Collection:Sohkabealle- ja seksuálaveahádatsánit - Arvetävgisánádâh

From TermWiki
Jump to: navigation, search

https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/sukupuoli/sukupuolen-moninaisuus/sukupuolen-moninaisuuden-sanasto/ https://seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaarisanasto/

 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 121 articles in this collectionSource Davvisámegiella Anarâškielâ Suomen kieli Norsk bokmål Svenska Nuõrttsää’mǩiõll English Julevsámegiella Åarjelhsaemien
Servodatdieđav:ähemmistöstressi


Definition: Vähemmistöstressi tarkoittaa kroonista stressitilaa, joka syntyy muun muassa ympäröivän yhteiskunnan sukupuoli- ja hetero-oletuksista, erilaisuuden tunteista, toiseuden kokemuksesta, sosiaalisesta leimautumisesta sekä kiusatuksi tulemisen ja väkivallan kokemuksista. Tällä tarkoitetaan yksilön pitkäaikaista sosiaalista ja sisäistä painetta vähemmistöryhmään kuulumisen takia. Vähemmistöstressi voi vaikuttaa kielteisesti sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin.

Servodatdieđa:androgyna


Definition: olbmos leat sihke feminina ja maskuliina iešvuođat; olmmoš sáhttá dovdat ja meroštallat iežas jogo nissonin dahje dievdun dahje ii goabbánge.


Definition: Androgyynissä eli androgyynisessä ihmisessä on sekä maskuliinisia että feminiinisiä piirteitä, mutta hän saattaa silti määritellä itsensä mieheksi tai naiseksi. Androgyyni voi olla myös esimerkiksi muunsukupuolinen.

[1]


Definition: En androgyn person har både feminina och maskulina drag. Hen kan vara t.ex man, kvinna eller ickebinär.

[2]

Servodatdieđa:androgynia


Definition: Androgynialla tarkoitetaan maskuliinisten ja feminiinisten piirteiden ja ominaisuuksien yhdistymistä samassa henkilössä. Sillä voidaan myös tarkoittaa tyyliä, jossa yhdistellään maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä esimerkiksi pukeutumisessa. Joidenkin henkilöiden sukupuoli-identiteetti on androgyyni. [3]

Servodatdieđa:androseksuaalisuus


Definition: tarkoittaa viehätystä maskuliinisuutta kohtaan. Termi kuvaa vetovoimaa, jossa on kyse siitä, millaisista henkilöistä joku on kiinnostunut pikemminkin kuin vetovoiman kohteiden sukupuolista. Androseksuaalinen vetovoima sisältää myös maskuliiniset naiset ja maskuliiniset muunsukupuoliset. Termi ei määrittele vetovoiman kokijan omaa tai viehätyksen kohteen sukupuolta.

Servodatdieđa:arvedávgebearaš


Definition: mánnábearaš, mas okta dahje máŋgasat vánhemiin gullet seksuála- dahje sohkabealleveahádagaide


Definition: Peerâ, mast ohtâ tâi eenâb perruu vanhimijn kulá seksual -tâi suhâpeliucceeblohon. Kj. 1/2017: Puáhtá leđe äijihtävgipeerâ, teikkâ veikkâ kirjepeerâ, ivnepeerâ jna. mutâ pyereeb lii čielgiđ nubijn sanijguin. Kj. 2/2018 avžut äijihtävgi -> arvetävgi.
More info: Kielâjuáhus čuákkim 1/2017; 2/2018


Definition: Sateenkaariperheet ovat lapsiperheitä, joissa yksi tai useampi vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön.

[seta.fi]


Definition: Många familjer med barn, eller som väntar eller planerar ett barn, där minst en av föräldrarna tillhör sexuella- och/eller könsminoriteter kallar sig för regnbågsfamiljer.

[4]

Servodatdieđa:aseksuaalisuus


Definition: Aseksuaalinen henkilö kokee tavallisesti hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa toisia henkilöitä kohtaan. Aseksuaalit voivat kokea muunlaista, esimerkiksi romanttista, emotionaalista ja esteettistä vetovoimaa. Aseksuaali henkilö voi identifioida itsensä myös homoksi, heteroksi tai bi- tai pan-ihmiseksi kokemansa vetovoiman kohteiden sukupuolen mukaan. Lisätietoa aseksuaalisuudesta oheisessa tietopaketissa.

Servodatdieđa:aseksuála


Definition: olmmoš geas lea unnán dahje ii leat seksuála beroštupmi dahje hállu earáid searvadahttit iežas seksualitehtii.


