Collection:SosDearv sánit SD eai dohkkehuvvon 2018-11-02

From TermWiki
Jump to: navigation, search

GÁLDUT:

 • E. Utsi & H. Jenssen: Apotehkasátnelistu
 • Egil Utsi: Anatomiia
 • Adolf V. Streng: Latinalais-suomalainen sanakirja
 • Antti Hirvonen-Walter Nienstedt: Potilaan sanasto
 • Heiskanen-Salonen-Sassi: Mielenterveyden ensiapukirja
 • Turid Farbregd-Hannele Seppinen: Finsk-norsk ordbok
 • Tellervo Ahonen (doaimm.)-Ellen Näkkäläjärvi (jorg): Mánná buohcá
 • Mákke Jovsset Egel: Dearvvasvuođa- ja sosialsuorggi sánit ja dadjanvuogit
 • Lahtinen-Rehnström-Eskola: Omahieronta ja vyöhyketerapia
 • Nienstedt-Hänninen-Arstila-Björkqvist: Ihmisen fysiologia ja anatomia
 • Veikko Holmberg-Irma laiti: Sátnelistu
 • Suun kuivuus -gihppa
 • Suomi-norja-suomi -taskusanakirja
 • Kondrad Nilsen: Sátnegirjjit etc.
 • Pekka Sammallahti: Sámi-suoma sátnegirji,, Saamelais-suomalainen-saamelainen sátnegirji
 • Refereansajoavku, áššedovdit
 • Sierranas sátnelisttut, mat leat čoggon jorgalemiid oktavuođas
 • Aviisamateriála, áigečállagat, dearvvasvuođagihppagat etc.
 • Eallinvásihus, hutkáivuohta, eallin- ja árbediehtu oppalohkái
 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 941 articles in this collectionSource Davvisámegiella Suomen kieli Norsk bokmål Svenska Latin
Ekologiija ja biras:A8 Liikenneruuhka

Juridihkka:Lakisanat 2003 6114

Servodatdieđa:Mirkodiehtojuohkinguovddáš


More info: D

Servodatdieđa:X-kromosoma

Servodatdieđa:Y-kromosoma

Juridihkka:adoptiopärni


Definition: ottolapsi, vrt. kasvattilapsi

Medisiidna:aerobalaš


Definition: oksygenagáibideaddji


Definition: Aerobinen tarkoittaa happea tarvitsevaa. Sen vastakohta on anaerobinen. Sanaa käytetään monissa orgaanisia prosesseja kuvaavissa tilanteissa:


Definition: aerobic betyder syre i nöd

Medisiidna:aerosola


Definition: Aerosoli on kaasun ja siinä leijuvien kiinteiden tai nestemäisten hiukkasten seos. Hiukkasten halkaisija vaihtelee 0,002 µm:stä yli sataan mikrometriin


Definition: tätt med småpartiklar i luft eller annan gas (t ex dimma, rök); ett besprutningsmedel mot växtsjukdomar

Medisiidna:aggregašuvdna


Definition: čoahkkaneapmi


Definition: ryhmittyminen, kasautuminen, kokkaroituminen, takertuminen; esim. solujen liittyminen toisiinsa


Definition: hopklumpning,hopninig,sammangyttninig

Medisiidna:ahtanuššat

Servodatdieđa:aistivamma: gullováddu


Definition: vamma, joka aiheuttaa kuulon tilapäisen tai pysyvän heikkenemisen


Definition: skade som gir midlertidig eller varig nedsatt hørsel


Definition: skada som medfört tillfällig eller bestående hörselnedsättning

Servodatdieđa:aistivamma: kuurosokea


Definition: henkilö, jolla on sekä kuulo- että näkövamma, joka vaikuttaa hänen kommunikointiinsa, tiedonsaantiinsa ja liikkumiseensa sekä arkielämässä selviytymiseensä


Definition: person med både syn- och hörselskada som vardera inverkar på kommunikationen, tillgången till information och möjligheterna att röra sig och att klara sig i vardagslivet

Servodatdieđa:aistivamma: näkövammainen


Definition: oaidnováttot lea olmmoš gean buoret čalmmi oaidnu lea čalbmelásain fuonit go 0.3 ja sovken lea olmmoš gean oaidnu lea čalbmelásain vuollil 0.05 dahje oaidninguovlu lea unnun vuollil 20 grádii dahje juo doaibmi oaidnu lea juoga eará sivas seamma ládje hedjonan


Definition: Näkövammaiseksi määritellään henkilö, jonka paremman silmän laseilla korjattu näöntarkkuus on heikompi kuin 0.3, ja sokeaksi henkilö, jonka paremman silmän laseilla korjattu näöntarkkuus on alle 0.05 tai näkökenttä supistunut halkaisijaltaan alle 20 asteeseen, tai jos toiminnallinen näkö on jostain muusta syystä vastaavalla tavalla heikentynyt.

