Collection:Sosiálasuorggi tearpmat

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Sosiálasuorggi tearpmat-listui leat čohkkejuvvon Suoma sámedikki sosiála-ja dearvvašvuođasánit-listtus tearpmat, mat Sámi Giellagaldu davvisámi giellajuogus lea dohkkehan, tearpmat mat leat ovdal dohkkehuvvon dahje mat gávdnojit sátnegirjjiin.

 • This collection has been sanctioned on this date: 2021/02/03 (YYYY/mm/dd)
 • There are 201 articles in this collectionSource Davvisámegiella Anarâškielâ Nuõrttsää’mǩiõll Suomen kieli Svenska Norsk bokmål English Latin
Servodatdieđa:Lappi leanaráđđehus

Servodatdieđa:Maatalousyrittäjien eläkelaitos
 • MELA (ABBR)
  Sanctioned: true

 • MELA (ABBR)
  Sanctioned: true

 • LPA (ABBR)
  Sanctioned: true

Servodatdieđa:adaptašuvdna


Definition: sopeutuminen

Servodatdieđa:adopteret

Servodatdieđa:adopšuvdna

Servodatdieđa:ahkelassi

Servodatdieđa:ahkeluohkká

Servodatdieđa:ahkeráhkadat

Servodatdieđa:allaagat

Servodatdieđa:allamielat

Servodatdieđa:bajásgeassin

Servodatdieđa:bajásgeassinrávvehat

Servodatdieđa:bargguhisvuohta

Servodatdieđa:bargoveahka


Definition: olmmošjoavku geat leat seamma bargosajis barggus

 • personal (N)
  Note: anställd, arbetare
  Sanctioned: true

 • personale (N)
  Note: ansatt, arbeider
  Sanctioned: true


Definition: gruppe personer som er ansatt på samme arbeidssted

Servodatdieđa:beaiveriekkis

Servodatdieđa:bearásbargu

Servodatdieđa:bearášbeaivedikšu

Servodatdieđa:biebmománná

Servodatdieđa:biseksuála


Definition: olmmoš sáhttá dovdat seksuála ja/dahje emotionála geasuheami sihke iežas ja eará sohkabeallái


Definition: "Bi, biseksuaali eli biseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa sekä omaa että eri sukupuolta olevia kohtaan. Joillekin kumppanin sukupuolella ei ole merkitystä. Termit biseksuaalisuus ja panseksuaalisuus ovat osittain päällekkäisiä." [1]


Definition: Bisexualitet handlar om att attraheras och/eller bli kär i både män och kvinnor. [2]

Teknihkka industriija duodji:boahtin
 • álgu (N)
  Sanctioned: true


Definition: juridihkka: Oppmøte i retten: diggái boahtin. Frammøte er nødvendig: boahtin lea dárbbašlaš.

 • alku (N)
  Sanctioned: true

 • start (N)
  Sanctioned: true

 • start (N)
  Sanctioned: true


Definition: justerm: det å møte opp, frammøte (BO)

Servodatdieđa:buhtadangeatnegasvuohta

Servodatdieđa:buhtadus

Servodatdieđa:buresbirgenriika

Servodatdieđa:bušeahttaráma

Servodatdieđa:bušeahttaálgga

Servodatdieđa:bággolotnun

Juridihkka:bálkágollu

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:diehtovuođđu

Servodatdieđa:dikšodáhkádusvuogádat

Servodatdieđa:dikšun- ja veajuiduhttinplána

Juridihkka:dáhkádus

Servodatdieđa:dáhpedorbmedáhkádus

Medisiidna:ealihandoarjja

Medisiidna:ealihangeatnegasvuohta


Definition: juohkehaččas lea ealihangeatnegasvuohta iežas, guoimmi ja mánáideaset ektui

Medisiidna:ealihanmáksu


Definition: Lapsen elatusmaksuista säädetään laissa ja lapsella on oikeus riittävään elatukseen yksilöllisten tarpeidensa mukaan


Definition: Barnets underhållsbetalningar regleras enligt lag och barnet har rätt till adekvat underhåll enligt deras individuella behov.

Medisiidna:ealihanveahkki


Definition: Elatusapu on maksu, jota perheestä lähtenyt henkilö on velvollinen maksamaan lapselle tai puolisolle tapauksesta riippuen. Velvoite voi perustua vahvistettuun sopimukseen tai tuomioistuimen tuomioon. Näin elatusvelvollisuus tulee täytetyksi.


Definition: Underhållsbidrag är det belopp som en förälder, som inte bor tillsammans med sitt barn, ska bidra med till barnets försörjning.

Medisiidna:eallinbiras


Definition: Elinympäristö eli habitaatti on se paikka, jossa tietty eliö elää ja lisääntyy. K


Definition: Habitat, lokal, lokalitet eller fyndort är inom biologin en miljö där en viss växt- eller djurart kan leva.


Definition: Habitat (levested) brukes i økologien om den områdetypen en art helst velger å holde til i.

Beaivválaš giella:eallinhálddašeapmi

Servodatdieđa:eallinvuohki


Definition: se kuinka yksilö itsekseen tai yhteisön jäsenenä elää elämäänsä suhteessa ympäristöön, elämisen tapa. Yhdyssana sanoista elin ja tapa
More info: elämäntapa


Definition: Livsstil är praktiker, värden och livsinnehåll, genom vilka den personliga identiteten får ett socialt sammanhang. Livsstil är hur livet levs, och utgörs av en uppsättning attityder, värden, praktiker, preferenser, och livsinnehåll som personer väljer själva, men som delas av en grupp.


Definition: Livsstil refererer til måten et menneske ut fra egne valg forholder seg til eget levesett, gjennom sosialt levesett, kosthold, fysisk aktivitet, inaktivitet og forhold til stimulerende midler, som nikotin, alkohol og andre rusmidler. Livsstilen er også avhengig av døgnrytme, tilstrekkelig søvn og stresskontroll. Livsstil blir ofte knyttet til helse og livskvalitet, som begge kan sies å bli forringet dersom personen ikke har et balansert forhold til disse variablene.
More info: levevis, levemåte, levesett

Medisiidna:ealáhatdorvu

Medisiidna:ealáhatoadjomáksu

Servodatdieđa:ealáhatoažžu


Definition: etuudensaaja, jolle on myönnetty eläke


Definition: förmånstagare som har beviljats pension

Medisiidna:ealáhatolmmoš


Definition: penšunista, panšunista

Servodatdieđa:eanadoalli

Medisiidna:earenomášdoarjja


Definition: earáliiggášdoarjja, sierranasdoarjja

Servodatdieđa:eatnangoddi

Servodatdieđa:eatnangottelihttu

Servodatdieđa:eatnangottestivra

Medisiidna:geahnohisvuota

Servodatdieđa:geavahanvárit

... further results