Definition: Aseksuaali eli aseksuaalinen ihminen kokee hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa toisia henkilöitä kohtaan. Sana ei määrittele kokijan omaa sukupuolta tai sukupuoli-identiteettiä. Aseksuaalinen ihminen voi tuntea emotionaalista vetovoimaa mihin sukupuoleen tahansa tai ei kehenkään. [5]


Definition: En person som føler lite eller ingen seksuell dragningeller har noe interesse eller behov for å inkludere andre i sin seksualitet. Ordet sier ingenting om personens kjønn eller kjønnsidentitet. En aseksuell person kan føle følelsesmessige dragning mot hvilke som helst kjønn eller for ingen.


Definition: Är en person som känner lite eller inte alls sexuellt drag eller har inte intresse/behov av att inkludera andra i sin sexualitet. Ordet säger ingenting om personens kön eller könsidentitet. En asexuell person kan känna emotionellt drag för vilket kön som helst eller för ingen.

[6]

Medisiidna:aseksuála


Definition: lea olmmoš, geas leat hui unnán dahje eai ollenge jurdagat, himut dahje beroštupmi, mat laktásit seksualitehtii dahje seksii. Aseksuála olmmoš sáhttá vásihit emotionála geasuhusa man sohkabeallái beare ja ná leat ovdamearkka dihte hetero, homo, lesbo dahje biseksuála.


Definition: lii olmooš, kiäst láá uáli uccáá teikkâ iä ollágin jurduuh, himoh teikkâ mohtâvuotâ, moh lohtâseh seksualvuotân teikkâ seeksin. Aseksual ulmuu puáhtá emotionallávt kiäsuttiđ mii suhâpeelijd peri já návt leđe ovdâmerkkân hetero, homo, lesbo teikkâ biseksual.


Definition: on henkilö, jolla on hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalisuuteen tai seksiin liittyviä ajatuksia, halua tai kiinnostusta. Aseksuaalinen ihminen voi kokea emotionaalista vetovoimaa mihin sukupuoleen tahansa ja näin olla esimerkiksi hetero, homo, lesbo tai biseksuaali.


Definition: lij ooumaž, ǩeäʹst liâ siõmmna leʹbe jiâ ni vooʹps seksuaal’lažvuõʹtte leʹbe sekssa õhttneei jurddi, haal leʹbe miõlǩieʹssem. Aseksuaal’laž ooumaž vuäitt ǩiõččlâʹstted emotionaal’laž ǩieʹssemviõǥǥ kuäbba sooǥǥbeälla täättas da nääiʹt leeʹd ouddm. hetero, homo, lesbo leʹbe biseksuaal.

Servodatdieđa:avžumkiäldu


Definition: Kehotuskielto oli voimassa vuosina 1971–1999. Sen myötä julkinen kehottaminen samaa sukupuolta olevien henkilöiden väliseen haureuden harjoittamiseen oli rangaistava teko. Kehotuskielto vaikutti siihen, millä tavalla media käsitteli seksuaalivähemmistötematiikkaa. Esimerkiksi asiallisia tv-dokumentteja ei lähetetty tämän lakipykälän vuoksi. [7]


Definition: Var i kraft mellan åren 1971–1999. Under den tiden var det förbjudet och straffbart att offentligt uppmana människor till att utöva sexuella gärningar med samma kön. Förbjudet ledde till hur medier behandlade tematiken kring sexuella minoriteter. Till exempel visades inga sakliga tv-dokumentärer om ämnet på grund av denna lag. [8]

Servodatdieđa:binääri


Definition: Binääri tarkoittaa kaksinapaista. Sukupuoli-identiteetti voi olla binäärinen tai ei-binäärinen. Ei-binäärinen on henkilö, jonka sukupuoli-identiteetti ei sovi kaksinapaiseen nainen–mies-jakoon. Hän voi olla esimerkiksi muunsukupuolinen, sukupuoleton tai intersukupuolinen. [9]

Servodatdieđa:biseksuaalisuus


Definition: Biseksuaali eli biseksuaalinen henkilö kokee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetovoimaa sekä samaa että eri sukupuolta olevia kohtaan. Joillekin vetovoiman kohteen sukupuolella ei ole merkitystä. Termit biseksuaalisuus ja panseksuaalisuus ovat osittain päällekkäisiä.

Servodatdieđa:biseksuála


Definition: olmmoš sáhttá dovdat seksuála ja/dahje emotionála geasuheami sihke iežas ja eará sohkabeallái


Definition: "Bi, biseksuaali eli biseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa sekä omaa että eri sukupuolta olevia kohtaan. Joillekin kumppanin sukupuolella ei ole merkitystä. Termit biseksuaalisuus ja panseksuaalisuus ovat osittain päällekkäisiä." [10]


Definition: Bisexualitet handlar om att attraheras och/eller bli kär i både män och kvinnor. [11]

Medisiidna:biseksuála


Definition: lea olmmoš, geas leat erohtalaš, emotionála dahje/ja seksuála dovdamušat dievdduid ja nissoniid guovdu.


