Collection:SosDearv sánit SD

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Dat collection lea dahkkon Suoma sámedikki sosiála-ja dearvvašvuođasuorggi sátnelisttu vuođul. GÁLDUT:

 • E. Utsi & H. Jenssen: Apotehkasátnelistu
 • Egil Utsi: Anatomiia
 • Adolf V. Streng: Latinalais-suomalainen sanakirja
 • Antti Hirvonen-Walter Nienstedt: Potilaan sanasto
 • Heiskanen-Salonen-Sassi: Mielenterveyden ensiapukirja
 • Turid Farbregd-Hannele Seppinen: Finsk-norsk ordbok
 • Tellervo Ahonen (doaimm.)-Ellen Näkkäläjärvi (jorg): Mánná buohcá
 • Mákke Jovsset Egel: Dearvvasvuođa- ja sosialsuorggi sánit ja dadjanvuogit
 • Lahtinen-Rehnström-Eskola: Omahieronta ja vyöhyketerapia
 • Nienstedt-Hänninen-Arstila-Björkqvist: Ihmisen fysiologia ja anatomia
 • Veikko Holmberg-Irma laiti: Sátnelistu
 • Suun kuivuus -gihppa
 • Suomi-norja-suomi -taskusanakirja
 • Kondrad Nilsen: Sátnegirjjit etc.
 • Pekka Sammallahti: Sámi-suoma sátnegirji,, Saamelais-suomalainen-saamelainen sátnegirji
 • Refereansajoavku, áššedovdit
 • Sierranas sátnelisttut, mat leat čoggon jorgalemiid oktavuođas
 • Aviisamateriála, áigečállagat, dearvvasvuođagihppagat etc.
 • Eallinvásihus, hutkáivuohta, eallin- ja árbediehtu oppalohkái
 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 1096 articles in this collectionSource Davvisámegiella Suomen kieli Norsk bokmål Svenska Latin
Servodatdieđa:-doallu

Medisiidna:ABO-varrajoavkkut


Definition: varrašládjavuogádat mii mearrida guđe varrajovkui olbmot gullet, jogo varrajovkui A, B, AB dahje O, ruksesseallaid iešvuođaid ja plasma mielde


Definition: blodtypesystem som bestemmer om et menneske hører til blodtype A, B, AB eller O, på grunnlag av de røde blodcellene i antigenepitop


Definition: den vanligaste indelningen av blodgrupper.
More info: wikipedia blodpropp

Medisiidna:ADHD-árru


Definition: Badjelmeari doaimmalaš ja čiekŋunváddu/konsentrerenváddu, dahje čiekŋunváddu/konsentrerenváddu


Definition: aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö
Explanation: gáldu: http://www.adhd-liitto.fi/adhd-tietoa
More info: Kåven-jernsletten sátnelisttus: konsentrere seg= spaktat

Medisiidna:AIDS
 • AIDS (N)
  Sanctioned: true


Definition: (Acquired Immunodeficiency Syndrome) dahjege immunajávku lea hiv-infekšuvnna maŋimus muddu, mas eallagiid immunavuogádat lea čielgasit geahnohuvvan. Hiv-dálkasat eastadit AIDS-muttu čálgamis. Loga lasi HIV:s suomagillii.

 • AIDS (N)
  Sanctioned: true


Definition: AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) eli immuunikato on hiv-infektion viimeinen vaihe, jossa elimistön immuunijärjestelmä on selvästi heikentynyt. Hiv-lääkkeet estävät AIDS-vaiheen kehittymisen. Lue lisää HIV:stä

Medisiidna:CP-váddu


Definition: Vuoiŋŋašváddu/vuoiŋŋamašváddu mii hehtte goruda lihkastagaid hálddašeami. Dát šaddá ovdal riegádeami, riegádeamis dahje árra mánnávuođas


Definition: aivovaurion aiheuttama liikunnallinen häiriö
Explanation: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00137#s3


Definition: samlingsnamn för en rad störningar av muskelkontrollen, vilka uppstått på grund av en hjärnskada innan hjärnan är färdigutvecklad, det vill säga under fostertiden, under födseln eller under de första två levnadsåren. Cerebral pares betyder förlamning genom hjärnskada.

