu

Servodatdieđa:eldreomsorg

Servodatdieđa:etternavn


Definition: ~navn familienavn, jamfør *personnavn og *mellomnavn / skifte e- / ta morens e- som mellomnavn / kan du stave e-et ditt?

Ekologiija ja biras:suodjaluvvon guovlu
  • vaarjelimmiedajve (N)
    Note: er brukt i nasjonalpark, men er mer treffende for verneområde- eget forslag
    Sanctioned: false
    Paradigm

Ekonomiija ja gávppašeapmi:vuolláičála


Definition: merke, underskrift, påskrift, navnetrekk, merke som gjør det mulig å kjenne igjen el. finne igjen noe («» f.eks. på en bok for å vise hvilken hylle den står i, signaturmelodi for et orkester)

Ekologiija ja biras:álbmotmeahcci


Definition: vaarjelimmiedajve - vaarjelimmiedajvese
Explanation: syn. nasjovnesåafoe Hardangeren guevtelh leah Nöörjen stööremes vaarjelimmiedajve.


Definition: naturvernområder i statlig eie eller under statlig administrasjon og forvaltningsregler, oppsyn m.v., som skal gi en viss garanti for at området ikke utsettes for påvirkning eller inngrep som vil endre naturforholdene


Definition: större naturområden som är fredade mot ingrepp som i väsentlig grad kan ändra naturförhållandena

Ekonomiija ja gávppašeapmi:áššelistu