Definition: lii olmooš, kiäst láá erotliih, emotionalliih teikkâ/já seksual tubdâmušah almaid já nisonáid.


Definition: on henkilö, jolla on eroottisia, emotionaalisia tai/ja seksuaalisia tunteita miehiä ja naisia kohtaan.


Definition: lij ooumaž, ǩeäʹst liâ eroottlaž, emotionaal’laž leʹbe/da seksuaal’laž tobddi åummaid di neezznid.

Servodatdieđa:bonju


Definition: jurddašanmálle dahje oaidnu, mii ii dohkket servodaga norpmaid mat gusket sohkabeliide dahje seksuála sodjui
More info: bonju-sáni eai dohkket buohkat dan negatiiva šuoŋa dihte.

 • queer (N)
  Note: Ij veltihánnáá taarbâš jurgâliđ - jis jurgâluvvoo, te tot kalga puáttiđ lhbti-ulmui jieijâs algust, ko sääni merhâšumij smiettâm já meridem kolgâččij leđe sii hááldust.
  Sanctioned: false
  Paradigm


Definition: poliittinen ja usein akateeminen näkökulma ja alattelumalli, joka kyseenalaistaa yhteiskunnan sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä normeja. Queer on myös identiteetti, jonka myötä ihminen ei halua määrittää omaa seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoltaan. Käsite ei ole neutraali, vaan se voidaan kokea myös loukkaavana.

[12]

 • queer (N)
  Sanctioned: true
 • skeiv (N)
  Sanctioned: true


Definition: som ikke samsvarer med etablerte forestillinger om kjønn, kjønnsidentitet og (hetero- eller homo)seksualitet; skeiv
Explanation: [deaivvadanbáiki]

 • queer (N)
  Sanctioned: true


Definition: Queer är en politisk och ofta akademisk perspektiv eller tankesätt, där man ifrågasätter samhälleliga normer om kön och sexuell läggning. Queer är även en identitet, där personen inte vill kategorisera sin sexuella läggning eller kön.

[13]

 • queer (N)
  Sanctioned: true

Servodatdieđa:butch


Definition: Henkilöt, joille maskuliinisuus on hyvin tärkeä osa omaa sukupuoli-identiteettiä tai ilmaisua, voivat määritellä itsensä butcheiksi. Butchius voi olla sukupuoli-identiteetti, sen tarkempi kuvaus tai sitten kuvaus omasta tyylistä. Usein myös lesboyhteisön käytössä oleva sana.

Medisiidna:cis


Definition: lea olmmoš, gii lea duhtavaš sutnje riegádanmuttos meroštallojuvvon sohkabeallái. Cis lea vuostegeahči sátnái trans.


Definition: lii olmooš, kii lii tuđâvâš sunjin šoddâmmuddoost miäruštâllum suhâpiälán. Cis lii vyestikeeči sáánán trans.


Definition: on henkilö, joka on tyytyväinen hänelle syntymähetkellä määriteltyyn sukupuoleen. Cis on vastakohta sanalle trans.


Definition: lij ooumaž, kååʹtt lij toođvaž suʹnne šõddâmpoodd meäʹrtõllum sooǥǥbeälla. Cis lij vueʹsttbieʹll sänna trans.

Servodatdieđa:cis


Definition: dievdu dahje nisson, gii dovdá iežas danin sohkabeallin masa lea riegádan.
More info: Dán doahpaga geavahit trans-olbmot čilgendihte vuostegeaži alcceseaset. olmmoš gii dovdá iežas sohkabealleidentitehta vástidit riegadeamis mearriduvvon sohkabeallái


Definition: henkilö, joka kokee sukupuoli-identiteettinsä vastaavan syntymässään määriteltyä sukupuolta
Explanation: Cis. Sanaa cis käytetään kuvaamaan sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen kulttuurissa yleensä liitettyjen odotusten mukaiset. Suurin osa ihmisistä on cissukupuolisia. Cis on vastakohta sanalle trans; sanat ovat alkuaan latinasta, jossa niillä on merkitys ‘tällä puolen’ ja ‘toisella puolen’. Cismies on syntymässä määritelty mieheksi. Cisnainen on syntymässä määritelty naiseksi
More info: [14]

 • cis (N)
  Sanctioned: true


Explanation: https://sml.snl.no/cis-kj%C3%B8nnet


Definition: Cisperson Ordet används för att beskriva en person som identifierar sig som – eller är tillfreds med hur hens kön kategoriserats vid födseln och de förväntingar som samhället har på en. Förledet cis är latin och betyder på ”samma” eller ”den här sidan”. Det används som motpar till förledet trans som på latinska betyder på andra sidan eller överskridande. En cisman har vid födseln kategoriserats som man och en ciskvinna som kvinna.