Medisiidna:Cowper-ráksa


Definition: bulbouretrálaráksá


Definition: bulbouretraalirauhaset, Cowperin rauhaset virtsaputken tyven rauhasia, miehen lisäsukupuolielimiä


Definition: Cowpers körtlar (anatomiskt benämnda glandula bulbourethralis) är hos män två körtlar belägna ömse sidor nedanför prostata och mynnande i urinröret. De producerar ett sekret som kallas försats, vilken hjälper till att skapa en gynnsam miljö för spermierna, samtidigt som det vid samlag fungerar smörjande. Den kvinnliga motsvarigheten heter Bartholins körtlar.

Medisiidna:Down-syndroma


Definition: Kromosomaspiehkasteapmi; 21. kromosomabáras lea okta liige kromosoma


Definition: kromosomihäiriö, joka aiheutuu solujen ylimääräisestä kromosomi 21:sta (trisomia 21)
Explanation: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00115


Definition: ett syndrom som beror på en kromosomrubbning. En person med Downs syndrom har tre exemplar av kromosom nr 21 istället för det normala två, så kallad Trisomi-21 (alternativt delar av den extra kromosomen). Detta leder till en utvecklingsstörning som kan variera från mycket lindrig till grav. Personer med Downs syndrom har vanligtvis en kognitiv förmåga som är lägre än genomsnittet och har ofta en utvecklingsstörning som spänner från lindrig till måttlig

Medisiidna:EKG
 • EKG (N)
  Sanctioned: true

 • EKG (N)
  Sanctioned: true


Definition: EKG

 • EKG (N)
  Sanctioned: true


Definition: EKG forskning som man måler hjertets elekroniske funksjon med

 • EKG Sanctioned: true


Definition: en metod att illustrera hjärtats aktivitet. Med elektroder på bröstkorgen fångar man upp elektrisk aktivitet från hjärtmuskeln och åskådliggör denna som en funktion av tiden i ett diagram som också kallas EKG (elektrokardiogram).
More info: wikipedia EKG

Medisiidna:HDL-kolesterola


Definition: fievrrida kolesterola eret varas, maiddái váibmosuonaid seinniin, ng. buorre kolesterola


Definition: HDL kuljettaa kolesterolia pois kudoksista, myös valtimoiden seinämästä
Explanation: Terveyskirjasto


Definition: frakter vekk det dårlige kolesterolet i blodomløpet, også fra hjerte- og senevegger, såkalt «god» kolesterol
More info: HDL-kolesterol


Definition: den tyngsta fraktionen av de partiklar som i blodet transporterar fett, lipoproteiner., även kallat "det goda kolesterolet".

Medisiidna:LDL-kolesterola


Definition: fievrrida kolesterola rumašgođđosiidda, maiddái váibmosuonaid seinniide, mađi stuorát LDL-kolesterola mearri, dađi eanet kolesterola gođđosiidda čoggo, ng. heajos kolesterola


Definition: LDL kuljettaa kolesterolia kudoksiin, myös valtimoiden seinämään. Mitä suurempi LDL-kolesterolin määrä on, sitä enemmän kolesterolia kudoksiin kertyy, ʺpaha kolesteroliʺ


Definition: transporterer kolesterol til kroppsvev innbefattet arterieveggene. Jo større mengde av LDL-kolesterol, desto større kolesterolansamling i vevet, det "dårlige kolesterolet"
More info: LHL kolesterol


Definition: Transporterar kolesterol till kroppsvävnad inklusive artärväggar. Ju större mängden LDL-kolesterol, desto större kolesterolsamling i vävnaden, "dåligt kolesterol"

Medisiidna:Lupus
 • SLE (ABBR)
  Sanctioned: true
 • lupus (N)
  Sanctioned: true


Definition: autoimmuvdnareakšuvdna mii dagaha buozalmasvuođa mii sáhttá njoammut buot orgánaide gorudis; systemic lupus eryhthematosus (SLE)


Definition: SLE tulee sanoista systeeminen lupus eryhthematosus. Siitä käytetään myös suomenkielistä termiä punahukka. Se on yksi yleistyneistä sidekudossairauksista (ks. «Yleistyneet sidekudossairaudet»1), jotka johtuvat autoimmuunireaktioista solujen rakenteita vastaan")
Explanation: Terveyskirjasto


