Collection:Sosiálasuorggi tearpmat

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Sosiálasuorggi tearpmat-listui leat čohkkejuvvon Suoma sámedikki sosiála-ja dearvvašvuođasánit-listtus tearpmat, mat Sámi Giellagaldu davvisámi giellajuogus lea dohkkehan, tearpmat mat leat ovdal dohkkehuvvon dahje mat gávdnojit sátnegirjjiin.

 • This collection has been sanctioned on this date: 2021/02/03 (YYYY/mm/dd)
 • There are 207 articles in this collectionSource Davvisámegiella Anarâškielâ Nuõrttsää’mǩiõll Suomen kieli Svenska Norsk bokmål English Latin
Servodatdieđa:Lappi leanaráđđehus

Servodatdieđa:Maatalousyrittäjien eläkelaitos

 • LPA (ABBR)
  Sanctioned: true

Servodatdieđa:adaptašuvdna


Definition: sopeutuminen

Servodatdieđa:adopteret

Servodatdieđa:adopšuvdna

Servodatdieđa:ahkelassi

Servodatdieđa:ahkeluohkká

Servodatdieđa:ahkeráhkadat

Servodatdieđa:allaagat

Servodatdieđa:allamielat

Servodatdieđa:bajásgeassin

Servodatdieđa:bajásgeassinrávvehat

Servodatdieđa:barggolašvuohta

Servodatdieđa:bargguhisvuohta

Juridihkka:bargguhisvuođabeaiveruhta

Juridihkka:bargguhisvuođabuhtadus

Juridihkka:bargguhisvuođakássa

Servodatdieđa:bargguhisvuođakássamáksu

Servodatdieđa:bargguhisvuođaoadjomáksu

Servodatdieđa:bargobádji

Juridihkka:bargobárti


Definition: bárti, mii lea dáhpáhuvvan barggadettiin, bargansajis, ruovttu ja bargosaji gaskasaš mátkkis dahje eará diliin, mat leat namuhuvvon njuolggadusain


Definition: tapaturma, joka on sattunut työnteon yhteydessä, työntekopaikan alueella, asunnon ja työpaikan välisellä matkalla tai säädöksissä kuvatuissa muissa olosuhteissa

Servodatdieđa:bargodearvvašvuođafuolahus


Definition: dearvvašvuođafuolahus mainna ovddiduvvo bargui gulli buohcuvuođaid ja dáhpedorpmiid eastadeapmi, barggu ja bargobirrasa dearvvašlašvuohta ja dorvvolašvuohtaa, bargobirrasa doaimmat ja bargiid dearvvašvuohta ja bargo- ja doaibmannávccat


Definition: terveydenhuolto, jolla edistetään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympä-ristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä


Definition: hälso- och sjukvård som främjar förebyggandet av arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall, hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsmiljön, verksamheten bland de anställda samt arbetstagarnas hälsa och arbets- och funktionsförmåga

Ekonomiija ja gávppašeapmi:bargodilli


Definition: työolot (mon.)

Servodatdieđa:bargodorvu

Juridihkka:bargodorvvolašvuohta

Juridihkka:bargoduođaštus

Ekonomiija ja gávppašeapmi:bargofápmodoaimmahat


Definition: "Arbeidsmarkedsetaten (Aetat) var en statlig etat underlagt det daværende Arbeids- og inkluderingsdepartementet. -- I mai 2005 fattet Stortinget vedtak om å legge ned Aetat og Trygdeetaten, samtidig man opprettet en ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) med virkning fra 1. juli 2006."
Explanation: https://no.wikipedia.org/wiki/Arbeidsmarkedsetaten

Servodatdieđa:bargofápmopolitihkalaš

Juridihkka:bargogaskavuohta


Definition: eavttut gaskal bargoaddi ja bargi mat leat šiehtadusaid bokte mearriduvvon
Explanation: Go bargogaskavuohta nohká, de heaitá bargi, ja bargoaddi ii šat mávsse bálkká.


Definition: forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som det er regulert ved avtaler
Explanation: Når et arbeidsforhold opphører, slutter arbeidstakeren, og arbeidgiveren betaler ikke lønn lenger.

Juridihkka:bargogaskkusteapmi


Definition: dat go gaskkusta oktavuođa bargoohcci ja bargoaddi gaskkas


Definition: toiminta työtä vailla olevien tai työpaikan vaihtoa haluavien henkilöiden sijoittamiseksi työhön ja työnantajien työvoiman tarpeen tyydyttämiseks


Definition: det å sette arbeidssøker og arbeidsgiver i forbindelse med hverandre

Servodatdieđa:bargogaskkusteapmi


Definition: dat go gaskkusta oktavuođa bargoohcci ja bargoaddi gaskkas


Definition: toiminta työtä vailla olevien tai työpaikan vaihtoa haluavien henkilöiden sijoittamiseksi työhön ja työnantajien työvoiman tarpeen tyydyttämiseksi.


Definition: det å sette arbeidssøker og arbeidsgiver i forbindelse med hverandre

Servodatdieđa:bargohárjeheaddji

Servodatdieđa:bargomearri

Ekonomiija ja gávppašeapmi:bargomárkan

Servodatdieđa:bargomárkandoarjja

Servodatdieđa:bargoovttadat

Juridihkka:bargosoahpamuš


Definition: čálalaš áššegirji mii sisttisdoallá bargoáhpuid šiehtadusaid


Definition: työntekijän ja työnantajan välinen työsuhdetta koskeva sopimus


Definition: skriftlig dokument som inneholder avtaler om arbeidsytelser

Juridihkka:bargosoahpamušvuđot


Definition: vrt. virkasuhteinen

Servodatdieđa:bargostipeanda

Servodatdieđa:bargoterapiija

Servodatdieđa:bargotoarga

Servodatdieđa:bargoveahka


Definition: olmmošjoavku geat leat seamma bargosajis barggus

 • personal (N)
  Note: anställd, arbetare
  Sanctioned: true

 • personale (N)
  Note: ansatt, arbeider
  Sanctioned: true


Definition: gruppe personer som er ansatt på samme arbeidssted

Servodatdieđa:bargočájánas

Servodatdieđa:beaiveriekkis

Servodatdieđa:bearásbargu

Servodatdieđa:bearášbeaivedikšu

Servodatdieđa:biebmománná

Servodatdieđa:biseksuála


Definition: olmmoš sáhttá dovdat seksuála ja/dahje emotionála geasuheami sihke iežas ja eará sohkabeallái


Definition: "Bi, biseksuaali eli biseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa sekä omaa että eri sukupuolta olevia kohtaan. Joillekin kumppanin sukupuolella ei ole merkitystä. Termit biseksuaalisuus ja panseksuaalisuus ovat osittain päällekkäisiä." [1]


Definition: Bisexualitet handlar om att attraheras och/eller bli kär i både män och kvinnor. [2]

Teknihkka industriija duodji:boahtin


Definition: juridihkka: Oppmøte i retten: diggái boahtin. Frammøte er nødvendig: boahtin lea dárbbašlaš.

 • start (N)
  Sanctioned: true

 • start (N)
  Sanctioned: true


Definition: justerm: det å møte opp, frammøte (BO)

Servodatdieđa:boahto- ja golloárvvoštallan

... further results