Servodatdieđa:cis-norbma


Definition: Cisnormi on yhteiskuntamme ja kulttuurimme ajatusmalli ja kirjoittamaton sääntö, jonka mukaan kaikki ihmiset kokevat heille syntymässä määritellyn sukupuolen omakseen ja ilmentävät sitä yksiselitteisesti. [15]


Definition: [...] att man förväntas vara cisperson. [16]

Servodatdieđa:detransitio


Definition: Detransitio tarkoittaa, että lääketieteellisen sukupuolen korjaushoidon aikana tai sen jälkeen ihminen haluaa palata aikaisempaan kehollisuuteensa, tai lähemmäs sitä, tai syntymässä määritetyn sukupuolen mukaisiin sosiaalisiin rooleihin.

Servodatdieđa:drag


Definition: dáiddasuorgi mas loaiddasteaddji gárvoda vuostálas sohkabeali gárvvuide.
More info: Drag sáhttá leat omd. stand up- komihkka, showdánsa, teáhter, lávlodáidda dahje performansa, mii hástala sohkabeallevuogádaga. Drag ii oaivvil seammá go transvestihtavuohta, masa dan dávjá seaguhuvvo.

 • drag (N)
  Note: Taarbâš-uv jurgâliđ?
  Sanctioned: false
  Paradigm


Definition: Drag on taidemuoto, jossa henkilö muun muassa pukeutumisen avulla leikittelee sukupuolilla ja sukupuolirooleilla. Drag ei ole sama asia kuin transvestisuus, johon se usein sekoitetaan.

[17]
More info: Drag queen/king

 • drag Sanctioned: true


Definition: Drag är en form av konst, var personen med hjälp av till exempel klädsel leker med kön och könsroller. Drag är inte samma sak som transvestism, i vilket det ibland blandas med.

[18]

Servodatdieđa:dásseárvosaš náittosdilleláhka


Definition: láhka, mii addá rievtti náitalit beroškeahttá sohkabeliin
More info: SV: samkönat ektenskap (könsneutrala äktenskapslagstiftningen, 2009) Felles ekteskapslov, 2009

Servodatdieđa:dásseárvu


Definition: Tasa-arvo tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä. Suomessa tasa-arvolla viitataan erityisesti sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Tasa-arvolaissa syrjintä on kielletty sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Laki koskee myös syrjintää, joka perustuu siihen, että henkilön fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen tai miehen. Laki sisältää velvoitteen ennaltaehkäistä syrjintää. Tasa-arvo tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä. Suomessa tasa-arvolla viitataan erityisesti sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Tasa-arvolaissa syrjintä on kielletty sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Laki koskee myös syrjintää, joka perustuu siihen, että henkilön fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen tai miehen. Laki sisältää velvoitteen edistää tasa-arvoa. Seksuaalivähemmistöjen syrjintäsuoja on kirjattu yhdenvertaisuuslakiin.


Definition: jevnbyrdighet, likhet

Medisiidna:earásohkabeallevuohta


Definition: lea olmmoš, gean sohkabealli lea iežaslágán ovttastupmi dievdovuođa ja nissonvuođa. Transgender sáhttá vásihit iežas sohkabealeheapmin dahje máŋgga- dahje earásohkabealálažžan. Son eallá dievduvuođa ja nissonvuođa ráji alde, gaskkas dahje olggobealde.


Definition: olmooš uáivild ulmuu, kii puáhtá anneeđ jieijâs suhâpelettemmin, maŋgâ- teikkâ eressuhâpiälágin. Sun iälá almaivuođâ já nissoonvuođâ rääjist, toi kooskâst teikkâ ulguubeln.


Definition: tarkoittaa ihmistä, joka voi kokea itsensä sukupuolettomaksi, moni- tai muunsukupuoliseksi. Hän elää mieheyden ja naiseuden rajalla, niiden välillä tai ulkopuolella.


Definition: miârkkšââvv oummu, kååʹtt vuäitt vueiʹnned jiijjâs sooǥǥbeäʹlteeʹmen, mäŋgg- leʹbe jeeʹres-sooǥǥbeällsiʹžžen. Son jeäll ååumvuõđ da neezzanvuõđ raajâst, tõi kõõskâst leʹbe åålǥbeäʹlnn.

Servodatdieđa:feminiinisyys


Definition: Feminiinisyys ei ole yksi yhtenäinen tai edes selvärajainen piirre vaan useiden käytökseen, ulkoiseen olemukseen ja luonteeseen liittyvien piirteiden joukko. Se voi olla esimerkiksi ympäristöstä omaksuttu malli tai sisäsyntyistä kokemusta. Valtaosaltaan feminiinisyys on kulttuurikohtaista. Valtavirtakulttuurissa feminiinisenä pidetään usein naiseuteen tai naisellisuuteen liitettyjä asioita.