Definition: SLE kalles systemisk lupus erythematosus. Den brukes også på finsk term "rødhåret". Det er en av de vanligste bindevevssykdommene (se "Vanlige vævssykdommer" 1) på grunn av autoimmune cellekonstruksjoner)
More info: NHI Lupus

 • lupus (N)
  Sanctioned: true


Definition: kronisk autoimmun reumatisk sjukdom som i princip kan drabba alla organ i kroppen. Lupus erythematosus betyder ”rött vargbett”
More info: wikipedia Lupus

Servodatdieđa:Mirkodiehtojuohkinguovddáš


More info: D

Luonddudieđa ja matematihkka:absoluhtalaš


Definition: ehdoton, rajoittamaton, riippumaton, täydellinen, puhdas
More info: http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/absoluuttinen%0A


Definition: som är utan inskränkning, fullständig, fullkomlig
More info: https://sv.wiktionary.org/wiki/absolut%0A

Medisiidna:acetylsalisylsivra


Definition: eräs kuumetta alentava sekä tulehdusta ja kipua lievittävä, pieninä annoksina verisuonitukosten estoon käytetty lääkeaine
Explanation: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=ltt00298&p_hakusana=asetyylisalisyylihappo


Definition: medisin som senker feber og reduserer smerter, i små mengder hindrer den blodkarene å gå tett
Explanation: https://sml.snl.no/acetylsalisylsyre


Definition: antiinflammatorisk medicin som sänker och reducerar smärta, har även antikoagulerande effekt

Medisiidna:addikšuvdna


Definition: darváneapmi mii boahtá badjelmearálaš geavaheamis omd. dálkasiin, gárrenmirkkuin dahje speallamis
Explanation: Dilli mii lea šaddan badjelmearálaš geavaheami dihte, ja mii mielddisbuktá ahte olbmo fysalaš ja psyhkalaš dilli hedjona, ja olmmoš oažžu fysalaš ja psyhkalaš eaidadandávdamearkkaid go heaitá ávdnasa geavaheame dahje speallame.


Definition: riippuvuus; 1. lääkeriippuvuus; lääkkeen tai huumeen jatkuvaan käyttöön liittyvä tila, jolle on ominaista halu käyttää jatkuvasti ainetta ja suurentaa sen annosta, elimistön kasvava kyky sietää ainetta (toleranssi), fyysisen ja psyykkisen terveyden heikkeneminen sekä käytön lopettamisesta aiheutuvat fyysiset ja psyykkiset vieroitusoireet; 2. voimakas riippuvuus jostakin tavasta tai jostakin pakkoajatuksesta kärsiminen tai peliaddiktio (pelihimo)
Explanation: http://www.terveyskirjasto.fi/


Definition: Avhengighet enten til rusmidlene eller spillingen
Explanation: avhengighet; 1. narkotikaavhengighet ; ved fortsatt bruk av legemidler eller legemiddel tilstand, som er preget av ønsket om å bruke sammenhengende materiale og øke dosen, øker kroppens evne til å absorbere antistoff (toleranse), den fysiske og mentale svekkelse i helse og fysiske og psykologiske abstinenssymptomer forårsaket av avslutning av bruk; 2. Den sterke avhengigheten av å gjøre noe, eller en av tvangstanker eller lidelse på grunn av spillavhengighet


Definition: ett beteendefenomen och psykiskt fenomen som innebär de fysiska och psykiska mekanismerna bakom att en person återkommande utsätter sig för något som den vet är skadligt. Beroendesyndrom är en psykisk diagnos i ICD-10, som gäller beroende av psykoaktiva substanser, det vill säga lagliga droger (till exempel nikotin och koffein), illegala droger (till exempel heroin) och narkotikaklassade läkemedel. Beroendet kännetecknas av en längtan efter substansen, att substansbruket dominerar personens ekonomiska och sociala liv och prioriteras högre än hälsan, tillvänjning och toleransökning, samt att personen har svårt att styra intaget av substansen

Medisiidna:afasiija


Definition: Gielalaš hehttehus, man sivvan lea vuoiŋŋamaččaid vaháguvvan; lea váttis buvttadit giela.