Medisiidna:akupunktuvra


Definition: boares kiinnálaš dikšunvuohki mas olbmo čuggejuvvo náluin (álgoálggus bastilis geđggiin) dárkilit mearriduvvon čuoggáide, čuoggumiin váikkuhuvvo meridiánaid mielde dáhpáhuvvi rávnnjádagaide, ulbmilin goruda dássedeaddu


Definition: Akupunktio (myös akupunktuuri, neulahoito, pistelyhoito; lat. acus 'neula' + lat. pungere pistää; kiin. 針灸, zhēn jǐu) on osa perinteistä kiinalaista lääkintää, jossa hoito tapahtuu pistämällä neuloja potilaan kehoon. Akupunktioon luottavien mielestä se vähentää kipua, hoitaa hedelmättömyyttä ja tauteja, estää tauteja tai edistää terveyttä yleisesti.[1]


Definition: Akupunktur (fra latin acus, 'nål', og punctio, 'stikk', kinesisk: 针灸, pinyin: zhēn jiǔ , det vil si 'nål varme') er en gammel behandlingsmetode som sammen med blant annet kinesisk urtemedisin og qi gong utgjør «den tradisjonelle kinesiske medisinen». Metoden består i å sette tynne akupunkturnåler inn i bestemte punkter på kroppen eller å brenne moxa (kinesisk burot, Artemisia argyi) på punktene for å påvirke kroppens energi (qi) og på den måten kurere sykdom og frembringe helse. Virkningsmekanismene som følger behandlingsmetoden er uforenlige med etablert kunnskap om menneskekroppen, og forskning som er gjennomført taler for at det utelukkende er snakk om placebovirkning


Definition: Akupunktur (av latin acus, ’nål’, och punctura, ’stick’), troligen ursprungen ur en gammal kinesisk terapimetod, där man behandlar sjukdom eller ger smärtlindring genom att applicera nålar på specifika punkter på kroppen. Det finns dock de som hävdar att ismannen Ötzis tatueringar tyder på akupunkturmetoder långt innan kinesernas metoder.[1] Klassisk akupunktur stod länge i konflikt med väletablerad vetenskap och kända experimentella resultat och ansågs därför vara ett exempel på pseudovetenskap. I vissa studier har positiva resultat påvisats[2][3], men det är omstritt om placeboeffekten kunde uteslutas.[4][5][6] I Sverige ges akupunktur även av ett mindre antal legitimerade vårdgivare och då oftast av sjuksköterskor, barnmorskor, sjukgymnaster och läkare. I dessa fall riktar sig behandlingsformen oftast mot olika smärttillstånd.[källa behövs]

Innehåll 1 Teori 2 Forskning 3 Användning i Sverige 4 Varianter 5 Se även 6 Källhänvisningar 7 Externa länkar

Medisiidna:algnavihki-váddu, aldnadávda


Definition: Tandköttssjukdomar är kroniskt bakteriella infektioner som påverkar tandköttet och benet som stödjer tänderna. De uppstår vanligen genom att plack byggs upp på tandytorna. Om tandköttssjukdomen lämnas obehandlad kan den leda till tandlossning.

Servodatdieđa:algŋa


More info: D

Servodatdieđa:algŋavihki

Servodatdieđa:alinčielgedávttit

Ođđa sánit:alistuvainen

Servodatdieđa:alla ávnnasmolsun

Servodatdieđa:allaagát

Servodatdieđa:allamielalašvuhtii vuolgin

Servodatdieđa:almmussearvvus

Servodatdieđa:alárbmabiergasat

Servodatdieđa:alšadit

Servodatdieđa:alšaviehkan

Medisiidna:amalgáma


Definition: Amalgaami on elohopean muiden metallien kanssa muodostama metalliseos. Elohopea on myrkyllinen raskasmetalli.