Servodatdieđa:femininalaš


Definition: Myös naisellisuus. Feminiinisyys ei ole yksi yhtenäinen tai edes selvärajainen piirre vaan useiden luonteeseen, käytökseen ja ulkoiseen olemukseen liittyvien piirteiden joukko. Se voi olla esimerkiksi ympäristöstä omaksuttua tai sisäsyntyistä kokemusta naisellisuudesta. Valtaosaltaan feminiinisyys on kulttuurikohtaista. [19]


Servodatdieđa:femme


Definition: Henkilöt, joille feminiinisyys on hyvin tärkeä osa omaa sukupuoli-identiteettiä tai ilmaisua, voivat määritellä itsensä femmeiksi. Femmeys voi olla sukupuoli-identiteetti, sen tarkempi kuvaus tai sitten kuvaus omasta tyylistä. Usein myös lesboyhteisön käytössä oleva sana.

Servodatdieđa:goalmmát sohkabealli


Definition: Juridihkalaš tearbma olbmo birra guhte ii ane iežas nissonin ii ge dievdun
More info: goalmmát sohkabeliin oaivvilduvvo dávjá olbmuide, geat eai sajáiduva dievdu-nisson-juhkui; goalmmát sohkabealli geavahuvvo erenomážit juridihkalaš sohkabeali dárkkuheami oktavuođas goalmmát sohkabealli lea maiddái jorgalus third sex-dadjanvuohkái, mii lea historjjálaččat čujuhan sierralágan seksuála- ja sohkabealleveahádagaide


Definition: Kolmannella sukupuolella viitataan usein niihin ihmisiin, jotka eivät sijoitu nais-mies-jakoon. Kolmannesta sukupuolesta puhutaan erityisesti juridisen sukupuolen yhteydessä. Kolmas sukupuoli on myös käännös ilmaisulle third sex, joka on historiallisesti viitannut moniin erilaisiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, jolloin kyse ei niinkään ole numeerisesta määreestä.

[20]


Definition: Med det tredje könet hänvisar man till en person som inte vill definieras som man eller kvinna. Begreppet används ofta i samband med juridiskt kön. Tredje könet är också en översättning till begreppet third sex, vilket har historiskt syftat till manga olika sexual- och könsminoriteter, varvid begreppet inte syftar till en numerisk bestäming.

[21]

Servodatdieđa:gyne-/femiseksuaalisuus


Definition: tarkoittaa viehätystä feminiinisyyttä kohtaan. Termi kuvaa vetovoimaa, jossa on kyse siitä, millaisista henkilöistä joku on kiinnostunut pikemminkin kuin vetovoiman kohteiden sukupuolista. Gyne- tai femiseksuaalinen vetovoima sisältää myös feminiiniset miehet ja feminiiniset muunsukupuoliset. Termi ei määrittele vetovoiman kokijan omaa tai viehätyksen kohteen sukupuolta.

Servodatdieđa:hetero


Definition: olmmoš, gii dovdá emotionála, erohtalaš ja/dahje seksuála geasuheami nuppi sohkabeallái


Definition: Hetero, heteroseksuaali eli heteroseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa muuta kuin omaa sukupuoltaan olevia ihmisiä kohtaan, käytännössä yleensä mies naista tai nainen miestä.

[22]


Definition: Hetero eller heterosexuell är en person som är sexuellt och/eller emotionellt intresserad av personer med ett annat kön än vad de är själva.

[23]

Medisiidna:hetero


Definition: lea olmmoš, gean erotihkalaš, emotionála dahje/ja seksuála hálut čuhcet olbmuide, geat leat eará sohkabeali olbmot go son ieš, ovdamearkka dihte dievdu berošta nissoniin ja nisson dievdduin.


Definition: lii olmooš, kiän erotliih, emotionalliih teikkâ/já seksual haaluh čyecih ulmuid, kiäh láá eres suhâpele ulmuuh ko sun jieš, ovdâmerkkân almai peerust nisonijn já nissoon almain.


Definition: on henkilö, jonka eroottiset, emotionaaliset tai/ja seksuaaliset halut kohdistuvat henkilöihin, jotka ovat eri sukupuolta kuin hän itse, esimerkiksi mies on kiinnostunut naisista ja nainen miehistä.

 • hetero (N)
  Note: (hetero, hetero ~ heterooʹje)
  Sanctioned: true
  Paradigm


Definition: lij ooumaž, ǩeän eroottlaž, emotionaal’laž leʹbe/da seksuaal’laž haal till’lâʹvve oummuid, kook liâ jeeʹres sooǥǥbeäʹl ǥu son jiõčč, ouddmiârkkân åumma miõll ǩeäss neezzan årra da neezzan miõll ǩeäss åumma årra.