Definition: kielellinen häiriö, joka on seurausta aivojen vauriosta; oireita ovat puheen tuottamisen, puheen ymmärtämisen, lukemisen ja kirjoittamisen häiriöt
Explanation: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00355

 • afasi (N)
  Sanctioned: true

 • afasi (N)
  Sanctioned: true


Definition: försämrad förmåga att använda språket, som orsakats av skada på hjärnan.

Medisiidna:aggressiiva


Definition: hyökkäävä, päällekäyvä, väkivaltaisesti käyttäytyvä


Definition: aggressivt,överväldigande,våldsamt beetende

Servodatdieđa:agiheapme

Servodatdieđa:ahtanuššan


Definition: esim. ihmisestä

Medisiidna:ahtanuššat

Servodatdieđa:ahttat


Definition: levitä (esim. kulkutauti)

Servodatdieđa:ajihustit

Medisiidna:akne
 • akne (N)
  Sanctioned: true

 • akne (N)
  Sanctioned: true


Definition: Akne (lat. Acne vulgaris) on yleinen ihosairaus, joka aiheutuu talirauhasten liiallisesta talin erityksestä tai esimerkiksi ihon päällimmäisen kerroksen sarveiskerroksen paksuuntumisesta. Yhteistä kuitenkin on, että tali ei pääse erittymään vapaasti pois talirauhasesta, jolloin talirauhanen tulehtuu.[1]Syyt akneen voivat olla perinnöllisiä tai hormonaalisia.[2] Aknen pääasiallisena syynä pidetään bakteeria nimeltä propionibacterium acnes.[3] Aknen voivat aiheuttaa myös jotkin lääkkeet, kloori ja öljy. Elintavoista johtuvista seikoista ainoastaan tupakoinnin on todettu olevan yhteydessä akneen.[4] Akne ilmenee ihossa näppylöinä, mustapäinä, valkopäinä ja vaikeimmissa tapauksissa tulehtuneina onteloina ja arpimuodostumina. Akne alkaa tavallisesti murrosiän aikana. Häiriö saattaa olla lievä ja kestää vain lyhyen aikaa tai se voi olla vaikea ja pitkäaikainen. Akne voi olla myös aikuisiän sairaus.[5] Neljä viidestä teini-ikäisestä kärsii aknesta muodossa tai toisessa. Joka kymmenellä on vaikea akne.[6] Kohdealueina ovat yleensä kasvot, hartiat, rinta ja selkä.[1] Aknesta kärsivien ihon on todettu vanhenevan muita hitaammin

 • akne (N)
  Sanctioned: true

 • akne (N)
  Sanctioned: true


Definition: Akne (alternativt stavat acne), fackmässigt även benämnt acne vulgaris, i vardagligt tal också kallat finnar, är en godartad hudsjukdom som innebär kvisslor på huden orsakade av en inflammation i talgkörtlar. Inflammationen anses i sin tur vara orsakad av infektion av vanliga hudbakterier (särskilt Propionibacterium acnes), och svarar ofta på behandling med antibiotika. Akne är en hudsjukdom som även kan drabba vuxna. I puberteten kan man få finnar vilket vanligtvis beror på en ökning av testosteron i kroppen (gäller båda könen).

Luonddudieđa ja matematihkka:algošliivi


Definition: Protoplasma är den substans som en levande cell innehåller, inklusive organeller och cellkärna.

Medisiidna:algŋavuolši


Definition: Ruvssodan ja bohtanan aldna/algŋa bátnedurdaga geažil


Definition: Rødt og hovent tannkjøtt som skyldes bakteriebelegg som blir liggende på tannflaten

Servodatdieđa:alin
 • alin (N)
  Sanctioned: true

 • kuve (N)
  Sanctioned: true
 • lanne (N)
  Sanctioned: true

Medisiidna:alkoholisma


Definition: dilli go olmmoš lea darvánan alkoholajuhkamii nu ahte dat váikkuha dearvvašvuhtii ja sosiála doaibmamii
Explanation: kronalaš buohcuvuohta, mas miella ja gorut leat šaddan sorjavažžan alkohola oažžumis; jugešvuhtii (alkoholismii) lea mihtilmas alkohola jeavddalaš, dávji dahje bákkolaš geavaheapmi beroškeahttá sosiála dahje dearvvašlaš hehttehusain maid dat dagaha