Definition: Amalgam er en legering med kvikksølv. Den er mest kjent for bruk i tannfyllinger. Det har lenge vært mistanker om at amalgamfyllinger kan utløse helseplager hos pasienter, men det foreligger ikke vitenskapelig støtte for en slik sammenheng.[1]


Definition: Amalgam är en blandning mellan kvicksilver och flera andra metaller[1]. I dagligt tal syftar man på tandamalgam, men beroende på vilka metaller man kombinerar kvicksilvret med kan man få olika amalgamer. Anmärkningsvärda undantag är järn och platina som inte löser sig i kvicksilver. Silveramalgam eller tandamalgam är förbjudet i tandvården, och guldamalgam används vid extraktion av guld ur guldmalm.

Medisiidna:ambivalenta


Definition: guovtteárvosaš,ruossalas dovdduid gohccáheaddji


Definition: epävarma


Definition: usikker,veiking


Definition: osäker,tveksam

Medisiidna:ameba


Definition: mikroálgoealli


Definition: Amebat (Tubulinea) ovat taksonomisen määritelmän mukaan Amoebozoa-kuntaan kuuluvia yksisoluisia aitotumallisia eliöitä kuten myös aitolimasienet[1] sekä arkkiamebat.[2] Ensimmäisen mikroskooppisen Ameobozoa kuntaan kuuluvan ameban löysi vuonna 1757 saksalainen August Johann Rösel von Rosenhof.


Definition: amöbor är ett släkte av eukaryota organismer som räknas till riket protister och hör till gruppen protozoer (tidigare kallade urdjur).

Medisiidna:amnesiija


Definition: muittohuvvan


Definition: Amnesia on yleiskäsite joka tarkoittaa muistin häiriöitä. Se voi johtua joko toiminnallisista tai elimellisistä syistä. Elimellisiä syitä ovat aivojen vaurioituminen onnettomuuden tai sairauden takia tai tiettyjen lääkkeiden käyttö


Definition: Amnesi är en medicinsk term som innebär en sjuklig oförmåga att komma ihåg eller att skapa minnen. Det finns flera typer av amnesi

Medisiidna:anemalaš


Definition: anemiaa poteva, vähäverinen.


Definition: Blodfattig


Definition: Lider av blodbrist

Medisiidna:antidohta


Definition: vuostemirku, vuostedálkkas


Definition: vastalääke


Definition: Antiserum, serum rikt på antistoff (immunglobulin) mot et gitt antigen, f.eks. antiserum mot huggormbitt, antiserum mot botulinum-toksin (som forårsaker botulisme). Renset immunglobulin (spesifikt hyperimmunt globulin mot det aktuelle antigen) foretrekkes som regel fremfor antiserum.


Definition: Antiserum är ett serum som innehåller antikroppar mot ett visst antigen.[1] Varje antiserum består av en unik blandning av antikroppar med olika egenskaper. Antisera används i olika laboratorietester och kan även ge skydd mot till exempel ormgift och vissa infektioner.

Medisiidna:apnea


Definition: vuoigŋabisáneapmi,vuoiŋŋatkeahtesvuohta


Definition: hengitys keskeytyy

 • apne (N)
  Sanctioned: false


Definition: respirasjonsstans

 • apne (N)
  Sanctioned: false


Definition: andningstillestånd

Medisiidna:arteriosklerosa


Definition: vaibmosuona garradandávda


Definition: Arterioskleroosi eli valtimonkovettumatauti on tavallisesti korkeasta verenpaineesta johtuva valtimoiden seinien paksuuntuminen ja kimmoisuuden väheneminen


Definition: Mekanismen för hur arterioskleros uppkommer är inte helt klarlagd. Mycket tyder dock på att LDL-kolesterol har en central roll i sjukdomens utveckling.

Servodatdieđa:arvvosmahttinguoddu

Medisiidna:asbestosa


Definition: Asbestoosi on pölykeuhkosairaus eli pneumokonioosi ja aiheutuu useimmiten työperäisestä asbestille altistumisesta


Definition: Asbestos är en diffus infiltration av lungvävnaden med bindvävsfibrer – s.k. fibros – som bildas och är orsakad av asbestfibrer som fastnar i luftvägar och lunga

Servodatdieđa:assigoavddis leat

Servodatdieđa:badjedeatta

Servodatdieđa:badjelmeare dálkkodeapmi

Servodatdieđa:bagadatárvu

Servodatdieđa:bahámiella

Medisiidna:bakteravulggolaš

Servodatdieđa:bavssavuoiddas

Servodatdieđa:bađvešattut

Servodatdieđa:beaivedikšobagadeaddji

Servodatdieđa:beaiveloddeplásttar

Servodatdieđa:beaktofiron

Servodatdieđa:beallemasroavajáffut

Teknihkka industriija duodji:bealljesuodji

Servodatdieđa:bealuštanmekanisma

... further results