Servodatdieđa:heteronormatiivvalaš


Definition: Ajattelutapa, jossa heterous nähdään kaikkia muita suuntautumisia toivotumpana, luonnollisempana ja parempana. [24]


Definition: Heteronormativitet och könsnormativitet är förväntningar som finns på hur en kvinna eller man skall uppträda i samhället. Samt vad som är ”naturligt” för en kvinna eller man. Att män blir kära i enbart kvinnor och tvärtom är en av dessa normer. [25]

Servodatdieđa:heteronormativitehta


More info: Heteronormativitehta lea doaba mii čilge guđeládje servodat bajida heterofiliija lunddolažžan ja normálan, ja eará seksuálalaš sojuid fas atná eahpelunddolažžan ja spiehkastahkan

[Garra boját ja fiinna nieiddat, Heteronormativitehta sámi čáppagirjjálašvuođas.Berit Margrethe Oskal] Dan mielde olbmot juohkašuvvet guovtti sohkabeallái, mat háliidit nuppiideaset dihto vugiin. Heteronavddus lea kultuvrralaš ja servodatlaš jurddašanmálle, man olbmot ollašuhttit beroškeahttá das, makkár váikkuhusaid dainna lea eará olbmuide.


Definition: Hetero-oletus on kulttuurinen ja yhteiskunnallinen ajattelumalli, jonka johdosta kaikkien ajatellaan olevan heteroita. [26]


Definition: Tankesättet att heterosexualitet är mer efterlängtat, naturligare och bättre än andra sexuella läggningarna.

[27]

Medisiidna:heteronormativitehta


Definition: dárkkuha jurddašanvuogi, man mielde leat leame dušše guokte gaskaneaskka vuostálas sohkabeali (dievddut- ja nissonat) sihke navdima, ahte buohkat leat heteroseksuálat.


Definition: uáivild jurdâččemvyevi, mon mield láá tuše kyehti koskânis vuástálâs suhâpele (almaah já nisoneh) sehe nabdem, et puohah láá heteroseksualeh.


Definition: tarkoittaa ajattelutapaa, jonka mukaan on olemassa vain kaksi keskenään vastakkaista sukupuolta (miehet ja naiset) sekä oletusta, että kaikki ovat heteroseksuaaleja.


Definition: miârkkšââvv juʹrddemnääʹl, koon mieʹldd liâ pâi kueʹhtt kõskkneez vuâsttlõs sooǥǥbeäʹl (åumma da neezzan) di aaibšummuž, što puk liâ heteroseksuaal.

Servodatdieđa:heterous


Definition: Hetero, heteroseksuaali eli heteroseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa muita kuin samaa sukupuolta olevia ihmisiä kohtaan, käytännössä yleensä mies naista tai nainen miestä. Vaikka tämä viittaa ajatukseen, että sukupuolia olisi vain kaksi, myös jotkut ei-binäärisesti eli muutoin kuin naisiksi tai miehiksi identifioituvat määrittelevät itsensä heteroiksi.

Servodatdieđa:hlbtiq


Definition: Kirjainyhdistelmä viittaa sekä seksuaali- että sukupuolivähemmistöihin: lesbot, homot, bi-ihmiset, transihmiset, intersukupuoliset ja queerit. Kirjainlyhenteestä on eri versioita riippuen siitä, mihin ryhmiin halutaan viitata. Lyhenne on ruotsiksi useimmin kirjoitettu hbtq ja englanniksi lgbti.

Servodatdieđa:homo


Definition: dievdu, gii dovdá emotionála, erohtalaš ja/dahje seksuálalaš geasuheami iežas sohkabeallái


Definition: Homo, homoseksuaali eli homoseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa samaa sukupuolta olevia kohtaan. Sanaa homo käytetään myös suppeammin tarkoittamaan itsensä mieheksi määrittelevää henkilöä, joka kokee seksuaalista ja/tai emotionaalista mielenkiintoa miehiä kohtaan.

[28]

 • homo (N)
  Sanctioned: true


Definition: Homo eller homosexuell är en person som är sexuellt och/eller emotionellt intresserad av personer av samma kön. Ordet homo används ibland i en snävare betydelse, en person som identifierar sig som en man som är sexuellt och/eller emotionellt intresserad av män.

[29]

 • gay (N)
  Sanctioned: true

Medisiidna:homo


Definition: lea olmmoš, geas leat erotihkalaš, emotionála dahje/ja seksuála dovddut seamma sohkabeallái, dievdu berošta dievdduin ja nisson nissoniin.


Definition: lii olmooš, kiäst láá erotliih, emotionalliih teikkâ/já seksual tubdâmušah siämmáá suhâpiälán, almai peerust almain já nissoon nisonijn.


Definition: on henkilö, jolla on eroottisia, emotionaalisia tai/ja seksuaalisia tunteita samaan sukupuoleen, mies on kiinnostunut miehistä ja nainen naisista.