Definition: krooninen sairaus, jossa mieli ja elimistö tulee riippuvaiseksi alkoholin saamisesta; alkoholiriippuvuudelle (alkoholismille) on ominaista alkoholin jatkuva, usein toistuva tai pakonomainen käyttö riippumatta käytön aiheuttamista sosiaalisista tai terveydellisistä haitoista
Explanation: http://www.terveyskirjasto.fi/


Definition: Fortsette å drikke alkohol selv om det bringer helseproblemer og sosiale påvirkninger
Explanation: kronisk sykdom, hvor sinnet og kroppen er blitt avhengig av alkoholinntak; til alkoholisme er kjennetegnet at man drikker regelmessig, ofte eller tvunget uten å bry seg om sosiale eller helsemessige konsekvenser som det forårsaker
More info: https://sml.snl.no/alkoholisme%0A


Definition: ett tillstånd av fortsatt konsumtion av alkoholdrycker trots de hälsoproblem och negativa sociala konsekvenser det orsakar.

Servodatdieđa:alkoholista


Definition: henkilö, joka väärinkäyttää alkoholia


Definition: person som er henfallen til å misbruke alkohol


Definition: person som är hemfallen åt alkoholmissbruk

Medisiidna:alkála

Servodatdieđa:alla varradeaddu

Servodatdieđa:alla ávnnasmolsun

Servodatdieđa:allergalaš njunnegolgan


More info: D

Medisiidna:allergena


Definition: 1. (taAllergeeni eli herkiste on allergisen reaktion aiheuttaja.[1] Se on antigeeni ja saa aikaan immuunivasteen elimistössä.[2][3]

Allergeeneja voivat olla useat vieraat proteiinit, kuten siitepöly, homeitiöt, lääkeaineet (mm. penisilliini), ruoka-aineet (esimerkiksi pähkinät, kala, munanvalkuainen, maito), hyönteisten myrkyt ja jätökset (mehiläisen pisto, pölypunkit) sekä eläinten karva ja hilse. Lähes mikä tahansa ruoka-aine voi aiheuttaa allergiaa.[4] Lisäaineista yliherkkyyttä voivat aiheuttaa atsovärit, bentsoehappo ja sulfiitit. Kosketusihottumaa synnyttävät esimerkiksi nikkeli ja kromi.ivutus: allergeeni/a, -ssa jne.) (lääketiede) allergiaa aiheuttava aine, herkiste.


Definition: Ett allergen är ett ämne som ger en allergisk reaktion. De flesta allergen är proteiner. Det finns även små molekyler som kan binda till antikroppar men inte själva utlösa allergireaktion, men blir immunogent om det binder till ett protein såsom till exempel albumin. Sådana små molekyler kallas hapten.

Medisiidna:allergiija


Definition: elimistön reaktiotavan muutos, yliherkkyys tietyille aineille


Definition: forandring i en organismes reaksjonsmåte, overømfintlighet overfor visse stoffer


Definition: förändring i en organisms reaktionssätt, överkänslighet mot vissa ämnen

Medisiidna:allergiserejeaddji

Servodatdieđa:alva
 • alva (N)
  Sanctioned: true

 • tarmo (N)
  Sanctioned: true

Medisiidna:alvvahuttit


Definition: el. nerstämd dyster, ledsen, sorgsen, bedrövad, nedslagen, hängfärdig, modfälld, betryckt, beklämd, nedtryckt, smådeppig, deppig, deprimerad, mörk

Servodatdieđa:alvvahuvvan

Servodatdieđa:alvvalaš

Servodatdieđa:alárbma

Medisiidna:amfetamiidna


Definition: Amfetamiini eli alfametyylifenetyyliamiini on päihteenä ja lääkkeenä käytetty täyssynteettinen psykomotorinen stimulantti, joka kuuluu amfetamiineihin. Amfetamiinilla on kaksi enantiomeeria: dekstroamfetamiini ja levoamfetamiini. Amfetamiini tarkoittaa dekstroamfetamiinin ja levoamfetamiinin raseemista seosta.


Definition: Amfetamin,C6H5CH2CH(NH2)CH3, är ett syntetiskt centralstimulerande medel. Namnet härrör från dess kemiska beteckning: alpha-metylfenetylamin. Då amfetamin är flytande omvandlas det oftast till amfetaminsulfat som är pulverformigt och lättare att hantera. Amfetamin och olika derivat används inom medicin, men framförallt som illegalt nyttjad drog.