 • homo (N)
  Note: (homo, homo ~ homooʹje)
  Sanctioned: true
  Paradigm


Definition: lij ooumaž, ǩeäʹst liâ eroottlaž, emotionaal’laž leʹbe/da seksuaal’laž tobddi seämma sooǥǥbeälla, åumma miõll ǩeäss åumma årra da neezzan miõll ǩeäss neezzan årra.

Servodatdieđa:homofobiija


Definition: oaivvilda vaši, balu, dahje vuostehágu homo-, bi- ja transseksuála olbmuid vuostá ja fasttáša sin


Definition: Homo-, bi-, ja transfobia tarkoittavat vihaa, pelkoa, inhoa tai vastenmielisyyttä näitä identiteettejä kohtaan. Fobinen käyttäytyminen voi ilmetä mitätöintinä, vähättelynä, poissulkemisena, häirintänä tai syrjintänä. Nämä eivät ole varsinaisia fobioita, vaan ne ovat pikemminkin verrattavissa seksismin ja rasismin kaltaisiin ilmiöihin.

[30]


Definition: https://www.gomentor.no/artikler/Homo-bi-og-transfobi


Definition: Homo-, bi- och transfobi Betyder hat, fruktan, avsky eller motvilja emot dessa identiteter. Fobiskt beteende kan innebära ogiltigförklaring, nedvärdering, uteslutande, trakasseri eller diskriminering. Dessa är inte faktiska fobier, utan kan jämföras med fenomen som sexism och rasism.

[31]

Medisiidna:homofobiija


Definition: dárkkuha vuoimmálaš balu dahje biehtadahkes, duostu dovdoreakšuvnna homoseksualitehta ja homon navdojuvvon olbmuid guovdu.


Definition: uáivild vuáimálii palo teikkâ negativlii, tyestee tobdoreaktio homoseksualvuođâ já homon nobdum ulmui vuástá.


Definition: tarkoittaa voimakasta pelkoa tai kielteistä, torjuvaa tunnereaktiota homoseksuaalisuutta ja homoiksi oletettuja henkilöitä kohtaan.


Definition: miârkkšââvv viõusâs põõl leʹbe ǩiõldlaž, tuâsttai toobdreaktio homoseksuaal’lažvuõđ da homon jurddum oummui årra.

Servodatdieđa:homous


Definition: Homo, homoseksuaali eli homoseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa samaa sukupuolta olevia ihmisiä kohtaan. Sanaa homo käytetään myös suppeammin tarkoittamaan miestä, joka kokee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa miehiä kohtaan.

Medisiidna:iežasohkabeallevuohta


Definition: lea olmmoš, gean sohkabealli lea iežaslágán ovttastupmi dievdovuođa ja nissonvuođa. Transgender sáhttá vásihit iežas sohkabealeheapmin dahje máŋgga- dahje earásohkabealálažžan. Son eallá dievduvuođa ja nissonvuođa ráji alde, gaskkas dahje olggobealde.


Definition: lii olmooš, kiän suhâpeeli lii jieijâslágán almaivuođâ já nissoonvuođâ ovtâstume. Transgender puáhtá tubdâđ jieijâs suhâpelittemmin teikkâ maŋgâ- teikkâ eressuhâpiälásâžžân. Sun iälá almaivuođâ já nissoonvuođâ rääji alne, kooskâst teikkâ ulguubeln.


Definition: on henkilö, jonka sukupuoli on omanlaisensa yhdistelmä mieheyttä ja naiseutta. Transgender voi kokea itsensä sukupuolettomaksi tai moni- tai muun sukupuoliseksi. Hän elää mieheyden ja naiseuden rajalla, välillä tai ulkopuolella.


Definition: lij ooumaž, ǩeän sooǥǥbieʹll lij jiijjâsnallšem kuällas ååumvuõđ da neezzanvuõđ. Transgender vuäitt ǩiõččlâʹstted jiijjâs sooǥǥbeäʹlteeʹmen leʹbe määŋg- leʹbe jeeʹres sooǥǥbeällsaž ooumžen. Son jeäll ååumvuõđ da neezzanvuõđ raajâst, kõõskâst leʹbe åålǥbeäʹlnn.

Servodatdieđa:iežásohkabeallevuohta


Definition: olmmoš guhte ii dovdda iežas gullat guđege sohkabeallái, son eallá muhtomin dievdun ja muhtomin nissonin, muhtomin ii goabbánge


Definition: Muunsukupuolinen/transgender. Muunsukupuolinen ihminen voi olla sekä mies että nainen, jotakin mieheyden ja naiseuden väliltä tai sitten tyystin tämän jaon ulkopuolella. Muunsukupuolisuus voi toimia kattokäsitteenä muullekin ei-binääriselle sukupuolen kokemiselle. Kaikki binäärisen sukupuolijaon ulkopuolella olevat eivät siksi koe termiä omakseen.