Medisiidna:aminosivra


Definition: Aminohapot ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa on sekä amino- (-NH2) että karboksyyliryhmä (-COOH) liittyneenä samaan molekyyliin.[1] Aminoryhmä on emäksinen ja karboksyyliryhmä hapan.


Definition: En aminosyra är en kemisk förening som innehåller både en amingrupp och en karboxylgrupp. Inom biokemin syftar ordet oftast på de 20 aminosyror som proteiner vanligtvis består av (det finns undantag i vissa organismer), trots att även andra aminosyror har biologisk betydelse

Medisiidna:ampulla


Definition: suhkkogalljun,suhkkodálkas


Definition: sulattamalla suljettu, yleensä nestetäytteinen pieni pullo


Definition: En ampull är en behållare som bland annat kan användas till förvaring av vaccin.

Medisiidna:amputašuvdna


Definition: Juoga gorutoasi (eret)botken, eretčuohppan, rastačuohppan dahje dan luovvaneapmi roasmmehuvvamiin.


Definition: Amputaatio on jonkin kehon ulokkeen poistaminen leikkauksella tai sen irtoaminen vammautumalla


Definition: Amputation är när en extremitet (arm, ben, fot, hand, etc) avlägsnas från kroppe

Medisiidna:anatomiija


Definition: Anatomia (muinaiskreikan sanasta ἀνατομή, anatome 'leikkaus') tarkoittaa elävien organismien muotoa ja rakennetta sekä kehon osien suhdetta toisiinsa


Definition: Anatomi (av grekiska ἀνατέμνω anatemnō "skära upp", av ἀνά ana "upp" och τέμνω temnō "skära") är den del av biologin som behandlar hur organismer är uppbyggda.

Medisiidna:anemiija


Definition: varrasonahat


Definition: "verenvähyys"Anemia, vähäverisyys eli verenvähyys (kreik. Ἀναιμία, verettömyys) on tila, jossa yksilön veren hapenkuljetuskapasiteetti keuhkoista kudoksiin on heikentynyt

 • anemi (N)
  Sanctioned: true


Definition: blodmangel

 • anemi (N)
  Sanctioned: true


Definition: Anemi, eller blodbrist, definieras vanligen som en minskning i antalet röda blodkroppar eller mängden hemoglobin i blodet.

Medisiidna:angiidna


Definition: cottavuolši


Definition: Angiina eli streptokokki A -bakteerin aiheuttama nielutulehdus vaatii antibioottihoitoa


Definition: halsfluss, halsinflammation, tonsillinflammation;

Medisiidna:anoreksiija


Definition: boruhisvuohta,borranlusttuhisvuohta


Definition: Anoreksia nervosa (lat. anorexia nervosa), lyhyemmin anoreksia eli laihuushäiriö on poikkeavaan syömiskäyttäytymiseen liittyvä oireyhtymä, josta seuraa tarkoituksellisesti aiheutettu ja ylläpidetty nälkiintymistila.


Definition: Anorexi är en ätstörning som innebär att du försöker svälta dig för att gå ner i vikt, trots att du väger mindre än vad som är hälsosamt för din längd och ålder. Anorexi kan vara livshotande om du inte får behandling. De flesta som får behandling blir friska.

Medisiidna:antasida


Definition: suvrrehuttidálkkas


Definition: Happolääkkeet eli antasidit ovat lääkkeitä, jotka neutraloivat mahan liikahappoisuutta


Definition: Antacida, legemidler som nøytraliserer saltsyre i ventrikkelen (magesekken), mest brukt er salter av aluminium og magnesium (hydroksider og karbonater). Antacida brukes nå mest ved halsbrann og sure oppstøt.


Definition: Antacida är en grupp läkemedel med ATC-koden A02A som verkar genom att neutralisera den saltsyra som ingår i magsäckens magsaft.

Medisiidna:antibiohta


Definition: Antibiootti tarkoittaa täsmällisesti määriteltynä sellaista mikrobilääkettä, joka on peräisin jonkin mikrobin tuottamasta aineesta.


Definition: Antibiotikum (plural: antibiotika) (från grekiska anti, mot, och bios, liv) betyder för biologer ämnen som producerats av levande organismer i syfte att hålla andra organismer borta.

... further results