[32]
More info: Muunsukupuolisuus voi toimia kattokäsitteenä muillekin ei-binäärisille sukupuoli-identiteeteille, esimerkiksi gender fluid, gender queer ja sukupuoleton.


Servodatdieđa:inter


Definition: Negatiivinen suhtautuminen ihmisiin, joiden kehon sukupuolitetut piirteet, kuten kromosomit, sukuelimet tai hormonitoiminta eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Se voi ilmetä mitätöintinä, vähättelynä, poissulkemisena, häirintänä, syrjintänä tai jopa viharikoksina. Inter(sukupuolisuus)fobia ilmenee myös rakenteellisena väkivaltana ja syrjintänä, kuten kiireettömissä lääketieteellisissä toimenpiteissä, jotka on tehty ilman henkilön omaa suostumusta.

Servodatdieđa:intersohkabeallevuohta


Definition: olmmoš, gean biologalaš gorudis eai leat čielgasit dievddu eai ge nissona olgguldas dahje siskkáldas sohkabealeorgánat


Definition: Käsitteellä kuvataan laajaa joukkoa erilaisia synnynnäisiä tiloja, joissa henkilön keholliset, anatomiset tai muut sukupuolen tunnusmerkit eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Intersukupuolinen tila ei määrittele sitä, minkälainen sukupuoli-identiteetti henkilölle kehittyy. Kuten muutkin lapset, kasvava intersukupuolinen lapsi useimmiten ymmärtää itse oman sukupuoli-identiteettinsä.

[33]


Definition: Interkönhet Begreppet samlar olika diagnoser och medfödda tillstånd. Kortfattat en person med ett medfött tillstånd i vilket kroppsliga, anatomiska eller andra könskännetecken inte är entydigt typiska för kvinnor eller män. Ett interkönat tillstånd definierar inte hurdan könsidentitet utvecklas åt personen. Såsom andra barn, förstår ett interkönat barn oftast själv sin könsidentitet.

[34]

Medisiidna:intersohkabeallevuohta


Definition: govvida olbmo, geas leat riegádeami áigge gorudis sihke nissonii ja divdui mihtilmas sohkabeali dovdomearkkat.


Definition: kovvee ulmuu, kiäst láá šoddâm roopâst sehe nisonân já almai táváliih suhâpele tobdomeerhah.


Definition: kuvaa henkilöä, jolla on syntymähetkellä kehossa sekä naiselle että miehelle tyypillisiä sukupuolen tunnusmerkkejä.


Definition: kovvad oummu, ǩeäʹst liâ šõddâmpoodd vaardâst nuʹt neezzna ǥu åummja kuulli tyypplaž sooǥǥbeäʹl tobddõsmiârk.

Servodatdieđa:juridinen sukupuolen vahvistaminen


Definition: tarkoittaa sukupuolimerkinnän muuttamista väestörekisterissä.

Servodatdieđa:kaappi


Definition: Kaappi on metafora avoimuuskysymyksille. Henkilö on kaapissa, kun hän ei ole tuonut esille omaa seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoli-identiteettiään tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää identiteettiään.

Servodatdieđa:karhu


Definition: Karhumaisten homojen ja bimiesten liike syntyi Yhdysvalloissa 1980-luvun lopulla. Homokulttuurissa vallitsivat tuolloin kapeat ulkonäkönormit, jotka vieraannuttivat osan homomiehistä. Karhukulttuurissa ikä- ja ulkonäkövaatimuksia tärkeämpiä ovat toisten kunnioittaminen ja lämminhenkinen toveruus. Monien mielikuva karhualakulttuuria edustavista homomiehistä on se, että nämä ovat parrakkaita ja vatsakkaita, mutta karhujen ulkonäkö on yhtä vaihteleva kuin muidenkin eivätkä kaikki parrakkaat ja vatsakkaat homomiehet identifioidu karhuiksi.

Servodatdieđa:kruisailu


Definition: homoyhteisöön kuuluva ilmiö, joka tarkoittaa satunnaisen, kertaluonteisen ja monesti anonyymin seksiseuran hakemista tietyistä paikoista (esimerkiksi puistot, julkiset wc:t, homosaunat) joko kävellen tai autolla. Kruisailulla tarkoitetaan nykyään myös teknologian avulla (esimerkiksi älypuhelinsovelluksilla, internetpalveluissa) tapahtuvaa seksiseuran hakemista.

Servodatdieđa:lepakko


Definition: Lepakko on lesboista käytetty sana, jota käytetään asiayhteydestä riippuen eri tavoin, joko voimauttavana tai loukkaamistarkoituksissa.

... further results